Skip to main content

Your local IKEA store
お近くのイケアストア
Tohoku
Miyagi
Kanto
Tokyo
Kanagawa
Chiba
Saitama
Chubu
Aichi
Kansai
Osaka
Hyogo
Kyushu
Fukuoka
Tohoku
IKEA Sendai
IKEA Sendai
2-1-1, Asuto Nagamachi, Taihaku-ku, Sendai City, Miyagi
Store opening hour
10:00~21:00
Closed: New Years Day (Jan.1)
Kanto
IKEA Tokyo-Bay
IKEA Tokyo-Bay
2-3-30 Hamacho, Funabashi, Chiba 273-0012
Store opening hour
Mon - Fri: 10:00 - 21:00
Sat & Sun: 9:00 - 21:00
Public holiday: 9:00 - 21:00
Closed: New Years Day (Jan.1)
IKEA Tachikawa
IKEA Tachikawa
6, Midori-cho, Tachikawa, Tokyo 190-0014
Store opening hour
Mon - Fri: 10:00 - 21:00
Sat & Sun: 9:00 - 21:00
Public holiday: 9:00 - 21:00
Closed: New Years Day (Jan.1)
IKEA Kohoku
IKEA Kohoku
201-1 Orimoto-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa 224-0043
Store opening hour
Mon - Fri: 10:00 - 21:00
Sat & Sun: 9:00 - 21:00
Public holiday: 9:00 - 21:00
Closed: New Years Day (Jan.1)
IKEA Shinmisato
IKEA Shinmisato
2-2-2 ShinMisato Lala city, Misato city, Saitama 341-0009
Store opening hour
Mon - Fri: 10:00 - 21:00
Sat & Sun: 9:00 - 21:00
Public holiday: 9:00 - 21:00
Closed: New Years Day (Jan.1)
Chubu
IKEA Nagakute
IKEA Nagakute
1-gaiku, Tochikukaku-seiri, Jigyouchi-nai, Koen-nishi Station Area, Nagakute-shi, Aichi, 480-1100
Store opening hour
Mon - Fri: 10:00 - 21:00
Sat & Sun: 9:00 - 21:00
Public holiday: 9:00 - 21:00
Closed: New Years Day (Jan.1)
Kansai
IKEA Tsuruhama
IKEA Tsuruhama
2-24-55 Tsurumachi, Taisho-ku Osaka-shi, Osaka 551-0023
Store opening hour
Mon - Fri: 10:00 - 21:00
Sat & Sun: 9:00 - 21:00
Public holiday: 9:00 - 21:00
Closed: New Years Day (Jan.1)
IKEA Kobe
IKEA Kobe
8-7-1, Minatojima Nakamachi, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo 650-0046
Store opening hour
Mon - Fri: 10:00 - 21:00
Sat & Sun: 9:00 - 21:00
Public holiday: 9:00 - 21:00
Closed: New Years Day (Jan.1)
Kyushu
IKEA Fukuoka Shingu
IKEA Fukuoka Shingu
2-9-1 Chuo-ekimae, Shingu-machi, Kasuya-gun, Fukuoka 811-0120
Store opening hour
Mon - Fri: 10:00 - 21:00
Sat & Sun: 9:00 - 21:00
Public holiday: 9:00 - 21:00
Closed: New Years Day (Jan.1)
See more about our services
IKEA Services
You can do it yourself.
But you donʼt have to.
See more about our services >
See more about IKEA Online Store
Welcome to
our Online Shopping
Service
See more about IKEA Online Store >