Úvodní stránka

Ochrana osobních údajů v IKEA

Platné od 1. 9. 2016

Partnerství založené na důvěře


Od chvíle, když se IKEA rozhodla vytvářet vysoce kvalitní bytové zařízení za nízké ceny, bylo jasné, že se neobejdeme bez pomoci našich velice důležitých partnerů - vás, našich zákazníků. Ať už si vybíráte v katalogu nebo v našem samoobslužném skladu či si doma zakoupený nábytek sestavujete - stále přitom s námi spolupracujete na vytváření lepšího každodenního života za ceny, které si může dovolit každý. IKEA na principu partnerství založila svou existenci - bez vás by nebylo ani IKEA. Toto partnerství se vztahuje i na způsob, jakým zacházíme s vašimi osobními údaji. A jako je nákup v IKEA naší společnou prací, obdobně IKEA přistupuje i k ochraně poskytnutých informací. Shromažďujeme jen ty údaje, které skutečně potřebujeme k tomu, aby se vám co nejlépe a nejpříjemněji nakupovalo. V této části, věnované ochraně osobních údajů, vás chceme informovat o tom, jaké údaje potřebujeme, k čemu je používáme a jak můžete údaje o své osobě změnit, upravit či vymazat.

Správcem osobních údajů je IKEA Česká republika, s. r. o., IČO: 27081052, Skandinávská 1/131, 155 00 Praha 5-Zličín, (dále „IKEA“) pro níže uvedené účely v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále „Zákon“) a v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení daného účelu po nezbytně nutnou dobu vymezenou buď podmínkami daného zpracování anebo podle právních předpisů.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale v případě odmítnutí souhlasu s podmínkami jejich zpracování pro dosažení daného účelu je možné, že nebudete mít nárok např. na členství ve věrnostním klubu nebo služba nebude moci být poskytnuta, neboť osobní údaje jsou nezbytně nutné pro takový účel.

Zpracování může být prováděno manuálně nebo automaticky, a to i prostřednictvím třetích osob, mezi kterými jsou především společnosti IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, Slovensko a IKEA Lakberendezési Kft., Örs vezér tér. 22, H-1148 Budapest, Maďarsko, které jsou s IKEA Česká republika, s.r.o. součástí regionální organizace v rámci skupiny IKEA Group. Dále společnost IKEA IT AB, která zajišťuje provoz globální infrastruktury IT v rámci skupiny. A další společnosti uvedené v podmínkách jednotlivých zpracování.

Vaše práva


Jako osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, máte v souladu s § 12 Zákona právo požádat nás o informaci o zpracování vašich osobních údajů, zejména o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatického zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o vašich právech. Dále máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu a další práva vyplývající z § 21 Zákona. Svá práva můžete uplatnit písemně nebo e-mailem na dále uvedených adresách.

Obchodní sdělení


V případě udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronického kontaktu (např. e-mail anebo SMS) v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. anebo poštou souhlas udělujete na dobu do jeho odvolání. Souhlas lze kdykoliv odvolat písemně nebo e-mailem na dále uvedených adresách.

Věrnostní klub IKEA FAMILY


Osobní údaje uvedené v registračním formuláři IKEA FAMILY a údaje o nákupech registrovaného člena bude společnost IKEA zpracovávat za účelem členství v klubu IKEA FAMILY a také za účelem poskytování vybraných nabídek pro členy klubu, pokud k tomu bude udělen souhlas, a to doby zrušení členství nebo pokud člen po dobu 3 let od registrace nepoužil kartu IKEA FAMILY. Na zpracování osobních údajů v rámci klubu se podílejí smluvní partneři, kteří zajišťují provoz databáze členů, dále databáze jejich nákupů a interakcí s IKEA, provoz webových stránek klubu a rozesílání obchodních sdělení.

IKEA Business (IB)


Osobní údaje fyzických osob (zákazník, autorizovaná osoba) uvedené v Registračním formuláři nebo poskytnuté IKEA v souvislosti s členstvím v IB nebo realizací Zákaznického účtu bude společnost IKEA zpracovávat s jejich souhlasem pro účely členství v IB, tj. poskytování nadstandarních služeb, a realizace Zákaznického účtu, a to do doby případného odvolání tohoto souhlasu. Více podrobností o zpracování naleznete v podmínkách IKEA Business.

Nákup on–line


Při nákupu zboží on–line nám poskytujete vaše identifikační údaje jako jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo, které poté využíváme k přípravě vámi objednaného zboží k vyzvednutí či dopravě k vám včetně zúčtování vaší platby kartou, tj. k plnění kupní smlouvy, a ke komunikaci s vámi a to po dobu nezbytně nutnou k jejímu plnění, vyřízení případných nároků z vadného plnění a dále pokud je zpracování nezbytné v souladu s právními předpisy V případě dopravy zboží k vám poskytneme vaše údaje dopravní společnosti.

On–line objednávka služeb zaměření a plánování kuchyní


Máte možnost si on–line objednat služby plánování i zaměření kuchyně, v takovém případě nám poskytujete nejen identifikační údaje uvedené ve formuláři, ale také vámi vybrané datum poskytnutí služeb a vaše preference ohledně vzhledu, tvaru kuchyně apod. Údaje potřebné k zaměření jako vaši adresu a datum zaměření pak předáváme našemu smluvnímu partnerovi, který pro nás tuto službu zajišťuje. Naopak údaje o vašich preferencích ohledně kuchyně zůstávají u nás a naši pracovníci připraví na jejich základě prvotní návrh vaší kuchyně po případném provedení zaměření. Údaje zpracováváme po nezbytně dlouhou dobu k dodání služeb včetně zpracování on–line platby kartou, poté pokud je to nezbytné v souladu s právními předpisy anebo pokud nám dáte souhlas ke zpracování pro marketinkové účely, např. průzkum spokojenosti, posílání nabídek našeho zboží a služeb, v takovém případě do doby vašeho odvolání.

Nákupní seznam


Aby jste si mohli uložit seznam vámi předem vybraných výrobků a později si seznam například vytisknout před vaší návštěvou našeho obchodního domu, tak je nutné poskytnout nám vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v registračním formuláři. Odesláním vyplněného formuláře souhlasíte, že vaše osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a to do doby případného odvolání tohoto souhlasu.

Plánovače interiérů


Pokud použijete naše plánovače interiérů, např. plánovač kuchyní, ložnic apod. a chcete si vytvořený návrh uložit, pak je nutné poskytnout nám vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v registračním formuláři, Odesláním vyplněného formuláře souhlasíte, že vaše osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a to do doby případného odvolání tohoto souhlasu.

Služby zákazníkům


Aby mohl pracovník služeb zákazníkům zareagovat na vaše otázky, musí mít k dispozici takové informace, jako jméno, adresa a telefonní číslo. V případě reklamace i podrobnosti o reklamovaném zboží. Tyto údaje potřebujeme jen proto, abychom mohli co nejlépe a pro vás nejuspokojivěji zodpovědět vaše dotazy či vyřídit vaši reklamaci.

Nákup


Také při nákupu vás mnohdy žádáme o kontaktní údaje potřebné pro zpracování objednávky. Pro potřeby dopravy zboží nebo poskytnutí dalších služeb jako montáž, instalace, šicí servis apod. pak od vás potřebujeme jméno, adresu, telefonní číslo a případně e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou zárukou snadného poskytnutí služeb a budou použity výhradně pro interní účely. Třetí strany, zpracovatelé vašich osobních údajů, podílející se jako smluvní partneři IKEA na realizaci vaší objednávky, jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách dané služby.

Katalog


Abychom vám mohli poslat katalog, potřebujeme znát především Vaši adresu. Pro případ, že by nastaly problémy s dodáním, potřebujeme i telefonní číslo a případně e-mailovou adresu.

Soutěže, aktivity a průzkumy


Když pořádáme pro vás soutěže, různé aktivity v obchodních domech nebo provádíme průzkumy vaší spokojenosti s našimi službami či jak bydlíte, jaká jsou vaše přání apod., tak si od vás někdy žádáme i osobní údaje, abychom vás buď odměnili anebo mohli později kontaktovat. Nikdy nežádáme více osobních údajů než je nezbytně nutné pro dané potřeby. Jejich rozsah, dobu a další podmínky jejich zpracování uvádíme vždy v rámci dané soutěže, aktivity, průzkumu. Mnohdy i pořizujeme fotografie a videozáznamy v rámci těchto akcí, ale vždy vás v takovém případě informujeme o takové skutečnosti a o podmínkách jejich použití.

Informace, které nám sdělíte, u nás také zůstanou


Kdybyste nemohli IKEA věřit, nemohli byste v ní ani nakupovat. Z toho důvodu je pro nás ochrana vašich osobních údajů navýsost důležitá. IKEA nesděluje vaše osobní údaje jiným firmám mimo IKEA. Informace, které nám poskytnete, využívá jen a jen IKEA. Někdy sice nastanou případy, kdy Vaše osobní údaje poskytneme některé z našich divizí v jiné zemi, ale v takových případech používáme všechny dostupné administrativní, technické i fyzické způsoby ochrany dat, abychom zabránili jejich možnému prozrazení, použití, změně či zničení. Stručně řečeno se všemi dostupnými prostředky snažíme chránit vaše osobní údaje před předvídatelným nebezpečím. V některých případech však opravdu musíme některé vaše údaje sdělit jiným společnostem, které pověříme jejich zpracováním, protože od nich chceme, aby vám poskytly určité služby. Zpracování osobních údajů probíhá v těchto případech podle našich pokynů.

Příkladem může být dopravní společnost, která rozváží zakoupené zboží – takové firmě musíme sdělit vaše jméno a adresu, aby vám zboží mohla dopravit. Dalším příkladem můžou být společnosti, které zpracovávají údaje z přihlašovacího formuláře IKEA Family klubu a zabezpečují elektronickou databázi členů IKEA Family klubu a rozesílání e-mailů s novinkami.

Nicméně všechny takové společnosti pečlivě sledujeme, abychom si byli jisti, že osobní údaje našich zákazníků jsou opravdu v bezpečí.

Kontaktujte vy nás, my vás bez vyzvání kontaktovat nebudeme


IKEA vás bude kontaktovat jen v tom případě, že nám poskytnete Vaši e-mailovou adresu a požádáte nás, abychom s vámi tímto způsobem komunikovali. Pokud vás IKEA kontaktuje a vy byste raději informace o produktech a speciálních nabídkách nedostávali, dejte nám vědět jedním z níže uvedených způsobů.

Sejdou z očí, ale zůstanou na dosah


Když se rozhodnete svěřit nám své osobní údaje, nevzdáváte se možnosti přístupu k nim. Naopak – kdykoliv můžete zadané informace měnit, aktualizovat nebo vymazat, a to buď telefonicky, písemně nebo e-mailem s využitím jedné z níže uvedených možností. Chcete-li, můžete nás požádat, abychom vám sdělili, zda a případně s kým jsme se o vaše údaje v rámci IKEA podělili. Vaše osobní údaje jsou jen pro vaše osobní použití a podle standardních zákonů si u nás ukládáme pouze důležitá, odpovídající a nezbytná data. Když už některý údaj nepotřebujeme, vymažeme ho.

Změnili jste jméno a adresu? Dejte nám vědět!


Pokud budete chtít vaše kontaktní informace aktualizovat, vymazat vaše jméno z našeho adresáře elektronické pošty, odvolat souhlas nebo se budete chtít zeptat na něco, co s ochranou osobních údajů souvisí, neváhejte a kontaktujte nás.
Můžete nás kontaktovat emailemV případě telefonického dotazu volejte na telefonní číslo: +420 234 567 890.

Můžete nám také napsat na adresu:
Privacy Officer
IKEA Česká republika, s.r.o.
Skandinávská 15a
155 00 Praha
Czech republic


Vašim dotazům a problémům se budeme věnovat v nejbližším možném termínu.

IKEA Česká republika, s.r.o.
Sídlo: Praha 5, Zličín, Skandinávská 1/131, PSČ 155 00
IČ: 270 81 052
DIČ: CZ27081052
Společnost IKEA Česká republika, s.r.o. je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 94828. Datum zápisu 1. září 2003