Úvodní stránka

PRÁCE V IKEA GROUP

Ve znamení spolupráce

PRÁCE V IKEA: KULTURA A HODNOTY | DIVERZITA A INKLUZE
ROZVOJ A MOŽNOSTI| PRACOVIŠTĚ A BENEFITY
Diverzita a inkluze
Když jsme sami sebou a svou jedinečností pomáháme ostatním, rosteme všichni.
Péče o lidi, diverzita i inkluze jsou principy, které tvoří nedílnou část naší vize a našich hodnot. V IKEA Group považujeme diverzitu a inkluzi za správnou věc. Každý jsme jiný, a právě naše rozdílnost přispívá k tvořivosti a podporuje náš růst. Snažíme se ze všech sil o vytvoření inkluzivního prostředí využívajícího výhod diverzity, kde se naši zaměstnanci cítí oceňováni právě za jejich jedinečnost, za jejich unikátní a různorodá nadání a kde každý může být sám sebou.
Jednoduše řečeno: věříme, že jedinečnost každého z nás dělá IKEA lepší!
Zaměstnanec Ikea v černožlutém tričku pomáhá dvěma zákazníkům v obchodním domě
ROVNOST SE VYPLÁCÍ
Inkluze, odpovědnost každého z násInkluze, odpovědnost každého z násInkluze, odpovědnost každého z nás
Proto IKEA podporuje takové pracovní prostředí, v němž mají všichni rovné podmínky... všude na světě, každý den v roce.
xx
8. března 2018 IKEA Group oslaví Mezinárodní den žen, aby tak ocenila a podpořila snahy vytvářet inkluzívnější svět, v němž vládnou rovné podmínky. Jako společnost vyznávající humanistické zásady jsme přesvědčeni, že rovnost pohlaví je prospěšná jak pro naše zaměstnance, tak pro naše zákazníky. Věříme, že každý má právo na spravedlivé zacházení a rovné příležitosti. Pracujeme na tom, abychom odstranili genderové rozdíly a další nerovnosti. Když mají lidé stejné příležitosti k růstu, bez ohledu na pohlaví a prostředí, z něhož pocházejí, prospívá tato situace všem. Rovnost a rovné příležitosti se zkrátka vyplácejí.
ROVNOST
NENÍ TÉMATEM
NA JEDEN DEN
Grey line
Rovnost se vyplácí - i v USA
Proto také americká IKEA nabízí otcům a matkám 4 měsíce placené mateřské dovolené (nabídka platí i pro adoptivní rodiče a pěstouny).
„Je to investice, která se stokrát vrátí v podobě šťastnějších a zdravějších zaměstnanců.”
Rovnost se vyplácí - i v Indii
Proto také indická IKEA nabízí stejnou rodičovskou dovolenou mužům i ženám.
„Rovnost musí platit na obě strany. Pokud mají na rodičovskou dovolenou nárok ženy, musí ho mít i muži.”
Rovnost se vyplácí - i v USA
„Je to investice, která se stokrát vrátí v podobě šťastnějších a zdravějších zaměstnanců.”

V USA nemají rodiče žádný zákonný nárok na rodičovskou dovolenou. Neznamená to ale, že by se tato mimoplatová výhoda nemohla nabízet. IKEA Group pevně věří, že čas, který zaměstnanci stráví s rodinou a přáteli, je důležitý pro udržení rovnováhy mezi prací a osobním životem a zvyšuje spokojenost a také produktivitu zaměstnanců. V lednu 2017 začala IKEA v USA tuto možnost svým zaměstnancům nabízet.
Konkrétně čtyřměsíční rodičovskou dovolenou pro zaměstnance pracující na plný úvazek a tři měsíce pro ty, kteří pracují na částečný úvazek. Možnost mohou využít rodiny v nejširším smyslu ‒ otcové, matky, adoptivní rodiče i pěstouni. Tento nový benefit IKEA zavedla proto, aby svým zaměstnancům umožnila trávit čas po narození dítěte v rámci rodiny. Co může být ostatně důležitější? Je to investice, která se stokrát vrátí v podobě šťastnějších a zdravějších zaměstnanců.
Rovné mzdy podporují rovné podmínky
Možnost trávit více času s rodinou, bez ohledu na pohlaví, je významným faktorem podporujícím rovnost. Dalším takovým faktorem jsou peníze. Filozofie americké IKEA je, že mzdy a platy musí být spravedlivé, bez ohledu na pohlaví, rasu, etnikum, národnost apod. Zavedla proto systematický plán analýzy platových nerovností s cílem získat dostatek údajů a čísel k tomu, aby tyto nerovnosti vyrovnala. IKEA USA se k rovným mzdám a platům zavázala i veřejně, když podepsala dokument White House Equal Pay Pledge. Vedle toho bude podnikat i další kroky k zajištění rovnosti.
Když mají lidé stejné příležitosti k růstu, bez ohledu na pohlaví a prostředí, z něhož pocházejí, prospívá tato situace všem —v USA i kdekoliv jinde.
Rovnost se vyplácí - i v Indii
„Rovnost musí platit na obě strany. Pokud mají na rodičovskou dovolenou nárok ženy, musí ho mít i muži.”

Na jaře 2018 otevře IKEA Group svůj první obchodní dům v Indii. Rovnost pohlaví a hodnoty s ní spojené hrají v indické IKEA stejně důležitou roli, jako kdekoliv jinde.
Indické IKEA se dostalo velké pozornosti kvůli tomu, že nabízí stejnou rodičovskou dovolenou mužům i ženám. Dle zákona mají indické matky nárok na 6 měsíců rodičovské dovolené. Indická IKEA nabízí možnost placené rodičovské dovolené i mužům. V Indii tento přístup vyvolává velkou zvědavost, protože žádná jiná společnost tuto možnost v Indii nenabízí. Rovnost ale musí platit na obě strany. „Pokud mají na rodičovskou dovolenou nárok ženy, musí ho mít i muži,“ tvrdí IKEA v Indii.
Prvním obtížným úkolem ‒ předtím, než je vůbec možné nabízet stejnou rodičovskou dovolenou mužům i ženám ‒ je dostat indické ženy do práce. Kvůli společensko‒ekonomickým strukturám, kultuře a tradicím se o zrovnoprávnění žen pomocí začlenění do pracovního procesu snáze mluví než se realizuje.
Další snahy o rovnoprávnost se připravují - prostřednictvím bezpečné dopravy
Historicky indické ženy zůstávaly doma a staraly se o domácnost. I když polovinu absolventů vysokých škol tvoří ženy, mají vzdělané ženy velké potíže najít na trhu práce odpovídající uplatnění. Místní legislativa navíc zakazuje ženám pracovat před osmou hodinou ranní a po osmé večer, což také ztěžuje zařazení žen do pracovního procesu.
Aby IKEA v Indii dostala ženy do práce, přišla se speciální sociální výhodou: každého, kdo pracuje mezi sedmou hodinou večer a sedmou ráno vyzvedne doma a bezpečně dopraví do práce. Tato služba funguje bez výjimek, tedy i v případě, že zaměstnanec musí zůstat déle v práci kvůli oficiální firemní oslavě nebo jednání, postará se indická IKEA o to, aby se všichni dostali bezpečně domů.
Mají‒li lidé stejné příležitosti růst, bez ohledu na pohlaví nebo prostředí, přináší to výhody všem. Rovnoprávnost se zkrátka vyplácí.
inkluze je odpovědností všech
Rovnost se vyplácí - i v Japonsku
Proto v japonské IKEA vyplácejí stejnou hodinovou sazbu zaměstnancům na plný a částečný úvazek.
„Celkem 50 % manažerů v IKEA jsou ženy, japonský průměr je přitom pouhých 12,7 %.”
Rovnost se vyplácí – i v Jižní Koreji
Proto také jihokorejská IKEA nabízí celodenní péči o děti. Korejští rodiče tak mohou pracovat s vědomím, že je o děti postaráno a že jsou v bezpečí.
„Dříve bylo pro ženy nemožné zvládat výchovu dětí i kariéru, nyní to již možné je.”
Rovnost se vyplácí — i v Japonsku
„50 % manažerů v IKEA jsou ženy, přitom japonský průměr je pouhých 12,7 %.”

Většinu zaměstnanců na poloviční úvazek tvoří v Japonsku ženy. Jejich hodinová sazba je nižší než sazba pro zaměstnance na plný úvazek. Japonské ženy si tak vydělají méně peněz, jsou méně nezávislé a mají menší příležitosti kariérnímu růstu
Protože víme, že rovnost se vyplácí, bylo třeba situaci změnit. Japonská IKEA nyní vyplácí všem stejnou hodinovou sazbu, bez ohledu na to, zda pracuje na plný nebo poloviční úvazek. Na poloviční úvazek je dokonce možné vykonávat i manažerskou roli, což dává japonským rodičům možnost budovat si v IKEA kariréru. Japonská IKEA rovněž rozšířila pracovní dobu pro zaměstnance na částečný úvazek, takže nyní mají nárok na stejné výhody sociálního zabezpečení jako zaměstnanci na plný úvazek. Díky tomu tvoří v japonské IKEA 50 % manažerů ženy (japonský průměr je přitom pouhých 12,7 %).
Myšlenku rovnosti šíříme všemi směry ‒ dokonce i k malým dětem.
Na základě nevyvratitelných faktů a skvělých výsledků japonská IKEA nyní spolupracuje s vládou a snaží se implantovat principy rovnosti do dalších japonských společností. Japonská IKEA byla např. v roce 2015 členem expertního výboru ministerstva práce a zdraví. Spolu s dalšími 5 společnostmi vytvořila pro japonskou vládu obecné zásady na podporu začlenění otázky rovnosti pohlaví do pracovního práva.
Japonská IKEA rovněž vybudovala firemní školku DAGIS (švédský výraz pro mateřskou školku), umístěnou ve stejné budově, kde rodiče pracují. Prospívá to dětem i rodičům, protože vědí, že si jsou na blízku. Ve finančním roce 2018 chce japonská IKEA tuto službu rozšířit tak, aby byla k dispozici v každé jednotce.
Když mají lidé stejné příležitosti k růstu, bez ohledu na pohlaví a prostředí, z něhož pocházejí, prospívá tato situace všem. Rovnost a rovné příležitosti se zkrátka vyplácejí, i v Japonsku.
Rovnost se vyplácí—i v Jižní Koreji
„Dříve bylo pro ženy nemožné zvládat výchovu dětí i kariéru, nyní to již možné je.”

V Jižní Koreji vyniká IKEA jako zaměstnavatel v mnoha ohledech. Jedním z kroků, který přitahuje velkou pozornost, je založení mateřské školky DAGIS (dagis je švédský výraz po školku). IKEA tak umožňuje rodičům po rodičovské dovolené vrátit se do práce a vědět, že o jejich děti je postaráno.V této školce si děti zaměstnanců obchodního domu v Gwangmeyongu mohou hrát a rozvíjet se, zatímco jejich rodiče ve stejné budově pracují. V současnosti dává do školky své děti 55 rodin. 98,5 % rodičů je s tímto praktickým uspořádáním velmi spokojeno. Ženy, pro něž bylo dříve nemožné kombinovat péči o děti s kariérou, si nyní mohou užívat obou stránek života.
Péče o děti = spokojení rodiče
Jihokorejská IKEA rovněž přijala opatření, aby jejich zaměstnanci mohli trávit více času s novorozenými dětmi. V Jižní Koreji mohou rodiče využít 3 měsíce rodičovské dovolené a dostávají přitom 30 % svého platu. IKEA nabízí 6 měsíců plně placené mateřské dovolené a jeden měsíc rodičovské dovolené pro tatínky... oboje navíc k možnosti využít jeden rok neplacené dovolené, kdy rodiče mohou využít státní podporu. Mnoho matek trpí poporodními depresemi, protože jejich manželé nejsou schopni péči o dítě finančně zvládnout a státní podpora není k dispozici. V zemi, kde většina mladých párů plánuje pouze jedno dítě nebo dítě vůbec nechce, znamená lepší rodičovská dovolená v kombinaci s mateřskou školkou obrovskou pomoc a každodenní podporu řady mladých jihokorejských rodin.
Když mají lidé stejné příležitosti k růstu, bez ohledu na pohlaví a prostředí, z něhož pocházejí, prospívá tato situace všem. Rovnost a rovné příležitosti zkrátka vyplácejí, i v Jižní Koreji.
Diverzita má řadu podob a rozměrů
V IKEA Group vítáme všechny podoby diverzity. Různorodost na pracovišti je dobrá jak pro zaměstnance, tak pro zákazníky i náš byznys. Pomáhá růst jak jednotlivcům, tak celé organizaci.
Dvě zaměstnankyně IKEA se objímají
Rovnost pohlaví
Věříme, že rovnost pohlaví je jedním z lidských práv. Naší ambicí je dosáhnout v IKEA Group takové rovnosti pohlaví, která přesahuje vyvážené obsazení pozic na všech úrovní muži a ženami. Rovnost pohlaví znamená rovněž vytvoření inkluzivní kultury, v níž jsou lidé jakékoli orientace oceňováni podle svého jedinečného přínosu.
Proto se také problematice rovnosti pohlaví věnujeme více než 10 let. V průběhu 2016/2017 jsme měli příležitost spolupředsedat historicky prvnímu panelu OSN na vysoké úrovni, zaměřenému na zlepšení hospodářského postavení žen. Cílem panelu, podporovaného generálním sekretářem OSN Ban Ki Moonem, je najít způsoby rovnoprávného zapojení žen do ekonomiky a zajištění jejich finanční nezávislosti.
Zaměstnanec IKEA hovoří se dvěma zákazníky, ženou a mužem
Osoby s odlišnou sexuální orientací
Jako humanistická společnost, která se řídí svými hodnotami, podporujeme zaměstnance s odlišnou sexuální orientací (lesby, homosexuály, bisexuály a transexuály) a jejich právo být sami sebou; v IKEA Group jim nabízíme rovné příležitosti, možnost podílet se rovným dílem na rozvoji IKEA Group a naší obchodní činnosti. Aktivně se snažíme vytvářet inkluzivní pracovní prostředí, a přispíváme tak k pozitivní změně nejen ve všech oblastech našeho podnikání, ale v celé společnosti.
Proto jsme se... přidali k Workplace Pride a Stone wall, dvěma neziskovým organizacím, které se zasazují o větší příjetí lesbických, homosexuálních, bisexuálních a transexuálních osob (LGBT+) na pracovišti. Proto jsme také podpořili standardy OSN zaměřené na odstranění diskriminace LGBT+ zaměstnanců (UN Standards of Conduct for Business on Tackling Discrimination against LGBT+people), globálně zavedené v září 2017.
„INKLUZE JE ODPOVĚDNOSTÍ KAŽDÉHO Z NÁS‟
„INKLUZE JE ODPOVĚDNOSTÍ
KAŽDÉHO Z NÁS”
Inkluze
Inkluze v IKEA Group má podobu pracovního prostředí, v němž jsou zaměstnanci úspěšní, protože se zde cítí vítaní, respektovaní, podporovaní a oceňovaní. K tomu je nutné vytvořit infrastrukturu podporující spolupráci, snažit se vytěžit maximum z rozdílů mezi lidmi a hlavně...chovat se „inkluzivně“ každý den.
Irina Sukharevová, nárory na inkluzi a diverzitu v IKEA Rusko
Seznamte se s Irinou Sucharevovou
Manažerkou distribučního centra a ambasadorkou pro diverzitu a inkluzi v IKEA Rusko.
čtverec
Inkluze v praxi
Skutečně inkluzivní pracoviště přispívá ke kreativitě a dobrým pracovním výsledkům.
Ahoj Irino! Řekni nám něco o své práci v IKEA Group.
Přišla jsem do IKEA v roce 2004 a pracovala na různých pozicích v oblasti lidských zdrojů. Na současnou pozici manažerky distribučního centra jsem nastoupila v lednu 2016.
Na mé práci mě nejvíc těší to, když vidím, kolik toho společně zvládneme a dokážeme. Inspiruje mne a povzbuzuje, když vidím, jak se my jako jednotlivci dokážeme měnit, učit a rozvíjet, když si začneme naslouchat.
V roce 2015 jsem se stala ambasadorkou pro diverzitu a inkluzi. Tato oblast mi byla vždy velmi blízká i díky mému rodinnému zázemí. Moje rodina se často stěhovala, a tak moc dobře vím, jaké to je, ocitnout se na novém místě jako naprostý cizinec.
Pocházím z multikulturní rodiny a cítím s lidmi, kteří pro svou odlišnost vyčnívají. Byla jsem proto moc ráda, že jsem se mohla po skvělém workshopu v Rusku pro vedoucí z různých organizací připojit k ambasadorům pro diverzitu a inkluzi.
Diverzita a inkluze patří mezi hlavní hodnoty IKEA. Co znamenají pro tebe?
Ráda se starám o lidi, navíc diverzita a inkluze jsou nedílnou součástí naší vize a našich hodnot. Jsme humanistická společnost a jako taková věříme, že každý má nárok na spravedlivé zacházení a rovné příležitosti, ať pochází odkudkoliv.
jsem velice hrdá, když vidím, jak se lidé začnou měnit a doslova rozkvetou, když se ocitnou ve společnosti, kde mohou být sami sebou, kde je ostatní přijímají takové, jací jsou, kde se jim nabízejí nové příležitosti a jde mohou dále růst, osobnostně i profesně.
Před deseti lety byla distribuce převážně mužskou doménou. Pamatuji doby, kdy jsme měli v našem oddělení jen jednu ženu. Bylo obtížné ženy přesvědčit, že i ony bez problému zvládnout úkoly spojené s nakládkou nákladních vozů, že se naučí řídit vysokozdvižné vozíky ... že zkrátka zvládnou to samé co muži!
Nyní se situace změnila k lepšímu a ženy tu už dávno nejsou překvapením. To je fantastické! Jako tým můžeme z diverzity jen těžit... diverzita nám pomáhá být efektivnější a lepší.
Alejandra Pinol, názory na inkluzi a diverzitu
Seznamte se s Alejandrou Piñolovou,
manažerkou lidských zdrojů a ambasadorkou pro inkluzi a diverzitu v čínské IKEA.
Ahoj Alejandro! Řekni nám něco o své práci v IKEA Group.
Pracuji jako manažerka lidských zdrojů čínské IKEA. Jsem odpovědná za celou personální agendu v zemi, od vize po její realizaci. Podle mého názoru je velmi důležité mít velké sny...a tyto sny proměnit v konkrétní kroky, realizovat je, a tak konzistentním a velmi efektivním způsobem ovlivňovat životy mnoha lidí.
V Číně se chceme soustředit na uživatele a dát každému z nás možnost vést a využívat příležitosti jako praví podnikatelé. Věříme, že změna začíná u každého z nás a všichni se snažíme, abychom ze sebe vydali to nejlepší.
Když ze sebe vydáme to nejlepší, prospívá to nejen nám osobně, ale i našemu podnikání… získáváme tedy všichni!
Diverzita a inkluze patří mezi základní hodnoty IKEA. Co znamenají pro tebe?
Myslím si, že je skvělé pracovat pro společnost, která se tak výrazně zaměřuje na diverzitu a inkluzi. Naše plány v této oblasti jsou komplexní a inspirují jednotlivé země k zaplnění případných mezer.
společnosti. V roce 2017 se nám dokonce podařilo dosáhnout opravdu vyváženého poměru mužů a žen (50:50) na všech úrovních vedení a stejnou odměnu pro muže a ženy vykonávající stejnou práci. Jsem velice ráda, že mohu být součástí sítě ambasadorů. Společně chceme vytvořit inkluzivní a rozmanité prostředí s pozitivním dopadem na naše podnikání i společnost. Osobně si myslím, že sen, který si sníme jen my sami, zůstává pouhým snem. Společný sen je ale začátek nové reality.
PRÁCE V IKEA: KULTURA A HODNOTY | DIVERZITA A INKLUZE
ROZVOJ A MOŽNOSTI| PRACOVIŠTĚ A BENEFITY
Diverzita a inkluze
Když jsme sami sebou a svou jedinečností pomáháme ostatním, rosteme všichni.
Péče o lidi, diverzita i inkluze jsou principy, které tvoří nedílnou část naší vize a našich hodnot. V IKEA Group považujeme diverzitu a inkluzi za správnou věc. Každý jsme jiný, a právě naše rozdílnost přispívá k tvořivosti a podporuje náš růst. Snažíme se ze všech sil o vytvoření inkluzivního prostředí využívajícího výhod diverzity, kde se naši zaměstnanci cítí oceňováni právě za jejich jedinečnost, za jejich unikátní a různorodá nadání a kde každý může být sám sebou
Jednoduše řečeno: jsme přesvědčeni, že to, co dělá IKEA lepší, je právě jedinečnost každého z nás!
Zaměstnanec Ikea v černožlutém tričku pomáhá dvěma zákazníkům v obchodním domě
Spolu s OSN pracuje IKEA na vůbec první Příručce UN pro podnikání, namířené proti diskriminaci lidí LGBT+. Chceme přispět k inkluzi LGBT+ ve všech oblastech podnikání a ve společnosti obecně. Bílé pozadí.
#committoequality
Inkluzivní pracoviště pro všechny
V IKEA věříme ve férové zacházení a rovné příležitosti bez ohledu na původ nebo individuální odlišnosti.
IKEA Group oslaví 17. května Mezinárodní den proti homofobii (IDAHOT - International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia), aby se jasně postavila za práva leseb, gayů, bisexuálů, transgender a lidí všech sexuálních orientací i genderových identit (LGBT+).
V dokumentu o lidských právech a rovnosti IKEA Group Policy on Human Rights and Equality jsme se zavázali vytvořit kulturu, v níž jsou lidská práva a rovnost respektovány a podporovány a kde diskriminace nemá místo. Zasazovat se o práva komunity LGBT+ je prostě částí toho, kdo jsme.
Podporujeme všechny zaměstnance v tom, aby byli sami sebou, protože věříme, že přijmutím jedinečnosti každého z nás se IKEA stává lepší.
Od loňského roku pracuje IKEA Group spolu s OSN na vůbec první Příručce OSN pro podnikání, namířené proti diskriminaci lidí LGBT+. V lednu 2017 byl představen plán inkluze (IKEA Group LGBT+ Inclusion Plan), jehož cílem je vytvořit plně inkluzivní pracovní prostředí a přispět k pozitivní změně pro inkluzi LGBT+ ve všech oblastech našeho podnikání i ve společnosti obecně.
V IKEA můžete být sami sebou!
Diverzita má řadu podob a rozměrů
V IKEA Group vítáme všechny podoby diverzity. Různorodost na pracovišti je dobrá jak pro zaměstnance, tak pro zákazníky i náš byznys. Pomáhá růst jak jednotlivcům, tak celé organizaci.
Dvě zaměstnankyně IKEA se objímají
Rovnost pohlaví
Věříme, že rovnost pohlaví je jedním z lidských práv. Naší ambicí je dosáhnout v IKEA Group takové rovnosti pohlaví, která přesahuje vyvážené obsazení pozic na všech úrovní muži a ženami. Rovnost pohlaví znamená rovněž vytvoření inkluzivní kultury, v níž jsou lidé jakékoli orientace oceňováni podle svého jedinečného přínosu.
Proto se také problematice rovnosti pohlaví věnujeme více než 10 let. V průběhu 2016/2017 jsme měli příležitost spolupředsedat historicky prvnímu panelu OSN na vysoké úrovni, zaměřenému na zlepšení hospodářského postavení žen. Cílem panelu, podporovaného generálním sekretářem OSN Ban Ki Moonem, je najít způsoby rovnoprávného zapojení žen do ekonomiky a zajištění jejich finanční nezávislosti.
Zaměstnanec IKEA hovoří se dvěma zákazníky, ženou a mužem
Osoby s odlišnou sexuální orientací
Jako humanistická společnost, která se řídí svými hodnotami, podporujeme zaměstnance s odlišnou sexuální orientací (lesby, homosexuály, bisexuály a transexuály) a jejich právo být sami sebou; v IKEA Group jim nabízíme rovné příležitosti, možnost podílet se rovným dílem na rozvoji IKEA Group a naší obchodní činnosti. Aktivně se snažíme vytvářet inkluzivní pracovní prostředí, a přispíváme tak k pozitivní změně nejen ve všech oblastech našeho podnikání, ale v celé společnosti.
Proto jsme se... přidali k Workplace Pride a Stone wall, dvěma neziskovým organizacím, které se zasazují o větší příjetí lesbických, homosexuálních, bisexuálních a transexuálních osob (LGBT+) na pracovišti. Proto jsme také podpořili standardy OSN zaměřené na odstranění diskriminace LGBT+ zaměstnanců (UN Standards of Conduct for Business on Tackling Discrimination against LGBT+people), globálně zavedené v září 2017.
„INKLUZE JE ODPOVĚDNOSTÍ KAŽDÉHO Z NÁS‟
„INKLUZE JE ODPOVĚDNOSTÍ
KAŽDÉHO Z NÁS”
Inkluze
Inkluze v IKEA Group má podobu pracovního prostředí, v němž jsou zaměstnanci úspěšní, protože se zde cítí vítaní, respektovaní, podporovaní a oceňovaní. K tomu je nutné vytvořit infrastrukturu podporující spolupráci, snažit se vytěžit maximum z rozdílů mezi lidmi a hlavně...chovat se „inkluzivně“ každý den.
Inkluze v praxi
Skutečně inkluzivní pracoviště podporuje kreativitu a vede k dobrým pracovním výsledkům.
Foto Claudie Marshall, distribution area manažerky v IKEA.
„Snažím se vytvářet na pracovišti takové prostředí, v němž se každý cítí respektovaný, podporovaný a oceňovaný za práci, kterou odvádí.“
Claudia Marshall
Distribution Area Manager,
severní Evropa
Foto Claudie Marshall, distribution area manažerky v IKEA.
Claudia Marshall
Distribution Area manažerka,
severní Evropa
Podporovat diverzitu a inkluzi znamená respektovat individualitu každého zaměstnance a podporovat ho, aby ze sebe dostal to nejlepší. Pro Claudii Marshall to znamená především oceňovat a vážit si rozdílností členů jejího týmu.
Samotná podpora diverzity nestačí, jen díky ní se lidé nezačnou automaticky cítit „začleněni“do kolektivu. Claudia proto dbá na to, aby každý člen týmu mohl ke společné práci přispívat způsobem, který mu vyhovuje.
„Snažím se vytvářet na pracovišti takové prostředí, v němž se každý cítí respektovaný, podporovaný a oceňovaný za práci, kterou odvádí.“
„Klíčem úspěchu je maximální měrou využít silné stránky jednotlivých lidí. Schopnost přijmout a ocenit rozdíly nás spojuje a zlepšuje naše pracovní výsledky.“
Claudia je původem Němka, ale nyní pracuje ve švédském Älmhultu, kde vede desetičlenný tým, jehož členové pocházejí z různých zemí Evropy – Německa, Ruska, Švédska a Británie. Dohromady tvoří velmi různorodou skupinku, v níž každý využívá své jedinečné zkušenosti a schopnosti. S jejich pomocí se Claudii podařilo vytvořit skutečně inkluzivní prostředí.
„Naše jednání jsou velmi intenzivní, protože během nich zaznívá řada různých názorů. To ale vede k vyšší kvalitě diskuse a větší kreativitě. I náš tým tak roste, zlepšuje se a sílá. Diverzita a inkluze by neměly být jen frázemi na kusu papíru, je to mentální nastavení, které bychom měli využívat každý den!“
ROZVOJ A MOŽNOSTI
Kariérní možnosti jsou tak unikátní jako vy sami
Nabízíme jedinečné kariérní možnosti a příležitosti k učení. Podporujeme vás, abyste si vyzkoušeli různé role, abyste prošli hned několika funkcemi a podívali se do zahraničí (pokud o to máte zájem). Můžete si navrhnout vlastní kariérní cestu podle svého plánu rozvoje a budoucích cílů. Jsme přesvědčeni, že každý náš kolega se může dále rozvíjet. Protože tak, jak rosteme my, roste i IKEA. Chcete-li tedy s IKEA začít růst, podívejte se na různé role, které byste mohli zastávat, nebo si projděte nabídku volných míst.
No Youtube Player
Každá kariéra v IKEA je jiná. Poslechněte si, co o té své vyprávějí někteří zaměstnanci.
Pohled na to, co děláme
Podnikání na poli vybavení domácností je mnohem rozmanitější, než byste mysleli!
Nabízíme širokou paletu pracovních pozic:
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast udržitelnosti
Udržitelnost
Snažíme se minimalizovat dopad našich činností na životní prostředí a pomáhat lidem, aby doma žili udržitelnějším způsobem života.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast nákupu
Nákup
Pohybujeme se po celém světě a snažíme se nakupovat v co nejlepším poměru kvality a ceny jak pro IKEA, tak pro naše zákazníky.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast vztahů se zákazníky
Vztahy se zákazníky
Naše práce pokrývá činnosti jak v obchodním domě, tak mimo něj; od recepce přes pokladny, výměnu a vracení zboží až po kontaktní centra.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast lidských zdrojů
Lidské zdroje
Máme na starosti vyhledávání a přijímání nových zaměstnanců, jejich školení a také veškeré zaměstnanecké výhody. Naším úkolem je nacházet, rozvíjet a inspirovat zaměstnance.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast obchodu
Obchod
Naší vášní je maloobchod a zákazníci. Každodenní náplní naší práce pak je sortiment IKEA a samoobslužná koncepce našich obchodních domů.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast kontroly kvality
Kontrola kvality
U nás najdete uplatnění jak v rámci vývoje produktu, tak celého dodavatelského řetězce IKEA. Snažíme se zvyšovat všechny aspekty kvality našich výrobků.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast E-commerce
E-commerce
Na národní i globální úrovni pracujeme na tom, abychom dále rozvíjeli a zlepšovali on-line nakupování IKEA.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Finance a business
Finance a business
Staráme se o finanční náležitosti IKEA a přijímáme strategická obchodní rozhodnutí, která podporují a umožňují růst.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast designu a vývoje produktů
Design a vývoj produktů
Máme na starosti design a vývoj výrobků pro náš sortiment, které se navíc snažíme i neustále vylepšovat.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Marketing a komunikace
Marketing a komunikace
Naším posláním je budovat značku IKEA a inspirovat lidi k tomu, aby nacházeli hodnoty ve výrobcích, které jim nabízíme.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Komunikace a interiérový design
Komunikace a interiérový design
Díky našemu strategickému a vizuálnímu talentu ožívá tisíce výrobků IKEA – jak v našich obchodních domech, tak v dalších médiích.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Store management
Store management
Pracujeme jako tým a společně řídíme různé aspekty fungování obchodního domu IKEA. Je to maloobchod v rychlém tempu a baví nás to!
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Obchodní řešení IKEA
Obchodní řešení IKEA
Podporujeme obchodní řešení IKEA. Spíše než na technologii stavíme na rychlých službách, které jsou přátelské vůči uživatelům.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Restaurant (IKEA FOOD)
Restaurant (IKEA FOOD)
Jídlo máme moc rádi! V obchodních domech IKEA většinou pracujeme v restauraci, bistru nebo švédském obchodě.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Logistika
Logistika
Zajišťujeme, aby tok zboží od dodavatele k zákazníkovi probíhal hladce a efektivně. Stejně dobří jsme i v balení výrobků do plochých balení!
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Doprava
Doprava
Intenzivně pracujeme na tom, abychom pro výrobky IKEA ze všech koutů planety zajistili nejlepší možná dopravní řešení.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Property
Property
Rozvíjíme a spravujeme majetek IKEA po celém světě.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Produkce
Produkce
Vidíte všechny ty výrobky IKEA? Na jejich produkci úzce spolupracujeme s dodavateli po celém světě.
Výrobek IKEA reprezentuje pracovní oblast Project management
Project management
Staráme se o různé projekty IKEA a jejich časový i finanční rámec.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast IKEA industry
IKEA industry
Vytváříme výrobky IKEA, které zlepšují život doma po celém světě.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast IKEA centers
IKEA centers
Spravujeme a rozvíjíme maloobchodní destinace, které jsou zakládány spolu s obchodními domy IKEA.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast Ostatní
Ostatní
Ano, nabízíme dokonce ještě více pozic! Ve velikém světě IKEA se vám otevírají téměř nekonečné možnosti.
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast.
Většina lidí vidí konev.
Fotka zaměstnance IKEA Eldina Topica
„Vidím, že zaměstnance inspiruju k dalšímu vývoji.“
Eldin Topic
Manažer Sales a Supply Support,
Logistika
Fotka zaměstnankyně IKEA Marie Andersson
„Pozoruju, že neustále přicházím na nové způsoby růstu a vývoje.“
Maria Andersson
Centre Manažerka,
IKEA Centres
Fotka zaměstnance IKEA Jakoba Dackandera
„Moje práce mi dává možnost cestovat.“
Jakob Dackander
Bedroom Sales,
Sales
Fotka zaměstnankyně IKEA Souzan Meany
„Vím, že dotáhnout to můžete kamkoli bez ohledu na to, kde jste začínali.“
Souzan Meana
Team Manager,
Obchodní řešení IKEA
PRÁCE V IKEA GROUP: KULTURA A HODNOTY | DIVERZITA A INKLUZE
ROZVOJ A MOŽNOSTI | PRACOVIŠTĚ A BENEFITY
PRACOVNÍ MÍSTO A BENEFITY
Různorodá práce v prostředí, do kterého snadno a rychle zapadnete
Pracovat v IKEA Group znamená, že se ocitnete v inspirativním, zábavném ale rychle se proměňujícím prostředí. Jsme největším světovým maloobchodním prodejcem zařízení domácnosti. Ve více než 30 zemích světa u nás pracuje přes 137 00 zaměstnanců ... a všem nabízíme inkluzivní a velmi různorodé prostředí. U nás můžete být sami sebou...dokonce to od vás vyžadujeme!
V IKEA máte možnost být naplno sami sebou. Respektujeme jeden druhého i naše odlišnosti, jsme zvídaví a přístupní novým nápadům a názorům. Ať již pracujete kdekoliv na světě, vždy se ocitnete ve velmi různorodé skupině lidí – s různými kořeny a vzděláním i s různými dovednostmi, ale vždy s pozitivním postojem k práci i životu.
Pri náboru i dalším profesním rozvoji nabízíme všem rovné příležitosti – nezajímá nás věk, pohlaví, sexuální orientace, fyzické schopnosti, rasa, etnikum, národnost, náboženské vyznání ani nic jiného. A jsme přesvědčeni, že na vytváření inkluzivního prostředí se musíme podílet my všichni – dohromady.
Zaměstnanci IKEA mají přestávku na kávu
Práce s námi je odměňována
Věříme v lidi. Každý z našich zaměstnanců přináší denně do práce jedinečné myšlenky i talent – díky tomu je IKEA taková, jaká je. Záleží nám na tom, aby se každý zaměstnanec cítil vítaný a ceněný a aby měl šanci rozvíjet svůj potenciál. Protože když rostou naši zaměstnanci, roste s nimi i IKEA. Ať už jste tedy kdekoli na světě, čeká vás spousta výhod. Zde jsou některé z nich:

Zaměstnanecká sleva
5 dnů dovolené navíc
Příplatky za práci o víkendech, státních svátcích a nočních směnách
Dárky k životním událostem
Zaměstnanci IKEA, práce v obchodním domě
Bonusový program
Bonusový program One IKEA bonus je určen pro všechny zaměstnance IKEA Group a je přímo spojen s jejich pracovním výkonem. Je založen na hodnotách, které vyznáváme ‒ na jednoduchosti a pospolitosti ‒ v souladu s nimi se tak všichni zaměstnanci jedné jednotky snaží o splnění stejných cílů. Sdílené cíle podporují spolupráci a umožňují jednat a vystupovat jako „jedna IKEA“.
Věrnostní program pro zaměstnance Tack!
Bez vás, našich zaměstnanců, by IKEA nebyla tou společností, jakou nyní je. Abychom vám všem poděkovali za skvělou práci, jíž se významně podílíte na našem úspěchu, využíváme věrnostní program Tack! (Tack znamená ve švédštině děkuji). V rámci tohoto programu dostávají všichni oprávnění zaměstnanci zvláštní příspěvek do penzijního fondu. Jednotka, pozice nebo výše platu nerozhodují ‒ každý zaměstnanec v dané zemi dostává stejnou částku.
No Youtube Player
Zaměstnanec IKEA, samoobslužný sklad
Učíme se a rosteme
Investujeme do rozvoje našich zaměstnanců i tím, že těm, kteří se chtějí dozvědět něco nového a dále se rozvíjet, nabízíme širokou škálu interních školení. Každý zaměstnanec také získává příležitost vytvořit si plán rozvoje a v něm spolu s manažerem stanovit cíle pro následující rok či roky.
Volná pracovní místa
Výrobek IKEA reprezentující pracovní oblast
Většina lidí vidí hrnek.
Fotka zaměstnance IKEA Davida Johanssona
„Jsme globální společnost, která si zachovala uvažování v lokálním měřítku.“
David Johansson
Product Developer,
Restaurant (IKEA Food)
Fotka zaměstnankyně IKEA Sofie Johansson
„Mezi zaměstnanci a manažery nevidím žádný rozdíl.“
Sofie Johansson
Výměna a vracení zboží,
Vztahy se zákazníky
Fotka zaměstnankyně IKEA Josefiny Matsdotter
„IKEA podle mě pomáhá lidem rozvíjet to, v čem jsou dobří.“
Josefin Matsdotter Berggren
Návrhářka interiérů,
Komunikace a interiérový design
Fotka zaměstnankyně IKEA Stefanie Nervi
„Manažeři na mě vždy mají čas.“
Stefania Nervi
Global Content Catalogue Specialist,
Marketing a komunikace
Fotka zaměstnance IKEA Tobiase Johanssona
„Benefity se přidělují spravedlivě. To si zaslouží obdiv.“
Tobias Johansson
Analytik,
E-commerce
MOŽNÁ BY VÁS TAKÉ ZAJÍMALO:
LIDÉ A PLANETA
Pro udržitelnou budoucnost
Podívejte se, co pro nás znamená udržitelnost a jak se zapojujeme do péče o planetu a lidi, kteří na ní žijí. Více informací najdete v sekci Lidé a planeta
Malá indická holčička ve třídě
O IKEA GROUP
IKEA - kdo jsme a co děláme
Pokud byste se chtěli před odesláním žádosti o zaměstnání dozvědět o IKEA ještě více, zde najdete všechny informace o tom, kdo jsme a co děláme. O IKEA GROUP
Mladá žena si dává kávu v restauraci IKEA