Úvodní stránka

Práce v oblasti lesnictví


Dřevo představuje pro IKEA ideální materiál, a to jak z hlediska kvality, tak z hlediska životního prostředí, pokud pochází z legálně a odpovědně spravovaných lesů.
IKEA pracuje pouze se dřevem z lesů s vysokou úrovní ochrany nebo nedotčených lesů, které byly schváleny jako odpovědně spravované. Našim dlouhodobým cílem je, aby všechno dřevo pro IKEA pocházelo z lesů certifikovaných jako odpovědně spravované lesy.
Milujeme dřevo

Milujeme dřevo!

OSN vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů, aby ocenila úsilí o trvale udržitelné obhospodařování lesů. My bychom se chtěli připojit a ukázat, jak moc máme rádi dřevo a co všechno děláme, abychom dostáli svým závazkům ohledně lesů. Díky této brožurce se dozvíte, jak IKEA pracuje se dřevem a co pro ni znamená trvalá udržitelnost.
Chceme vytvářet lepší každodenní život co největšímu množství lidí, aniž bychom při tom zvyšovali negativní dopad na naši planetu.

Požadavky na dodavatele dřeva


Ve snaze neustále zvyšovat své požadavky na dodavatele dřeva pro výrobky IKEA, využívá IKEA model postupného zvyšování nároků, tzv. „staircase model”. Tento model lze aplikovat na všechny dodavatele, kteří IKEA dodávají výrobky z masivního dřeva, překližky, dýhy nebo klíženého dřeva.

Odborníci na lesní hospodářství v IKEA


Odborníci IKEA Group na lesnictví pracují v klíčových oblastech, z nichž odebíráme dřevo pro výrobu našich produktů, a to přímo v terénu. Tito odborníci svou prací podporují celkový cíl IKEA, jímž je zajistit, aby všechno dřevo používané pro výrobu produktů IKEA, pocházelo z lesů certifikovaných jako odpovědně spravované lesy. Současně pomáhají pracovníkům nákupních organizací zjišťovat původ dřeva.

Monitorování původu lesů


Každý rok musí dodavatelé IKEA poskytovat informace o původu, objemu a druzích dřeva, které použili pro výrobky dodávané do IKEA. Na jejich základě pak IKEA může určit, na jaké úrovni modelu postupného zvyšování nároků (tzv. staircase modelu) se konkrétní dodavatel nachází.
 
Tyto informace se spolu s hodnocením rizika používají k výběru dodavatelů, kteří budou podrobeni užšímu hodnocení. Specialisté IKEA na oblast lesnictví provádějí kontroly u dodavatelů i jejich subdodavatelů na všech úsecích, tj. od továrny až po konkrétní les, z něhož bylo dřevo vytěženo. Kontrolní systém IKEA je pak doplněn externími audity, které u vybraných dodavatelů provádí externí auditor firma Rainforest Alliance Smart Wood Program.

Papír pro Katalog IKEA


Každý rok jsou do domácností na celém světě distribuovány milióny kopií katalogu v řadě jazykových mutací. IKEA se proto snaží hledat způsoby, jak jej vyrábět co nejvíce udržitelným způsobem.

Přečtěte si naše materiály

Stáhněte si naše brožury, zprávy a další důležité dokumenty.

Práce v IKEA

Budete-li růst vy, IKEA poroste s vámi.

Tiskové informace

Zde najdete aktuální tiskové zprávy a údaje o kontaktních osobách.