Į puslapį

Ikea Vilnius geriausia parduotuve 2017
Kontaktai žiniasklaidai

ziniasklaida@ikea.lt

Jei turite bendrų klausimų apie IKEA, prašome rašyti mūsų pirkėjų aptarnavimo skyriui.

Susisiekti su pirkėjų aptarnavimo skyriumi

Pranešimai spaudai

2018.02.14

IKEA Vilnius pripažinta geriausia parduotuve IKEA pasaulyje.

Šiemet IKEA Vilnius buvo pripažinta geriausia 2017 metų IKEA parduotuve pasaulyje. Anksčiau Vilniuje esanti IKEA parduotuvė dvejus metus iš eilės buvo nominuota į geriausių IKEA parduotuvių pasaulyje penketuką (TOP 5).

Daugiau (PDF)

Ikea-nytt (IKEA naujienos) – IKEA katalogo, pradėto leisti 1951 m., pirmtakas. Netoliese gyvenusiems ūkininkams platintame leidinyje buvo pristatomas pieštukų, žiebtuvėlių, kelioninių krepšių ir keleto baldų asortimentas.
Taupus medžiagų naudojimas
Mes tikime, kad įmanoma pagaminti prekę mažiausiomis sąnaudomis, neaukojant funkcionalumo ar išvaizdos. Pagrindinės žaliavos, iš kurių IKEA gamina savo prekes, yra mediena, medvilnė, metalas, plastikas, stiklas. Siekiame naudoti kuo daugiau atsinaujinančių ir perdirbamų medžiagų.
Rizikos vertinimas ir prekių testavimas
Kiekvienais metais kūrimo etape išbandoma ir patikrinama tūkstančiai IKEA prekių. Dar daugiau bandymų atliekame gamybos proceso metu. Patvirtinus prekės gamybą, kiekvienas vėliau pasiūlytas pakeitimas yra apsvarstomas ir priimamas sprendimas, ar reikia papildomų rizikos vertinimo bandymų. Mes taip pat privalome užtikrinti, kad cheminės medžiagos, kurių naudojimas ribojamas ar draudžiamas, pavyzdžiui, formaldehidas ir ftalatai, neviršytų leistinų normų arba visai nebūtų naudojami gaminant IKEA prekes. IKEA turi tyrimų laboratoriją, kurią kasmet tikrina nepriklausomi auditoriai. Be to, dalis bandymų atliekama ir nepriklausomose tyrimų laboratorijose.
IKEA ir ES reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)
Vienas iš IKEA tikslų – atsisakyti ir nenaudoti cheminių medžiagų, kurios gali kenkti žmogaus sveikatai ir aplinkai. IKEA pritaria ir laikosi ES reglamento REACH dėl cheminių medžiagų apribojimų. Visos IKEA prekės, skirtos bet kuriai pasaulio rinkai, turi atitikti reikalavimus ir apribojimus, nustatytus cheminėms medžiagoms REACH reglamente ir kituose įstatymuose.
Dėmesys vaikų saugumui
IKEA skiria ypatingą dėmesį vaikų prekėms – jos turi atitikti aukštus kokybės ir saugos reikalavimus. Vaikų prekes bandome ir tikriname pagal konkrečios šalies bei tarptautinius saugos standartus specialioje laboratorijoje Elmhulte, Švedijoje. Taip pat atliekame mūsų prekių saugumo patikrinimus nepriklausomose bandymų laboratorijose ir institutuose, įsikūrusiuose įvairiose pasaulio šalyse.
Prekės turi būti saugios
IKEA laikosi atsargumo principo, spręsdama, ar cheminės ir kitos medžiagos, galinčios turėti poveikį pirkėjų sveikatai ir aplinkai, naudotinos gaminant IKEA prekes. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai tam tikros šalies įstatymai griežčiau riboja cheminių medžiagų naudojimą, stengiamės pritaikyti tuos pačius reikalavimus ir kitose šalyse, kur vykdome savo veiklą.
Prekių saugumas ir aplinkosauga
Kurdami prekes, pirmiausia nustatome, kokia bus jų kaina IKEA parduotuvėse. Tam, kad išlaikytume žemas kainas, niekada neaukojame IKEA prekių kokybės ar saugumo. Mūsų dizaineriai, prekių kūrėjai ir technologai užtikrina, kad saugumo, kokybės ir aplinkosaugos aspektų butų laikomasi visada: nuo pradinio projektavimo etapo, per visą prekės naudojimo laikotarpį. IKEA laikosi aiškios strategijos, kaip mažinti aplinkai daromą poveikį. Įvairiomis priemonėmis ir procesų organizavimo būdais siekiame, kad visos prekių gyvavimo ciklo fazės – žaliavos parinkimas, gamyba, platinimas, prekės naudojimas ir jos tvarkymas baigus naudoti – būtų vis tobulinamos.
Atliekų mažinimas
IKEA aktyviai siekia, kad gamybos proceso metu susidarytų kuo mažiau atliekų. IKEA perdirba daug kartono, popieriaus, plastiko, medienos, metalo ir stiklo. Daugelyje IKEA parduotuvių yra įrengtos atliekų tvarkymo vietos, kur pirkėjai gali išmesti, pavyzdžiui, elektros ir elektronikos įrangą, nereikalingas pakuotes, išsekusias baterijas ir perdegusias lemputes. Šios atliekos atiduodamos perdirbti.