דלג לתוכן העיקרי
דלג לרשימת המוצרים

חזיתות BODARP בצבע אפור-ירוק

דלתות וחזיתות למגירות BODARP באפור-ירוק יוצרות במטבח תחושה פתוחה ומזמינה עם מגע מודרני. דלתות וחזיתות למגירות אלה מיוצרות במפעלים שעושים שימוש בחשמל מתחדש, והן מצופות ביריעה העשויה מפלסטיק ממוחזר.

סינונים ומיונים

26 פריטים
השוואה

26 מוצרים נמצאו

אפשרויות נוספותBODARP דלת ‎40x60 ס"מ‏

BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎30x80 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎60x140 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎60x60 ס"מ‏

אפשרויות נוספותBODARP חזית מגירה ‎40x40 ס"מ‏

BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎80x10 ס"מ‏BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎40x20 ס"מ‏BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎60x40 ס"מ‏

אפשרויות נוספותBODARP דלת ‎30x80 ס"מ‏

BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎40x60 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎60x140 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎60x60 ס"מ‏

אפשרויות נוספותBODARP חזית מגירה ‎80x10 ס"מ‏

BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎40x40 ס"מ‏BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎40x20 ס"מ‏BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎60x40 ס"מ‏

אפשרויות נוספותBODARP דלת ‎60x140 ס"מ‏

BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎40x60 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎30x80 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎60x60 ס"מ‏

אפשרויות נוספותBODARP דלת ‎60x60 ס"מ‏

BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎40x60 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎30x80 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎60x140 ס"מ‏

אפשרויות נוספותBODARP דלת ‎30x60 ס"מ‏

BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎40x60 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎30x80 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎60x140 ס"מ‏

אפשרויות נוספותBODARP דלת ‎40x40 ס"מ‏

BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎40x60 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎30x80 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎60x140 ס"מ‏

אפשרויות נוספותBODARP חזית מגירה ‎40x20 ס"מ‏

BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎40x40 ס"מ‏BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎80x10 ס"מ‏BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎60x40 ס"מ‏

אפשרויות נוספותBODARP חזית מגירה ‎60x40 ס"מ‏

BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎40x40 ס"מ‏BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎80x10 ס"מ‏BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎40x20 ס"מ‏

אפשרויות נוספותBODARP דלת ‎60x120 ס"מ‏

BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎40x60 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎30x80 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎60x140 ס"מ‏

אפשרויות נוספותBODARP דלת ‎60x40 ס"מ‏

BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎40x60 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎30x80 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎60x140 ס"מ‏

אפשרויות נוספותBODARP דלת ‎20x80 ס"מ‏

BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎40x60 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎30x80 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎60x140 ס"מ‏

אפשרויות נוספותBODARP דלת ‎40x200 ס"מ‏

BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎40x60 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎30x80 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎60x140 ס"מ‏

אפשרויות נוספותBODARP חזית מגירה ‎40x10 ס"מ‏

BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎40x40 ס"מ‏BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎80x10 ס"מ‏BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎40x20 ס"מ‏

אפשרויות נוספותBODARP חזית מגירה ‎60x20 ס"מ‏

BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎40x40 ס"מ‏BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎80x10 ס"מ‏BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎40x20 ס"מ‏

אפשרויות נוספותBODARP דלת ‎60x100 ס"מ‏

BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎40x60 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎30x80 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎60x140 ס"מ‏

אפשרויות נוספותBODARP דלת ‎60x200 ס"מ‏

BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎40x60 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎30x80 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎60x140 ס"מ‏

אפשרויות נוספותBODARP חזית מגירה ‎80x40 ס"מ‏

BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎40x40 ס"מ‏BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎80x10 ס"מ‏BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎40x20 ס"מ‏

אפשרויות נוספותBODARP דלת ‎40x140 ס"מ‏

BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎40x60 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎30x80 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎60x140 ס"מ‏

אפשרויות נוספותBODARP חזית מגירה ‎60x10 ס"מ‏

BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎40x40 ס"מ‏BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎80x10 ס"מ‏BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎40x20 ס"מ‏

אפשרויות נוספותBODARP דלת ‎40x80 ס"מ‏

BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎40x60 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎30x80 ס"מ‏BODARP דלת, אפור-ירוק, ‎60x140 ס"מ‏

אפשרויות נוספותBODARP חזית מגירה ‎80x20 ס"מ‏

BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎40x40 ס"מ‏BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎80x10 ס"מ‏BODARP חזית מגירה, אפור-ירוק, ‎40x20 ס"מ‏
מציג 24 מתוך 26