Úvodní stránka

LIDÉ A KOMUNITY

Lidé jsou u nás na prvním místě

Žena s dítětem v Indii
Chceme se podílet na vytváření lepšího každodenního života pro lidi a komunity, dotčené naší činností. Tato snaha byla vždy součástí našeho přístupu a dnes je ještě důležitější, jak se dále rozvíjíme a rozrůstáme po celém světě. Stáhněte si zprávu IKEA Group o udržitelnosti za rok 2017 (PDF - EN)
Každý rok podpoříme 20 organizací částkou 1 milion korun
Podporujeme 300 škol
Učíme děti chránit přírodu
Pro nejdůležitější lidi na světě
Za rok jsme díky vám pomohli sesbírat 240 tun textilu Jak pomáhame v České republice
 Pro nejdůležitější lidi na světě
Spolu s vámi vytváříme lepší život pro co nejvíce dětí, které jsou pro nás těmi nejdůležitějšími lidmi na světě.

Naše obchodní domy pravidelně podporují organizace ve svém okolí, které pomáhají dětem, a zlepšují tak prostředí, ve kterém děti žijí.

Podívejte se na projekty, které jsme podpořili, a zapojte se na www.spolusvami.cz/
 Učíme děti chránit přírodu
V IKEA klademe velký důraz na ochranu životního prostředí. Program Ekoškola učí děti z 300 českých základních a středních škol, jak se šetrně chovat k přírodě a zlepšovat prostředí, ve kterém žijeme.

Věříme, že podporovat děti k tomu, aby cítily za tuto oblast zodpovědnost, pomůže do budoucna chránit naši planetu, která je domovem nás všech.

Podívejte se na projekty ze svého okolí na www.spolusvami.cz/. Program realizuje Sdružení TEREZA.
Pomáháme Diakonii Broumov
Svěřte nám nepotřebný textil. Dáte tím práci lidem bez domova, kteří tento materiál zpracovávají k dalšímu použití. Použitelné oblečení je určeno pro sociálně slabší občany. Silně poškozený textil projde ekologickou recyklací.

Můžete k nám přinést: letní a zimní oblečení, látky (min. 1 m²), povlečení, ručníky, záclony, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle a nepoškozenou obuv.
Co vzít nemůžeme: znečištěný a vlhký textil, matrace a koberce.
 Pomáháme Diakonii Broumov
Lidská práva
Dokud si nebudou všichni rovni, žádná rovnost neexistuje
Lidská práva platí pro každého, každý den. Proto se naše vize „vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí“, dotýká našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a jejich komunit. A snažíme se ji realizovat neustále, každý z 365 dní v roce. Naši zaměstnanci od nás očekávají spravedlivé zacházení a rovné příležitosti, ať už jsou jakéhokoliv etnika, náboženského vyznání či pohlaví i bez ohledu na věk, fyzické schopnosti či sexuální orientaci. Při rovném zacházení totiž ze sebe každý z nás – muži i ženy - dostává to nejlepší. A je potřeba, aby se i tato rovnost stala každodenní realitou, ne jen ve chvílích, kdy je to příhodné.
Respektování lidských práv, které vychází z Obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv, jsou nedílnou součástí všeho, co děláme a je zakotveno i do našeho kodexu pro dodavatele, nazvaného IWAY Standard.
Stáhněte si IWAY Standard (PDF)
Tři zaměstnanci IKEA v místnosti, kde jsou oranžové stoly, židle, bílé komody a police.
Velká tovární hala, v níž u stolů pracují stovky dělnic a dělníků
Podpora etického náboru dělníků-migrantů
Pro migrující dělníky je příslib lepší budoucnosti často spojený se zadlužením kvůli poplatkům při zprostředkování práce a v nejhorším případě s dlužním otroctvím. V IKEA jsme při náboru a zaměstnávání dělníků nastavili jasná pravidla pomocí kodexu IWAY, který upravuje právě tyto otázky. Za žádných okolností netolerujeme nucenou práci ani obchod s lidmi. Zároveň očekáváme, že naši dodavatelé budou zacházet s dělníky-migranty férově a budou nabízet transparentní podmínky při zaměstnávání stejně jako dobré podmínky k práci a k životu.
Spoluprací k dalším zlepšením
V mnoha zemích je proces náboru komplexní a zahrnuje několik organizací. Naše dodavatele podporujeme v těchto otázkách tím, že jsme partnery Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). V jihovýchodní Asii již úspěšně spolupracujeme na mapování procesu náboru od dodavatelů zpět do domovských zemí migrantů. Získané informace využijeme k další podpoře etického náboru dělníků-migrantů a k napření sil k tomu, abychom docílili trvalé změny.
Další informace o Mezinárodní organizaci pro migraci
Indická dívka ve škole
Snažíme se děti chránit
Děláme, co je v našich silách, abychom jednali v nejlepším zájmu dítěte, ať už se jedná o způsob, jak navrhujeme výrobky nebo o kroky, jimiž se snažíme předcházet dětské práci.
Náš zájem o děti je hluboký
U výrobků i obchodních domů se snažíme na vše dívat z pohledu dítěte. Chceme, aby naše výrobky pomáhaly dětem při jejich rozvoji a aby se naše obchodní domy staly rájem hraní, kde si mohou hrát stejně jako doma.Spolupracujeme s odborníky na dětský vývoj, abychom poznali a pochopili jejich potřeby v různých fázích vývoje.
Nekompromisní zákaz dětské práce
Jsme přesvědčeni, že je třeba děti ochránit před vykořisťováním, zneužíváním a zanedbáváním. Proto je pro nás dětská práce zcela nepřijatelná a proto děláme vše, abychom ji odstranili nebo předcházeli. Náš kodex týkající se dětské práce, zavedený v roce 2000, jsme sestavili ve spolupráci s nadací Save the Children, Mezinárodní organizace práce(ILO) a UNICEF.
Stojíme o dlouhodobá řešení
Prevence a odstranění dětské práce je obrovský úkol, který se podaří splnit jen tehdy, když budou odstraněny hlavní příčiny. Je proto třeba postupovat holisticky. To je také důvod, proč IKEA Foundation podporuje programy UNICEF a Save the Children zaměřené na dětská práva, realizované ve 25 000 vesnicích v řadě států Indie a Pákistánu. Do konce roku 2017 těmito programy projde 15 milionů dětí. Více informací najdete na stránkách Nadace IKEA Foundation
DODAVATELÉ
Budování dobrých vztahů
Chceme, aby lidé měli z výrobků, které prodáváme, dobrý pocit. Proto také věnujeme velkou pozornost vztahům s našimi dodavateli – a také jejich subdodavateli. Pro společnosti, které jsou přímými dodavateli IKEA, pracuje na celém světě kolem 600 000 lidí a my chceme mít jistotu, že se všem dostává spravedlivého zacházení.
Proto jsme v roce 2000 začali využívat kodex IWAY, který musí dodržovat všichni naši dodavatelé a jejich subdodavatelé. My jim v tom samozřejmě pomáháme. Pokud některý dodavatel kodex nedodržuje, ukončíme s ním spolupráci.
No Youtube Player
Naše dodavatele pravidelně navštěvujeme, abychom si ověřili, že postupují v souladu s kodexem IWAY. Ročně provedeme asi 1 000 auditů.
Co je standard IWAY?
Standard IWAY je kodex společnosti IKEA stanovující minimální požadavky na dodavatele v oblasti ochrany životního prostředí, sociálních a pracovních podmínek.
Chceme rovněž, aby dodavatelé prováděli kontroly u svých vlastních dodavatelů.
Dva lidé stojící u montážní linky
Standard IWAY zahrnuje níže uvedené požadavky:
- Prevence dětské práce a podpora mladých pracovníků
- Ochrana před nucenou nebo otrockou prací
- Právo nebýt diskriminován
- Právo na svobodu shromažďování
- Alespoň minimální mzdy a úhrada přesčasů
- Bezpečné a zdravé pracovní prostředí, prevence znečištění ovzduší, země a vody a úsilí zaměřené na snižování spotřeby energie
Žádný obyčejný koberec
Koberec z odstřižků TÅNUM je skvělým příkladem propojení našich dvou srdcových záležitostí – snižování množství odpadu a vytváření lepšího každodenního života. Koberec TÅNUM je vyroben z materiálů, které zbyly při produkci našich látek a potahů na přikrývky, a proto byste tu nenašli dva stejné koberce. Zároveň se jedná o základní kus domácího vybavení, který je nedílnou součástí švédských domácností už přes 150 let.
S nápadem navrhnout takovýto koberec přišel mladý finský student designu Erik Bertell, který chtěl oživit klasický koberec modernějším způsobem. Ale velké myšlenky často překonají samy sebe a jdou ještě o krok dál. Výroba koberce TÅNUM totiž zajišťuje nejen zodpovědné zacházení s odpadem jako s důležitým zdrojem, ale zajišťuje také práci kvalifikovaným dělnicím v Bangladéši, kde se koberec vyrábí. Ženy díky tomu dostaly práci a stálý příjem. Celý příběh koberce TÅNUM můžete zhlédnout ve videu.
No Youtube Player
Komunita se učí, jak pěstovat lepší bavlnu
Ve spolupráci s WWF se snažíme zlepšit život pěstitelů bavlny
IKEA a WWF spolupracují na programech zaměřených na pěstován bavlny již více než deset let. Díky tomu odhadem asi 110 000 farmářů z Indie, Pákistánu, Číny a Turecka začalo pěstovat balvnu udržitelnějším způsobem. Díky menšímu množství chemikálií a většímu množství přírodních alternativ chemických pesticiců se malých farmářům daří snižovat náklady, aniž by se to nějak projevilo na jejich sklizni. Ušetřené peníze mohou investovat do systému kapénkové závlahy nebo do vzdělání svých dětí.
Více informací o našem partnerství při pěstování bavlny (PDF)
Stáhněte si Zprávu o udržitelnosti za rok 2016 - CZ (PDF)
LIDÉ A KOMUNITY: LIDSKÁ PRÁVA | DODAVATELÉ | SOCIÁLNÍ PODNIKATELÉ
SOCIÁLNÍ PODNIKATELÉ
Sociální podnikatelé IKEA –
spoluvytváření změny
Sociální podnikatelé se snaží zlepšovat každodenní život ve svých komunitách. Podnikání využívají k řešení sociálních a environmentálních otázek, jako je snižování chudoby, nebo posilování práv žen.
Od roku 2012 navázala IKEA několik dosud trvajících partnerství se sociálními podnikateli a zaměstnala místní řemeslníky v málo rozvinutých komunitách po celém světě. Mezi sociální podnikatele, kteří jsou našimi partnery, patří zejména svépomocné skupiny a družstva vlastněná ženami. Když dosáhnou slušné životní úrovně, pomůže jim to získat respekt a vytvořit lepší budoucnost pro rodiny.
Tradičním způsobem a z tradičních materiálů společně vytváříme jedinečné výrobky – tak vznikají kolekce v limitovaných edicích, které jsou pak k dostání v obchodních domech IKEA ve vybraných zemích.
No Youtube Player
Speciální edice PÅTÅR
Speciální edice PÅTÅR je jednodruhová 100% Arabica vysoké kvality z oblasti Bílého Nilu v Ugandě. Je výsledkem naší spolupráce s tisíci drobných farmářů.
Představujeme jednodruhovou 100% Arabicu vysoké kvality z Ugandy
Uganda je největší exportér kávy v Africe, avšak průměrná velikost kávové farmy je méně než 0,25 hektaru – což je jen čtvrtina fotbalového hřiště. Za těchto podmínek není snadné dosahovat zisků. S cílem podpořit ekonomickou nezávislost farmářů stejně jako udržitelnější metody pěstování se IKEA zapojila do regionálního kávového projektu. Výsledkem je vůbec první jednodruhová káva v obchodě se švédskými specialitami: 100% Arabica z oblasti Bílého Nilu. Jedná se o speciální kávu jedinečné chuti, vytvořenou ve spolupráci s tisíci drobných farmářů.
Dobrá káva pro dobrou věc
Žena z Ugandy je součástí projektu Bílého Nilu a má na tváři široký úsměv.
Jako IKEA se vždy ohlížíme po sociálně odpovědných podnikatelích nebo modelech podnikání sdílejících naši vizi. Projekt z oblasti Bílého Nilu je jednou z takových iniciativ; navíc tu vidíme šanci na dlouhodobé partnerství, které přispěje k pozitivnímu vývoji. Projekt začal téměř před 20 lety; byl to pokus podpořit kultivaci vysoce kvalitní kávy Arabica v oblasti, která je tradičně známá jako producent méně významných kávových bobů. Podporou iniciativy IKEA přispívá k ekonomické nezávislosti farmářů a jejich rodin. Jsme rádi, že jsme první globální maloobchodní prodejce, který ve velkém měřítku nabízí jednodruhovou kávu z oblasti Bílého Nilu.
Součástí projektu Bílého Nilu je sdílení tipů a doporučení s farmáři z Ugandy.
Jsme si jistí tím, že do udržitelného životního stylu se musí zapojit i ženy a mladí lidé. Projekt Bílého Nilu podporuje zvyšování nezávislosti žen: aby se v podnikání i v soukromí v rodinách sdílela odpovědnost rovnoměrněji a aby měly ženy stejný přístup ke zdrojům jako muži. Avšak pozornost by se měla věnovat i zdánlivě všedním věcem, např. voda by měla být dostupná přímo u pole, aby se pro ni nikdo nemusel vydávat na dlouhou a často nebezpečnou cestu. Až se tyto věci změní k lepšímu, stane se snad pěstování kávy v oblasti Bílého Nilu atraktivním podnikáním, které se bude dědit z generace na generaci.
V dlani jsou čerstvě sklizené kávové boby.
Začátek trvalého partnerství
Navázali jsme trvalou spolupráci s pěstiteli kávy Arabica v oblasti Bílého Nilu, a vstoupili jsme tak do partnerství, které je výhodné pro všechny. Speciální káva PÅTÅR není charitativní projekt – je to podnikatelská příležitost. Společně s naším dodavatelem a prostřednictvím obchodních domů IKEA mají farmáři šanci prodávat své výrobky a my jsme získali chutnou kávu vysoké kvality.
Zatím však nemáme z regionu Bílého Nilu dost kávy Arabica na to, abychom ji mohli prodávat v obchodních domech IKEA po celém světě, proto prodáváme tuto speciální edici jen ve vybraných zemích. Věříme, že příští sklizeň nám umožní prodej kávy rozšířit.
Speciální edice PÅTÅR je čerstvá, vysoce kvalitní a středně pražená káva s ovocnými tóny a jemnou vůní vanilky a karamelu.
Žena jde po cestě ugandskou krajinou.
I pauzou na kávu můžete přivodit kladnou změnu
Stejně jako všichni ostatní členové rodiny PÅTÅR má i speciální ugandská edice certifikaci UTZ a je organická podle standardů EU. Stručně řečeno to znamená vyšší výnosy, lepší platy i životní podmínky pro farmáře, stejně jako ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů - vody, půdy a vzduchu.
Jako zákazník si můžete ověřit původ kávy a dozvědět se víc o plantážích, kde se káva vypěstovala, a to na utz.org/IKEA
Zástupci IKEA se setkávají s místními řemeslníky.
Budování partnerství se sociálně smýšlejícími podnikateli
Chceme budovat trvalé vztahy s našimi partnery a podporovat jejich rozvoj, proto v rámci spolupráce sdílíme znalosti o designu, výrobě, environmentálním managementu, exportu apod. Naším prostřednictvím mají sociálně smýšlející podnikatelé přístup ke globálnímu trhu a získávají pevné základy pro soběstačnost a nezávislost.
Jelikož všechny výrobky pocházejí z řemeslné výroby – nebo z malých farem – a podniky mají přístup k omezeným zdrojům, je produkce také omezená. Proto můžeme kolekce nabízet pouze ve vybraných zemích. Spoluprací se sociálně smýšlejícími podnikateli chceme všude ve světě podporovat pozitivní ekonomický a sociální vývoj – dlouhodobě udržitelnou změnu, a to tak, jak by to charita dělat nemohla.
Na mapě jsou vyznačené země, kde IKEA spolupracuje se sociálně smýšlejícími podnikateli.
„Učí se dovednosti a osvojují si zdroje,
které jim umožňují trvale změnit život k lepšímu.
A nejsou závislé na charitě.“
Sumita Ghose, zakladatelka a výkonná ředitelka, Rangsutra
V současnosti spolupracujeme se sociálně smýšlejícími podnikateli v Indii, Thajsku, Ugandě, Švédsku, Dánsku, Belgii, Nizozemí, Chorvatsku, USA a Kanadě. A aktivně hledáme nové partnery po celém světě.
Tady jsou inspirativní příběhy dvou žen z Indie
– sociálně smýšlející podnikatelky a ženy vykonávající řemeslo – které pracují v partnerství s IKEA.
No Youtube Player
No Youtube Player
NADACE IKEA
Lepší příležitosti pro děti
Každé dítě si za jakýchkoliv okolností zaslouží domov, vstup do života v dobrém zdraví, kvalitní vzdělání a udržitelný příjem rodiny. Nadace IKEA Foundation již řadu let podporuje programy připravované uznávanými organizacemi jako je UNICEF a nadace Clinton Foundation, jejichž cílem je pomoci dětem a dospívajícím v nejchudších oblastech, aby si pro sebe a své rodiny mohly vytvořit lepší budoucnost. Aktuálně podporované programy by měly pomoci do konce roku 2015 asi 100 mil. dětem.
Více informací najdete na stránkách IKEA Foundation
uprchlický tábor
Nadace IKEA Foundation poskytne ze zisku IKEA Group každý rok více než 100 mil eur na dětskou charitu.
4 způsoby, jakým nadace IKEA Foundation pomáhá dětem
Dívka ve škole
Podporujeme ženy a dívky
Poskytujeme jim podporu ve formě vzdělání, tréninku dovedností, zlepšené zdravotní péče nebo poskytováním malých půjček, které jim umožní založit si vlastní živnost. Tím současně pomáháme i dětem - k lepšímu vzdělání, lepšímu zdravotnímu stavu a budoucím příležitostem. Těmito programy nadace IKEA Foundation umožňuje ženám a dívkám, aby si zlepšily postavení a  dokázaly se postarat o sebe a své rodiny. Více se dozvíte na stránkách IKEA Foundation
Africký chlapec stojí před přístřeškem v uprchlickém táboře
Lepší život pro děti uprchlíků
Každý rok jsou milióny dětí nuceny opustit své domovy kvůli přírodním katastrofám a válečným konfliktům. Nadace IKEA Foundation podporuje Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a poskytla mu finanční podporu ve výši 76 miliónů euro na přístřeší, péči a vzdělání pro rodiny uprchlíků v Etiopii, Súdánu a Bangladéši. Navštivte web IKEA Foundation a přečtěte si více
Malé děti, které nechodí do školy, jsou nejzranitelnější
Prevence dětské práce
Již více než deset let pracuje IKEA s nadací Save the Children a UNICEF.Od roku 2000 jsme darovali 60 milionů euro na potírání hlavních příčin dětské práce v Indii a Pákistánu. Do konce roku 2017 bychom takto chtěli pomoci 16 milionům dětí. Na internetových stránkách IKEA Foundation najdete více informací o tom, jak se snažíme předcházet dětské práci
Malé děcko sedící během lékařského vyšetření u maminky na klíně
Okamžitá pomoc v nouzi
Všechny děti by měly mít právo si hrát a vzdělávat se. Bohužel v okamžiku, kdy do jejich života zasáhne přírodní katastrofa nebo válečný konflikt, jsou připraveny o možnost užívat si dětství. Proto také nadace IKEA Foundation poskytuje finanční a materiální podporu řadě partnerů, poskytujícím v takovýchto případech humanitární pomoc, např. organizaci Lékaři bez hranic (MSF), UNICEF, nadaci Save the Children a Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky OSN (UNHCR). Navštivte stránky nadace IKEA Foundation, kde najdete další informace o programech humanitární pomoci
IKEA FOUNDATION | KAMPAŇ PRO DOBROU VĚC | UPRCHLÍCI
No Youtube Player
PRO DOBROU VĚC
Hraní jako základní dětská potřeba
Řada lidí si neuvědomuje, že hra je základní potřebou každého dítěte, na které mají děti podle Úmluvy o právech dítěte OSN právo. Nadace IKEA Foundation se na ochranu těchto práv spojila s významnými nevládními organizacemi jako je Handicap International, Room toRead, Save the Children, Special Olympics, UNICEF nebo War Child. Partnerské programy, financované kampaní, se zaměří na vytvoření bezpečného prostředí, kde si budou moci ohrožené děti moci bezpečně hrát a zdravě se vyvíjet.
Více informací najdete na IKEAfoundation.org
IKEA pojďme si hrát a změníme svět
Pojďme si hrát a změníme svět
Kampaň IKEA pro dobrou věc nazvaná Pojďme si hrát a změníme svět podporuje právo dětí hrát si a rozvíjet se. Během listopadu a prosince 2016 si v rámci kampaně zaměstnanci a zákazníci IKEA zakoupili 12,6 miliónu dětských výrobků. Díky tomu mohla nadace IKEA Foundation darovat 21,5 mil euro šesti partnerům, kteří je využijí pro děti – pro prosazení jejich práva na hraní, na podporu jejich rozvoje a vzdělávání, rovných příležitostí a sportovních aktivit. Tyto finanční prostředky zahrnují speciální příspěvek pro rok 2017, díky němuž mají tyto projekty maximální šanci uspět.
Chlapec s obručemi hula hop obtočenými červenými a zelenými stuhami
IKEA staví děti na první místo
Cílem IKEA je stát se lídrem snah o zajištění a podporu práv dětí. Vše, co děláme, proto děláme tak, aby to bylo v nejlepším zájmu dětí. Obhajujeme dětská práva a snažíme se měnit věci k lepšímu, kde je to možné. Budeme v tom samozřejmě pokračovat i nadále – Children’s Rights Business Principles (obchodní principy podporující práva dětí) budou i nadále nedílnou součástí naší práce a podpora dětských práv bude zahrnuta do všech našich klíčových strategií a politik.
Více informací o tom, jak IKEA Group podporuje dětská práva, najdete v IKEA Group Sustainability Report 2016.
No Youtube Player
Program IWitness Global Citizens
Tento program poskytuje zaměstnancům IKEA možnost z první ruky vidět, jak peníze získané pomocí nejrůznějších charitativních kampaní přispívají k lepšímu životu dětí v nejchudších oblastech světa. Zaměstnanci, kteří měli možnost nějaký projekt, realizovaný partnery nadace IKEA Foundation navštívit, se s vámi podělí o své zážitky a zkušenosti na blogu tohoto programu.
blog.ikeafoundation.org
Uprchlíci
Jak podporujeme uprchlíky
V letech 2013-2015 probíhala kampaň IKEA Group a nadace IKEA Foundation „Lepší život pro uprchlíky“, jejímž cílem bylo zlepšit rodinám uprchlíků životní podmínky. Díky této kampani Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky zajišťuje osvětlení a obnovitelnou energii pro stovky tisíc lidí v Asii, Afice a Středním východě.
Podívejte se na film, jak světlo pomáhá zlepšit život syrským uprchlíkům
Nadace IKEA Foundation rovněž podporuje dlouhodobé programy pro uprchlíky včetně projektů zaměřených na zlepšení vzdělávání a životních podmínek v uprchlických táborech a okolních komunitách.
IKEA Group rovněž aktivně podporuje lokální organizace a poskytuje jim základní vybavení pro nově příchozí uprchlíky. Řada zaměstnanců IKEA jako dobrovolníci pomáhají uprchlíkům adaptovat se na život v nových komunitých. A v některých zemích jsme zahájili dlouhodobější programy, např. programy stáží, které umožňují uprchlíkům zapojit se do pracovního procesu.
Přečtěte si více o nadaci IKEA Foundation a její podpoře uprchlíků
IKEA se snaží pomáhat rodinám a dětem uprchlíků a zlepšovat jejich životní podmínky. Nadace IKEA Foundation podporuje projekty zaměřené na zlepšení vzdělávání a životních podmínek. IKEA Group podporuje místní organizace tím, že jim poskytuje základní potřeby pro zajištění lepších podmínek.
MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT:
UDRŽITELNÝ ŽIVOT DOMA
Malé akce s velkým dopadem
Podívejte se, jak úsporné baterie a indukční desky pomáhají šetřit energii a tím i peníze. Udržitelnost u vás doma
Baterie IKEA sníží spotřebu vody až o 50 %
Instalace solárních panelů
ENERGIE A ZDROJE
Pozitivní změna
Podívejte se, jak vyhledáváme materiál a jak dosahujeme energetické soběstačnosti. Přejít na Energie a zdroje