Poimintoja kestävän
kehityksen raportista 2012

Kestävä kehitys on aina ollut olennainen osa liiketoimintaamme. Se on osa identiteettiämme ja sitä, miten työskentelemme toteuttaaksemme visiomme paremmasta arjesta. Uuden kestävän kehityksen strategiamme, People & Planet Positiven, pyrkimys on inspiroida miljoonia asiakkaita elämään kestävämmin, tehdä IKEA-konsernista energiantuotannon suhteen omavarainen ja raaka-aineiden saatavuudesta riippumaton sekä luoda parempi arki ihmisille ja yhteisöille.

Alla muutamia esimerkkejä siitä, mitä teemme muuttaaksemme asioita parempaan suuntaan sekä liiketoimintamme että asiakkaidemme kannalta. Tutustu laajemmin kestävän kehityksen työhömme alla olevista linkeistä.
Kestävämpää elämää kotona

Kestävämpää elämää kotona


Suunnittelemme edullisia tuotteita, joiden avulla asiakkaidemme on helppo vähentää energian- ja vedenkulutusta sekä jätteen määrää. IKEA-konsernin tavarataloissa vieraili viime vuonna 690 miljoonaa ihmistä, joten tarjoamalla kestävämpiä vaihtoehtoja voimme yhdessä asiakkaidemme kanssa saada aikaan merkittäviä muutoksia. Olemme tuoneet ja tuomme jatkuvasti markkinoille tuotteita ja ratkaisuja, joiden ansiosta asiakkaamme voivat elää kestävämmin.

Vuonna 2012 energiaa kuluttavat tuotteemme olivat 32 % energiatehokkaampia verrattuna vuoteen 2008. Lisäksi tuotteistamme on tullut myös vedenkulutuksen kannalta tehokkaampia; esimerkiksi astianpesukoneidemme vedenkulutus on nyt 22–51 % pienempi kuin vuonna 2008.

Siirrymme vähitellen myymään pelkästään energiatehokkaita led-lamppuja ja -valaisimia. Led-lamppujen käyttöikä on 20 vuotta, ja ne kuluttavat jopa 85 % vähemmän energiaa perinteisiin hehkulamppuihin verrattuna.
Omavaraisuus ja riippumattomuus

Omavaraisuus ja riippumattomuus


Pienennämme kuluja ja suojelemme luonnonvaroja tekemällä enemmän vähemmällä, hyödyntämällä jätteitä raaka-aineina ja siirtymällä käyttämään uusiutuvaa energiaa. Käyttämällä raaka-aineita entistä kestävämmin voimme osallistua maailmanlaajuisiin talkoisiin luonnon suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Jo nyt 91 % tuotteissamme käytettävistä materiaaleista on uusiutuvia, kierrätettyjä tai kierrätettäviä. Tavoitteemme on, että toimintavuoteen 2015 mennessä kaikki materiaalit olisivat tällaisia.

Tuotteissamme käytettävän puun tulee olla peräisin puuntuottajilta, jotka täyttävät omassa IWAY Forestry Standard -dokumentissamme luetellut vaatimukset. Olemme kasvattaneet FSC-sertifioidun puun osuutta tuotteissamme 23 prosenttiin.

IKEA tekee yhteistyötä WWF:n ja Better Cotton Initiative -järjestön kanssa muuttaakseen puuvillanviljelyä kestävämpään suuntaan. Toimintavuonna 2012 investoimme 1,9 miljoonaa euroa kestävän puuvillanviljelyn hankkeisiin, joiden piirissä on yli 100 000 viljelijää. Tällä hetkellä 34 % käyttämästämme puuvillasta on peräisin ensisijaisiksi määritellyistä lähteistä, mm. Better Cotton -standardeihin sitoutuneilta viljelijöiltä.

Investoimme 1,5 miljardia euroa uusiutuvaan energiaan, pääasiassa tuuli- ja aurinkovoimaan. Investoinnin ansiosta pääsemme askeleen lähemmäs tavoitettamme, jonka mukaan haluamme vuoteen 2020 mennessä tuottaa yhtä paljon uusiutuvaa energiaa kuin IKEA-konsernin tavaratalot ja rakennukset kuluttavat. Toimintavuonna 2012 tuotimme uusiutuvaa energiaa määrän, joka vastaa 34:ää prosenttia kokonaisenergiankulutuksestamme. Vuoden loppuun mennessä rakennustemme katoilla oli 250 000 aurinkokennoa ja käytössämme oli 83 tuulivoimalaa.
Parempi elämä ihmisille ja yhteisöille

Parempi elämä ihmisille ja yhteisöille


Haluamme luoda paremman elämän omille työntekijöillemme, tavarantoimittajiemme työntekijöille ja yhteisöille ympäri maailman.

Vaikka työntekijämme edustavat monia eri kansallisuuksia ja kulttuureita, he jakavat yhteiset arvomme. Monimuotoisuus on meille tärkeää, ja naisten osuus esimiestehtävissä on kasvanut viime vuoden 40 prosentista 47 prosenttiin. Olemme iloisia, että 83 % työntekijöiden tyytyväisyyttä kartoittavaan kyselyyn vastanneista sanoi olevansa ylpeitä siitä, mitä IKEA tekee kestävän kehityksen eteen.

Tavarantoimittajillemme laatimamme IWAY-toimintaohjeiston avulla pyrimme turvaamaan hyvät työolosuhteet ja minimoimaan tuotantomme ympäristövaikutukset. Toimintavuoden 2012 loppuun mennessä kaikkien kodinsisustustuotteita valmistavien tavarantoimittajiemme toiminta arvioitiin IWAY-ohjeiston vaatimusten perusteella. Niiden toimittajien kanssa, jotka eivät noudattaneet ohjeistoa, sopimukset sanottiin irti. Vuosittain sekä IKEA-tarkastajat että ulkopuoliset tahot tekevät tuhansia tarkastuksia, joilla varmistamme, että tavarantoimittajamme täyttävät tiukat vaatimuksemme.

Haluamme olla aktiivisesti mukana parantamassa niiden ihmisten ja yhteisöjen arkea, jotka ovat tekemisissä liikentoimintamme kanssa. Vuonna 2012 IKEA Foundation lahjoitti 82 miljoonaa euroa (65 miljoonaa euroa vuonna 2011) kehitysmaissa asuvien lasten mahdollisuuksien parantamiseen. Lahjoituksilla tuetaan hankkeita, joiden arvioidaan tällä hetkellä auttavan 100 miljoonaa lasta. Hankkeiden käytännön toteutuksesta huolehtivat yhteistyökumppanimme, kuten UNICEF ja Pelastakaa Lapset.