Úvodní stránka

ROVNĚ A FÉROVĚ

Lidé jsou u nás na prvním místě

IKEA, spravedlivé pracovní podmínky, dobrá prácespravedlivé pracovní podmínky a odměňování, spravedlivé pracovní podmínky, rovnoprávnost
Chceme se podílet na vytváření lepšího života pro lidi a komunity, dotčené našim podnikáním. Proto chceme zajišťovat slušnou a smysluplnou práci v celém hodnotovém řetězci, podporovat inkluzi a rovnoprávnost.
obrázek na pozadí
Do roku 2030 bychom chtěli umožnit více jak 1 miliardě lidí na této planetě vést lepší každodenní život.
Lidská práva
Dokud si nebudou všichni rovni, žádná rovnost neexistuje
Lidská práva platí pro každého, každý den. Proto se naše vize „vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí“, dotýká našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a jejich komunit. A snažíme se ji realizovat neustále, každý z 365 dní v roce, nejen když je na nás upřena pozornost. Naši zaměstnanci od nás mohou očekávat spravedlivé zacházení a rovné příležitosti, ať už jsou jakéhokoliv etnika, náboženského vyznání či pohlaví i bez ohledu na věk, fyzické schopnosti či sexuální orientaci. Při rovném zacházení totiž ze sebe každý z nás – muži i ženy - dostává to nejlepší. A je potřeba, aby se i tato rovnost stala každodenní realitou, ne jen ve chvílích, kdy je to příhodné.
Respektování lidských práv, které vychází z Obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv, jsou nedílnou součástí všeho, co děláme a je zakotveno i do našeho kodexu pro dodavatele, nazvaného IWAY Standard.
Stáhněte si IWAY Standard (PDF)
Tři zaměstnanci IKEA v místnosti, kde jsou oranžové stoly, židle, bílé komody a police.
Podpora etického náboru migrantních dělníků
Na světě je v pohybu přes 200 milionů migrantů, z toho více než 100 milionů jsou dělníci. Někteří opustí domov a podaří se jim najít lepší práci i si zvýšit životní úroveň. Pro ostatní však může vidina lepší budoucnosti vyústit ve velké dluhy a – v nejhorším případě – v různé formy nucené práce. V IKEA jsme pro nábor a zaměstnávání dělníků stanovili jasná pravidla prostřednictvím etického kodexu IWAY. V žádném případě netolerujeme nucenou práci ani obchod s lidmi. Od našich dodavatelů také očekáváme, že se budou k migrantním dělníkům chovat férově, že jim budou nabízet zaměstnání za transparentních podmínek i dobré podmínky k práci a k životu.
Podpora etického náboru migrantních dělníků
Společně pracujeme na změnách k lepšímu
Metody náboru jsou v některých zemích komplexní a zahrnují mnoho organizací, proto je důležité spolupracovat s ostatními. IKEA se proto spojila se čtyřmi ostatními organizacemi – HP, Hewlett Packard Enterprises, The Coca-Cola Company a Unilever – s cílem dosáhnout pozitivních změn při náboru migrantních dělníků. Leadership Group for Responsible Recruitment se zasazuje o princip „Employer Pays Principle“, který požaduje, aby poplatky za nábor neplatil dělník, ale zaměstnavatel.
Jsme také partnery přímo Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), abychom mohli naše dodavatele podporovat při odpovědném náboru. V jihovýchodní Asii se nám již společně daří mapovat náborový proces od dodavatelů zpět až do domovských zemí dělníků. Výsledky použijeme k další podpoře etického náboru migrantních dělníků a budeme usilovat o prohlubování změn k lepšímu.
Více informací o Mezinárodní organizaci pro migraci
Indická dívka ve škole
Věříme v ochranu dětí
Děláme vše, co je v našich silách, abychom vždy jednali v nejlepším zájmu dětí a chránili jejich práva. Zastáváme se jich, snažíme se zvýšit povědomí o nutnosti ochrany jejich zájmů a podporujeme je – zejména ty, které žijí v nejohroženějších komunitách.
Náš zájem o děti je hluboký
U výrobků i obchodních domů se snažíme na vše dívat z pohledu dítěte. Chceme, aby naše výrobky pomáhaly dětem při jejich rozvoji a aby se naše obchodní domy staly rájem hraní, kde si mohou hrát stejně jako doma.Spolupracujeme s odborníky na dětský vývoj, abychom poznali a pochopili jejich potřeby v různých fázích vývoje.
Nekompromisní zákaz dětské práce
Jsme přesvědčeni, že je třeba děti ochránit před vykořisťováním, zneužíváním a zanedbáváním. Proto je pro nás dětská práce zcela nepřijatelná a proto děláme vše, abychom ji odstranili nebo předcházeli. Náš kodex týkající se dětské práce, zavedený v roce 2000, jsme sestavili ve spolupráci s nadací Save the Children, Mezinárodní organizace práce(ILO) a UNICEF.
Stojíme o dlouhodobá řešení
Prevence a odstranění dětské práce je obrovský úkol, který se podaří splnit jen tehdy, když budou odstraněny hlavní příčiny. Je proto třeba postupovat holisticky. To je také důvod, proč IKEA Foundation podporuje programy UNICEF a Save the Children zaměřené na dětská práva, realizované ve 25 000 vesnicích v řadě států Indie a Pákistánu. Do konce roku 2017 těmito programy projde 15 milionů dětí. Více informací najdete na stránkách Nadace IKEA Foundation
DODAVATELÉ
Budování dobrých vztahů
Chceme, aby lidé měli z výrobků, které prodáváme, dobrý pocit. Proto také věnujeme velkou pozornost vztahům s našimi dodavateli – a také jejich subdodavateli. Pro společnosti, které jsou přímými dodavateli IKEA, pracuje na celém světě kolem 600 000 lidí a my chceme mít jistotu, že se všem dostává spravedlivého zacházení.
Proto jsme v roce 2000 začali využívat kodex IWAY, který musí dodržovat všichni naši dodavatelé a jejich subdodavatelé. My jim v tom samozřejmě pomáháme. Pokud některý dodavatel kodex nedodržuje, ukončíme s ním spolupráci.
No Youtube Player
Naše dodavatele pravidelně navštěvujeme, abychom si ověřili, že postupují v souladu s kodexem IWAY. Ročně provedeme asi 1 000 auditů.
Co je standard IWAY?
Standard IWAY je kodex společnosti IKEA stanovující minimální požadavky na dodavatele v oblasti ochrany životního prostředí, sociálních a pracovních podmínek.
Chceme rovněž, aby dodavatelé prováděli kontroly u svých vlastních dodavatelů.
Dva lidé stojící u montážní linky
Standard IWAY zahrnuje níže uvedené požadavky:
- Prevence dětské práce a podpora mladých pracovníků
- Ochrana před nucenou nebo otrockou prací
- Právo nebýt diskriminován
- Právo na svobodu shromažďování
- Alespoň minimální mzdy a úhrada přesčasů
- Bezpečné a zdravé pracovní prostředí, prevence znečištění ovzduší, země a vody a úsilí zaměřené na snižování spotřeby energie
Žádný obyčejný koberec
Koberec z odstřižků TÅNUM je skvělým příkladem propojení našich dvou srdcových záležitostí – snižování množství odpadu a vytváření lepšího každodenního života. Koberec TÅNUM je vyroben z materiálů, které zbyly při produkci našich látek a potahů na přikrývky, a proto byste tu nenašli dva stejné koberce. Zároveň se jedná o základní kus domácího vybavení, který je nedílnou součástí švédských domácností už přes 150 let.
S nápadem navrhnout takovýto koberec přišel mladý finský student designu Erik Bertell, který chtěl oživit klasický koberec modernějším způsobem. Ale velké myšlenky často překonají samy sebe a jdou ještě o krok dál. Výroba koberce TÅNUM totiž zajišťuje nejen zodpovědné zacházení s odpadem jako s důležitým zdrojem, ale zajišťuje také práci kvalifikovaným dělnicím v Bangladéši, kde se koberec vyrábí. Ženy díky tomu dostaly práci a stálý příjem. Celý příběh koberce TÅNUM můžete zhlédnout ve videu.
No Youtube Player
Komunita se učí, jak pěstovat lepší bavlnu
Ve spolupráci s WWF se snažíme zlepšit život pěstitelů bavlny
IKEA a WWF spolupracují na programech zaměřených na pěstován bavlny již více než deset let. Díky tomu odhadem asi 110 000 farmářů z Indie, Pákistánu, Číny a Turecka začalo pěstovat balvnu udržitelnějším způsobem. Díky menšímu množství chemikálií a většímu množství přírodních alternativ chemických pesticiců se malých farmářům daří snižovat náklady, aniž by se to nějak projevilo na jejich sklizni. Ušetřené peníze mohou investovat do systému kapénkové závlahy nebo do vzdělání svých dětí.
Více informací o našem partnerství při pěstování bavlny (PDF)
Stáhněte si Zprávu o udržitelnosti za rok 2016 - CZ (PDF)
ROVNĚ A FÉROVĚ: LIDSKÁ PRÁVA | DODAVATELÉ | SOCIÁLNÍ PODNIKATELÉ
SOCIÁLNÍ PODNIKATELÉ
Sociální podnikatelé IKEA –
spoluvytváření změny
Sociální podnikatelé se snaží zlepšovat každodenní život ve svých komunitách. Podnikání využívají k řešení sociálních a environmentálních otázek, jako je snižování chudoby, nebo posilování práv žen.
Od roku 2012 navázala IKEA několik dosud trvajících partnerství se sociálními podnikateli a zaměstnala místní řemeslníky v málo rozvinutých komunitách po celém světě. Mezi sociální podnikatele, kteří jsou našimi partnery, patří zejména svépomocné skupiny a družstva vlastněná ženami. Když dosáhnou slušné životní úrovně, pomůže jim to získat respekt a vytvořit lepší budoucnost pro rodiny.
Tradičním způsobem a z tradičních materiálů společně vytváříme jedinečné výrobky – tak vznikají kolekce v limitovaných edicích, které jsou pak k dostání v obchodních domech IKEA ve vybraných zemích.
No Youtube Player
Speciální edice PÅTÅR
Balení kávy PÅTÅR, speciální edice, 100% Arabica

Srdečné pozdravy z Ugandy - speciální jednodruhová káva 100% Arabica

Co je na této kávě zvláštního? Za prvé je to káva jednodruhová, což znamená, že je pouze z jednoho druhu kávy. Všechna zrna pocházejí z regionu Bílého Nilu z Ugandy. Tamní pěstitelé je ručně sbírají a pečlivě vybírají, aby si byli jisti, že budou mít opravdu vynikající kvalitu. Mají bio kvalitu podle evropských standardů a certifikaci UTZ, potvrzující udržitelné standardy pěstování a dobré podmínky pro pěstitele. To je skvělé, že? Ale tím to ještě nekončí.
IKEA se spojila se sociálním podnikatelem, který nakupuje zrna přímo od 13 000 drobných pěstitelů z okolních vesnic. Díky tomu můžeme našim zákazníkům nabízet vysoce kvalitní jednodruhovou kávu, 100% Arabicu z regionu Bílého Nilu. Je to speciální káva s jedinečnou chutí, vytvořená ve spolupráci s tisíci drobnými pěstiteli, kteří tak získávají stabilní příjem a lepší životní podmínky.
Středně pražená káva PÅTÅR na přípravu filtrované kávy
Skvělá káva s ještě lepší dochutí
Oblast Bílého Nilu je hornatá část Ugandy, kde se skvěle daří kávové odrůdě Arabica – díky půdě a klimatu zde káva získává jedinečnou chuť: aromatickou, sladkou a jemně ovocnou, s čokoládovými a vanilkovými tóny. Pohled na kávovníky s červenými plody na svazích hor v regionu Bílého Nílu je úžasný. Kávová zrna jsou ručně sbírána, pečlivě tříděna, umyta a usušena, aby se z nich poté stala jemně pražená káva.
Uganda je největším exportérem kávy v Africe, byť průměrná velikosti kávovníkové plantáže je jen asi čtvrtina fotbalového hřiště. Pro tak malé farmy je velmi obtížné udržet ziskový provoz. Svou podporou IKEA přispívá k ekonomické stabilitě drobných pěstitelů a jejich rodin. Jsme šťastní, že jsme prvním globálním maloobchodníkem, díky němuž je jednodruhová káva z Bílého Nilu k dostání v obchodních domech IKEA jako nejnovější příspěvek do rodiny káv PÅTÅR.
Káva PÅTÅR, speciální edice, skleněný kávovarxx
Speciální edice PÅTÅR, to je vysoce kvalitní, jemně pražená káva s ovocných nádechem s jemnými tóny vanilky a čokolády.

Partnerství prospěšné pro všechny

IKEA a Ahold, jeden z dodavatelů kávy do IKEA, se připojili do sociálního projektu společnosti Kawacom. Společně tak chtějí podpořit ekonomickou nezávislost pěstitelů kávy a udržitelné pěstitelské postupy.
„Klíčem k úspěchu je úzká spolupráce s dodavateli od kávového zrnka až po šálek kávy," vysvětluje Henrik Ringdahl, odpovědný v IKEA za vývoj výrobků, který se podílel na vzniku nové kávy. „Máme dnes vyšší standardy na kávu, abychom i u bio kávy dosáhli dobrého chuťového profilu," pokračuje Henrik. Tato speciální edice kávy PÅTÅR obsahuje pouze 100% Arabicu, známou na celém světě pro svou vynikající chuť.
Dlouhodobý závazek prodávat kávu z regionu Bílého Nilu znamená pro všechny zúčastněné výhodné řešení. IKEA ve svých obchodních domech prodává produkty Aholdu, Kawacomu a farmářů, zákazníci si mohou v obchodních domech IKEA pochutnat na vysoce kvalitní a chutné kávě.
No Youtube Player
Seznamte se s některými lidmi zapojenými do projektu, jehož součástí se můžete stát i vy sami! Tím, že si vychutnáte tuto vynikající kávu, podpoříte lepší pracovní podmínky pěstitelů kávy a přispějte k ochraně životního prostředí v regionu Bílého Nilu."

Lepší ekonomické postavení, nyní i v budoucnosti

Důležitým aspektem tohoto obchodního modelu je, že kávová zrna jsou nakupována přímo od pěstitelů, což znamená, že za svou kávu dostanou více peněz. Díky dlouhodobé smlouvě mají pěstitelé také jistotu, že jejich sklizeň bude odkoupena. což přispívá k jejich finanční stabilitě. Na druhou stranu, je to otevřený trh a farmáři mohou prodávat svou kávu jiným odběratelům, pokud budou chtít.
Dalším důležitým aspektem lepšího ekonomického postavení je rovnost pohlaví. Ženy se mohou zapojit do všech částí byznysu. Velmi důležitou součástí je také vzdělání. Díky ekonomických výsledkům této iniciativy může většina dětí farmářů chodit do školy, protože jejich rodiče mají dost peněz, aby jim platili školné.
Rovnost pohlaví je důležitým aspektem při zlepšování ekonomického postavení. Přibližně jedna třetina farmářů jsou ženy.
Projekt, region Bílého Nilu, Uganda
Uganda, pěstování kávy
Posezení u kávy, které má smysl
Stejně jako další členové rodiny PÅTÅR i ugandská speciální edice má certifikaci UTZ, což zajišťuje vyšší výnosy, lepší příjmy a lepší podmínky pro farmáře. Má bio kvalitu v souladu s evropskými normami, chrání životní prostředí a přírodní zdroje jako je voda, půda a vzduch.
Jako zákazník si můžete ověřit původ vaší kávy a zjistit, na jaké plantáži vaše káva vyrostla. Využijte k tomu on-line vyhledávač utz.org/IKEA.
TILLTALANDE – ve snaze zajistit pracovní místa
Tahani Al Khatib, z Palestiny spolupracuje s IKEA a nadací Jordan River Foundation na kolekci TILLTALANDE.
Tahani Al Khatib z Palestiny pracuje pro IKEA a nadaci Jordan River Foundation
Dne20. června 2018 proběhne Světový den uprchlíků na počest odvahy, síly a odolnosti více jak 65 miliónů lidí, kteří byli nuceni kvůli válce nebo pronásledování opustit své domovy.
V reakci na utečeneckou krizi se IKEA rozhodla přispět tím, co umí nejlépe – podnikáním a vytvářením pracovních míst. A to pomocí kolekce TILLTALANDE. Kolekci tvoří ručně tkané textilie - jejich výroba pomáhá zajistit práci pro ženy z Jordánska a z řad uprchlíků a současně tyto dvě skupiny žen integrovat do společnosti.
Tato iniciativa vznikla z naléhavé potřeby dostat lidi do práce a do společnosti. Dnes je do této iniciativy zapojeno přes 100 řemeslníků, v roce 2019 by se měl jejich počet zdvojnásobit a do konce roku 2020 by měl dosáhnout 400.
No Youtube Player
Kolekce TILLTALANDE bude dostupná ve Švédsku (ve Stockholmu) a v USA (Brooklyn), na trh bude uvedena 20. 6. 2018.
Etické podnikání = dobré podnikání
Open Arms, sociální podnik v Texasu, nabízí ženám z řad uprchlíků zaměstnání.
Chceme dát uprchlíkům příležitost změnit život k lepšímu - v mezinárodním i místním měřítku. Sociální podnik Open Arms v texaském Austinu začal jako malá, lokální iniciativa, do níž byl zapojen jediný obchodní dům IKEA. Cílem iniciativy bylo umožnit ženám z řad uprchlíků získat dobrou práci a spravedlivou odměnu. V rámci práce tyto ženy využívají zbytky textilu z výroby IKEA a vyrábějí z nich nové výrobky.
Dnes je Open Arms úspěšným podnikem, jehož roční produkce vzrostla z 2 000 výrobků na 20 000 výrobků ročně. Program v Austinu se stal modelem pro celou IKEA. Kolekce, vzniklé využitím odpadních materiálů lze nyní nalézt ve 20 obchodních domech a více než 100 obchodních domů realizuje větší, mezinárodní kolekce vytvořené ve spolupráci se sociálními podnikateli. Etické hodnoty a cíle iniciativy zůstávají stále stejné - pomoci ženám z řad uprchlíků postavit se na vlastní nohy a postarat se o sebe i rodinu.
Yalla Trappan, sociální iniciativa, šicí služba v obchodním domě Malmö
Thang Zuali je jednou z barmských žen, které musely kvůli nepokojům z Barmy (neboli Myanmaru) uprchnout do USA. „Dřív jsme sotva dali dohromady peníze na oblečení," říká Thang, „teď si ale můžeme koupit vše potřebné a žít jako normální lidé.”
Yalla Trappan je lokální iniciativa, která zajišťuje šicí servis v obchodním domě IKEA Malmö ve Švédsku. Neire Kerimovska a Karin Wingren, Customer Relations manager, nad povlaky na polštáře, které si u nich zákazník objednal.
„Není to žádná charita. Tím, že spolupracujeme se sociálními podnikateli, umožňujeme lidem vydělat si na živobytí tím, že pro naše zákazníky vyrobí jedinečné řemeslné kousky. Je to dobré jak pro podnikání, tak pro lidi.”
Vaishali Misra, Business Leader pro spolupráci se sociálními podniky, IKEA of Sweden.
Zástupci IKEA se setkávají s místními řemeslníky.
Budování partnerství se sociálně smýšlejícími podnikateli
Chceme budovat trvalé vztahy s našimi partnery a podporovat jejich rozvoj, proto v rámci spolupráce sdílíme znalosti o designu, výrobě, environmentálním managementu, exportu apod. Naším prostřednictvím mají sociálně smýšlející podnikatelé přístup ke globálnímu trhu a získávají pevné základy pro soběstačnost a nezávislost.
Jelikož všechny výrobky pocházejí z řemeslné výroby – nebo z malých farem – a podniky mají přístup k omezeným zdrojům, je produkce také omezená. Proto můžeme kolekce nabízet pouze ve vybraných zemích. Spoluprací se sociálně smýšlejícími podnikateli chceme všude ve světě podporovat pozitivní ekonomický a sociální vývoj – dlouhodobě udržitelnou změnu, a to tak, jak by to charita dělat nemohla.
Mapa, kde jsou vidět země, kde IKEA spolupracuje se sociálními podnikateli
„Naučí se nové dovednosti, a získají tak potřebné zdroje. Jejich život se natrvalo mění k lepšímu.
Mizí závislost na charitě.”
Sumita Ghose, zakladatelka a ředitelka, Rangsutra
V současné době spolupracujeme se sociálními podnikateli v Indii, Thajsku, Ugandě, Švédsku, Dánsku, Belgii, Nizozemsku, Chorvatsku, Rumunsku, Jordánsku, USA a v Kanadě. Aktivně hledáme nové partnery na celém světě.
Tady jsou inspirativní příběhy dvou žen z Indie
– sociálně smýšlející podnikatelky a ženy vykonávající řemeslo – které pracují v partnerství s IKEA.
No Youtube Player
No Youtube Player
NADACE IKEA
Lepší příležitosti pro děti
Každé dítě si za jakýchkoliv okolností zaslouží domov, vstup do života v dobrém zdraví, kvalitní vzdělání a udržitelný příjem rodiny. Nadace IKEA Foundation již řadu let podporuje programy připravované uznávanými organizacemi jako je UNICEF a nadace Clinton Foundation, jejichž cílem je pomoci dětem a dospívajícím v nejchudších oblastech, aby si pro sebe a své rodiny mohly vytvořit lepší budoucnost. Aktuálně podporované programy by měly pomoci do konce roku 2015 asi 100 mil. dětem.
Více informací najdete na stránkách IKEA Foundation
uprchlický tábor
Nadace IKEA Foundation poskytne ze zisku IKEA Group každý rok více než 100 mil eur na dětskou charitu.
4 způsoby, jakým nadace IKEA Foundation pomáhá dětem
Dívka ve škole
Podporujeme ženy a dívky
Poskytujeme jim podporu ve formě vzdělání, tréninku dovedností, zlepšené zdravotní péče nebo poskytováním malých půjček, které jim umožní založit si vlastní živnost. Tím současně pomáháme i dětem - k lepšímu vzdělání, lepšímu zdravotnímu stavu a budoucím příležitostem. Těmito programy nadace IKEA Foundation umožňuje ženám a dívkám, aby si zlepšily postavení a  dokázaly se postarat o sebe a své rodiny. Více se dozvíte na stránkách IKEA Foundation
Africký chlapec stojí před přístřeškem v uprchlickém táboře
Lepší život pro děti uprchlíků
Každý rok jsou milióny dětí nuceny opustit své domovy kvůli přírodním katastrofám a válečným konfliktům. Nadace IKEA Foundation podporuje Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a poskytla mu finanční podporu ve výši 76 miliónů euro na přístřeší, péči a vzdělání pro rodiny uprchlíků v Etiopii, Súdánu a Bangladéši. Navštivte web IKEA Foundation a přečtěte si více
Malé děti, které nechodí do školy, jsou nejzranitelnější
Prevence dětské práce
Již více než deset let pracuje IKEA s nadací Save the Children a UNICEF.Od roku 2000 jsme darovali 60 milionů euro na potírání hlavních příčin dětské práce v Indii a Pákistánu. Do konce roku 2017 bychom takto chtěli pomoci 16 milionům dětí. Na internetových stránkách IKEA Foundation najdete více informací o tom, jak se snažíme předcházet dětské práci
Malé děcko sedící během lékařského vyšetření u maminky na klíně
Okamžitá pomoc v nouzi
Všechny děti by měly mít právo si hrát a vzdělávat se. Bohužel v okamžiku, kdy do jejich života zasáhne přírodní katastrofa nebo válečný konflikt, jsou připraveny o možnost užívat si dětství. Proto také nadace IKEA Foundation poskytuje finanční a materiální podporu řadě partnerů, poskytujícím v takovýchto případech humanitární pomoc, např. organizaci Lékaři bez hranic (MSF), UNICEF, nadaci Save the Children a Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky OSN (UNHCR). Navštivte stránky nadace IKEA Foundation, kde najdete další informace o programech humanitární pomoci
IKEA FOUNDATION | KAMPAŇ PRO DOBROU VĚC | UPRCHLÍCI
KAMPANĚ PRO DOBROU VĚC

Kampaň Pojďme si hrát a změníme svět

Pomocí naší kampaně Pojďme si hrát a změníme svět chceme lidem ukázat, že hra není luxus, ale základní životní potřeba. Hraní je životně důležité nejen pro děti, ale pro nás pro všechny. Protože když si hrajeme, navazujeme kontakt s ostatními, popouštíme uzdu tvořivosti, čerpáme novou energii, unikáme každodenním starostem a objevujeme něco nového.
Během kampaně (29.10. - 16.12. 2018) se z našich obchodních domů stanou místa plná her a hraní. Chceme totiž, abyste si více hráli a pochopili, že jednoduché aktivit mohou proměnit každodenní život v hravější a zábavnější.
Doufáme, že se k nám přidáte a propadnete kouzlu hraní. A také objevíte, jak snadno a jednoduše můžete pokračovat v hraní i doma.
Pojďme si hrát a změníme svět!
O hraní víme (skoro) všechno
O hraní víme opravdu téměř všechno. Pečlivě jsme studovali, zkoumali a analyzovali, jak si hrají různé kultury, co brání tomu, aby si lidé hráli a jak se vlastně stane, že se pustíme do hraní. Naše nejnovější zjištění jsme zveřejnili ve Zprávě IKEA o hraní 2017, která – v kombinaci s předchozími dvěma zprávami – představuje největší světový výzkum zaměřený na hraní.
Abychom vás ještě více inspirovali ke každodennímu hraní, vytvořili jsme dokonce i jednoduchou příručku obsahující zábavné aktivity, jimž se můžete spolu s dětmi věnovat. A co je na tom všem nejlepší? Všechny naše znalosti jsme využili při navrhování sortimentu Dětské IKEA, který je díky tomu chytrý a přímo vybízí ke hraní.
Pojďme si hrát a změníme světPřidejte se ke kampani Pojďme si hrát a změníme svět
Dětská hra – základní právo i potřeba
Hraní nám pomáhá rozvíjet důležité dovednosti jako je týmová hra, odolnost vůči stresu, přijímání rizika apod. Je pro nás životně důležité, proto Úmluva OSN o právech dítěte výslovně uvádí, že každé dítě má právo si hrát. Přesto je ale miliónům dětí toto základní právo - právo hrát si a rozvíjet se v bezpečném prostředí - upíráno.
V rámci kampaně Pojďme si hrát a změníme svět se nadace IKEA Foundation spojila s šesti významnými organizacemi: Handicap International, Room to Read, Save the Children, Special Olympics, UNICEF a War Child, aby těm nezranitelnějším dětem pomohla zajistit bezpečná místa, kde si mohou hrát, rozvíjet se a zkrátka být dětmi. Díky jejich práci si nyní 150 000 dětí může spokojeně hrát.
Přečtěte si více o nadaci IKEA Foundation a jejích partnerech
Kampaň Pojďme si hrát a změníme svět
Soutěž designérů plyšových hraček - Třeba právě podle obrázku vašeho dítěte můžeme vyrobit opravdového plyšáka
Soutěž malých designérů plyšových hraček a kolekce SAGOSKATT – vše jde na charitu
Plyšové hračky z kolekce SAGOSKATT, které navrhují děti pro děti, jsou zpět! Tato rodina zábavných kamarádů má úžasné poslání: plnou prodejní cenu každé prodané hračky SAGOSKATT darujeme místním charitám na podporu práva dětí hrát si a rozvíjet se.
V letošní kolekci najdete růžového jednorožce žijícího v mracích, duhově zbarveného žraloka brázdícího moře, nezbednou modrou příšerku, ježkosaura, který miluje tropické ovoce a puntíkovaného tuleně, který si hraje s malou rybkou.
Letošní soutěž malých designérů plyšových hraček, podle jejichž návrhů vyrobíme novou kolekci hraček pro příští rok, byla právě zahájena. Zveme proto všechny děti členů IKEA FAMILY ve věku 0-12 let, aby se této soutěže, probíhající ve dnech 19.- 21.10.2018, zúčastnily. Nejoriginálnější návrhy proměníme v opravdové hračky, které budeme prodávat v každém obchodním domě IKEA na světě, a podporovat tak dětské hraní.

Program IWitness Global Citizens

Tento program dává zaměstnancům IKEA možnost z první ruky vidět, jak se prostřednictvím kampaní IKEA pro dobrou věc, získávají peníze na zajištění lepšího života dětí v nejchudších oblastech světa. Zaměstnanci navštěvují různé projekty vedené partnery nadace IKEA Foundation a sdílejí své zkušenosti na blogu IKEA Foundations’ Global Citizens.
blog.ikeafoundation.org
No Youtube Player
Uprchlíci
Lepší každodenní život pro uprchlíky
Na základě hodnot, které vyznáváme, jsme přesvědčení, že IKEA Group může hrát významnou roli coby zaměstnavatel, nabízející pracovní příležitosti lidem bez rozdílu původu - a tedy i uprchlíkům.
Snažíme se uprchlíky aktivně podporovat prostřednictvím nejrůznějších lokálních aktivit, v jejichž rámci darujeme výrobky, podílíme se na vzdělávacích projektech a vysíláme naše zaměstnance jako dobrovolníky.
V současné době spustilo osm trhů IKEA Group (Rakousko, Německo, Itálie, Norsko. Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a VB) programy, které pomáhají uprchlíkům získat pracovní zkušenosti, osvojit si nové dovednosti a integrovat se do nového prostředí. Další trhy pak podílejí na řadě dalších programů v místních komunitách, jejichž cílem je podporovat migranty, uprchlíky a další zranitelné skupiny osob.
Tyto kroky děláme proto, že jsou součástí naší vize vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí.
Zaměstnanci Yaser Alwili, Lena van Heuven, Elin Johansson a Mohammad Al Heswani
vodorovná čára
Nabízíme možnost zaměstnání
Více než 90 obchodních domů na osmi trzích IKEA Group právě zahájilo program inkluze uprchlíků, v jehož rámci chtějí umožnit uprchlíkům získat pracovní zkušenosti, osvojit si jazyk a integrovat se do nového prostředí. Přečtěte si příběhy některých z nich:
Osm trhů spustilo programy na podporu uprchlíků
Itálie
„Přijít do IKEA bylo jako přijít domů. Budím se s úsměvem na rtech, protože vím, že jdu někam, kde bude zábava a kde budu moci pomáhat lidem najít výrobky, které hledají. IKEA mi umožnila čelit minulosti i budovat si lepší budoucnost.”
Alagie Darboe, zaměstnanec pracující v samoobslužném skladu, obchodní dům IKEA v Padově
Devět obchodních domů IKEA v Itálii umožnilo 70 uprchlíkům získat pracovní zkušenosti. Program je realizován ve spolupráci s nevládní agenturou COGES, která pomáhá mladým uprchlíkům a migrantům usadit se v Itálii.
Uprchlíci jsou najímání na dobu určitou, od tří do šestí měsíců, a poté je jejich práce vyhodnocena. Asi dvěma třetinám z nich byla smlouva prodloužena, ostatním bylo dáno doporučení, které jim pomůže při hledání jiného zaměstnání.
Program byl tak úspěšný, že všech devět obchodních domů v něm bude pokračovat po celý rok 2018. Současně se hledá způsob, jak program rozšířit a realizovat ve všech 21 obchodních domech.
„Jsme společnost, která si řídí určitými hodnotami. A naše spolupráce s COGES představuje jeden ze způsobů, který nám umožňuje zasazovat se o změnu ‒ jak v IKEA, tak v komunitě uprchlíků v Itálii. Cílem našeho programu inkluze uprchlíků je nabídnout jim školení, rady a podporu, aby si mohli zlepšit dovednosti a zapojit se do zdejší společnosti. Je to mnohem víc než sociální podpora a pomoc, je to snaha zapojit je do každodenního života. A my jsme v tom opravdu dobří,“ říká Laura Tiberto, HR týmová asistentka, obchodní dům IKEA v Padově.
Miriam Egio, její názor na program pro uprchlíky
Španělsko
„Doufáme, že tento program bude i nadále podporovat uprchlíky, umožní jim růst, rozvíjet se a vytvářet předpoklady pro lepší budoucnost."
Miriam Egio, HR manažerka, obchodní dům IKEA Ensanche de Vallecas
Od roku 2015 obdrželo Španělsko tisíce žádostí o azyl. V reakci na tuto situaci IKEA Španělsko spustilo program Employability Programme – do něhož jsou zapojené nevládní organizace, ACCEM, ACNUR, CEAR a španělské ministerstvo práce a sociálních věcí.
V obchodních domech IKEA v Ensanche de Vallecas a v Murcii nabízejí uprchlíkům pětitýdenní tréninkový program, v němž by měli získat potřebné nástroje a zdroje pro vybudování dovedností potřebných pro nalezení zaměstnání v oblasti maloobchodu. Každý týden účastníci tráví v jiném oddělení, vedle toho se v rámci školení učí, jak napsat životopis a jak se připravit na pohovor.
Na konci programu absolvuje valná většina účastníků přijímací pohovor a více než polovina z nich získá práci - šest účastníků dokonce našlo práci přímo v IKEA.
Díky příběhům a rozhovorům s uprchlíky se zaměstnanci dvou uvedených obchodních domů dozvěděli mnohé o životě uprchlíků a uvědomili si, jak důležitá je i jejich role v podpoře uprchlíků. IKEA Španělsko program rozšiřuje do co největšího počtu obchodních domů a hledá způsoby, jak podobné možnosti nabídnout i dalším zranitelným skupinám osob.
 Uprchlík a zaměstnanec IKEA - Mohamed Abdullahi, jeho názor na práci v IKEA
Švýcarsko
„Na pracovní stáž jsem nastoupil v září 2016. Byla to pro mne skvělá příležitost, jak se dostat do mezinárodní společnosti. Nyní mám trvalé zaměstnání a jsem finančně nezávislý.”
Mohamed Abdullahi, zaměstnanec odd. logistiky, obchodní dům IKEA Aubonne
IKEA Švýcarsko spustilo programy pro inkluzi uprchlíků v červnu 2016. V jejich rámci nabízí uprchlíkům dvakrát do roka 6měsíční stáže ve všech devíti obchodních domech. V úzké spolupráci s místními úřady jsou z programů vybráni vždy čtyři stážisté za rok, kterým je nabídnuta práce v obchodních domech IKEA.
„Jsme rádi, že díky tomuto programu můžeme každého půl roku najmout velmi motivované zaměstnance. Pomáhá nám to také zvýšit diverzitu v obchodních domech a podpořit integraci uprchlíků v naší zemí konstruktivním a pozitivním způsobem," říká Bruna Toubia, školitelka.
Podle předchozích pracovních zkušeností a jazykových dovedností mohou stážisté získat práci v logistice, recovery, v restauraci nebo v jiných funkcích. Stážisté rovněž absolvují multikulturní školení. Po ukončení stáže dostávají účastníci doporučení a podporujeme je v tom, aby se ucházeli o volná místa v IKEA.
Do roku 2019 projde tímto programem asi 110 uprchlíků. IKEA Švýcarsko rovněž vydalo dokument nazvaný Refugee Inclusion Toolkit, v němž sdílí své zkušenosti s uprchlíky.
Dan Sandmoen, zaměstnanec IKEA
Norsko
„Jsem velmi hrdý na to, že mohu být součástí projektu, který podporuje uprchlíky a imigranty na jejich cestě k získání pracovních zkušeností a osvojení norštiny. Jejich chuť učit se, jejich nadšení - to vše bylo velmi inspirující.”
Dan Sandmoen, vedoucí týmu, obchodní dům IKEA Furuset
Norská vláda vyzvala sektor, zajišťující sociální podporu, aby přišel s nápady a projekty na podporu inkluze nově příchozích uprchlíků a imigrantů jak do pracovního procesu, tak do společnosti. Obvod Alna v Oslu, kde je také obchodní dům IKEA Furuset, přišel s nápadem spojit se centrem pro jazykovou výuku dospělých.
Tento nápad brzy nabral podobu projektu Hurtigsporet (Rychlokurz). Jeho cílem bylo umožnit účastníkům osvojit si během 8 měsíců základy norštiny a současně absolvovat pracovní školení v obchodním domě IKEA Furuset. IKEA doufá, že se jí takto podaří získat nové zaměstnance, cílem centra je pak naučit účastníky norsky tak, aby zvládli běžnou konverzaci a byli soběstační.
„Tento projekt naprosto změnil můj život. Nedovedla jsem si vůbec představit, že bych hned v prvním roce po příjezdu do Norska našla práci. A podařilo se. Pracuji na poloviční úvazek a vydělávám si na sebe. A navíc mám v práci kolegy a přátele, s nimiž mohu mluvit a procvičovat se v norštině.” - Asma z Afghánistánu
Do dnešního dne dokončilo projekt 11 ze 14 účastníků. Zapojili se do práce v různých odděleních a za pomoci mentorů a zaměstnanců IKEA se seznámili s hodnotami IKEA i se vším dalším, co je s prací v IKEA spojeno. Z projektu nastoupilo do obchodního domu Furuset pět nových zaměstnanců, polovina účastníků kurzu již úspěšně absolvovala testy norštiny. Projekt Hurtigsporet bude nyní realizován také v obchodním domě IKEA Slependen.
Hiliary Jenkins, názor na program inkluze uprchlíků
Velká Británie
„Spuštění programu se v IKEA projevilo i tím, že lidé začali mnohem více oceňovat hodnoty IKEA a oceňovat IKEA jako skvělé místo na práci – a navíc jsme získali skvělé nové zaměstnance. Je to prostě po všech stránkách prospěšný projekt!”
Hiliary Jenkins, People & Communities Leader, IKEA Retail UK & IE
Představte si, že jste nuceni odejít do cizí země. Nemáte představu, jestli sežene práci, nemáte nikoho, kdo by vám poradil. Navíc ve Velké Británii trvá vyřízení žádostí o azyl hodně dlouho a navíc během této doby nesmí žadatelé pracovat. Tato situace vede k emocionální izolaci a nepodporuje ani zaměstnanost. Naše partnerství s charitativní organizací Breaking Barriers, fungující jako podpůrná síť, proto dává smysl.
IKEA Velká Británie spolu s organizací Breaking Barriers spustila kurz zaměřený na služby zákazníkům, který je pro uprchlíky zdarma. Tento kurz jim pomáhá osvojit si dovednosti, kterou budou potřebovat k tomu, aby se uplatnili na maloobchodním trhu.
Patří sem také výuka angličtiny a assessment centrum pořádané spolu s IKEA. Účastníci kurzu si mohou vyzkoušet pracovní pohovor a seznámit se více s IKEA jako společností, která vyznává určité hodnoty. Po absolvování assessment centra jsou pak někteří účastníci pozváni k formálnímu pracovnímu pohovoru. Do dnešního dne jsme assessment centra pořádali v Tottenhamu, Croydonu a Wembley.
„Kurz zatím absolvovalo 110 uprchlíků a 20 z nich si našlo zaměstnání v IKEA. Ještě v letošním roce budou kurz nabízet i další obchodní domy IKEA, a doufáme, že v roce 2019 budou do akce zapojeny všechny obchodní domy IKEA ve Velké Británii."
Hillary Jenkins, People & Communities Leader, IKEA Retail UK & IE
Uprchlíci a jejich nové komunity - vzájemně prospěšná koexistence
Patience, 21, budoucí novnářka, získala podporu International Rescue Committee
21letá Patience chce být novinářkou. Díky Mezinárodnímu výboru pro uprchlíky a za podpory nadace IKEA Foundation získala potřebné odborné vzdělání.
Když jsou lidé nuceni opustit své domovy, většinou si s sebou mohou vzít jen minimum věcí. Přesto ale kamkoliv přijdou, přinášejí s sebou tři cenné věci: dovednosti, nadání a touhu něčeho dosáhnout.
The IKEA Foundation* podpořila Mezinárodní výbor pro uprchlíky - International Rescue Committee (IRC) grantem ve výši 5 mil euro s cílem pomoci zlepšit životy mladých Keňanů a uprchlíků žijících v chudinských čtvrtích Nairobi.
Obě tyto organizace se snaží podporovat soběstačnost a finanční nezávislost prostřednictvím školení a pracovních programů, uzpůsobených dle individuálních potřeb účastníků. IRC nabízí školení podnikatelských dovedností, granty na rozjezd podnikání, odbornou výuku a napojení na místní zaměstnavatele. Pomáhá tak tisícům mladých lidí zvýšit jejich šance na lepší budoucnost.
Obě strany, jak uprchlíci, tak jejich nové komunity, mohou jen získat, pokud uprchlíci budou mít možnost rozvíjet své dovednosti, uplatnit svá nadání a dosáhnout toho, co si předsevzali. Když mohou pracovat, brzy jsou schopni zaměstnat i další lidi. Díky tomu si vydělají víc peněz, které mohou ve své komunitě utratit a nejsou závislí na sociálních dávkách. Necítí takovou frustraci a více se cítí jako rovnoprávní členové jejich nové komunity.
*Filantropická odnož IKEA Group
Přečtěte si více informací o nadaci IKEA Foundation a jejích partnerech: IKEAfoundation.org
MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT:
ZDRAVĚ A UDRŽITELNĚ
Malé akce s velkým dopadem
Podívejte se, jak úsporné baterie a indukční desky pomáhají šetřit energii a tím i peníze. Zdravě a udržitelně
Baterie IKEA sníží spotřebu vody až o 50 %
Instalace solárních panelů
KLIMA A ODPOVĚDNÁ VÝROBA
Pozitivní změna
Přečtěte si více o tom, jak vyhledáváme materiál a jak dosahujeme energetické soběstačnosti - klikněte zde.