Skoči na glavni sadržaj

Kutak za kupce

Uvjeti poslovanja robne kuće IKEA

1. OPĆI UVJETI
1.1 Informacije o uvjetima
Ovaj dokument određuje uvjete kupovine proizvoda i usluga u robnoj kući IKEA Zagreb. („Uvjeti i odredbe“).
Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obveznim odnosima te ostali primjenjivi propisi Republike Hrvatske.
Prihvaćanjem Uvjeta prihvaća se i IKEA način povrata proizvoda kupljenih u robnoj kući.

Tvrtka IKEA zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku.
1.2 Definicije
Kupac – kupac proizvoda je posjetitelj robne kuće koji odabere barem jedan proizvod u robnoj kući IKEA.
Prodavač – tvrtka IKEA.
Narudžba – IKEA obrazac koji izdaje IKEA djelatnik kupcu za proizvode koji se podižu na odjelu izdavanja robe
IKEA FAMILY – klub lojalnosti IKEA u koji se može učlaniti svaki posjetitelj robne kuće u samoj robnoj kući ili na web stranici https://secure.ikea.com/webapp/wcs/stores/servlet/CreateUser?formName=createFamilyUser&storeId=52&langId=-75&catalogId=11001
Usluge – dodatne usluge koje za kupce izvode pored IKEA zaposlenika i vanjski pružatelji usluga te se iste odnose na šivanje, dostava, montaža i sl. a s kojima IKEA ima sklopljen ugovor i definirane cjenike usluga.
Ugovor – dvostrani ugovorni odnos između Kupca i tvrtke IKEA, u skladu s ovim Uvjetima koje Kupac prihvaća. Ovi Uvjeti smatraju se sastavnim dijelom kupoprodajnog ugovora.
1.3 Pravo intelektualnog vlasništva
U skladu s našim pravilima o privatnosti i intelektualnom vlasništvu, sav sadržaj i materijal objavljen na stranicama www.IKEA.hr i webshop.vizijadoma.hr u potpunosti je i isključivo vlasništvo tvrtke IKEA, odnosno tvrtke Inter IKEA Systems BV. Upotreba sadržaja ove internetske stranice/domene bez izričitog pristanka tvrtke Inter IKEA Systems BV nije u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu intelektualnog vlasništva. Ime „IKEA“ i odgovarajući grafički prikaz također su zaštitni znakovi tvrtke Inter IKEA Systems BV i podliježu odredbama propisa koji štite intelektualno vlasništvo.
Kupac i/ili Registrirani korisnik izričito se slaže da će ove internetske stranice koristiti isključivo na svoju odgovornost. Tvrtka IKEA, kao niti jedan od njezinih zaposlenika, agenata, trećih pružatelja usluga ili licenciranih tvrtki, ne jamči da korištenje ovih internetskih stranica neće biti prekinuto ili da neće biti pogrešaka; niti jamči za (i) posljedice koje mogu nastati korištenjem ovih internetskih stranica, ili (ii) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda danih preko ovih internetskih stranica.
Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve izravne ili neizravne štete, moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim nedostacima, pogreškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa na računalnoj opremi odnosno imovini Kupca/Registriranog korisnika, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom tvrtke IKEA odnosno njezinih zaposlenika, agenata i/ili trećih pružatelja usluga. Kupac/Registrirani korisnik, izričito potvrđuje da tvrtka IKEA nije odgovorna za bilo kakvo moguće uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti snosi Kupac/Registrirani korisnik.
Niti u kojem slučaju IKEA, ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internetskih stranica, ili s njima povezanog sadržaja i/ili softwarea, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Kupac/Registrirani korisnik, izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj ovih internetskih stranica.
Kupac/Registrirani korisnik, isključivo je i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući ali ne ograničavajući se na cjelokupni software i hardware koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje internetskih stranica IKEA internetske trgovine te sve s tim povezane troškove. Tvrtka IKEA nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Kupca/Registriranog korisnika, koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica.
1.4 Obrada osobnih podataka
Učlanjenjem u IKEA FAMILY klub lojalnosti dajem dopuštenje da tvrtka IKEA i njezini poslovni partneri, odnosno podizvođači, prikupljaju, obrađuju te međusobno prosljeđuju i razmjenjuju sljedeće podatke: moje osobne podatke navedene u registracijskom obrascu te podatke o mojim narudžbama.
Upoznat/a sam s pravom da u svakom trenutku mogu u cijelosti povući ovu izjavu o suglasnosti.
1.5 Sigurnost i zaštita osobnih podataka
IKEA poduzima najveće napore za zaštitu svih osobnih podataka koji se koriste prilikom kupovine proizvoda i usluga (primjerice zaštita osobnih podataka prilikom slanja promotivnih materijala, prilikom kreiranja narudžbe te prilikom kartičnog plaćanja).
1.6 Informacije o proizvodima
Prilikom kupnje u robnoj kući je potrebno obratiti pažnju na sljedeće pojedinosti:
• Svaki proizvod dostupan u robnoj kući je izložen kao izložbeni primjerak
• Važeća cijena je cijena koja je istaknuta na izložbenom primjerku u robnoj kući
• U sklopu etikete s cijenom nalaze se i osnovne informacije o proizvodu, dok se za detaljnije informacije kupac uvijek može obratiti IKEA djelatniku
• Na etiketi proizvoda koji se preuzimanju u odjelu samoposluživanja se nalazi informacija o točnoj lokaciji preuzimanja (red i dio)
• U slučaju da izloženi primjerak proizvoda dolazi i u drugim bojama (a izloženi primjerak u drugoj boji nije izložen), informacija o ostalim dostupnim bojama se nalazi uz sam proizvod (na proizvodu ili pored proizvoda). Fotografije i slike isključivo su informativne prirode.
• U slučaju da proizvod zahtjeva dodatni proizvod ili element kako bi konačni proizvod bio potpun i/ili u funkciji, proizvod za dopunu biti će naznačen na samom proizvodu koji isti zahtjeva
• U slučaju da je izloženi proizvod modificiran u odnosu na dostupne proizvode, isto će biti naznačeno na samom proizvodu.
Dostupnost, plaćanje i preuzimanje proizvoda
Tvrtka IKEA zadržava pravo u bilo kojem trenutku iz prodaje povući bilo koji proizvod.
Podaci o zalihama proizvoda u robnoj kući može varirati u odnosu na informacije objavljene na web stranicama.
Članovi IKEA FAMILY kluba ostvaruju pogodnosti sukladno važećim uvjetima koji vrijede za članove IKEA FAMILY.
Kupovina se smatra završenom po plaćanju proizvoda na blagajni.
Po plaćanju proizvoda kupac je dužan preuzeti dostupne plaćene proizvode. Proizvodi koje kupac nije preuzeo sam prije plaćanja se preuzimaju na izdavanju robe nakon izvršene uplate.
1.7 Garancije
Garancije vrijede u rokovima određenima važećim propisima, od datuma preuzimanja robe, te je u svrhu ostvarivanja prava na garanciju potreban originalan račun kao dokaz kupovine. Razdoblje trajanja garancije i sve što garancija pokriva u vezi s nekim proizvodom navedeno je uz svaki proizvod. Garancije, proizvode i uvjete moguće je pronaći u IKEA katalogu u poglavlju „Kako kupovati“ ili na poveznici www.ikea.com/ms/hr_HR/customer-services/ikea_guarantee/index.html.
U slučaju kada je trajanje garancije koje je navedeno uz svaki proizvod duže od onog predviđenog propisima Republike Hrvatske, primjenjivat će se pravo koje je povoljnije za kupca, odnosno IKEA trajanje garancije.
Za rješavanje problema s proizvodom, tvrtka IKEA će pregledati proizvod i odlučiti o ostvarivanju prava iz garancije. U slučaju da je moguće ostvariti prava iz garancije, tvrtka IKEA će po vlastitom nahođenju i u suradnji s kupcem odlučiti o prikladnoj zamjeni. Tvrtka IKEA će tad popraviti neispravan proizvod ili će ga zamijeniti drugim istim ili sličnim proizvodom. U slučaju popravka, odnosno zamjene drugim istim ili sličnim proizvodom u okviru prava iz garancije, tvrtka IKEA će snositi troškove popravka te biti odgovorna za rezervne dijelove, rad i putne troškove zaposlenika koje tvrtka IKEA ovlasti, ali samo ako se proizvod može popraviti. Tvrtka IKEA će postati vlasnikom svih neispravnih dijelova uklonjenih tijekom popravka. Ove se garancije ne primjenjuju na proizvode koji su nepravilno spremljeni ili postavljeni, koji se nepravilno koriste, zlorabe, pogrešno koriste, mijenjaju ili čiste pogrešnim metodama čišćenja ili pogrešnim proizvodima za čišćenje. Ove garancije ne pokrivaju mehanička oštećenja nastala nepravilnim rukovanjem, primjerice, ali ne ograničavajući se na rezove ili ogrebotine, oštećenja izazvana udarcima, nezgodama. Ove garancije ne vrijede ako su se proizvodi koristili na otvorenom, u vlažnom okruženju (isključujući određene proizvode koji su namijenjeni za vanjsku upotrebu), ili ako se proizvodi nisu koristili u kućanstvu (osim ako nije navedeno drugačije). Ove garancije ne pokrivaju posljedična ili slučajna oštećenja.
Da bi kupac ostvario bilo koje pravo iz garancije, potrebno je predočiti račun.

Kako bi garancija bila valjana, potrebno se pridržavati posebnih uputa za njegu, upotrebu i sastavljanje za svaki proizvod koje se mogu pronaći u robnim kućama IKEA i na IKEA internetskoj stranici:www.ikea.com/ms/hr_HR/customer-services/ikea_guarantee/index.html
2. KUPNJA
2.1 Cijene
Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), i uključuju PDV. Proizvodi se naplaćuju po cijenama važećim na dan kupnje. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.
2.2 Plaćanje
Kupovina u IKEA robnoj kući moguća je uz gotovinsko plaćanje debitne i kreditne kartice te po uplatama na žiro račun društva IKEA Hrvatska d.o.o. Poslovnim kupcima se po zahtjevu izdaje R1 račun.
2.3 Preuzimanje robe
Preuzimanje robe se vrši na odjelu Službe za kupce isti dan kada je obavljena kupnja u robnoj kući.
U slučaju da kupac koristi uslugu preuzimanja putem usluge klikni i preuzmi primjenjuju se pravila za tu uslugu, a o čemu je kupac obaviješten putem e-maila. Kupac je u svakom slučaju u skladu s prethodnim rokovima, dužan robu preuzeti najkasnije 30 min prije zatvaranja objekta u kojem robu preuzima, dakle prije zatvaranja robne kuće odnosno dostavnog centra.
Roba koja je predmet narudžbe se preuzima u originalnom pakiranju te nije dodatno upakirana niti spremljena u vrećice.
2.4 Ležarina
Ukoliko kupac ne preuzme robu u robnoj kući sukladno dogovorenim rokovima, IKEA zadržava pravo naplate ležarine sukladno važećim cijenama.
3. DOSTAVA PROIZVODA
3.1 Općenito
Usluga dostave moguća je isključivo za IKEA proizvode kupljene u robnoj kući IKEA Zagreb.
Uslugu dostave za kupljene proizvode u robnoj kući IKEA Zagreb moguće je naručiti isključivo na dan/datum kupovine proizvoda.
U robnoj kući IKEA Zagreb na info pultu moguće je dogovoriti uslugu dostave proizvoda pri čemu kupac sam prikuplja proizvode u robnoj kući a djelatnici IKEA robne kuće će predati proizvode na dostavu.
IKEA ne izvršava uslugu dostave, već za nju, sukladno ugovorom, uslugu pruža preko ugovorenih podizvođača. IKEA zadržava pravo sklopiti ugovor s različitim dostavnim službama uz uvjet da kvaliteta usluge dostave ostaje jednaka IKEA standardima.
Informaciju u kojem će se terminu kupcu roba dostaviti, kupac ugovara na prodajnom mjestu u robnoj kući IKEA. Termin se smatra ugovorenim nakon plaćanja usluge u robnoj kući IKEA.
IKEA zadržava pravo promijeniti dogovoreni termin dostave zbog okolnosti koje su naknadno nastupile te u dogovoru s kupcem predložiti novi termin dostave.
Proizvodi predviđeni za dostavu dostavit će se na adresu navedenu prilikom izrade narudžbe usluge.
Prilaz domu mora biti slobodan. U suprotnom se dostava vrši do najbliže točke na kojoj je moguć istovar robe. U slučaju dostave do prostorije po izboru, dostavljač je obvezan unositi proizvode neovisno o katu i dostupnosti dizala.
Prije odabira usluge dostave, kupac je obvezan provjeriti mogućnost prilaza kamiona svojoj kućnoj adresi. Ukoliko je prilaz kućnoj adresi otežan (zabranjen pristup kamionima, neodgovarajuća širina, nosivost…) dostava neće biti moguća.
Dostava se obavlja na kopnenom području Republike Hrvatske.
Dostava se vrši putem dostavne službe. Dostava se vrši na adresu navedenu u narudžbi.
Naručena roba bit će složena na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti.
Kako bi se potvrdio termin dostave, dostavljač će kupca kontaktirati telefonskim putem otprilike 30 min. prije dostave.
Odgovornosti je kupca osigurati da netko bude prisutan prilikom preuzimanja proizvoda na adresi navedenoj u narudžbi.
Potrebno je provjeriti veličinu proizvoda kako bi se osiguralo da na adresi dostave ima dovoljno prostora za primitak proizvoda (primjerice širina vrata). Također, važno je osigurati neometan pristup dostavnoj adresi.
Prilikom isporuke, kupac je obvezan provjeriti u kakvom je stanju paket te je li isporučen točan broj paketa. Nakon izvršene dostave, kupac je obvezan potpisati potvrdu o preuzimanju kojom se potvrđuje da je dostava isporučena, broj isporučenih paketa i da su proizvodi dostavljeni bez vidljivih oštećenja pakiranja te je li zadovoljan primljenom uslugom.
Ako kupac odbije potpisati potvrdu o preuzimanju, dostava će biti zabilježena kao odbijena.
Ako se dostava ne može izvršiti zbog nedovoljnog prilaza ili pristupa dostavnoj adresi ili u slučaju da na dostavnoj adresi nema nikoga za preuzimanje proizvoda, proizvodi se ne ostavljaju na adresi, a ugovoreni se termin dostave poništava.
Ukoliko iz bilo kojeg razloga kupac nije bio dostupan na adresi za dostavu ili putem kontakt broja koji je ostavio, IKEA ne preuzima odgovornost za ugovoreni termin dostave.
Ukoliko se dostava ne izvrši, proizvodi će se vratiti u robnu kuću IKEA, a termin dostave otkazati. U tom slučaju kupac ima pravo tražiti povrat iznosa za proizvode. U tom slučaju također kupac snosi troškove povrata proizvoda u robnu kuću IKEA. Za povrat kupac je obvezan kontaktirati IKEA Službu za kupce slanjem poruke e-pošte putem kontakt obrasca ili pozivom na broj telefona 01/445-5444 (od 9 do 20 sati, nedjeljom od 9 do 18 sati). U svakom slučaju nakon poziva Službi za kupce, zahtjev za povratom kupac mora poslati i putem kontakt obrasca.
3.2 Cijena i uvjeti dostave
IKEA nudi dvije vrste dostave

a) paketnu dostavu
uključuje dostavu proizvoda ukupne težine do 30 kg i maksimalnih dimenzija paketa 80x120x100 cm, pri čemu ne dostavljamo prehrambene proizvode, proizvode s odjela Kakvo je takvo je i biljke. Cijene paketne dostave možete provjeriti na: http://www.ikea.com/ms/hr_HR/customer-service/our-services/delivery.html

b) dostavu
Dostava uključuje dostavu proizvoda ukupne težine do 1000 kg do jedne prostorije po tvom izboru. Svaka dodatna tona obračunava se po punoj cijeni usluge za odgovarajuću zonu .
Cijene se nalaze ovdje: http://www.ikea.com/ms/hr_HR/customer-service/our-services/delivery.html
Ne dostavljamo prehrambene proizvode, proizvode s odjela Kakvo je takvo je i biljke.

Naknada za uslugu dostave iskazana je na narudžbi usluge, a računa se sukladno težini paketa u narudžbi, dimenzijama i dostavnoj adresi.
Kupac je obvezan, prilikom preuzimanja robe, provjeriti broj paketa te eventualna oštećenja. Ako se ustanovi da neki proizvodi nedostaju, ili su oštećeni prilikom preuzimanja, potrebno je isto naznačiti na dostavnici dostavne službe.
Proizvodi koji nedostaju naknadno će se dostaviti bez naknade u najkraćem mogućem roku. Isto vrijedi i ako se kupcu dostavio oštećen proizvod.

Više o uvjetima dostave vidjeti na ovoj poveznici
3.3 Ograničenja kod dostave
Neki proizvodi (poput sofa) većih su dimenzija te je kupac obvezan osigurati prostor za dostavu svih takvih većih proizvoda kao i pristup prostoriji u koju će se proizvodi dostaviti. Kupac je obvezan osigurati da prostorija u koju će se proizvodi dostaviti nema nikakve negativne uvjete koji mogu negativno utjecati na proizvode, kao što su, ali ne ograničavajući se na, vlagu, kišu, vjetar, snijeg itd.
Ako zbog nepotpunih informacija o dostavnoj adresi ili ometanom pristupu usluga dostave neće biti moguća, ista će se obustaviti, a proizvodi će se vratiti u robnu kuću IKEA, o čemu će se kupac obavijestiti.
Dostava se može obustaviti i zbog razloga više sile poput primjerice, ali ne ograničavajući na, zatvorene prometnice uslijed vjetra, prekid trajektnih linija i sl. U tom će slučaju IKEA uložiti sve svoje napore kako bi kupca pravovremeno kontaktirala te dogovorila drugi termin dostave.
Proizvodi će se zapakirati na način da se uobičajenom manipulacijom u prijevozu ne mogu oštetiti. Kupac je obvezan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i nedostatke te iste navesti na dostavnicu. Roba je osigurana od gubitka i oštećenja tijekom dostave. Kupac je obvezan prilikom preuzimanja robe potpisati dostavnicu koju dostavljač zadržava kao potvrdu o preuzimanju.
3.4 Ugovaranje dostave
Prije odabira usluge dostave, kupac je obvezan provjeriti mogućnost prilaza kamiona svojoj kućnoj adresi. Ukoliko je prilaz kućnoj adresi otežan (zabranjen pristup kamionima, neodgovarajuća širina, nosivost…) dostava neće biti moguća.
Kupac je obvezan, u što kraćem roku, obavijestiti robnu kuću IKEA o bilo kojim mogućim poteškoćama oko preuzimanja robe. IKEA neće snositi odgovornost za bilo kakva kašnjenja koja su rezultat propusta kupca.
Proizvodi koji nedostaju, bit će ponovno naručeni i naknadno dostavljeni bez naknade. Oštećeni ili pogrešno isporučeni proizvodi vratit će se u robnu kuću IKEA te se isto tako naknadno dostaviti bez naknade.
Ukoliko kupac naknadno uoči nekakve nepravilnosti, kupac je obvezan robnu kuću IKEA obavijestiti u razumnom vremenu o bilo kakvim oštećenjima ili nepravilnostima.
Kupac je isključivo odgovoran za osiguravanje prihvaćanja isporuke na dostavnoj adresi i, ako nije osobno dostupan za prihvaćanje, mora osigurati prisutnost odrasle osobe na dostavnoj adresi. Dostavljači neće dostaviti, isporučiti i ostaviti proizvode za koje nisu potpisane potvrde o preuzimanju.
Ako kupac odbije potpisati potvrdu preuzimanja, dostava će biti zabilježena kao odbijena.
Kada su proizvodi isporučeni kupcu ili osobi koja je zaprimila isporuku, kupac postaje vlasnikom tih proizvoda i odgovoran je za bilo kakva naknadna oštećenja, gubitke ili uništenja proizvoda.
3.5 Otkazivanje dostave
Kupac ima pravo otkazati narudžbu usluge u bilo kojem trenutku pozivom na telefonski broj Kontakt centra IKEA Službe za kupce: 01/445-5444 (od 9 do 20 sati, nedjeljom od 9 do 18 sati).
Ukoliko je narudžba usluge otkazana prije nego što su proizvodi napustili robnu kuću IKEA, kupac ima pravo tražiti povrat ukupnog iznosa za proizvode i dostavu.
Ukoliko je narudžba usluge otkazana nakon što su proizvodi napustili robnu kuću IKEA, kupac ima pravo tražiti povrat iznosa za proizvode, dok u tom slučaju kupac sam snosi troškove povrata proizvoda u robnu kuću IKEA.
Nakon otkazivanja narudžbe usluge pozivom na telefonski broj Kontakt centra IKEA Službe za kupce, kupac će dobiti potvrdu o otkazivanju narudžbe usluge na adresu svoje e-pošte.
3.6 Rok isporuke
Roba će se dostaviti u terminu koji je ugovoren na prodajnom mjestu u robnoj kući IKEA ovisno o stanju zaliha i dostavnoj adresi. Nedjelje, blagdani i ostali neradni dani ne računaju se u rok dostave.
4. OSTALE USLUGE
IKEA nudi svojim kupcima širok portfolio usluga. Popis svih usluga možete pronaći na: www.ikea.com/ms/hr_HR/customer-service/our-services.html
IKEA zadržava pravo izmjene ponude usluga te svih uvjeta vezano uz prodaju usluge.

Dodatne odredbe za pojedine usluge:

Klikni i preuzmi:
Naručene i plaćene proizvode putem internetske trgovine možeš preuzeti u: robnoj kući, dostavnim centrima Rijeka, Split, Osijek i Dubrovnik.

a) Preuzimanje robe u robnoj kući

Nakon što kupac dobije obavijest o prikupljenoj pošiljci dužan je istu preuzeti u roku od 3 dana, a najranije 3 sata nakon dobivene obavijesti
Informacija o cijeni: www.ikea.com/ms/hr_HR/customer-service/our-services/click_collect.html
Maksimalna težina narudžbe može biti do 1000 kg. Preuzimanje robe u robnoj kući moguće je otkazati unutar 24 sata od željenog termina preuzimanja u robnoj kući.

b) Preuzimanje u dostavnim centrima (Split, Rijeka, Osijek, Dubrovnik)

Proizvodi će biti dostavljeni u dostavni centar unutar 10 radnih dana od predane narudžbe. Kupac je dužan preuzeti narudžbu nakon što stigne u dostavni centar, a o čemu će biti obavješten SMS porukom. Maksimalna težina narudžbe može biti do 1000 kg. Informacija o cijeni: www.ikea.com/ms/hr_HR/customer-service/our-services/click_collect.html

Kompletna montaža METOD kuhinje

Kompletna montaža METOD kuhinje uključuje montažu elemenata, vrata, fronti, ručki, sudopera, miješalice za vodu, radne ploče, rasvjete i uređaja, kao i svih zidnih elemenata kupljenih u robnoj kući IKEA. Usluga ne uključuje mijenjanje novih elemenata ili montažu i pomicanje instalacija, priključaka ili utičnica za plin, vodu ili električnu energiju. Cijena uključuje montažu kuhinjskog namještaja te izlazak montera i montiranje svih elemenata kuhinje prema planu napravljenom u robnoj kući IKEA, što je dio osnovne cijene usluge. Cijena ne uključuje dodatne radove (kao npr. rezanje radne ploče, prekrajanje pokrivnih ploča, kantiranje), radove na plinskom priključku, popravke zidova ili dostavu namještaja do prostorije u kojoj se montira. Cijena ne uključuje dodatne radove i usluge koje nisu obuhvaćeni prethodno napravljenim planom od strane IKEA zaposlenika. Usluga montaže kuhinje dostupna je ako je kuhinja isplanirana od strane IKEA zaposlenika. Stari se namještaj mora ukloniti iz prostorije prije dolaska tima za sastavljanje. U protivnom će doći do promjene termina sastavljanja. Tim za sastavljanje ne može mijenjati izvorni izgled komada namještaja. Kupac je odgovoran za kvalitetu i pripremljenost zidova dok će monter procijeniti postoje li sigurnosne ili tehničke prepreke za sastavljanje namještaja. Materijal za spajanje na vodovod i strujnu mrežu, po potrebi će se zaračunati zasebno.
Cijene usluge provjeri na: www.ikea.com/ms/hr_HR/customer-service/our-services/ready_kitchen.html

Kompletna montaža METOD kuhinje s dostavom
Kompletna montaža METOD kuhinje uključuje montažu elemenata, vrata, fronti, ručki, sudopera, miješalice za vodu, radne ploče, rasvjete i uređaja, kao i svih zidnih elemenata kupljenih u robnoj kući IKEA. Usluga ne uključuje mijenjanje novih elemenata ili montažu i pomicanje instalacija, priključaka ili utičnica za plin, vodu ili električnu energiju. Cijena uključuje montažu kuhinjskog namještaja te izlazak montera i montiranje svih elemenata kuhinje prema planu napravljenom u robnoj kući IKEA, što je dio osnovne cijene usluge. Cijena ne uključuje dodatne radove (kao npr. rezanje radne ploče, prekrajanje pokrivnih ploča, kantiranje), radove na plinskom priključku, popravke zidova ili dostavu namještaja do prostorije u kojoj se montira. Cijena ne uključuje dodatne radove i usluge koje nisu obuhvaćeni prethodno napravljenim planom od strane IKEA zaposlenika. Usluga montaže kuhinje dostupna je isključivo ako je kuhinja isplanirana od strane IKEA zaposlenika. Stari se namještaj mora ukloniti iz prostorije prije dolaska tima za sastavljanje. U protivnom će monteri otkazati ugovoreni termin te će se ugovoriti novi termin za montažu u kojem će kupac osigurati da je prostor u kojem se vrši montaža prazan. Tim za sastavljanje ne može mijenjati izvorni izgled komada namještaja. Kupac je odgovoran za kvalitetu i pripremljenost zidova dok će monter procijeniti postoje li sigurnosne i/ili tehničke prepreke za sastavljanje namještaja.Materijal za spajanje na vodovod i strujnu mrežu, po potrebi će se zaračunati zasebno.

Sastavljanje namještaja (spavaća soba, dnevni boravci, kupaonica, rješenja za odlaganje, KNOXHULT – uključujući integriranu rasvjetu)
Cijena uključuje sastavljanje namještaja sukladno IKEA uputama o sastavljanju. IKEA zadržava pravo odbiti posebne zahtjeve prilikom sastavljanja namještaja koji odstupaju od IKEA uputa o sastavljanju. Ukoliko se namještaj ipak sastavi po želji kupca a što nije u skladu s uputama, tada IKEA neće biti odgovorna za nedostatke koji se pojave a koji su uzrokovani montažom. Cijene usluge provjeri na: www.ikea.com/ms/hr_HR/customer-service/our-services/ready_kitchen.html

Instalacija priključaka

Cijena usluge uključuje priključenje i puštanje u rad uređaja/sustava rasvjete/proizvoda na plin po jednoj prostoriji. Priključak se vrši samo za proizvode koji su kupljeni u robnoj kući IKEA. Ova usluga ne uključuje mijenjanje ili pomicanje postojećih instalacija, priključaka ili utičnica za plin, vodu ili električnu energiju. Instalacija plina podrazumijeva samo priključak na plinsku bocu ili spajanje na postojeći plinski ventil. Ako je prostorija nova ili renovirana, građevinski i radovi na instalacijama moraju biti gotovi prije dolaska tima zaduženog za priključenje. Cijene usluge provjeri na: www.ikea.com/ms/hr_HR/customer-service/our-services/installation.html

Individualno planiranje kuhinje
IKEA nudi individualno planiranje kuhinja u robnoj kući, na daljinu i u tvom domu.
Za više detalja molimo vidjeti link: www.ikea.com/ms/hr_HR/customer-service/our-services/ready_kitchen.html

Mjerenje
Ako je potrebno, može se izmjeriti prostor koji kupac želi urediti te osigurati da sav namještaj stane u njega. Usluga je dostupna samo za dovršene dijelove kuće ili stana. Za više detalja molimo vidjeti link: www.ikea.com/ms/hr_HR/customer-service/our-services/ready_kitchen.html

Ležarina
Uslugu ležarine moguće je ugovoriti kod IKEA Službe za kupce uz naknadu, i to nakon plaćanja i preuzimanja kupljenih proizvoda. Cijena se naplaćuje u iznosu od 100 kn po danu po kolicima. U cijenu je uključen PDV.

Šivanje
Usluga šivanja dostupna je samo za proizvode kupljene u robnoj kući IKEA. Podizvođač nije odgovoran za fizička i kemijska svojstva obrađene tkanine (postotak skupljanja od 4 %).
Uslugu šivanje moguće je ugovoriti na odjelu Tekstili. Za više detalja molimo vidjeti link: www.ikea.com/ms/hr_HR/customer-service/our-services/sewing.html
5. POVRATI I ZAMJENE
5.1 Općenito
Uvjeti iz Pravila povrata i zamjene odnose se na sve proizvode kupljene u robnoj kući IKEA. Svaki povrat može se izvršiti dostavom proizvoda u robnu kuću IKEA Zagreb, gdje će se izvršiti zamjena ili povrat.
Ukoliko kupac promijeni mišljenje i odluči vratiti ispravan i nekorišteni proizvod, kupac je obvezan kontaktirati IKEA Službu za kupce za organizaciju prikupljanja takvih proizvoda.
Kupac je suglasan vratiti nekorištene proizvode u izvornom stanju i ako je moguće, u pripadajućoj ambalaži. Ukoliko kupac vraća robu u dostavni centar, ista mora biti neraspakirana i neoštećena. U protivnom, povrat se prijavljuje i organizira putem pozivnog centra. U slučaju povrata proizvoda radi promjene mišljenja, kupac sam snosi troškove povrata robe u robnu kuću IKEA.
IKEA snosi troškove prijevoza vraćenih proizvoda isključivo ako je proizvod neispravan ili oštećen te ukoliko je isporučen proizvod koji kupac nije naveo u narudžbi.
IKEA proizvod može biti vraćen unutar 365 dana od kupovine bez objašnjenja uz predočenje originalnog računa. Kupac može dobiti povrat novca za kupljeni proizvod, ako je proizvod nekorišten i u originalnom pakovanju.
IKEA proizvod može biti vraćen unutar 365 dana od kupovine bez objašnjenja uz predočenje originalnog računa. Kupac može dobiti povrat novca za kupljeni proizvod ako je proizvod nekorišten, neotvaran i u originalnom pakovanju. Za proizvode koji su raspakirani ili korišteni, IKEA zadržava pravo procijenjene vrijednosti artikla, a povrat vrijednosti je moguć isključivo na IKEA vrijednosnu karticu. Iznos sa vrijednosne kartice se može uporabiti isključivo za kupnju proizvoda i usluga u IKEA robnoj kući, a ne može se prenijeti ili uporabiti za kupnju IKEA poklon kartice.
Ako kupac želi vratiti proizvode koji su sastavljeni i ako postoji opravdana mogućnost da se rastavljanjem proizvoda uzrokuje daljnje oštećenje proizvoda, potrebno ih je ostaviti sastavljene i kontaktirati Kontakt centar IKEA Službe za kupce. IKEA zadržava pravo vratiti umanjen iznos vrijednosti proizvoda obzirom da je proizvod korišten odnosno sastavljen. Saznaj više o pravilima povrata [.pdf]
U slučaju da je proizvod plaćen obročno IKEA zadržava pravo umanjiti ukupan iznosa za dodatne troškove nastale zbog odabira opcije obročnog plaćanja. Mi u tvrtki IKEA ponosni smo na način rješavanja reklamacija te pozivamo kupce da se prvo uvijek obrate nama kako bismo mogli pomoći pri rješavanju nastalih poteškoća u što kraćem roku.
Kupcu će na svaki upit biti odgovoreno u zakonskom roku, a sukladno važećim IKEA pravilima
Odgovornost za materijalne nedostatke rješavat će se sukladno s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obveznim odnosima te ostalim primjenjivim propisima.
Eventualne sporove između kupca i IKEA će se nastojati riješiti mirnim putem, u suprotnom se ugovara stvarna nadležnost suda u Zagrebu.

Ovi Uvjeti poslovanja IKEA Hrvatska d.o.o. prilikom poslovanja robne kuće IKEA važeći su od datuma objave na web stranicama od 30. travnja 2019.