Úvodní stránka

Programy IKEA Food „Za lepší podmínky "

Programy IKEA Food „Za lepší podmínky"
Programy IKEA Food  Za lepší podmínky - Za lepší kuře
Programy IKEA Food Za lepší podmínky jsou součástí globální vize IKEA FOOD, jejímž cílem je udržitelné zemědělství. Obsahují kritéria pro všechny hlavní druhy zvířat v našem dodavatelském řetězci zaměřená na dobré podmínky chovu zvířat, používání antibiotik a ekologickou stopu farem. Obsahují také konkrétní plán zavedení v jednotlivých regionech. Naším cílem do roku 2025 je, aby naši dodavatelé vajec, kuřat, vepřového, hovězího, mléčných výrobků a lososů splňovali zásady programů Za lepší podmínky.
Prvním krokem je program Za lepší kuřata (viz níže), který definuje naše minimální globální požadavky na dodavatele brojlerů. Do roku 2025 budou muset všechny výrobky z kuřat dodávané do IKEA Food splňovat zásady programu IKEA FOOD Za lepší kuřata. Klíčovými milníky budou roky 2020 a 2025. Program Za lepší kuřata byl zveřejněn v lednu 2018, kdy jsme s ním začali seznamovat naše dodavatele a zahájili proces jeho zavádění do praxe. Kromě zásad pro chov na farmách jsme připravili i požadavky na podmínky přepravy a porážky zvířat, které zavedeme do praxe prostřednictvím Směrnic IKEA o přepravě a porážce zvířat.
Intenzivně pracujeme na tom, aby do roku 2025 všechny výrobky z kuřat, dodávané do IKEA Food, pocházely ze zdrojů, splňujících požadavky na dobré životní podmínky kuřat a kritéria programu IKEA FOOD Za lepší kuřata.
Plán programu IKEA Food Za lepší kuřata pro Severní Ameriku, Evropu, Asii a Tichomoří
Programy IKEA Food Za lepší podmínky - Za lepší kuřata
* IKEA Food působí i v dalších regionech a my očekáváme, že i tyto regiony budou do roku 2025 schopny podmínky programů Za lepší podmínky splňovat. Na počátku bude nicméně naše pozornost zaměřena na největší regiony ‒ Severní Ameriku, Evropu, Asii a Tichomoří. Poznatky zde získané uplatníme při implementaci ve zbývajících regionech. Pro naše dodavatele v oblasti Asie a Pacifiku bude třeba provést další analýzu.

Program Better Chicken našim zákazníkům garantuje, že vejce v našich restauracích pochází z volných a podestýlkových chovů.
Hustota chovu (30 kg/m2)
Osvětlení
Zdravotní plán
Žádné rutinní používání antibiotik
Obohacení prostředí
Podmínky prostředí
Plán hospodaření s hnojem
Omezení odlesňování
Postupné ukončení aplikace kriticky důležitých antibiotik
Přirozené světlo
Plemena
Porážka a přeprava
Regiony*
Severní
Amerika
Evropa
Asie a Tichomoří
2020
2020
2020
2025
2025
2025
Potřebná
další
analýza
Požadavky programu Za lepší kuřata
Hustota chovu
Maximální hustota chovu je 30 kg/m2, což zajistí kuřatům dostatek prostoru. V oblastech, kde se provádí selekce, je povolena jedna selekce na jedno hejno.
Osvětlení
Lepší osvětlení a upřednostnění denního, přirozeného světla. Navíc správný režim osvětlení zajišťující co nejpřirozenější střídání dne a noci během 24 hodin. Minimálně 8 hodin nepřetržitého denního světla a 6 hodin nepřetržité tmy. Intenzita osvětlení musí v Evropě dosahovat 50 luxů, v Severní Americe zkušebně zavedeme také 50 luxů, v Tichomoří a Asii budeme vyžadovat 20 luxů.
Plán zdravotní péče
Písemný plán připravený ve spolupráci s veterinářem na zabezpečení dlouhodobého zdraví a celkově dobrého zdravotního stavu kuřat. Tento plán by měl obsahovat konkrétní zdravotní zdravotní údaje, které jsou potřebné na objektivní zhodnocení účinnosti našich nových kritérií na dobrý zdravotní stav kuřat. Jde na příklad o choroby jako deformace noh nebo poškození kloubů, úroveň aktivity apod.
Antibiotika
V souladu se směrnicemi IKEA Food na používání antibiotik přestanou být do roku 2020 rutinně aplikována antibiotika a do roku 2025 bude postupně ukončena aplikace kriticky důležitých antibiotik (používaných jako poslední možnost léčby, když už nic jiného nezabírá).
Obohacení prostředí
Obohacení fyzického a sociálního prostředí, v němž jsou zvířata chována. Obohacení by mělo spočívat v zajištění min. bidel nebo plošin a předmětů umožňující klování a hrabání. Obohacení prostředí zlepšuje zdraví brojlerů a umožňuje jim chovat se tak, jak je pro ně přirozené. K obohacení mohou být použity např. balíky slámy, plošiny, bidla, předměty umožňující klování (zavěšené kusy dřeva, brukve).
Životní prostředí
Lepší životní prostředí včetně suché a sypké podestýlky, lepší kvalita vzduchu a tepelná pohoda.
Plán hospodaření s hnojem
Písemný plán na skladování, manipulaci a zpracování hnoje se zaměřením na ochranu kvality půdy a vodních toků.
No Youtube Player
Omezení odlesňování
Používání krmiv, která nepřispívají k odlesňování, včetně palmového oleje a sóji. Tohoto cíle lze dosáhnout kontrolou na farmách a dalšími opatřeními na podnikové úrovni.
Přirozené denní světlo
Přirozené denní světlo, které může do prostorů chovu proudit okny či světlovody, lze rovněž využít částečně zastřešené přístřešky.
Plemena s výrazně lepším zdravím a chováním
Geneticky podložený výběr rychle rostoucích druhů s rychlou tvorbou svalové hmoty způsobil nerovnováhu mezi požadavky výroby a dobrými životními podmínkami zvířat. Chceme využívat plemena, která rostou pomaleji, jsou zdravější, jsou chována v přirozenějším prostředí a přitom stále přinášejí dobrou chovnou hodnotu.
Porážka a přeprava
Plánujeme implementaci podmínek pro přepravu a porážku zvířat v souladu se Směrnicemi IKEA o přepravě a porážce zvířat, včetně kritérií omračování v kontrolované atmosféře a snížení stresu zvířat při manipulaci.
Seznamte se s Priyou Motupalli, Sustainable Sourcing Specialist, a Jacqueline Macalister, Health & Sustainability Manager v IKEA Food.
Systém řízení a kontroly dodržování přijatých zásad
Interně bude řízení implementace zajišťovat řídicí výbor a pracovní skupina, složená z interních zainteresovaných stran, dodavatelů a expertů na péči o zvířata.
Dodržování našeho programu budeme ověřovat pomocí auditů třetích stran a interními audity.
Dosažené výsledky budeme každoročně zveřejňovat v naší zprávě o zdraví a trvalé udržitelnosti (IKEA Health & Sustainability Report).

Přečtěte si více informací o IKEA Food