Forside

MENNESKER OG SAMFUND

Vi sætter mennesker i første række

Kvinder og børn i Indien
Vi ønsker at gøre en indsats for at skabe et bedre liv for de mennesker og lokalsamfund, der er berørt af vores aktiviteter. Vi stræber altid efter at fremme lighed, mangfoldighed og respekt for menneskerettigheder i alt, hvad vi gør – det gælder både vores medarbejdere, leverandører og børn og familier, der lever i nogle af verdens mest sårbare samfund. Download IKEA Group Sustainability Report 2016 (PDF)
MENNESKER OG SAMFUND: MENNESKERETTIGHEDER | LEVERANDØRER | SOCIALE IVÆRKSÆTTERE
Rettighedsskoile i samarbejde med UNICEF
NATIONALT PARTNERSKAB OM TRIVSEL I DANSKE SKOLER
IKEA og UNICEF i Danmark har indgået et partnerskab for en bedre skoledag landet over
Det nye partnerskab mellem IKEA og UNICEF i Danmark, som trådte i kraft d. 1. januar 2017, gør det muligt for UNICEF at etablere 12 nye såkaldte ‘Rettighedsskoler’. Sammen forventer IKEA og UNICEF, over de kommende tre år, at kunne styrke trivslen for omkring 9.000 skolebørn og øge arbejdsglæden hos deres lærere, så børn, lærere og forældre får en bedre hverdag.

På en Rettighedsskole skabes et fællesskab imellem elever, forældre, lærere og andet personale, med udgangspunkt i værdierne i FN’s Børnekonvention. Børnene lærer om børnerettigheder ved at bruge dem i praksis hver eneste dag, og de får konkret indflydelse på hverdagen i skolen. Det gør børnene stærkere, skaber engagement, respekt og tryghed, hvilket øger trivslen markant, og eksempelvis er med til at eliminere mobning.

Med støtten fra IKEA kan UNICEF samtidig etablere et nationalt Rettighedsråd med repræsentanter fra Rettighedsskoler over hele landet. Gennem rådet kan børnene mødes på tværs af landet og lære af hinandens erfaringer. Det nationale Rettighedsråd mødes på Rettighedsskolernes årlige konference i FN Byen og får blandt andet til opgave at formulere og aflevere konkrete anbefalinger til den årlige ’Børnenes Dag’, hvor politiske beslutningstagere, organisationer, virksomheder og fonde er samlet i FN Byen.

IKEA inviterer sine danske IKEA FAMILY medlemmer til at deltage i projektet. For hver gang de viser deres medlemskort ved kasselinjen, donerer IKEA 25 øre til samarbejdet.

Læs mere om rettighedsskoler på UNICEFs hjemmeside
UNICEF - rettighedsskole
Menneskerettigheder
Ingen er lige, før alle er lige
Menneskerettighederne gælder for alle, hver eneste dag. Så vores vision om “at skabe en bedre hverdag for de mange mennesker” omfatter medarbejdere, kunder, leverandører og deres lokalsamfund. Og ikke kun, når vi er i fokus – vi har påtaget os denne forpligtelse hver dag, hele året rundt. Vores medarbejdere kan forvente fair behandling og lige muligheder uanset etnisk oprindelse, religion, køn, handicap, seksuel orientering og alder. For lige vilkår får det bedste frem i os alle, både mænd og kvinder. Og de skal være lige hver dag, ikke kun når det er belejligt.
Respekt for menneskerettigheder baseret på FN’s Retningsgivende Principper for Erhvervslivet om Menneskerettigheder er en integreret del af alt, hvad vi laver, og indgår i vores adfærdskodeks for leverandører, som vi kalder IWAY Standard.
Download IWAY Standard (PDF)
3 IKEA medarbejdere i en udstilling med 2 orange skriveborde med stole, en hvid kommode og åbne væghylder.
IKEA støtter etisk rekruttering af sæsonarbejdere
Der er over 200 millioner internationale sæsonarbejdere i hele verden, og over 100 millioner af dem har arbejde. Nogle af dem forlader hjemmet og har succes med at finde et bedre job og forbedre deres livskvalitet. Men for andre kan udsigten til en bedre fremtid føre til stor gæld på grund af gebyrer til hvervekontorer og – i værste fald – gældsslaveri. I IKEA sætter vi klare standarder for rekruttering og ansættelse af arbejdere i vores adfærdskodeks IWAY. Vi accepterer under ingen omstændigheder tvangsarbejde eller menneskehandel. Vi forventer også, at vores leverandører behandler sæsonarbejdere rimeligt og tilbyder gennemskuelige ansættelsesvilkår og gode arbejdsforhold og levevilkår.
IKEA støtter etisk rekruttering af sæsonarbejdere
Vi samarbejder om at skabe forandringer
I nogle lande er rekrutteringsprocesserne komplicerede og involverer flere organisationer, så det er vigtigt at samarbejde med andre. IKEA er gået sammen med 4 andre virksomheder – HP, Hewlett Packard Enterprises, Coca-Cola Company og Unilever – om at skabe positive forandringer inden for rekruttering af sæsonarbejdere. Leadership Group for Responsible Recruitment er fortaler for "Employer Pays Principle", dvs. at alle gebyrer til hvervekontorer skal betales af arbejdsgiveren, ikke af sæsonarbejderen.
For at støtte vores leverandører i deres arbejde med at håndtere udfordringerne med ansvarlig rekruttering samarbejder vi også direkte med IOM (International Organization for Migration). I Sydøstasien har vi allerede samarbejdet om at kortlægge rekrutteringsprocessen fra leverandørerne tilbage til arbejdernes hjemland. Vi vil bruge resultaterne til at fremme etisk rekruttering af sæsonarbejdere og arbejde for at skabe varige forandringer.
Få mere at vide om IOM (International Organization for Migration)
IKEA Danmarks nationale partnerskaber
WWF-logo
Vi har gennem de seneste 10 år haft et nationalt samarbejde med WWF Verdensnaturfonden. Samarbejdet indebærer blandt andet, at vi sammensætter fokus på en række af de miljømæssige forhold , som er væsentlige for WWF, IKEA og vores kunder. Det har de sidste år udmyntet sig i kampagner, hvor fokus f.eks. har været skovbrug, dyrkning af bambus, certificering af de fisk og skaldyr, vi sælger i vores varehuse. Senest en kampagne, hvor vi genanvender tekstiler, og bruger dem til lokal produktion af en tekstil særkollektion, som sælges fra de danske varehuse - juli og juni 2017.
UNICEF
Vi har haft et strategisk samarbejde med UNICEF i Danmark gennem mange år, men vi har pr. 1. januar 2017 udvidet det med en indsats, som muliggør udvidelse og udbredelse af UNICEF Rettighedsskole -koncept til 12 danske folkeskoler. Endvidere indebærer samarbejdet, at der oprettes et Rettighedsråd, bestående af elever fra Rettighedsskoler. Rettighedsrådet skal sikre, at erfaringerne deles, og skal komme med anbefalinger og betænk- ninger, som leveres i forbindelse med afholdelsen af Børnenes Dag i FN-byen d. 20 november, og der sættes fokus på børns rettigheder i Danmark og globalt.
IKEA Madlejr
Madlejr
Madlejr-logo
MadLejr er en ny form for lejrskole, hvor børn i alderen 12 til 14 tilbringer fem dage på Helnæs ved Sydfyn med fokus på mad. Visionen er at skabe glæde og stolthed omkring mad og madlavning blandt de unge. De laver selv alle deres måltider, samtidig med, at de bliver klogere på råvarer, sundhed og bæredygtighed IKEA Danmark har stået for indretning af MadLejr.
Vi lærer en masse om vores produkter, og om hvordan de fungerer i en travl hverdag blandt elever og voksne på MadLejr.

Læs mere på www.madlejr.dk
Madlejr - pige der laver mad
En indisk pige i skolen
Vi tror på at børn skal beskyttes
Vi gør alt, hvad vi kan for at handle i den bedste interesse for børn og beskytte børns rettigheder.
Vores indsats for børn stikker dybt
Når det handler om vores produkter og varehuse, forsøger vi at se tingene i et barns perspektiv. Vi vil have, at vores produkter skal fremme børns udvikling, og at vores varehuse er et sted, hvor børn kan lege ligesom derhjemme. Vi samarbejder med eksperter i børns udvikling for at lære og forstå deres behov på de forskellige udviklingstrin.
Et klart forbud mod børnearbejde
Det er vores holdning, at børn har ret til at blive beskyttet mod udnyttelse, misbrug og forsømmelse. Derfor er børnearbejde uacceptabelt i IKEA, og derfor arbejder vi aktivt for at forhindre og udrydde børnearbejde. Vores adfærdskodeks i forhold til børnearbejde blev lanceret i 2000 og er udviklet i tæt samarbejde med Red Barnet og med rådgivning fra den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og UNICEF.
Vi skaber langsigtede løsninger
At forhindre og afskaffe børnearbejde er en stor udfordring, der kun kan løses ved en helhedsorienteret tilgang, hvor der sættes ind over for de grundlæggende årsager. Derfor støtter IKEA Foundation UNICEFs og Red Barnets programmer om børns rettigheder i 25.000 landsbyer i en række delstater i Indien og Pakistan. Inden udgangen af 2017 vil vi nå ud til i alt 15 millioner børn. Læs mere på IKEA Foundations hjemmeside
LEVERANDØRER
Vi opbygger gode relationer
Vi ønsker, at alle skal have det godt med de produkter, vi sælger, og derfor gør vi meget ud af relationerne til vores leverandører – og til deres underleverandører. I de virksomheder, der leverer direkte til IKEA verden over, arbejder der omkring 600.000 mennesker, og vi vil sikre, at de alle sammen bliver behandlet ordentligt.
Og derfor blev IWAY, IKEAs adfærdskodeks for leverandører, lanceret i 2000. IKEA leverandører er ansvarlige for at formidle IWAY til deres underleverandører, og dette arbejde støtter vi dem i. Alle leverandører af boligindretningsprodukter skal overholde kravene i IWAY. I modsat fald bliver de udfaset.
No Youtube Player
Hvad er IWAY Standard?
IKEAs adfærdskodeks for leverandører, IWAY Standard, spiller en vigtig rolle for at skabe en positiv udvikling. Den angiver vores minimumskrav vedrørende miljø, sociale virkninger og arbejdsforhold.
Vi besøger vores leverandører regelmæssigt for at kontrollere, at de overholder IWAY Standard. Omkring 80 IKEA kontrollører og uafhængige tredjepartskontrollører foretager både anmeldte og uanmeldte kontrolbesøg hos leverandører og deres underleverandører.
2 personer står ved et samlebånd på en træfabrik.
Kravene i IWAY Standard omfatter:
- Intet børnearbejde
- Intet tvangsarbejde eller gældsbundet arbejde
- Ingen diskrimination
- Foreningsfrihed
- Som minimum mindsteløn og betaling for overarbejde
- Et sikkert og sundt arbejdsmiljø
- Forebyggelse af luft-, jord- og vandforurening
- En indsats for at reducere energiforbruget. Download IWAY Standard (PDF)
Ikke bare et almindeligt tæppe
TÅNUM kludetæppe er et godt eksempel på, hvordan vi kan kombinere 2 af vores største passioner – at reducere affald og skabe en bedre hverdag for de mange mennesker. TÅNUM er fremstillet af overskudsmateriale fra produktionen af vores tekstiler og dynebetræk, og det betyder, at alle tæpper er forskellige. Det er også et basisprodukt, der har været brugt i svenske hjem i ca. 150 år.
Idéen til designet kom fra den unge finske designstuderende, Erik Bertell, som ville genopfinde tæppet i en mere moderne version. Men nogle gode idéer stopper ikke bare der - de går et skridt videre. Så produktionen af TÅNUM er ansvarlig, idet affald forvandles til en ressource, og samtidig bliver tæpperne vævet af dygtige kvindelige vævere i Bangladesh. Det gi'r kvinderne et job og en stabil indkomst. Se videoen, og få hele historien om TÅNUM tæppe.
No Youtube Player
No Youtube Player
Ikke bare et almindeligt tæppe
TÅNUM kludetæppe er et godt eksempel på, hvordan vi kan kombinere 2 af vores største passioner – at reducere affald og skabe en bedre hverdag for de mange mennesker. TÅNUM er fremstillet af overskudsmateriale fra produktionen af vores tekstiler og dynebetræk, og det betyder, at alle tæpper er forskellige. Det er også et basisprodukt, der har været brugt i svenske hjem i ca. 150 år.
Idéen til designet kom fra den unge finske designstuderende, Erik Bertell, som ville genopfinde tæppet i en mere moderne version. Men nogle gode idéer stopper ikke bare der - de går et skridt videre. Så produktionen af TÅNUM er ansvarlig, idet affald forvandles til en ressource, og samtidig bliver tæpperne vævet af dygtige kvindelige vævere i Bangladesh. Det gi'r kvinderne et job og en stabil indkomst. Se videoen, og få hele historien om TÅNUM tæppe.
Undervisning i Better Cotton-metoderne, som drives af lokalsamfundene
Samarbejde med WWF om at skabe et bedre liv for bomuldsbønderne
IKEA og WWF har i mere end 10 år haft et godt samarbejde om problemstillinger inden for bomuldsdyrkning. Som følge heraf er omkring 110.000 bønder i Indien, Pakistan, Kina og Tyrkiet begyndt at dyrke bomuld på en mere bæredygtig måde. Ved at bruge mindre kunstgødning og flere naturlige alternativer til kemiske pesticider kan småbønder reducere deres omkostninger, mens afgrøderne er lige så gode som før. De penge, de sparer, kan f.eks. bruges til investering i vandbesparende drypvandingssystemer eller uddannelse til deres børn. Læs mere om vores partnerskab omkring bomuld (PDF)
MENNESKER OG SAMFUND: MENNESKERETTIGHEDER | LEVERANDØRER | SOCIALE IVÆRKSÆTTERE
SOCIALE IVÆRKSÆTTERE
IKEA Sociale Iværksættere –
Sammen skaber vi forandring
Sociale iværksættere arbejder for at skabe en bedre hverdag i deres lokalsamfund. De bruger forretningsmæssige aktiviteter til at håndtere sociale og miljømæssige udfordringer, bl.a. for at nedbringe fattigdom og selvstændiggøre kvinder.
IKEA indledte dette arbejde i 2012 og indgår nu i flere partnerskaber med sociale iværksættere, der beskæftiger lokale kunsthåndværkere i sårbare lokalsamfund rundt om i verden. De sociale virksomheder, vi samarbejder med, er primært selvhjælpsgrupper og kooperativer ejet af kvinder. Ved at få en ordentlig indtægt vinder de andre menneskers respekt og skaber en bedre fremtid for deres familier.
Vi skaber unikke produkter i fællesskab og bruger traditionelle håndværksmetoder og materialer – særkollektioner, der kan købes i IKEA varehuse i udvalgte lande.
No Youtube Player
Når vi producerer lokalt - støtter vi globalt
Syerske
Lokale systuer fremstiller kollektion til IKEA, af stofrester
To små systuer i Aarhus og København har indgået samarbejde med IKEA om at levere en tekstilkollektion baseret på stofrester fra de fem danske varehuse. Med kollektionen, der består af i alt 10.000 produkter i seks varianter, ønsker IKEA at sætte fokus på lokal produktion og genbrug.

Kvalitetshåndværk fra lokal til global
Siden 2010 har den socialøkonomiske virksomhed Place de Bleu skabt beskæftigelse for indvandrerkvinder, som ellers ikke har kunnet finde fodfæste på arbejdsmarkedet på grund af sprogvanskeligheder, sygdom eller menneskelig sårbarhed. Systuen har fået sit navn fra den oprindelige adresse på Blågårds Plads i København og er kendt for design og produktion af eksklusivt håndlavet boliginteriør.

Kvinderne fra Place de Bleu har tidligere leveret håndsyede produkter til IKEA Taastrup, men denne gang er samarbejdet udvidet til også at omfatte varehusene i Gentofte og Odense, mens Risskov Design i Aarhus leverer til varehusene i Aalborg og Aarhus. Som noget nyt har kvinderne i Place de Bleu denne gang også været involveret i designprocessen sammen med designere fra Inter IKEA Systems.
Designet deles med alle IKEA lande, og dermed bliver det lokale design fra systuen i Nordvest globalt tilgængeligt for de øvrige 47 lande, hvor IKEA har varehuse.

Se hvad støtten går til: Se mere på WWF hjemmeside
SyerskeSyerske
PÅTÅR specialsortiment
PÅTÅR specialsortiment er en single origin, 100% Arabica-kaffe af høj kvalitet fra området ved den Hvide Nil i Uganda og resultatet af vores samarbejde med tusindvis af småbønder.
Vi præsenterer en single origin, 100% Arabica-kaffe af høj kvalitet fra Uganda
Uganda er det største kaffeeksporterende land i Afrika, men trods det er den gennemsnitlige størrelse på en kaffefarm mindre end 0,25 hektar – omkring 1/4 af en fodboldbane. Med så få ressourcer er det ikke nemt at drive en rentabel farm. For at støtte bøndernes økonomiske uafhængighed og sikre mere bæredygtige dyrkningsstandarder har IKEA indgået et samarbejde med et regionalt kaffeprojekt. Og derfor kan vi nu lancere vores første single origin-kaffe nogensinde i IKEA Svensk Madmarked. 100% Arabica-bønner fra området ved den Hvide Nil. En helt speciel kaffe med en unik smag, som er skabt i samarbejde med tusindvis af småbønder.
God kaffe med en endnu bedre eftersmag
En ugandisk kvinde, der smiler bredt og er med i projektet ved den Hvide Nil.
I IKEA er vi altid på udkig efter sociale iværksættere eller forretningsmodeller, der deler vores vision. Projektet i området ved den Hvide Nil er et sådant initiativ, og her ser vi muligheder for at indgå i et langsigtet partnerskab og bidrage til en positiv udvikling. Projektet blev startet for næsten 20 år siden i et forsøg på at fremme dyrkningen af Arabica-kaffe af høj kvalitet i et område, der traditionelt er kendt for at producere mindre eftertragtede bønner. Ved at støtte initiativet bidrager IKEA til økonomisk selvstændiggørelse af bønder og deres familier. Vi er stolte af at være den første globale detailvirksomhed, der lancerer en single origin-kaffe fra området ved den Hvide Nil til et bredt publikum.
Ugandiske bønder får rådgivning og uddannelse som led i projektet ved den Hvide Nil.
Vi mener, at det er vigtigt at inkludere kvinder og unge mennesker for at støtte de lokale i at skabe sig en bæredygtig indtægt. Projektet ved den Hvide Nil opfordrer til en mere ensartet fordeling af ansvaret, både i bøndernes virksomhed og husholdningerne, og at sikre fælles adgang til ressourcerne for at gi’ kvinderne større selvstændighed. Men det handler også om at se hverdagens udfordringer, f.eks. at adgang til vand direkte på de kaffeproducerende områder reducerer behovet for lange, og sommetider risikable, gåture for at hente det andre steder. Ved at ta’ fat på disse og mange andre problemer bli’r kaffedyrkning i området ved den Hvide Nil forhåbentlig et attraktivt erhverv for de kommende generationer.
Friskplukket frugt fra et kaffetræ i en håndflade.
Begyndelsen på et langvarigt partnerskab
Ved at forpligte os på langt sigt over for bønderne ved den Hvide Nil, som dyrker Arabica-bønner, indgår vi i et partnerskab, hvor alle er vindere. Den specielle PÅTÅR kaffe er ikke et velgørenhedsprojekt – det er en forretningsmulighed. Sammen med vores leverandør og gennem IKEA varehusene får bønderne mulighed for at sælge deres produkter, og vi får en velsmagende kaffe af høj kvalitet.
Men fordi der ikke endnu kommer tilstrækkeligt med Arabica-kaffe fra området ved den Hvide Nil til, at kaffen kan sælges i alle IKEA varehuse i verden, bli’r specialsortimentet kun solgt i udvalgte lande. Efterhånden som udbyttet bli’r større, håber vi at forøge det antal.
PÅTÅR specialsortiment er en mellemristet kaffe af høj kvalitet med en frisk og frugtagtig smag med diskrete noter af vanilje og karamel.
Billede af en person, der går på en sti på landet i Uganda.
Din kaffepause gør en forskel
Ligesom alle andre medlemmer af PÅTÅR familien er det ugandiske specialsortiment UTZ-certificeret og økologisk i henhold til EU-standarder. Det betyder kort sagt højere udbytte, bedre indtægter og bedre leveforhold for bønder samt beskyttelse af miljø og naturressourcer som vand, jord og luft.
Som kunde kan du spore din kaffes oprindelse og lære mere om de plantager, hvor bønnerne er dyrket, med det elektroniske sporingsværktøj, utz.org/IKEA
Repræsentanter fra IKEA møder lokale kunsthåndværkere.
Vi indgår i partnerskaber med sociale iværksættere
Vi ønsker at opbygge varige forhold til vores samarbejdspartnere og støtte deres udvikling, og derfor arbejder vi sammen for at udveksle viden om bl.a. design, produktion, miljøstyring, eksport. Gennem os kan de sociale iværksættere få adgang til et globalt marked, og det gi’r dem et stærkt udgangspunkt for selvforsyning og uafhængighed.
Eftersom alle produkter er lavet i hånden – eller stammer fra små landbrug – og virksomhederne kun har adgang til begrænsede ressourcer, er produktionen begrænset. Og det er derfor, vi kun kan tilbyde kollektionerne til udvalgte lande. Gennem vores samarbejde med sociale iværksættere ønsker vi at støtte en positiv økonomisk og social udvikling i hele verden – langsigtede og bæredygtige forandringer på en måde, som velgørenhed alene ikke kan skabe.
Kort, der viser de lande, hvor IKEA samarbejder med sociale iværksættere.
“De tilegner sig de kvalifikationer
og får de ressourcer, der er nødvendige for at skabe varige forandringer i deres liv.
Og de er ikke afhængige af velgørenhed.”
Sumita Ghose, grundlægger og adm. direktør, Rangsutra
Vi samarbejder i øjeblikket med sociale iværksættere i Indien, Thailand, Uganda, Sverige, Danmark, Belgien, Holland, Kroatien, Rumænien, Jordan, USA og Canada. Vi søger aktivt efter nye samarbejdspartnere over hele verden.
Hør de inspirerende historier fra 2 indiske kvinder
– en social iværksætter og en kunsthåndværker – der samarbejder med IKEA.
No Youtube Player
No Youtube Player
IKEA FOUNDATION
Bedre muligheder for børn
Uanset omstændighederne fortjener alle børn et sted, de kan kalde "hjem", en sund start på livet, en god uddannelse og en stabil familieindkomst. IKEA Foundation støtter programmer, der drives af velansete organisationer – f.eks. UNICEF og Clinton Health Access Initiative – for at hjælpe børn og unge i verdens fattigste samfund, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og deres familier. De programmer, IKEA Foundation støtter i øjeblikket, hjælper 100 millioner børn inden udgangen af 2015.
Læs mere på IKEA Foundations hjemmeside
En flygtningelejr.
IKEA Foundation bidrager hvert år med mere end 100 mio. euro til velgørende organisationer for børn med midler fra overskuddet i IKEA Group.
4 måder, IKEA Foundation hjælper børn på
En pige i en skole
Selvstændiggørelse af kvinder og piger
Ved at gøre kvinder selvstændige – gennem uddannelse, færdighedstræning, bedre sundhedspleje eller lån til at etablere en mindre virksomhed – kan vi give børn en bedre sundhed, uddannelse og fremtidsmuligheder. IKEA Foundation finansierer programmer til selvstændiggørelse og uddannelse af kvinder, så de har en bedre chance for at forsørge sig selv og deres familier. Læs mere om selvstændighedsprogrammerne på IKEA Foundations hjemmeside
En afrikansk dreng står uden for et flygtningehus i en flygtningelejr.
Et bedre liv til flygtningebørn
Hvert år tvinges flere millioner børn til at flygte fra deres hjem på grund af naturkatastrofer og konflikter. IKEA Foundation støtter FN's flygtningehøjkommissariat med 76 mio. euro, så flygtningefamilier i Etiopien, Sudan og Bangladesh kan få husly, pleje og undervisning. Besøg IKEA Foundations hjemmeside, og find ud af, hvordan vi bygger sikre steder, som flygtningefamilier kan kalde hjem
Små børn, der ikke går i skole, er de mest udsatte
Forebyggelse af børnearbejde
Siden 2000 har vi doneret 80 millioner euro til UNICEF og Red Barnet til bekæmpelse af de grundlæggende årsager til børnearbejde i Indien og Pakistan. Vores programmer har allerede hjulpet 12 millioner børn med at få adgang til bedre undervisning og bedre beskyttelse mod børnearbejde, og vi udvider programmerne, så de omfatter endnu flere millioner børn. Besøg IKEA Foundations hjemmeside, og læs mere om, hvordan vi arbejder for at bekæmpe børnearbejde
En lille dreng sidder på skødet af sin mor, mens en kvindelig læge lytter til hans hjerte
Nødhjælp
Alle børn har ret til at lege og lære. Men når der bliver vendt op og ned på deres liv af naturkatastrofer eller konflikter, mister de muligheden for bare at være børn. Derfor yder IKEA Foundation økonomisk støtte og donerer IKEA produkter til nødhjælpsarbejde til humanitære organisationer som Læger uden grænser, UNICEF, Red Barnet og FN's flygtningehøjkommissariat (UNHCR). Læs mere om nødhjælpsarbejdet på IKEA Foundations hjemmeside
IKEA FOUNDATION | KAMPAGNE FOR EN GOD SAG | FLYGTNINGE
KAMPAGNER FOR EN GOD SAG
Vores ”Leg er for alle” kampagne
Med vores ”Leg er for alle” kampagne vil vi vise mennesker, at leg er et grundlæggende behov snarere end en luksus. Leg er vigtig, ikke bare for børn, men for os alle. Hvorfor? Når vi sætter gang i legen, skaber vi nærvær med andre, skaber ting, lader batterierne op, glemmer hverdagens bekymringer og undersøger ting.
Under kampagnen (19/11 - 23/12) er vores varehuse særligt sjove at lege i. Vi ønsker, at du skal lege mere og opdage, hvordan nemme og enkle aktiviteter gør hverdagen sjovere.
Vi håber, du sammen med os vil fordybe dig i legen og opdage, hvor nemt det er at fortsætte med at ha’ det sjovt derhjemme.
Lad os lege! Hold øje med denne sjove grafik fra IKEA kampagnen ”LEG FOR ALLE.”
Vi ved noget om leg
Vi er ægte legenørder, som har studeret, undersøgt og analyseret, hvad der sætter gang i leg, hvad der forhindrer leg, og hvordan forskellige kulturer leger. Vi udgav vores seneste resultater i IKEA Play Report ’17, som sammen med vores 2 foregående rapporter udgør verdens mest omfattende forskning om leg.
Vi har også lavet en miniguide med sjove aktiviteter, du kan lave med dine børn, for at inspirere dig til at lege mere derhjemme. Leg er vigtig for os alle, og vi vil vise mennesker, at uanset hvem du er, er det nemt for alle at sætte gang i legen – alle steder, hver dag.
IKEA kampagnen ”LEG FOR ALLE” har til formål at inspirere familier til at lege mere derhjemme.Har du brug for idéer til sjove aktiviteter, du kan lave med dine børn? Vær en del af IKEA kampagnen ”LEG FOR ALLE”!
Børns leg – en fundamental rettighed, et grundlæggende behov
Leg hjælper os med at udvikle vigtige kompetencer i forhold til f.eks. samarbejde, risikovillighed og modstandsdygtighed over for stress. Det er altafgørende, at FN’s Konvention om Barnets Rettigheder fastslår, at alle børn har ret til at lege. På trods af det bli’r millioner af børn over hele verden nægtet deres grundlæggende ret til at lege og udvikle sig i sikre og trygge omgivelser.
"I vores ”Leg er for alle” kampagne samarbejder IKEA Foundation med 6 førende organisationer – Handicap International, Room to Read, Red Barnet, Special Olympics, UNICEF og War Child – om at kunne gi’ selv de mest udsatte børn sikre steder at lege, udvikle sig og bare nyde at være børn. Takket være deres arbejde glæder 150.000 børn sig nu over deres ret til at lege."
Læs mere om IKEA Foundation og dens partnerskaber
Leg hjælper børn med at udvikle deres evner til at samarbejde – vær en del af IKEA kampagnen ”LEG FOR ALLE”, og leg mere!
Dit barns tegning kan blive forvandlet til et tøjdyr, som vil blive solgt i samtlige IKEA varehuse!
Vores tøjdyrstegnekonkurrence og SAGOSKATT – hele beløbet går til velgørenhed
Designet af børn for at hjælpe andre børn – den nuttede, bløde SAGOSKATT tøjdyrskollektion er tilbage. Dette slæng af sjove venner er definitionen på leg med et formål: Hele beløbet for hvert solgt SAGOSKATT tøjdyr doneres til lokale velgørenhedsorganisationer for at støtte alle børns ret til at lege og udvikle sig.
Dette års kollektion består af en pink enhjørning, som bor i skyerne, en regnbuefarvet haj, som rejser rundt i havene, et drillesygt, blåt monster, en pindsvin-dinosaur-monster-hybrid, som elsker tropisk frugt og en spættet sæl, som leger med en lille fisk.
IWitness Global Citizens-programmet
Dette program giver IKEA medarbejdere mulighed for med egne øjne at se, hvordan de penge, der indsamles via IKEA kampagner for en god sag, bidrager til at skabe en bedre hverdag for børn, der lever i verdens fattigste samfund. Medarbejderne besøger forskellige projekter, der gennemføres af IKEA Foundations partnere, og fortæller om deres oplevelser på IKEA Foundations Global Citizens blog.
blog.ikeafoundation.org
No Youtube Player
flygtninge
Sådan støtter vi flygtninge
I perioden 2013-2015 gennemførte IKEA Group og IKEA Foundation kampagnen En lysere fremtid for flygtninge for at hjælpe flygtningefamilier til at gå en lysere fremtid i møde. Takket være kampagnen forsyner FN's flygtningehøjkommissariat, UNHCR, hundredtusindvis af mennesker i Asien, Afrika og Mellemøsten med lys og vedvarende energi.
Se en film om, hvordan elektricitet gør livet lettere for syriske flygtninge
IKEA Foundation støtter også langsigtede programmer for flygtninge, bl.a. projekter, der sikrer bedre undervisning og forbedrer levestandarden i flygtningelejre og de omkringliggende samfund.
IKEA Group støtter også aktivt lokale organisationer med de vigtigste fornødenheder, der giver nyankomne flygtninge bedre forhold. Mange IKEA medarbejdere arbejder frivilligt med at hjælpe flygtningene med at genetablere sig i det nye samfund. I nogle lande har vi iværksat langsigtede programmer, f.eks. praktikordninger, der skal hjælpe flygtninge med at blive integreret på arbejdsmarkedet.
Få flere oplysninger om, hvordan IKEA Foundation støtter flygtninge
I IKEA stræber vi efter at hjælpe flygtningefamilier og børn med at få en lysere fremtid. IKEA Foundation støtter projekter, der sikrer bedre undervisning og forbedrer levestandarden, og IKEA Group støtter lokale organisationer med de vigtigste fornødenheder, der gi'r flygtningene bedre forhold.
DU ER MÅSKE OGSÅ INTERESSERET I:
ET MERE BÆREDYGTIGT LIV DERHJEMME
Mange bække små ...
Se, hvordan du kan spare penge derhjemme med vandbesparende blandingsbatterier og energibesparende induktionskogeplader. Gå til siden Et mere bæredygtigt liv derhjemme
IKEA vandbesparende blandingsbatterier reducerer vandforbruget med op til 50%
Der installeres solpaneler på et IKEA varehus
ENERGI OG RESSOURCER
Vi skaber positive forandringer
Find ud af, hvordan vi indkøber materialer på en ansvarlig måde og bliver energiuafhængige. Gå til siden Energi og ressourcer