Úvodní stránka

PRÁCE V IKEA GROUP

Ve znamení spolupráce

Většina lidí vidí výrobky IKEA.
My vidíme všechny ty inspirující osobnosti, které je umožnily.
Ikony výrobků IKEA, které reprezentují různé pracovní oblasti IKEA.
Vy vidíte věci trošku jinak.
My také.
V IKEA věříme v lidi. Za každým výrobkem se skrývají skromné, nadšené týmy, jimž vděčíme za existenci těchto výrobků. Pojďte se s námi podívat na věci trochu jinak.
KULTURA A HODNOTY
Věříme, že každý jednotlivec může nabídnout něco hodnotného.
Jsme různorodá skupina realistických, přímých lidí, kteří žijí vnitřním vybavením domácnosti. Pocházíme z různých částí světa, ale všichni sdílíme stejnou inspirující vizi „vytvářet lepší každodenní život pro většinu lidí“. Uvědomujeme si, že tato vize je založená na humanistických hodnotách, které společně sdílíme. Tyto hodnoty řídí naši práci a jsou základem naší otevřené a čestné kultury. Vše se nese v duchu pospolitosti a nadšení. Pracujeme tvrdě, ale baví nás to. Neustále hledáme lidi, kteří naše pozitivní postoje a hodnoty sdílejí.
Tři zaměstnanci IKEA u pracovního stolu
Kamenná zeď za štěrkovou cestou, červená chalupa na konci cesty
Pospolitost
Pospolitost je základem kultury IKEA. Jsme silní, jen když si navzájem věříme, táhneme za jeden provaz a společně si užíváme i zábavu.
Péče o lidi a planetu
Chceme být silou, která uvede do pohybu pozitivní změny. Máme příležitost věci měnit významným a trvalým způsobem – pro naše dobro a dobro generací, které přijdou po nás.
Efektivita nákladů
Krásné a funkční vybavení domácnosti by mělo být dostupné většině lidí. Neustále se snažíme nacházet způsoby, jak z menšího množství surovin vyrobit více, aniž bychom ohrozili kvalitu výrobků. K tomu samému podněcujeme i ostatní.
Jednoduchost
Jednoduchost, věcnost a přímočarost jsou součástí našeho dědictví. Jde o to zůstat svůj a blízko realitě. Jsme neformální, pragmatičtí a naším největším nepřítelem je byrokracie.
Tvalé zlepšování
Neustále se snažíme hledat nové a lepší způsoby. Vše, co děláme dnes, můžeme již zítra dělat lépe. Schopnost nacházet řešení téměř neřešitelných problémů je součástí našeho úspěchu a zdrojem inspirace při řešení nových výzev.
Klíčové hodnoty IKEA
Věříme, že každý jednotlivec může nabídnout něco hodnotného, a usilujeme o to, abychom si stejné hodnoty zachovali i při našem způsobu práce.
Smysluplně odlišná
IKEA není jako jiné společnosti a ani nechce být. Rádi používáme nekonvenční způsoby myšlení, experimentujeme, přemýšlíme o tom, zda stávající řešení nemůžeme dále vylepšit a odvažujeme se dělat chyby...a máme k tomu dobrý důvod.
Přijímáme a delegujeme odpovědnost
Jsme přesvědčeni, že má smys dávat lidem možnost rozhodovat se podle svého a nést odpovědnost. Přijímání i delegování odpovědnosti podporuje růst a rozvoj jednotlivců. Vzájemná důvěra, pozitivní přístup a plánování do budoucnosti jsou pak pro každého z nás stimulem přispět a podílet se na tomto rozvoji a růstu.
Vedení příkladem
Vedení není podle nás pozice ale činnost. Mnohem více než o zkušenosti a schopnosti nám jde u lidí o to, jaké hodnoty vyznávají. Hledáme lidi, kteří jdou ostatním příkladem a dokážou ze sebe (a pak i z ostatních) dostat to nejlepší.

Přečtěte si, jak Ingvar Kamprad popisuje hodnoty IKEA v Testamentu obchodníka s nábytkem (PDF).
Výrobek IKEA, který reprezentuje jednu oblast
Většina lidí vidí prostě polštářek.
zaměstnanci IKEA
S radostí v práci plním přání mým kolegům, a zákazníkům.
Jana Jakubcová
Supply Support Specialist
Servisní organizace IKEA
zaměstnanci IKEA
Líbí se mi, že můžu vest obchodní dům k ziskovosti tak, abychom měli dostatek peněz na expanzi nebo na budoucí růst.
Roman Geist
Ředitel Obchodního domu ikea Zličín
zaměstnanci IKEA
Líbí se mi, jak máme s kolegy k sobě neuvěřitelně přátelský a pozitivní vztah.
Jakub Krtek
Vedoucí oddělení kuchyní a jídelen
Obchodní dům Černý Most
zaměstnanci IKEA
Pozoruji, že IKEA nikdy nezůstává na jednom místě, posouvá se stále kupředu a proto je třeba se neustále rozvíjet a učit se.
Martina Somrová
Visual Merchandising and Activity Manager
Obchodní dům IKEA Brno
PRÁCE V IKEA: KULTURA A HODNOTY | DIVERZITA A INKLUZE
ROZVOJ A MOŽNOSTI| PRACOVIŠTĚ A BENEFITY
Diverzita a inkluze
Když jsme sami sebou a svou jedinečností pomáháme ostatním, rosteme všichni.
Péče o lidi, diverzita i inkluze jsou principy, které tvoří nedílnou část naší vize a našich hodnot. V IKEA Group považujeme diverzitu a inkluzi za správnou věc. Každý jsme jiný, a právě naše rozdílnost přispívá k tvořivosti a podporuje náš růst. Snažíme se ze všech sil o vytvoření inkluzivního prostředí využívajícího výhod diverzity, kde se naši zaměstnanci cítí oceňováni právě za jejich jedinečnost, za jejich unikátní a různorodá nadání a kde každý může být sám sebou.
Jednoduše řečeno: věříme, že jedinečnost každého z nás dělá IKEA lepší!
Zaměstnanec Ikea v černožlutém tričku pomáhá dvěma zákazníkům v obchodním domě

Rovné příležitosti

49,4 % všech vedoucích pracovníků jsou dnes ženy. Cílem je dosáhnout rovného zastoupení mužů a žen ve všech pozicích a funkcích. Budou-li mít všichni stejné příležitosti k růstu - bez ohledu na pohlaví, vzdělání a prostředí, budou z toho mít také všichni prospěch. Rovné příležitosti jsou cestou k lepší budoucnosti.
Pomozte nám v našem úsilí o rovné zastoupení mužů a žen!
Muž a žena ve stejném pracovním oblečení
Usilujeme o to, aby ve všech vedoucích pozicích a funkcích měli muži a ženy rovné zastoupení.
Diverzita má řadu podob a rozměrů
V IKEA Group vítáme všechny podoby diverzity. Různorodost na pracovišti je dobrá jak pro zaměstnance, tak pro zákazníky i náš byznys. Pomáhá růst jak jednotlivcům, tak celé organizaci.
Dvě zaměstnankyně IKEA se objímají
Rovnost pohlaví
Věříme, že rovnost pohlaví je jedním z lidských práv. Naší ambicí je dosáhnout v IKEA Group takové rovnosti pohlaví, která přesahuje vyvážené obsazení pozic na všech úrovní muži a ženami. Rovnost pohlaví znamená rovněž vytvoření inkluzivní kultury, v níž jsou lidé jakékoli orientace oceňováni podle svého jedinečného přínosu.
Proto se také problematice rovnosti pohlaví věnujeme více než 10 let. A jsme hrdí, že jsme se stali součástí prvního panelu OSN na vysoké úrovni, zaměřeného na posílení hospodářského postavení žen.
Zaměstnanec IKEA hovoří se dvěma zákazníky, ženou a mužem
Osoby s odlišnou sexuální orientací
Jako humanistická společnost, která se řídí svými hodnotami, podporujeme zaměstnance s odlišnou sexuální orientací (lesby, homosexuály, bisexuály a transexuály) a jejich právo být sami sebou; v IKEA Group jim nabízíme rovné příležitosti, možnost podílet se rovným dílem na rozvoji IKEA Group a naší obchodní činnosti. Aktivně se snažíme vytvářet inkluzivní pracovní prostředí, a přispíváme tak k pozitivní změně nejen ve všech oblastech našeho podnikání, ale v celé společnosti.
Proto jsme se... přidali k Workplace Pride Foundation a Stonewall, dvěma neziskovým organizacím, které se zaměřují na inkluzi lesbických, homosexuálních, bisexuálních a transexuálních osob (LGBT+) na pracovišti. Proto jsme také podpořili standardy OSN zaměřené na odstranění diskriminace LGBT+ zaměstnanců (UN Standards of Conduct for Business on Tackling Discrimination against LGBT+people), globálně zavedené v září 2017.
„INKLUZE JE ODPOVĚDNOSTÍ KAŽDÉHO Z NÁS‟
„INKLUZE JE ODPOVĚDNOSTÍ
KAŽDÉHO Z NÁS”
Inkluze
Inkluze v IKEA Group má podobu pracovního prostředí, v němž jsou zaměstnanci úspěšní, protože se zde cítí vítaní, respektovaní, podporovaní a oceňovaní. K tomu je nutné vytvořit infrastrukturu podporující spolupráci, snažit se vytěžit maximum z rozdílů mezi lidmi a hlavně...chovat se „inkluzivně“ každý den.
Irina Sukharevová, nárory na inkluzi a diverzitu v IKEA Rusko
Seznamte se s Irinou Sucharevovou
Manažerkou distribučního centra a ambasadorkou pro diverzitu a inkluzi v IKEA Rusko.
čtverec
Inkluze v praxi
Skutečně inkluzivní pracoviště přispívá ke kreativitě a dobrým pracovním výsledkům.
Ahoj Irino! Řekni nám něco o své práci v IKEA Group.
Přišla jsem do IKEA v roce 2004 a pracovala na různých pozicích v oblasti lidských zdrojů. Na současnou pozici manažerky distribučního centra jsem nastoupila v lednu 2016.
Na mé práci mě nejvíc těší to, když vidím, kolik toho společně zvládneme a dokážeme. Inspiruje mne a povzbuzuje, když vidím, jak se my jako jednotlivci dokážeme měnit, učit a rozvíjet, když si začneme naslouchat.
V roce 2015 jsem se stala ambasadorkou pro diverzitu a inkluzi. Tato oblast mi byla vždy velmi blízká i díky mému rodinnému zázemí. Moje rodina se často stěhovala, a tak moc dobře vím, jaké to je, ocitnout se na novém místě jako naprostý cizinec.
Pocházím z multikulturní rodiny a cítím s lidmi, kteří pro svou odlišnost vyčnívají. Byla jsem proto moc ráda, že jsem se mohla po skvělém workshopu v Rusku pro vedoucí z různých organizací připojit k ambasadorům pro diverzitu a inkluzi.
Diverzita a inkluze patří mezi hlavní hodnoty IKEA. Co znamenají pro tebe?
Ráda se starám o lidi, navíc diverzita a inkluze jsou nedílnou součástí naší vize a našich hodnot. Jsme humanistická společnost a jako taková věříme, že každý má nárok na spravedlivé zacházení a rovné příležitosti, ať pochází odkudkoliv.
jsem velice hrdá, když vidím, jak se lidé začnou měnit a doslova rozkvetou, když se ocitnou ve společnosti, kde mohou být sami sebou, kde je ostatní přijímají takové, jací jsou, kde se jim nabízejí nové příležitosti a jde mohou dále růst, osobnostně i profesně.
Před deseti lety byla distribuce převážně mužskou doménou. Pamatuji doby, kdy jsme měli v našem oddělení jen jednu ženu. Bylo obtížné ženy přesvědčit, že i ony bez problému zvládnout úkoly spojené s nakládkou nákladních vozů, že se naučí řídit vysokozdvižné vozíky ... že zkrátka zvládnou to samé co muži!
Nyní se situace změnila k lepšímu a ženy tu už dávno nejsou překvapením. To je fantastické! Jako tým můžeme z diverzity jen těžit... diverzita nám pomáhá být efektivnější a lepší.
Alejandra Pinol, názory na inkluzi a diverzitu
Seznamte se s Alejandrou Piñolovou,
manažerkou lidských zdrojů a ambasadorkou pro inkluzi a diverzitu v čínské IKEA.
Ahoj Alejandro! Řekni nám něco o své práci v IKEA Group.
Pracuji jako manažerka lidských zdrojů čínské IKEA. Jsem odpovědná za celou personální agendu v zemi, od vize po její realizaci. Podle mého názoru je velmi důležité mít velké sny...a tyto sny proměnit v konkrétní kroky, realizovat je, a tak konzistentním a velmi efektivním způsobem ovlivňovat životy mnoha lidí.
V Číně se chceme soustředit na uživatele a dát každému z nás možnost vést a využívat příležitosti jako praví podnikatelé. Věříme, že změna začíná u každého z nás a všichni se snažíme, abychom ze sebe vydali to nejlepší.
Když ze sebe vydáme to nejlepší, prospívá to nejen nám osobně, ale i našemu podnikání… získáváme tedy všichni!
Diverzita a inkluze patří mezi základní hodnoty IKEA. Co znamenají pro tebe?
Myslím si, že je skvělé pracovat pro společnost, která se tak výrazně zaměřuje na diverzitu a inkluzi. Naše plány v této oblasti jsou komplexní a inspirují jednotlivé země k zaplnění případných mezer.
společnosti. V roce 2017 se nám dokonce podařilo dosáhnout opravdu vyváženého poměru mužů a žen (50:50) na všech úrovních vedení a stejnou odměnu pro muže a ženy vykonávající stejnou práci. Jsem velice ráda, že mohu být součástí sítě ambasadorů. Společně chceme vytvořit inkluzivní a rozmanité prostředí s pozitivním dopadem na naše podnikání i společnost. Osobně si myslím, že sen, který si sníme jen my sami, zůstává pouhým snem. Společný sen je ale začátek nové reality.
ROZVOJ A MOŽNOSTI
Kariérní možnosti jsou tak unikátní jako vy sami
Nabízíme jedinečné kariérní možnosti a příležitosti k učení. Podporujeme vás, abyste si vyzkoušeli různé role, abyste prošli hned několika funkcemi a podívali se do zahraničí (pokud o to máte zájem). Můžete si navrhnout vlastní kariérní cestu podle svého plánu rozvoje a budoucích cílů. Jsme přesvědčeni, že každý náš kolega se může dále rozvíjet. Protože tak, jak rosteme my, roste i IKEA. Chcete-li tedy s IKEA začít růst, podívejte se na různé role, které byste mohli zastávat, nebo si projděte nabídku volných míst.
No Youtube Player
Každá kariéra v IKEA je jiná. Poslechněte si, co o té své vyprávějí někteří zaměstnanci.
Pohled na to, co děláme
Podnikání na poli vybavení domácností je mnohem rozmanitější, než byste mysleli!
Nabízíme širokou paletu pracovních pozic:
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast udržitelnosti
Udržitelnost
Snažíme se minimalizovat dopad našich činností na životní prostředí a pomáhat lidem, aby doma žili udržitelnějším způsobem života.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast nákupu
Nákup
Pohybujeme se po celém světě a snažíme se nakupovat v co nejlepším poměru kvality a ceny jak pro IKEA, tak pro naše zákazníky.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast vztahů se zákazníky
Vztahy se zákazníky
Naše práce pokrývá činnosti jak v obchodním domě, tak mimo něj; od recepce přes pokladny, výměnu a vracení zboží až po kontaktní centra.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast lidských zdrojů
Lidské zdroje
Máme na starosti vyhledávání a přijímání nových zaměstnanců, jejich školení a také veškeré zaměstnanecké výhody. Naším úkolem je nacházet, rozvíjet a inspirovat zaměstnance.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast obchodu
Obchod
Naší vášní je maloobchod a zákazníci. Každodenní náplní naší práce pak je sortiment IKEA a samoobslužná koncepce našich obchodních domů.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast kontroly kvality
Kontrola kvality
U nás najdete uplatnění jak v rámci vývoje produktu, tak celého dodavatelského řetězce IKEA. Snažíme se zvyšovat všechny aspekty kvality našich výrobků.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast E-commerce
E-commerce
Na národní i globální úrovni pracujeme na tom, abychom dále rozvíjeli a zlepšovali on-line nakupování IKEA.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Finance a business
Finance a business
Staráme se o finanční náležitosti IKEA a přijímáme strategická obchodní rozhodnutí, která podporují a umožňují růst.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast designu a vývoje produktů
Design a vývoj produktů
Máme na starosti design a vývoj výrobků pro náš sortiment, které se navíc snažíme i neustále vylepšovat.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Marketing a komunikace
Marketing a komunikace
Naším posláním je budovat značku IKEA a inspirovat lidi k tomu, aby nacházeli hodnoty ve výrobcích, které jim nabízíme.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Komunikace a interiérový design
Komunikace a interiérový design
Díky našemu strategickému a vizuálnímu talentu ožívá tisíce výrobků IKEA – jak v našich obchodních domech, tak v dalších médiích.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Store management
Store management
Pracujeme jako tým a společně řídíme různé aspekty fungování obchodního domu IKEA. Je to maloobchod v rychlém tempu a baví nás to!
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Obchodní řešení IKEA
Obchodní řešení IKEA
Podporujeme obchodní řešení IKEA. Spíše než na technologii stavíme na rychlých službách, které jsou přátelské vůči uživatelům.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Restaurant (IKEA FOOD)
Restaurant (IKEA FOOD)
Jídlo máme moc rádi! V obchodních domech IKEA většinou pracujeme v restauraci, bistru nebo švédském obchodě.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Logistika
Logistika
Zajišťujeme, aby tok zboží od dodavatele k zákazníkovi probíhal hladce a efektivně. Stejně dobří jsme i v balení výrobků do plochých balení!
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Doprava
Doprava
Intenzivně pracujeme na tom, abychom pro výrobky IKEA ze všech koutů planety zajistili nejlepší možná dopravní řešení.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Property
Property
Rozvíjíme a spravujeme majetek IKEA po celém světě.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Produkce
Produkce
Vidíte všechny ty výrobky IKEA? Na jejich produkci úzce spolupracujeme s dodavateli po celém světě.
Výrobek IKEA reprezentuje pracovní oblast Project management
Project management
Staráme se o různé projekty IKEA a jejich časový i finanční rámec.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast IKEA industry
IKEA industry
Vytváříme výrobky IKEA, které zlepšují život doma po celém světě.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast IKEA centers
IKEA centers
Spravujeme a rozvíjíme maloobchodní destinace, které jsou zakládány spolu s obchodními domy IKEA.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Ostatní
Ostatní
Ano, nabízíme dokonce ještě více pozic! Ve velikém světě IKEA se vám otevírají téměř nekonečné možnosti.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast.
Většina lidí vidí konev.
Fotka zaměstnance IKEA Eldina Topica
„Vidím, že zaměstnance inspiruju k dalšímu vývoji.“
Eldin Topic
Manažer Sales a Supply Support,
Logistika
Fotka zaměstnankyně IKEA Marie Andersson
„Pozoruju, že neustále přicházím na nové způsoby růstu a vývoje.“
Maria Andersson
Centre Manažerka,
IKEA Centres
Fotka zaměstnance IKEA Jakoba Dackandera
„Moje práce mi dává možnost cestovat.“
Jakob Dackander
Bedroom Sales,
Sales
Fotka zaměstnankyně IKEA Souzan Meany
„Vím, že dotáhnout to můžete kamkoli bez ohledu na to, kde jste začínali.“
Souzan Meana
Team Manager,
Obchodní řešení IKEA
PRÁCE V IKEA GROUP: KULTURA A HODNOTY | DIVERZITA A INKLUZE
ROZVOJ A MOŽNOSTI | PRACOVIŠTĚ A BENEFITY
PRACOVNÍ MÍSTO A BENEFITY
Různorodá práce v prostředí, do kterého snadno a rychle zapadnete
Pracovat v IKEA Group znamená, že se ocitnete v inspirativním, zábavném ale rychle se proměňujícím prostředí. Jsme největším světovým maloobchodním prodejcem zařízení domácnosti. Ve více než 30 zemích světa u nás pracuje přes 137 00 zaměstnanců ... a všem nabízíme inkluzivní a velmi různorodé prostředí. U nás můžete být sami sebou...dokonce to od vás vyžadujeme!
V IKEA máte možnost být naplno sami sebou. Respektujeme jeden druhého i naše odlišnosti, jsme zvídaví a přístupní novým nápadům a názorům. Ať již pracujete kdekoliv na světě, vždy se ocitnete ve velmi různorodé skupině lidí – s různými kořeny a vzděláním i s různými dovednostmi, ale vždy s pozitivním postojem k práci i životu.
Pri náboru i dalším profesním rozvoji nabízíme všem rovné příležitosti – nezajímá nás věk, pohlaví, sexuální orientace, fyzické schopnosti, rasa, etnikum, národnost, náboženské vyznání ani nic jiného. A jsme přesvědčeni, že na vytváření inkluzivního prostředí se musíme podílet my všichni – dohromady.
Zaměstnanci IKEA mají přestávku na kávu
Práce s námi je odměňována
Věříme v lidi. Každý z našich zaměstnanců přináší denně do práce jedinečné myšlenky i talent – díky tomu je IKEA taková, jaká je. Záleží nám na tom, aby se každý zaměstnanec cítil vítaný a ceněný a aby měl šanci rozvíjet svůj potenciál. Protože když rostou naši zaměstnanci, roste s nimi i IKEA. Ať už jste tedy kdekoli na světě, čeká vás spousta výhod. Zde jsou některé z nich:

Zaměstnanecká sleva
5 dnů dovolené navíc
Příplatky za práci o víkendech, státních svátcích a nočních směnách
Dárky k životním událostem
Zaměstnanci IKEA, práce v obchodním domě
Bonusový program
Bonusový program One IKEA bonus je určen pro všechny zaměstnance IKEA Group a je přímo spojen s jejich pracovním výkonem. Je založen na hodnotách, které vyznáváme ‒ na jednoduchosti a pospolitosti ‒ v souladu s nimi se tak všichni zaměstnanci jedné jednotky snaží o splnění stejných cílů. Sdílené cíle podporují spolupráci a umožňují jednat a vystupovat jako „jedna IKEA“.
Věrnostní program pro zaměstnance Tack!
Bez vás, našich zaměstnanců, by IKEA nebyla tou společností, jakou nyní je. Abychom vám všem poděkovali za skvělou práci, jíž se významně podílíte na našem úspěchu, využíváme věrnostní program Tack! (Tack znamená ve švédštině děkuji). V rámci tohoto programu dostávají všichni oprávnění zaměstnanci zvláštní příspěvek do penzijního fondu. Jednotka, pozice nebo výše platu nerozhodují ‒ každý zaměstnanec v dané zemi dostává stejnou částku.
No Youtube Player
Zaměstnanec IKEA, samoobslužný sklad
Učíme se a rosteme
Investujeme do rozvoje našich zaměstnanců i tím, že těm, kteří se chtějí dozvědět něco nového a dále se rozvíjet, nabízíme širokou škálu interních školení. Každý zaměstnanec také získává příležitost vytvořit si plán rozvoje a v něm spolu s manažerem stanovit cíle pro následující rok či roky.
Volná pracovní místa
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast
Většina lidí vidí hrnek.
Fotka zaměstnance IKEA Davida Johanssona
„Jsme globální společnost, která si zachovala uvažování v lokálním měřítku.“
David Johansson
Product Developer,
Restaurant (IKEA Food)
Fotka zaměstnankyně IKEA Sofie Johansson
„Mezi zaměstnanci a manažery nevidím žádný rozdíl.“
Sofie Johansson
Výměna a vracení zboží,
Vztahy se zákazníky
Fotka zaměstnankyně IKEA Josefiny Matsdotter
„IKEA podle mě pomáhá lidem rozvíjet to, v čem jsou dobří.“
Josefin Matsdotter Berggren
Návrhářka interiérů,
Komunikace a interiérový design
Fotka zaměstnankyně IKEA Stefanie Nervi
„Manažeři na mě vždy mají čas.“
Stefania Nervi
Global Content Catalogue Specialist,
Marketing a komunikace
Fotka zaměstnance IKEA Tobiase Johanssona
„Benefity se přidělují spravedlivě. To si zaslouží obdiv.“
Tobias Johansson
Analytik,
E-commerce
MOŽNÁ BY VÁS TAKÉ ZAJÍMALO:
LIDÉ A PLANETA
Pro udržitelnou budoucnost
Podívejte se, co pro nás znamená udržitelnost a jak se zapojujeme do péče o planetu a lidi, kteří na ní žijí. Více informací najdete v sekci Lidé a planeta
Malá indická holčička ve třídě
O IKEA GROUP
IKEA - kdo jsme a co děláme
Pokud byste se chtěli před odesláním žádosti o zaměstnání dozvědět o IKEA ještě více, zde najdete všechny informace o tom, kdo jsme a co děláme. O IKEA GROUP
Mladá žena si dává kávu v restauraci IKEA