Skoči na glavni sadržaj

IKEA HRVATSKA

Podaci o tvrtki IKEA Hrvatska

Naziv tvrtke: IKEA Hrvatska d.o.o. za trgovinu, skraćeni naziv tvrtke: IKEA Hrvatska d.o.o.

Sjedište tvrtke: Ulica Alfreda Nobela 2, Sop, 10361 Sesvete-Kraljevec

Upis u Sudski registar: Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Matični broj subjekta: 080612670

OIB: 21523879111

Iznos temeljnog kapitala: Temeljni kapital u iznosu 370.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

Članovi Uprave društva: Stefan Vanoverbeke, direktor i Vladislav Lalić, direktor

Žiro računi:
Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb; SWIFT:  ZABAHR2X,
IBAN: HR8323600001101985806

Erste&Steiermarkische bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka; SWIFT:  ESBCHR22,
IBAN: HR9624020061100560882

Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, SWIFT:  RZBHHR2X,
IBAN: HR6024840081105287012