Skoči na glavni sadržaj

IKEA Food Bolji programi
IKEA Food Bolji programi
IKEA Food Bolji programi ― Bolja piletina
IKEA Food Bolji programi uokviruju globalnu viziju Odjela IKEA Food za održiviju poljoprivredu i stočarstvo. Sastoje se od niza kriterija za gospodarenje prevladavajućim životinjskim vrstama u našem dobavljačkom lancu, s naglaskom na dobrobiti životinja iz uzgoja, upotrebi antibiotika i ostavljanju otiska na okoliš na uzgajivačkoj razini. Sastoje se i od preglednih regionalnih smjerokaza za implementaciju. Naša je želja da svi izvori jaja, piletine, svinjetine, govedine, mliječnih proizvoda i lososa budu u skladu s kriterijima Boljih programa do 2025. godine.
Za početak smo se usredotočili na Bolju piletinu(vidi ispod), koja iznosinaše minimalne kriterije za izvore svih proizvoda pilećeg porijekla u našem dobavljačkom lancu, i to na globalnoj razini. Svi pileći proizvodi koji će se koristiti u Odjelu IKEA Food, će do 2025. godine biti sukladni kriterijima IKEA Food Programa za Bolju piletinu. Regionalni smjerokaz za piletinu sadrži ključne ciljeve za 2020. i 2025. godinu. Bolja piletina će postati dostupna javnosti u siječnju 2018. godine i postat će predvodnica praktičnog provođenja tih kriterija s našim dobavljačima. Dodatak kriterijima za uzgajivačku razinu se odnosi na prijevoz i klanje, koje ćemo izvršavati putem IKEA Smjernica za prijevoz i klanje.
Do 2025. godine, će svi naši proizvodi pilećeg porijekla dolaziti iz izvora koji rade po najvišim standardima za dobrobit životinja i ispunjavaju kriterije IKEA Food Programa za bolju piletinu.
IKEA Food program ― Bolja piletina; smjerokaz za Sjevernu Ameriku, Europu i Aziju Pacifik:
IKEA Food Bolji programi ― Bolja piletina
* IKEA Food posluje u više regija te očekujemo da će te regije postati sukladne s Boljim programima do 2025. godine. Međutim, inicijalni fokus je stavljen na najveće regije: Sjevernu Ameriku, Europu i Aziju Pacifik. Saznanja će biti primijenjena i implementirana u preostalim regijama. Daljnja analiza je potrebna s našim dobavljačima u Aziji Pacifik.
Gustoća naseljenosti(30 kg/m2)
Rasvjeta
Zdravstveni plan jata
Bez rutinske upotrebe antibiotika
Poboljšanje okruženja
Uvjeti u okruženju
Plan gospodarenja gnojivom
Stočna hrana koja ne uništava šume
Postepeni prestanak uporabe najprioritetnijih antibiotika
Prirodno svjetlo
Pasmina
Klanje i prijevoz
Regije*
Sjeverna
Amerika
Europa
Azija Pacifik
2020
2020
2020
2025
2025
2025
Potrebna
daljnja
analiza
Kriteriji za Bolju piletinu
Gustoća naseljenosti
Maksimalna gustoća naseljenosti je 30 kg/m2 kako bi svako pile imalo dovoljno prostora. Najviše jedno mršavo po jatu u regijama u kojem prakticiraju mršavljenje.
Rasvjeta
Pojačano osvjetljenje i prvenstvo prirodnog svjetla. Dodatno se postavlja rasvjeta koja omogućava normalniji uzorak dnevne/noćne svjetlosti kroz vremenski period od 24 sata. Radi se o minimalno 8 sati neprestane dnevne svjetlosti i 6 sati neprekidnog mraka. Europski kriterij je 50 luxa, a s toliko ćemo započeti i u Sjevernoj Americi, dok u Aziji Pacifik zahtijevaju 20 luxa.
Zdravstveni plan jata
Pisani plan je razvijen u suradnji s veterinarom kako bi se osigurali dugotrajno zdravlje i dobrobit jata. Ovaj plan sadrži niz rezultata usmjerenih na dobrobit životinja, koji su nužni za objektivnu procjenu učinkovitosti naših novih kriterija uzgoja za svako pojedino pile. Primjerice: hromost (otežano hodanje), stanje oznaka, razine aktivnosti itd.
Antibiotici
Sukladno IKEA Food smjernicama za uporabu antibiotika, do 2020. godine će prestati njihova rutinska uporaba, kako bi se do 2025. godine postepeno izdvojili oni od ključne važnosti za ljudsko zdravlje.
Poboljšanje okruženja
Minimum fizičkog i socijalnog poboljšanja objekata i okruženja u kojima borave pilići, podrazumijeva prečke ili platforme te predmete za kljucanje. Obogaćenje okruženja tovnih pilića može poboljšati njihovo zdravlje i omogućiti im da se ponašaju prirodno. Primjer sadržaja: bale od slame, platforme, prečke i predmeti za kljucanje poput kupusarki ili visećih drvenih blokova.
Uvjeti u okruženju
Poboljšani uvjeti u okruženju sadrže suha i drobiva gnijezda, poboljšanu kvalitetu zraka te izraženu termalnu udobnost.
Plan gospodarenja gnojivom
Pisani plan za pohranu, upravljanje i upotrebu prirodnog gnojiva s fokusom na zaštitu kvalitete tla i vodenih tokova.
No Youtube Player
Stočna hrana koja ne uništava šume
Stočna hrana koja se ne dobiva deforestacijom uključuje palmino ulje i soju. To se može postići provjerom na uzgajivačkoj razini ili poduzimanjem drugih mjera na korporativnoj razini.
Prirodno svjetlo
Prirodno svjetlo je omogućeno s prozorima, svjetlosnim cijevima ili poluotvorenim nastambama.
Pasmine s mjerljivim zdravstvenim i bihevioralnim rezultatima
Genetska selekcija za brzi rast i veliki prinos prsa je uneravnotežila odnose između proizvodnje i dobrobiti životinja. Mi želimo koristiti pasmine koje sporije rastu, koje su zdravije i mogu nesmetano izražavati svoje prirodno ponašanje, dok istovremeno jamče kvalitetu.
Klanje i prijevoz
Kriteriji za klanje i prijevoz će biti ostvareni putem IKEA smjernica za klanje i prijevoz koje sadrže i kriterije za omamljivanje u kontroliranim uvjetima, zbog maksimalnog smanjenja stresa kod životinja.
Upoznaj Priyu Moutpalli, specijalisticu za Održive izvore i Jacqueline Macalister, menadžericu Zdravlja i održivosti u Odjelu IKEA Food
Vodstvo i usklađenost
Naš unutarnji proces upravljanja i nadzora nad provedbom se sastoji od Upravljačke grupe i Radne skupine ― sastavljenih od ključnih internih interesnih grupa, dobavljača i stručnjaka za dobrobit.
Kako bi osigurali vanjsku garanciju, usklađenost rezultata s programima ćemo provjeravati putem nepristranih vanjskih sudionika i internih jamstvenih metoda.
Napredak će biti objavljivan jednom godišnje u IKEA Izvješću o zdravlju i održivosti.

Saznaj više o Odjelu IKEA Food