Yhteistyökumppanimme


Teemme yhteistyötä muiden yritysten, kauppaliittojen ja riippumattomien järjestöjen kanssa kehittääksemme ja vahvistaaksemme sosiaalisia ja ympäristöasioita koskevaa työtämme.
 
Sosiaalisissa asioissa IKEA Foundation tekee yhteistyötä UNICEFin, Pelastakaa Lapset -järjestön ja UNDP:n kanssa. Ympäristöasioissa IKEA-konserni tekee yhteistyötä kansainvälisen luonnonsuojelujärjestö WWF:n kanssa.
 
Näiden yhteistyöprojektien avulla haluamme keskittyä parantamaan lasten oikeuksia sekä edistää vastuullista metsänhoitoa, parempaa puuvillanviljelyä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.

Pelastakaa Lapset -järjestö


Pelastakaa Lapset -järjestö on maailman suurin riippumaton lasten asioita ajava järjestö. Järjestön toiminnan tarkoitus on turvata lasten oikeus saada ruokaa, suojaa, terveydenhuoltoa ja koulutusta sekä estää lasten joutuminen väkivallan, loukkausten ja hyväksikäytön uhreiksi. Pelastakaa Lapset -järjestö ja IKEA Foundation tekevät yhteistyötä sekä kansainvälisellä että paikallisella tasolla, ja olemme jo pitkään tehneet töitä lapsityövoiman käytön estämiseksi.

UNICEF


The United Nations Children's Fund (YK:n lasten rahasto) on maailman johtava lasten asioita ajava järjestö. Se keskittyy toiminnassaan lasten suojeluun, lasten selviytymiseen ja kehitykseen, laadukkaaseen perusopetukseen, sukupuolten tasa-arvoon ja HIV:n/AIDSin ehkäisemiseen ympäri maailmaa. IKEA Foundation on tukenut UNICEF:in toimintaa jo yli vuosikymmenen ajan ja tekee järjestön kanssa yhteistyötä sekä kansainvälisellä että paikallisella tasolla.

WWF


WWF, maailmanlaajuinen luonnonsuojelujärjestö, on yksi maailman suurimmista ja kokeneimmista luonnonsuojelujärjestöistä, ja se toimii yli 100 maassa. WWF:n tavoitteena on pysäyttää planeettamme luonnon tuhoaminen ja rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset elävät sopusoinnussa luonnon kanssa suojellen luonnon monimuotoisuutta, varmistaen uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön ja pyrkien rajoittamaan saastuttamista ja jätteiden määrää. Teemme yhteistyötä WWF:n kanssa edistääksemme vastuullista metsänhoitoa ja ympäristöystävällisempää puuvillanviljelyä sekä vähentääksemme hiilidioksidipäästöjä.

Muut yhteistyökumppanimme


Teemme yhteistyötä myös muiden yritysten, kauppaliittojen ja organisaatioiden kanssa ympäri maailmaa. Tällaisia yhteistyökumppaneita ovat mm. Building and Wood Workers' International ja Clean Cargo Working Group.

Tutustu julkaisuihimme

Raportit, esitteet ja IWAY-toimintaohjeisto.

Työpaikat

Kun työntekijät kasvavat, myös IKEA kasvaa!

IKEA Foundation

Työtä 100 miljoonan lapsen eteen.