Perkongsian kami


IKEA Group bekerjasama dengan syarikat, persatuan sekerja, NGO dan organisasi untuk membangunkan dan mengukuhkan impak kerja kami dalam bidang sosial dan alam sekitar.

Daripada perspektif sosial IKEA Social Initiative mempunyai perkongsian dengan UNICEF dan Save the Children. Daripada perspektif alam sekitar IKEA Group mempunyai perkongsian dengan WWF (organisasi konservasi global).

Melalui perkongsian ini, kami fokus untuk memperbaiki hak kanak-kanak dan mempromosikan tanggungjawab perhutanan, kultivasi kapas yang lebih baik dan mengurangan pengeluaran CO2.

Save the Children


Sebagai organisasi terbesar untuk kanak-kanak yang terbesar, Save the Children berfungsi untuk menjamin dan melindungi hak kanak-kanak untuk makanan, perlindungan, penjagaan kesihatan, pendidikan dan kebebasan daripada keganasan, deraan dan eksplotasi. Save the Children dan IKEA Social Initiative bekerjasama secara antarabangsa dan tempatan dan mempunyai perhubungan bekerja yang lama untuk menghalang buruh kanak-kanak.

UNICEF


Dana United Nations Children's Fund adalah organisasi dunia terunggul untuk kanak-kanak. Ia memfokus tentang isu melibatkan kanak-kanak di negara di seluruh dunia termasuk perlindungan kanak-kanak, pejuangan hidup dan pembangunan, asas pendidikan berkualiti, kesamaan jantina dan HIV/AIDS. The IKEA Social Initiative telah menyokong program UNICEF selama lebih dari berabad dan mempunyai perkongsian dengan organisasi berfungsi pada tahap tempatan dan antarabangsa.

UNDP


UNDP adalah rangkaian pembangunan global UN, sebuah organisasi menyokong perubahan dan negara berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman dan sumber untuk membantu orang ramai membina kehidupan yang lebih baik. Kami berada di 166 buah negara, bekerja dengan solusi mereka terhadap cabaran pembangunan nasional dan global. Fokus kami adalah membantu negara membina dan berkongsi solusi terhadap cabaran tadbir urus demokrasi, HIV/AIDS. Dalam semua aktiviti kami, kami menggalakkan perlindungan hak manusia dan penghakkeupayaan wanita.

WWF


WWF, organisasi konservasi global adalah salah satu organisasi konservasi dunia yang terbesar dan paling berpengaruh dengan rangkaian global dalam lebih daripada 100 negara. Misi WWF adalah untuk memberhentikan degrasi persekitaran semula jadi planet dan membina masa depan untuk manusia hidup dengan harmoni dengan alam semulajadi dengan mengekalkan kepelbagaian biologikal dunia, memastikan kegunaan mesra alam sekitar sumber diperbaharui semula jadi dan mempromosikan pengurangan pencemaran dan penggunaan bahan buangan. IKEA Group dan WWF bekerja sama mempromosikan hutan yang bertanggung jawab, penanaman kapas yang mesra alam sekitar dan mengurangkan pengeluaran CO².