Jak se nám daří dosahovat udržitelnosti –
Zpráva IKEA o udržitelnosti za rok 2012

Udržitelnosti pro nás byla vždy velmi důležitá. Je součástí naší identity a způsobu, jakým se snažíme realizovat naši vizi lepšího každodenního života pro mnoho lidí. Naše nová strategie udržitelnosti nazvaná „People and planet positive“ si klade za cíl jednak inspirovat milióny zákazníků k tomu, aby ve svých domovech vedli udržitelnější život, jednak dovést samotnou IKEA k nezávislosti na zdrojích a energiích a umožnit jí i nadále vytvářet lepší každodenní život pro lidi i komunity.

Abychom dosáhli změny k lepšímu, děláme v našem podnikání i pro zákazníky mnohé, jak ostatně dokazují příklady níže. Více informací na toto téma najdete ve Zprávě o udržitelnosti a v Souhrnné zprávě o udržitelnosti.
Trvalá udržitelnost v domácnosti

Udržitelnější život doma


Vytváříme výrobky, které našim zákazníkům umožňují snižovat spotřebu energie a vody i množství odpadu. To, že našim zákazníkům umožňujeme vést udržitelnější život, má dalekosáhlé dopady, zejména když si uvědomíte, že každoročně obchodní domy IKEA Group na celém světě navštíví přes 690 miliónů návštěvníků. Samozřejmě v naší práci neustaneme, a k již existujícím výrobkům podporujícím udržitelnosti brzy přibydou další, které právě vyvíjíme.

Naše současné výrobky na elektřinu spotřebovávají v průměru o 32 % méně elektřiny než ty, které byly na trhu v roce 2008. Daří se nám také snižovat spotřebu vody, např. myčky nádobí v našem sortimentu spotřebovávají o 22-51 % méně vody než tyto spotřebiče v roce 2008.

Chystáme se také změnit sortiment osvětlení a nabízet jen svítidla využívající LED technologii. LED žárovky vydrží až 20 let a spotřebovávají až o 85 % méně energie než klasické žárovky.
Nezávislost na zdrojích a energii

Nezávislost na zdrojích a energii


Snižujeme náklady a chráníme zdroje např. tím, že z méně vyrábíme více, využíváme odpad jako surovinu a snažíme se stále více využívat obnovitelné zdroje energie. Tímto udržitelným chováním se zapojujeme do celosvětových snah o ochranu životního prostředí a omezení klimatických změn.

Již nyní je 91 % všech materiálů, které používáme pro výrobu, recyklovatelných, recyklovaných nebo pocházejí z obnovitelných zdrojů.

Veškeré dřevo, které používáme v našich výrobcích, získáváme od dodavatelů, kteří splňují standardy pro lesnictví IWAY. Rovněž se nám podařilo zvýšit procento dřeva, pocházejícího z lesů certifikovaných organizací Forest Stewardship Council (FSC) na 23 procent.

Své snahy o udržitelnost zaměřuje IKEA na pěstování bavlny. Proto spolupracuje s WWF a iniciativou Better Cotton Initiative a ve finančním roce 2012 investovala 1,9 mil euro do projektů na zvýšení udržitelnosti pěstování bavlny, které se dotkly více jak 100 000 pěstitelů. V současné době pochází již 34 % námi používané bavlny z preferovaných zdrojů včetně farem s licencí na pěstování bavlny udržitelným způsobem („Better Cotton“).

Naše investice do obnovitelných zdrojů energie dosahují 1,5 miliardy euro. Zaměřujeme se zejména na využití větrné a sluneční energie a naším cílem je být do roku 2020 schopni vyrobit tolik obnovitelné energie, kolik spotřebují všechny obchodní domy a budovy IKEA Group na celém světě. V roce 2012 tvořil podíl obnovitelné energie na celkové spotřebně 34 procent. Koncem roku jsme měli např. na našich budovách instalováno 250 000 solárních panelů a využívali jsme 83 větrných turbín.
Lepší život pro lidi a komunity

Lepší život pro lidi a komunity


Snažíme se zlepšovat život jak našim vlastním zaměstnancům, tak zaměstnancům našich dodavatelů, komunitám a dětem na celém světě.

Naši zaměstnanci pocházejí z nejrůznějších koutů světa, ale vyznávají a sdílejí stejné hodnoty. Podporujeme diverzitu, která je pro nás důležitá, a např. v minulém roce jsme zvýšili počet žen ve vedoucích funkcí ze 40 % na 47 %. Velice nás těší, že 83 % našich zaměstnanců v zaměstnaneckém průzkumu uvedlo, že jsou hrdí na to, jaké kroky IKEA podniká v oblasti udržitelnosti.

Naše pozornost je samozřejmě zaměřena i na dodavatele, kteří musí splňovat požadavky našeho kodexu IWAY, jehož cílem je dbát o dobré pracovní podmínky a minimalizovat dopad činnosti dodavatelů IKEA na životní prostředí. Koncem finančního roku 2012 jsme prověřili všechny naše dodavatele, zda splňují požadavky IWAY, a s těmi, kteří je nesplnili, jsme se rozloučili. Každý rok provádíme tisíce kontrol jak vlastními silami, tak za pomoci externích auditorů, abychom si ověřili, že naši dodavatelé naše vysoké požadavky opravdu splňují.

V našich snahách o lepší život pro lidi a komunity, dotčené naší činností, chceme samozřejmě pokračovat. Nadace The IKEA Foundation darovala v roce 2012 82 milionů euro (v roce 2011 to bylo 65 mil euro) na pomoc dětem z rozvojového světa. Tyto prostředky jsou použity na financování aktuálních projektů UNICEF a nadace Save the Children, které by měly pomoci zhruba 100 miliónu dětí.