Į puslapį

ŽMOGUS IR BENDRUOMENĖ

Svarbiausia žmonės

Moteris ir vaikas Indijoje
Norime kiek galėdami prisidėti kuriant gražesnį kasdienį gyvenimą visiems žmonėms, susijusiems su mūsų veikla. Nuo IKEA darbuotojų bei tiekėjų iki šeimų, gyvenančių skurdžiausiose pasaulio bendruomenėse. Kiekviename žingsnyje stengiamės kovoti už lygybę, įvairovę ir pagarbą žmogaus teisėms.
ŽMOGUS IR BENDRUOMENĖ: IKEA FONDAS | TIEKĖJAI | ŽMOGAUS TEISĖS | PARAMA
| GEROS VALIOS KAMPANIJA | SOCIALINIS VERSLAS
IKEA FONDAS
Suteikti daugiau galimybių vaikams
Nesvarbu kokiomis aplinkybėmis, kiekvienas vaikas nusipelnė vietos, kurią vadintų namais, sveikos vaikystės ir galimybės įgyti išsilavinimą. IKEA Fondas daug metų bendradarbiauja su UNICEF ir Clinton Fondu. Vykdome paramos programas vaikams, kad šie galėtų susikurti gražesnę ateitį sau ir savo šeimoms.
Daugiau informacijos IKEA Fondo tinklapyje
Vaikai pabėgelių stovykloje
IKEA Fondas aukoja dešimtis milijonų eurų paramai, iš IKEA gauto pelno.
4 būdai, kaip IKEA Fondas padeda vaikams
Jauna mergaitė mokykloje
Daugiau galimybių moterims ir mergaitėms
suteiksime, padedant joms įgyti išsilavinimą, įgūdžių, aprūpinant kokybiška sveikatos apsauga ar pradiniu įnašu mažam verslui kurti. Padėdami moterims mes padėsime ir vaikams. IKEA Fondas finansuoja paramos programas, suteikiančias moterims galimybę aprūpinti savo šeimas.
Daugiau informacijos IKEA Fondo tinklapyje
Berniukas pabėgelių stovykloje
Gražesnis gyvenimas pabėgėlių vaikams
Kasmet milijonai vaikų praranda viską stichinių nelaimių ar politinių konfliktų metu. IKEA Fondas remia UN Pabėgėlių Agentūrą, skirdamas 73 milijonus eurų, aprūpinti pabėgėlius iš Etiopijos, Sudano ir Bangladešo pastoge, sveikatos apsauga ir išsilavinimu.
Daugiau informacijos IKEA Fondo tinklapyje
Vaikai, nelankantys mokyklos, yra labiausiai pažeidžiami
Vaikai neturėtų dirbti ir būti išnaudojami
IKEA bendradarbiauja su UNICEF ir „Gelbėkit Vaikus“ organizacijomis jau daugiau, nei dešimt metų. Esame investavę daugiau, nei 60 milijonų eurų į kovą prieš pamatines vaikų išnaudojimo priežastis Pakistane ir Indijoje. Kartu mes jau 2017 m. tiesiogiai pakeisime 16 milijono vaikų gyvenimus.
Daugiau informacijos IKEA Fondo tinklapyje
Young child sitting on his mother's lap while a female doctor listens to his heart
Reikiamas atsakas kritiškose situacijose
Visi vaikai turi teisę mokytis ir žaisti. Tačiau kai stichinės nelaimės ar kariniai konfliktai apverčia jų gyvenimus aukštyn kojomis, mažieji praranda galimybę paprasčiausiai būti vaikais. Štai kodėl IKEA Fondas teikia finansinę paramą ir dovanoja reikalingiausių IKEA gaminių tiems, kuriems to labiausiai reikia, bendradarbiaudamas su tokiais partneriais kaip Medicina be sienų (pranc. Médecins Sans Frontières – MSF), UNICEF, Gelbėkite vaikus (angl. Save the Children) ir JT pabėgėlių asociacija (angl. UN Refugee Agency – UNHCR). Apsilankykite IKEA Fondo interneto svetainėje ir sužinokite daugiau apie mūsų reagavimo į ekstremalias situacijas programas
ŽMOGUS IR BENDRUOMENĖ: IKEA FONDAS | TIEKĖJAI | ŽMOGAUS TEISĖS | PARAMA
| GEROS VALIOS KAMPANIJA | SOCIALINIS VERSLAS
TIEKĖJAI
Glaudus ryšys su tiekėjais
Norime, kad visi liktų patenkinti IKEA produktais. Dėl to stengiamės pataikyti itin gerus santykius su tiekėjais. Apie 600 000 žmonių dirba mūsų tiekėjų kompanijose, norime būti tikri, kad šie žmonės dirba tinkamomis sąlygomis.
Štai kodėl 2000 m. išleidome IWAY, mūsų tiekėjų elgesio kodeksą. IKEA tiekėjai įsipareigoja šį kodą perduoti savo tiekėjams, o mes padedame jiems tai įgyvendinti.
IWAY inspektorius IKEA tiekėjo fabrike
Mes reguliariai lankome savo tiekėjus, per metus visame pasaulyje suorganizuojami 1000 patikrinimų. Taip įsitikiname, kad tiekėjai laikosi aukštų IWAY standartų.
Kas yra IWAY standartai?
Mūsų tiekėjų elgesio kodeksas — IWAY standartai — svarbiausia bendradarbiavimo sąlyga. Tai IKEA aplinkosaugos, žmogaus teisių ir darbo sąlygų standartai, keliami tiekėjams.
Mes reguliariai lankome tiekėjus, kad patikrintume ar tinkamai laikomasi IWAY standartų. Apie 80 vidaus reikalų auditorių ir trečios šalies auditorių visame pasaulyje tikrina IKEA tiekėjų darbą.
IWAY standartai pakabinti ant tiekėjo fabriko sienos
Keli IWAY standartų reikalavimai:
- Ne vaikų išnaudojimui
- Ne priverstiniam darbui
- Ne diskriminacijai
- Ne mažesniam už minimalų atlyginimui
- Viršvalandžių kompensacija
- Sveika ir saugi darbo aplinka, aplinkos taršos prevencija, minimalus elektros energijos vartojimas.
Parsisiųskite IWAY Standartų PDF
Vedamos bendruomeninės paskaitos apie geresnę medvilnę
Dirbame kartu su „Pasaulio Gamtos Fondu“, kad pagerintume medvilnės fermų darbuotojų gyvenimus
IKEA ir „Pasaulio Gamtos Fondas“ kartu jau dešimt metų įgyvendina projektus, susijusius su medvilnės auginimu. Jau 125 000 fermerių Indijoje, Pakistane, Kinijoje ir Turkijoje augina geresnę — auginamą naudojant mažiau chemikalų ir tausojant vandenį — medvilnę.
ŽMOGUS IR BENDUOMENĖ: IKEA FONDAS | TIEKĖJAI | ŽMOGAUS TEISĖS | PARAMA
| GEROS VALIOS KAMPANIJA | SOCIALINIS VERSLAS
ŽMOGAUS TEISĖS
Kiekvienas vertas gražesnio kasdienio gyvenimo
IKEA vizija kurti gražesnį kasdienį gyvenimą daugeliui žmonių apima ne tik IKEA bendradarbius ir klientus. Mes taip pat stengiamės kurti gražesnį gyventoją ir mūsų tiekėjų darbuotojams, beigi jų bendruomenėms.
Daug metų kovojame, kad žmogaus teisės nebūtų pažeidžiamos. Siekiame, kad versle būtų laikomasi Jungtinių Tautų Žmogaus teisių standartų. Jų laikomės, tokius pat reikalavimus keliame ir savo tiekėjams elgesio kodekse, vadinamame IWAY Standartais. Atsisiųskite IWAY Standartų PDF
Visi verti gražesnio kasdienio gyvenimo
Tai tik baldai, o mes — žmonės.
Už sąžiningą darbuotojų migrantų įdarbinimą
Visame pasaulyje yra daugiau nei 200 milijonų migrantų, iš kurių dirba daugiau nei pusė. Kai kuriems, palikusiems savo namus, pavyksta susirasti geresnį darbą ir pagerinti savo gyvenimo kokybę. Vis dėlto kitiems gražesnės ateities pažadas virsta didžiulėmis skolomis už įdarbinimo paslaugas ir, pačiais blogiausiais atvejais, priverstiniu darbu. IKEA‘oje laikomės aiškių įdarbinimo reikalavimų, remdamiesi IWAY tiekėjų elgesio kodeksu. Jokiomis aplinkybėmis nepateisiname priverstinio darbo ar prekybos žmonėmis. Taip pat iš tiekėjų reikalaujame darbuotojams migrantams užtikrinti sąžiningas ir skaidrias įdarbinimo bei geras darbo ir gyvenimo sąlygas.
Supporting the ethical recruitment of migrant workers
Kartu už reikšmingus pokyčius
Kai kuriose šalyse įdarbinimo procedūros yra ypač sudėtingos, jose dalyvauja daugybė skirtingų organizacijų, tad svarbu veikti išvien. IKEA suvienijo jėgas su dar keturiomis kompanijomis – HP („Hewlett Packard Enterprises“), „The Coca-Cola Company“ ir „Unilever“ – kad darbuotojų migrantų įdarbinimo būdai taptų sąžiningesni. Atsakingo įdarbinimo lyderių grupė (angl. „The Leadership Group for Responsible Recruitment“) pasisako už tai, kad darbdavys, bet ne darbininkas, apmokėtų visus su įdarbinimu susijusius mokesčius.
Kad padėtume savo tiekėjams susidoroti su iššūkiais savo darbuotojus įdarbinant atsakingai, bendradarbiaujame ir su Tarptautine migracijos organizacija (angl. International Organization for Migration – IOM). Mes ir toliau remsime sąžiningą darbuotojų migrantų įdarbinimo procesą ir sieksime pozityvių ilgalaikių pokyčių.
Sužinokite daugiau apie Tarptautinę migracijos organizaciją
Indė mokykloje
Mes tikime vaikų apsauga
Darome viską, ką galime padaryti dėl vaikų. Tai produktų dizainas idealiai apgalvotas ir saugus vaikams bei žingsniai, kuriuos padarėme tikėdamiesi sumažinti vaikų išnaudojimą skurdžiose šalyse.
Esame įsipareigoję padėti vaikams
IKEA prekės vaikams — idealiai apgalvotos. Visuomet stengiamės jqs kurti žiūrėdami iš vaiko perspektyvos. Norime, kad VAIKŲ IKEA prekės skatintų vaikų vystymąsi, o parduotuvė visuomet būtų smagiu žaidimų kambariu, tarsi namie. Dirbame su vaikų vystymosi psichologijos ekspertais, kad suprastume įvairių amžiaus grupių vaikų poreikius.
Griežtas NE vaikų išnaudojimui
Tikime, kad vaikai turi teisę būti apsaugoti nuo prievartos, nepriežiūros ir išnaudojimo. Štai kodėl glaudžiai bendradarbiaujame su „Gelbėkit Vaikus“ ir UNICEF organizacijomis bei aktyviai kovojame prieš vaikų išnaudojimą ir stengiamės jiems suteikti visas gražesnio gyvenimo sąlygas.
Ieškome ilgalaikių problemos sprendimo būdų
Panaikinti vaikų išnaudojimą visame pasaulyje yra didelis iššūkis, štai kodėl IKEA Fondas investuoja į pamatinių vaikų išnaudojimo priežasčių prevenciją. Kartu su „Gelbėkit Vaikus“ ir UNICEF vykdome vaikų teisių programas 25 000 kaimų Indijoje ir Pakistane. 2017 m. tiesiogiai pakeisime jau 15 milijonų vaikų gyvenimus.
Apsilankykite IKEA Fondo tinklalapyje ir sužinokite daugiau
PARAMA
Mes tikime, kad tradicinio verslo tikslai gali būti įgyvendinami vykdant socialiai atsakingą ir aplinką tausojančią veiklą
Mūsų vizija
Mūsų vizija yra kurti gražesnį kasdienį gyvenimą daugeliui žmonių. Ji įgyvendinama realizuojant IKEA verslo idėją: pasiūlyti didelį gražių ir praktiškų baldų bei namų apstatymo prekių pasirinkimą tokiomis kainomis, kad jas galėtų įsigyti kuo daugiau žmonių.

Mūsų visuomeninė veikla
Remiame globalias veiklas ir bendradarbiaujame su UNICEF bei Gelbėkit vaikus organizacijomis.
Mes remiame veiklas, susijusias su vaikais, aplinkosauga bei gražesniu gyvenimu daugeliui.

Kodėl vaikai?
Vaikai yra mūsų ateitis. IKEA nori suteikti kuo daugiau vaikų galimybę mokytis ir augti saugesnėje ir geresnėje aplinkoje. Kodėl aplinkosauga?
Planeta yra visų mūsų namai. Racionaliai naudodami išteklius rūpinamės gamta ir stengiamės ją išsaugoti.

Kodėl gražesnis gyvenimas?
Teikdami paramą savo žiniomis ar prekėmis tiesiogiai įgyvendiname IKEA viziją – kuriame gražesnį ir geresnį gyvenimą daugeliui žmonių.
Prieš kreipdamiesi dėl paramos, susipažinkite su mūsų paramos teikimo prioritetais
Norėdami, kad mūsų remiami projektai prisidėtų prie IKEA vizijos įgyvendinimo, renkamės partnerius pagal kriterijus:
- projektas turi būti nukreiptas į lokalių problemų sprendimą Lietuvos Respublikos teritorijoje.
- projekto tikslai turi būti siejami su vaikų gyvenamosios ir mokymosi aplinkos bei sąlygų gerinimu;
- projektu siekiama padėti vaikams ir paaugliams, sergantiems sunkiomis ligomis;
- projektas turi įtraukti bendruomenę ir atspindėti IKEA, kaip namų interjero sprendimų specialistą;
- projektas susijęs su aplinkosauga;
- projektas susijęs su UNICEF ir Gelbėkit vaikus veikla.

IKEA neteikia paramos:
- tiesioginės paramos piniginėmis lėšomis;
- pelno siekiančioms organizacijoms;
- labdaros ar pinigų rinkimo parduotuvėje ar šalia jos akcijoms, išskyrus, kai tai skirta vaikų labdarai (tik savaitgaliais);
- reklaminėms ar viešųjų ryšių akcijoms;
- pavieniams asmenims, kai parama tiesiogiai tenka vienam asmeniui;
- gyvūnų globos organizacijoms;
- religinėms bendruomenėms;
- sporto klubams, sporto renginiams, konkursams;
- projektams, įtraukiantiems siaurą bendruomenės ratą;
- organizacijoms, kurios nėra atviros visiems visuomenės nariams;
- konferencijoms ir seminarams, meno ir pramogų renginiams;
- politinėms ar su medicina ir gydimu susijusioms organizacijoms;
- labdaringų organizacijų reklaminėms kampanijoms, įvairioms brošiūroms ar vietiniams laikraščiams.
ŽMOGUS IR BENDRUOMENĖ: IKEA FONDAS | TIEKĖJAI | ŽMOGAUS TEISĖS | PARAMA
| GEROS VALIOS KAMPANIJA | SOCIALINIS VERSLAS
GERA VALIA
Žaidimas – prigimtinė vaikų teisė
Daugelis nė neįtaria, kad žaidimas – vienas svarbiausių vaiko poreikių, o, pagal JT konvencijų nustatytą tvarką, kiekvienas vaikas turi prigimtinę teisę žaisti. Kad ją apgintų, IKEA Fondas ėmėsi bendradarbiauti su žymiausiomis nevyriausybinėmis organizacijomis: Handicap International, Room to Read, Save the Children, Special Olympics, UNICEF ir War Child. Kampanijos lėšomis remiamos partnerių programos sieks vargingai gyvenantiems vaikams sukurti saugią aplinką, kur jie galėtų žaisti ir mokytis.
Sužinokite daugiau IKEAfoundation.org
IKEA Fondo kampanija EINAM ŽAISTI
Visi vaikai turi teisę žaisti ir mokytis. Deja, skurdas, išankstinis neigiamas nusistatymas, atskirtis, nelaimės ir karai iš daugelio vaikų atima galimybę saugiai žaisti. Tad vertinkime žaidimus rimtai. Visos per kampaniją „Einam žaisti“ surinktos lėšos bus perduotos tokiomis organizacijomis kaip UNICEF, „Save the Children“, „Room to Read“, „Handicap International“, „Special Olympics“ bei „War Child“ ir panaudotos vaikų gebėjimams atskleisti ir ugdyti.
Einam žaisti
Naujoji IKEA geros valios kampanija „Einam žaisti“ visą dėmesį sutelks į vaikų teisę žaisti ir atskleis žaidimų naudą visiems vaikams. Nors kampanijos tema nauja, tvarka puikiai pažįstama. Visas lėšas, nuo lapkričio 15 d. gautas pardavus minkštuosius žaislus SAGOSKATT, IKEA Fondas skirs skurdžiausiose pasaulio bendruomenėse gyvenančių vaikų teisės žaisti ir mokytis projektams remti.
Patys svarbiausi – vaikai
IKEA siekia tapti pirmaujančia kompanija vaikų teisių apsaugos ir gynimo srityje ir kiekviename žingsnyje užtikrinti vaikų gerovę. Esame vaikų teisių gynėjai ir kiek galėdami stengiamės prisidėti prie esminių jų geresnio gyvenimo pokyčių. Iki 2020-ųjų į savo veiklos nuostatas visiškai įtrauksime Vaikų teises užtikrinančio verslo principus. Norime, kad mūsų parama vaikų teisėms aiškiai atsispindėtų visose veiklos strategijose ir mūsų verslo politikoje.

Daugiau informacijos apie tai, kaip „IKEA Group“ stengiasi užtikrinti vaikų teises, rasite mūsų kasmetinėje Aplinką tausojančios veiklos ataskaitoje.
IWitness Global CItizens programa
IWitness Global CItizens programa IKEA darbuotojams suteikia galimybę savo akimis pamatyti, kokius pokyčius lemia IKEA geros valios kampanijų metu surinktos lėšos vaikų, gyvenančių skurdžiausiose pasaulio bendruomenėse, gyvenime. Mūsų darbuotojai lankosi IKEA Fondo partnerių valdomų projektų vykdymo vietose ir dalijasi savo patirtimi IKEA Fondo tinklaraštyje.
blog.ikeafoundation.org
SAGOSKATT – skiriame labdarai
Pagaliau! Su džiaugsmu pristatome SAGOSKATT – riboto kiekio minkštųjų žaislų kolekciją, sukurtą pagal kasmet vykstančio IKEA FAMILY konkurso mažųjų nugalėtojų svajonių žaislų piešinius. Šie žaisliukai ne tik mieli ir jaukūs – kartu jie padeda pasiekti kur kas svarbesnį tikslą. Tai dalis IKEA vykdomos „EINAM ŽAISTI“ kampanijos, kurios laikotarpiu visos lėšos, gautos už parduotus minkštuosius žaislus SAGOSKATT visame pasaulyje, bus skiriamos vaikų teisės žaisti ir mokytis projektams remti. Paprasčiau tariant, lyg vaikai kurtų žaislus kitiems vaikams.
Pasižiūrėkite minkštuosius žaislus SAGOSKATT
Šių metų riboto kiekio kolekcijoje – begemo-krokodilas, sparnuotas vienaragis taksas, geros nuotaikos vaivorykštinis debesėlis, liūtas, vardu Tigras ir dar šeši neapsakomai kūrybiški ir mieli minkštieji žaislai.

„Šių metų nugalėtojų dešimtukas – išties ypač mielas įsivaizduojamų gyvūnų būrelis. Tie nuostabūs ir neapsakomi spalvų, formų ir išraiškų deriniai akimirksniu sužadina kiekvieno vaizduotę.“
Vaikų IKEA prekių kūrėja Bodil Fritjofsson iš
„IKEA Švedija“.
ŽMOGUS IR BENDUOMENĖ: IKEA FONDAS | TIEKĖJAI | ŽMOGAUS TEISĖS | PARAMA
| GEROS VALIOS KAMPANIJA | SOCIALINIS VERSLAS
SOCIALINIS VERSLAS
IKEA socialinio verslo iniciatyvos – kartu į pokyčius
Socialiniai verslininkai savo bendruomenių narių gyvenimą daro gražesnį. Jų verslas – būdas įveikti socialinius ir aplinkos keliamus iššūkius, pavyzdžiui, sumažinti skurdą ir sustiprinti moterų padėtį visuomenėje.
Nuo 2012-ųjų IKEA užmezgė ne vieną vaisingą partnerystę su socialiniais verslininkais, įdarbinančiais vietos meistrus iš labiausiai pažeidžiamų bendruomenių visame pasaulyje. Didžioji dalis socialinių įmonių, su kuriomis bendradarbiaujame, priklauso savitarpio pagalbos grupelėms arba moterų kooperatyvams. Tinkamos gyvenimo sąlygos padeda išsaugoti narių savivertę ir užtikrinti gražesnę savo šeimų ateitį.
Kartu iš natūralių medžiagų pagal vietos amatų tradicijas kuriame ribotas unikalių gaminių kolekcijas. Šių galite įsigyti kai kuriose mūsų parduotuvėse.
No Youtube Player
Išskirtinė kava iš serijos PÅTÅR
Išskirtinė serijos PÅTÅR kava yra rūšinė aukštos kokybės 100 % arabika iš Baltojo Nilo regiono Ugandoje. Tai bendradarbiavimo su tūkstančiais smulkių šio regiono ūkininkų rezultatas.
Pristatome aukštos kokybės rūšinę 100 % arabiką iš Ugandos
Uganda – daugiausiai kavos eksportuojanti Afrikos valstybė, tačiau čia vienas kavos ūkis vidutiniškai teužima 0,25 ha plotą – kitaip tariant, ketvirtadalį futbolo aikštės. Disponuojant tokiais mažais ištekliais, vystyti pelningą verslą nelengva. Kad padėtų kavos ūkininkams kavą auginti tvariau, IKEA ėmėsi bendradarbiauti su Ugandos kavos augintojais. Didžiuodamiesi galime pristatyti bendrų pastangų rezultatą – tapome pirmuoju mažmenininku pasaulyje, gaminančiu rūšinę kavą iš Baltojo Nilo regiono.Tai ypatinga išskirtinio skonio kava, pagaminta bendradarbiaujant su tūkstančiais mažus ūkelius turinčių ūkininkų.
Gera kava su geru prieskoniu
Plačiai besišypsanti moteris iš Ugandos, dalyvaujanti Baltojo Nilo projekte.
IKEA nuolat ieško panašia pasaulėžiūra pasižyminčių socialinių verslininkų ar verslo modelių. Baltojo Nilo projektas yra viena iš būtent tokių iniciatyvų, kuri, tikimės, gali tęstis ilgus metus ir atnešti reikalingus pokyčius. Šis projektas prasidėjo beveik prieš 20 metų. Juo buvo siekiama skatinti aukštos kokybės arabikos kavos pupelių auginimą regione, kuris tradiciškai buvo laikomas mažiausiai mėgstamų kavos pupelių gamintoju. Paremdama šią iniciatyvą, IKEA prisideda prie vietos ūkininkų ekonominės padėties stiprinimo ir jų šeimų gyvenimo kokybės gerinimo. Didžiuodamiesi galime pristatyti bendrų pastangų rezultatą – tapome pirmuoju mažmenininku pasaulyje, gaminančiu rūšinę kavą iš Baltojo Nilo regiono.
Patarimai ir mokymai Ugandos ūkininkams yra Baltojo Nilo projekto dalis.
Tikime moterų ir jaunimo įraukimo svarba tvarių gyvenamųjų sąlygų užtikrinimo procese. Baltojo Nilo projektas skatina tolygesnį atsakomybių pasiskirstymą tarp verslo ir namų ūkių bei galimybes moterims turėti prieigą prie išteklių, kad šios taptų savarankiškesnės. Be to, pasirūpinama ir tokiais kasdieniais iššūkiais kaip tiesioginė prieiga prie vandens kavos padirbimo taškuose – tokiu būdu minimalizuojamas poreikis eiti ieškoti jo kitur. Išsprendus šias ir kitas svarbiausias problemas, Baltojo Nilo kavos ūkiai bus patrauklus verslas ir ateities kartoms.
Freshly picked coffee cherries in the palm of a hand.
Ilgametės partnerystės link
Davę ilgalaikius įsipareigojimus arabikos pupeles auginantiems Baltojo Nilo ūkininkams, užmezgėme abipusiškai naudingą draugystę. Išskirtinė kava PÅTÅR iš Ugandos nėra labdaringas projektas, tai verslo galimybė. Mūsų tiekėjas ir platus parduotuvių tinklas šiems ūkininkams leidžia lengvai parduoti savo produkciją, o mes gauname aukštos kokybės ir puikaus skonio kavą.
Vis dėlto, kadangi Ugandoje užauginamų kavos pupelių kiekis nėra pakankamai didelis, kad šia kava būtų galima prekiauti visose IKEA parduotuvėse, šiuo metu šios išskirtinės kavos galima įsigyti tik kai kur. Tikimės, kad laikui bėgant kavos pupelių čia bus užauginama daugiau ir šios išskirtinės kavos galėsime pasiūlyti dar didesniame skaičiuje parduotuvių visame pasaulyje.
Išskirtinė kava PÅTÅR yra aukštos kokybės vidutiniškai skrudinta kava, pasižyminti subtiliu vanilės ir karamelės prieskoniu.
Paveikslėlis Ugandos keliu einančio žmogaus.
Pakelkime puodelį kavos už reikšmingus pokyčius
Kaip ir kitos PÅTÅR šeimos narės, išskirtinė kava iš Ugandos yra sertifikuota UTZ ir, pagal europinius standartus, organiška. Tai reiškia aukštesnės kokybės derlių, didesnes darbininkų pajamas ir geresnes jų darbo ir gyvenimo sąlygas. Be to, tokiu būdu labiau tausojama aplinka ir gamtos ištekliai, pavyzdžiui, vanduo, dirvožemis ir oras.
Kiekvienas vartotojas gali patikrinti geriamos kavos kokybės kilmę ir sužinoti apie kavos ūkius, kuriuose buvo užaugintos jo geriamos kavos pupelės: utz.org/IKEA
IKEA atstovų ir vietos amatininkų susitikimas
Bendradarbiavimas su socialiniais verslininkais
Norime užmegzti ilgalaikius santykius su savo partneriais ir remti jų verslo vystymą, todėl dirbame išvien ir dalijamės turimomis žiniomis apie dizainą, gamybą, atsakomybę aplinkai, eksportą ir kitus klausimus. Mes suteikiame galimybę patekti į pasaulinę rinką, sustiprėti ir įgauti savarankiškumo.
Kadangi visi šie gaminiai yra rankų darbo arba atkeliavę iš mažų ūkių, tokių įmonių ištekliai ir gamybos galimybės ribotos. Štai kodėl su socialiniais verslininkais sukurtos kolekcijos yra riboto kiekio ir jas galime pasiūlyti ne visose, o tik kai kurių šalių IKEA parduotuvėse. Bendradarbiaudami su socialiniais verslininkais norime skatinti tolygesnį ekonominį ir socialinį vystymąsi visame pasaulyje bei ilgalaikius pokyčius, kurių vien pasitelkus labdarą sukurti neįmanoma.
A map showing the countries where IKEA are working with social entrepreneurs.
„Jie gauna įgūdžių ir reikiamų išteklių, kad ilgam pakeistų savo gyvenimą į gerą pusę. Ir jie nėra priklausomi nuo labdaros.“
Sumita Ghose, „Rangsutra“ įkūrėja ir vadovė.
Šiuo metu bendradarbiaujame su socialiniais verslininkais Indijoje, Tailande, Ugandoje, Švedijoje, Danijoje, Belgijoje, Nyderlanduose, Kroatijoje, JAV ir Kanadoje. Nuolat aktyviai ieškome naujų partnerių visame pasaulyje.