Všeobecné podmínky pro všechny záruky

Co je předmětem záruky?
Rozsah záruky je podrobně popsán u níže uvedených jednotlivých výrobků.

Doba trvání záruky
Každá záruka trvá tolik let, kolik je uvedeno v textech u jednotlivých výrobků, a to počínaje datem nákupu.

Co bude učiněno k nápravě problému?
IKEA výrobek prohlédne a rozhodne dle vlastního uvážení, zda se na daný případ vztahuje příslušná záruka. IKEA pak dle vlastního uvážení buď daný výrobek opraví nebo jej nahradí stejným nebo srovnatelným výrobkem. V těchto případech zaplatí IKEA vzniklé náklady na opravu, náhradní díly, práci a cesty opravářů, pokud je výrobek dostupný k opravě bez mimořádných výdajů. Toto se nevztahuje na opravy, které nebyly schváleny ze strany IKEA. Nahrazené díly se stanou majetkem IKEA. Pokud se příslušné zboží v IKEA již neprodává, poskytne IKEA odpovídající náhradu. IKEA v takovém případě dle vlastního uvážení určí, co představuje takovou odpovídající náhradu.

Podmínky záruk
Záruky platí od data nákupu v IKEA. Jako doklad o nákupu se doporučuje originál účtenky o nákupu.

Výjimky
Záruky se nevztahují na výrobky, které byly nesprávně skladovány nebo smontovány, nevhodným nebo nesprávným způsobem používány, pozměněny nebo čištěny za použití nesprávného postupu nebo nevhodnými čisticími prostředky. Záruky nekryjí běžné opotřebení, zářezy nebo poškrábání způsobené nárazem nebo při nehodě. Záruky neplatí, pokud byl výrobek umístěn venku mimo interiér nebo ve vlhkém prostředí. Záruky se vztahují pouze na použití v domácnosti, pokud není u výrobku uvedeno něco jiného. Podrobnější informace najdete v podmínkách záruky u jednotlivých níže uvedených výrobků.

Pokyny pro údržbu
Abyste mohli uplatnit záruku, musíte dodržovat konkrétní pokyny pro údržbu platné pro příslušný výrobek. Tyto pokyny naleznete v obchodních domech IKEA a na webové stránce IKEA.

Všeobecně platná práva:
Tato záruka vám dává určitá specifická práva. Tato záruka žádným způsobem neohrožuje vaše práva daná zákonem.

Jak nás kontaktovat v případě, že potřebujete servis:
Obraťte se na místní obchodní dům IKEA. Adresu a telefonní číslo naleznete v katalogu IKEA nebo na www.IKEA.cz Uschovejte si účtenku jako doklad o nákupu. Doklad o nákupu se doporučuje pro platnost záruky.

ZÁRUKA 25 LET
SULTAN

Na co se vztahuje tato záruka?
Tato záruka se vztahuje na vady materiálu a provedení níže uvedených komponentů matrací a/nebo roštů SULTAN: • Dřevěný rám a pružiny u pružinových matrací s dřevěným rámem • Pružiny u oboustranných pružinových matrací • Pěnové jádro u pěnových matrací • latexové jádro u latexových matrací • Dřevěný rám a lamely u lamelových roštů • Elektrický motor u elektricky ovládaných roštů (5letá záruka). Tato záruka se vztahuje pouze na domácí použití.

90 nocí na vyzkoušení matrace
Využijte možnost vyzkoušet si matraci SULTAN přímo v pohodlí vašeho domova po dobu 90 nocí. Pokud by se vám zdálo, že vám přes všechny informace a důkladné zkoušení vybraná matrace nevyhovuje, přivezte nám ji nepoškozenou zpět do obchodního domu IKEA a my vám pomůžeme s výběrem jiného typu matrace.

I ty nejlepší matrace s přibývajícími léty ztrácejí své pohodlí a časem se v nich nahromadí prach a roztoče. Přestože poskytujeme na naše matrace záruku 25 let, doporučujeme vám z hygienických důvodů, abyste matraci měnili každých 8 až 10 let. Je to rozumná investice, která přispěje k vašemu pohodlí.

Na co se tato záruka nevztahuje?
Na všechny krycí podložky na matrace a laťkový rošt SULTAN LADE. Viz též Všeobecné podmínky záruky na této straně.

ZÁRUKA 10 LET
PAX/KOMPLEMENT

Na co se vztahuje tato záruka?
Tato záruka se vztahuje na vady materiálu a provedení následujících komponentů šatních skříní PAX a vnitřního vybavení KOMPLEMENT: • Rámy • Dveře • Panty • Mechanismus posuvných dveří • Kolejnice zásuvek • Police a šatní tyče. Tato záruka se vztahuje pouze na domácí použití.

Produkty, na které se záruka nevztahuje
Drátěný koš KOMPLEMENT, plastové krabice KOMPLEMENT, věšák na kalhoty KOMPLEMENT, botník KOMPLEMENT a drátěný koš na boty KOMPLEMENT. Viz též Všeobecné podmínky záruky.

ZÁRUKA 25 LET
FAKTUM/RATIONELL

Na co se vztahuje tato záruka?
Tato záruka se vztahuje pouze na domácí použití. Tato záruka se vztahuje na následující části kuchyňského systému FAKTUM: • Rámy skříněk • Čela a dvířka • Panty INTEGRAL • Plně výsuvné zásuvky RATIONELL • Police z tvrzeného skla a melaminu RATIONELL • Drátěné koše RATIONELL • Sokly • Nohy • Krycí panely • Dekorační lišty • Pracovní desky s minimální tloušťkou 3,8 cm • Dřezy, kromě dřezů FYNDIG • Police a police na víno PERFEKT • Ochranné podložky do spodní skříňky RATIONELL • Zásuvky RATIONELL pod troubu • Zásuvky do soklu RATIONELL • Odkapávače RATIONELL do nástěnné skříňky.

Produkty, na které se záruka nevztahuje
Úchytky a pracovní desky, které mají tloušťku menší než 3,8 cm. Viz též Všeobecné podmínky záruky.

Samostatně stojící kuchyně
Na co se vztahuje tato záruka? Tato záruka se vztahuje na vady materiálu a provedení u všech částí samostatně stojící kuchyně VÄRDE.

Na které výrobky se tato záruka nevztahuje?
Na úchytky VÄRDE, spotřebiče, mísicí baterie, police a nástěnné police z masivního dřeva se tato záruka nevztahuje. Viz též Všeobecné podmínky.

Kuchyňský systém FYNDIG
Na kuchyně FYNDIG se tato záruka nevztahuje.

ZÁRUKA 5 LET
Spotřebiče

Na co se vztahuje tato záruka?
Tato záruka se vztahuje na vady spotřebičů, u kterých je možno prokázat, že byly způsobeny vadnou konstrukcí nebo závadou materiálu. Záruka platí od data nákupu v IKEA. Tato záruka se vztahuje pouze na domácí použití. Výjimky jsou specifikovány pod titulkem „Na co se tato záruka nevztahuje?“ V záruční době budou uhrazeny náhrady na opravu vad, např. opravy, součástky, práce a cestovní výlohy, a to za předpokladu, že spotřebiče jsou přístupné k opravě bez zvláštních výloh. Za těchto podmínek platí směrnice EU (Nr. 99/44/EG) a příslušná místní ustanovení. Nahrazené součásti se stávají majetkem IKEA.

Jak dlouho záruka platí?
Tato záruka platí pět (5) let od data nákupu spotřebiče v obchodním domě IKEA. Na spotřebiče LAGAN poskytujeme záruku tři (3) roky. Pokud v záruční lhůtě proběhne oprava, neprodlužuje to platnost záruky daného spotřebiče ani nových součástek.

Na které spotřebiče se tato záruka vztahuje?
Tato pětiletá záruka (5) se vztahuje na všechny spotřebiče IKEA, kromě spotřebičů LAGAN, na které poskytujeme záruku 3 roky.

Spotřebiče, na které se záruka nevztahuje
Na všechny spotřebiče zakoupené v IKEA před 1. srpnem 2007.

Kdo poskytuje servis?
Servis poskytuje IKEA prostřednictvím svých vlastních servisních služeb nebo sítě autorizovaných servisních partnerů.

Na co se tato záruka nevztahuje?
• Běžné opotřebení. • Úmyslné poškození nebo poškození z nedbalosti, poškození způsobené nedodržením pokynů, nesprávnou instalací nebo napojením na nesprávné napětí, škoda způsobená chemickou nebo elektrochemickou reakcí, rzí, korozí nebo vadou včetně škod způsobených nadměrně vápenatou vodou, škoda způsobená abnormálními podmínkami prostředí. • Spotřební materiál včetně baterií a lamp. • Části, které nemají žádnou funkci nebo slouží k dekorativním účelům, nemají vliv na běžné používání spotřebiče, včetně poškrábání a změn v barvě. • Náhodné poškození způsobené cizími předměty nebo látkami a čištěním nebo uvolňováním ucpaných filtrů, odvodních systémů nebo zásuvek na čisticí prostředek. • Škody na následujících součástech: keramické sklo, příslušenství, koše na příbory a nádobí, přívodní a odváděcí trubky, těsnění, žárovky a kryty žárovek, úchyty, opláštění a jeho části; mimo poškození způsobená chybou při výrobě. • Případy, kdy technik během své návštěvy nenašel žádnou vadu. • Opravy, které neprováděli k tomu určení poskytovatelé servisu a/nebo autorizovaní servisní partneři, nebo případy, při nichž byly použity jiné než originální díly. • Opravy způsobené instalací, která je chybná nebo neodpovídá specifikaci. • Použití spotřebiče v jiném než domácím prostředí, např. profesionální použití. • Poškození při přepravě: pokud si zákazník přepravuje výrobek domů nebo na jinou adrsesu, IKEA nenese odpovědnost za škody, které se mohou objevit během přepravy. Avšak v případě využití transportní služby IKEA bude případné poškození řešeno na náklady IKEA (ale ne v rámci této záruky). V posledním zmíněném případě by měl zákazník vždy kontaktovat služby zákazníkům v obchodním domě IKEA • Náklady na provedení základní instalace spotřebiče IKEA. Toto omezení se nevztahuje na bezchybnou práci provedenou kvalifikovaným odborníkem a za použití originálních dílů za účelem adaptace přístroje na požadavky technické bezpečnosti jiné země EU. Viz též Všeobecné podmínky záruky.

ZÁRUKA 10 LET
Kuchyňské mísicí baterieNa co se vztahuje tato záruka?
Záruka 10 let se vztahuje na všechny mísicí baterie ze sortimentu IKEA, kromě baterií LAGAN. Tato záruka se vztahuje na vady materiálu a provedení. Záruka se vztahuje pouze na domácí použití.

Na co se tato záruka nevztahuje?
Tato záruka se nevztahuje na výrobek, který byl používán v korozním prostředí. Viz též Všeobecné podmínky záruky.

ZÁRUKA 25 LET
Hrnce a pánve FAVORIT

Záruka se vztahuje na všechny hrnce a pánve bez nepřilnavé vrstvy (včetně litinových hrnců a pánví).

ZÁRUKA 10 a 25 LET
Sada nádobí FAVORIT

Záruka 10 let se vztahuje na nádobí FAVORIT s nepřilnavou vrstvou.
Záruka 25 let se vztahuje na nádobí FAVORIT bez nepřilnavé vrstvy.
Na co se vztahuje tato záruka?
Tato záruka se vztahuje na vady funkcí, materiálu a provedení všech typů nádobí výše uvedené série. Záruka se vztahuje na: • Stabilitu dna • Mytí v domácí myčce (s výjimkou výrobků s nepřilnavou vrstvou nebo výrobků z litiny, u kterých doporučujeme ruční mytí) • Nepřilnavé vlastnosti pánví s nepřilnavou vrstvou.

Na co se tato záruka nevztahuje?
Tato záruka se nevztahuje na změny vzhledu nádobí, pokud nemají významný vliv na jeho funkci. Viz též Všeobecné podmínky záruky.

Hrnce a pánve IKEA 365+

Záruka 15 let
Záruka se vztahuje na všechny hrnce a pánve bez nepřilnavé vrstvy.
Záruka 5 let
Záruka se vztahuje na všechny hrnce a pánve s nepřilnavou vrstvou.
Na co se vztahuje tato záruka?
Tato záruka se vztahuje na vady funkcí, materiálu a provedení všech typů nádobí výše uvedené série. Záruka se vztahuje na: • Stabilitu dna • Mytí v domácí myčce (s výjimkou výrobků s nepřilnavou vrstvou nebo výrobků z litiny, u kterých doporučujeme ruční mytí) • Nepřilnavé vlastnosti pánví s nepřilnavou vrstvou.

Na co se tato záruka nevztahuje? Tato záruka se nevztahuje na změny vzhledu nádobí, pokud nemají významný vliv na jeho funkci. Viz též Všeobecné podmínky záruky.

ZÁRUKA 25 LET
SLITBAR

Vztahuje se na všechny nože z této série.
Na co se záruka nevztahuje?
Na následující výrobky ze série SLITBAR se tato záruka nevztahuje: • Vidlička na maso SLITBAR (součást sady vidlička a nůž na maso) • Ocílka SLITBAR, délka 25 cm, nerezavějící ocel. Viz též Všeobecné podmínky záruky.

ZÁRUKA 15 LET
GYNNSAM, IKEA 365+ GNISTRA

Záruka se vztahuje na všechny nože v těchto sériích.
Na co se vztahuje tato záruka?
Tato záruka se vztahuje na vady funkcí, materiálu a provedení všech nožů ve výše zmíněných sériích. To znamená, že při běžném použití v domácím prostředí a za dodržení podmínek pro užívání a údržbu, budou vaše nože stále jako nové, dokonce i po uplynutí záruční doby. Běžné použití definujeme jako použití ke krájení potravin, očištění nože po jeho použití a pravidelné broušení. Záruka zahrnuje: • Ostrost nože. Nůž by měl být naostřen po zakoupení, a poté pravidelně broušen. Čepel nože je vyrobena z kalené oceli, proto je možné ji brousit, kdykoliv je to potřeba, po celou dobu záruční lhůty. • Odolnost rukojeti. Rukojeť nože by neměla prasknout, zlomit se nebo se uvolnit od čepele. • Odolnost čepele nože vůči korozi.

ZÁRUKA 10 LET
GODMORGONNa co se vztahuje tato záruka?
Tato záruka se vztahuje na vady materiálu a provedení následujících komponentů uvedeného nábytku, umyvadel, mísicích baterií, vnitřního vybavení a odtokových ventilů: • Nábytek GODMORGON • Nohy GODMORGON • Umyvadla s odtokovým ventilem ODENSVIK, VITVIKEN, BRÅVIKEN, BREDVIKEN, NORRVIKEN a STRÖMSVIKEN. Tato záruka se vztahuje pouze na domácí použití.

ZÁRUKA 10 LET
Koupelnové mísící baterieNa co se vztahuje tato záruka?
Záruka 10 let se vztahuje na všechny koupelnové mísicí baterie ze sortimentu IKEA. Tato záruka se vztahuje na vady materiálu a provedení. Záruka se vztahuje pouze na domácí použití.

Na co se záruka nevztahuje?
Tato záruka se nevztahuje na výrobky, které jsou používány v korozním prostředí. Viz též Všeobecné podmínky záruky.

Na jaké výrobky se tato záruka nevztahuje?
• Perlátor – součást mísicích baterii. Viz též Všeobecné podmínky záruky.

ZÁRUKA 10 LET
GALANTNa co se vztahuje tato záruka?
Tato záruka se vztahuje na vady materiálu a provedení u všech hlavních částí série GALANT.

Na co se tato záruka nevztahuje?
Tato záruka se nevztahuje na kabelovodič GALANT. Viz též Všeobecné podmínky záruky.

ZÁRUKA 10 LET
MARKUS, VOLMARNa co se vztahuje tato záruka?
Tato záruka se vztahuje na vady materiálu a provedení těchto částí: • Konstrukční rám • Pohyblivé části. Viz též Všeobecné podmínky záruky.