Ugrás a fő tartalomra

Kreatív verseny gyerekeknek

Egy nő kartonpapír fagylaltot készít és fehér festékkel tölcsért rajzol rá.

Megvannak a Kartonpapír kihívás nyertesei!

Nézd meg a kreatív verseny győztes alkotásait!
Köszönjük, hogy szavaztál és gratulálunk a nyerteseknek!
2021. július 1-jét követően emailben fogjuk őket értesíteni.


Orosz Zoltán - Én a markolós

Apukám nagy gépeken dolgozik, imádom én is a markolót, és anyukámmal közösen készítettünk egyet nekem itthonra, most már nekem is van ☺️☺️

Czégény Csenge - Az én váram Mátyás király korában

Az én váram a digitális oktatás alatt készült egy iskolai projekt keretében, amikor Hunyadi Mátyás volt a témahét. Az egész család dolgozott rajta, Anya, Apa, még - az öcsém- Botond is. Csak papírból készült, újrahasznosított anyagból.

Kollár Benjámin – Sárkánybenő

Ovizárás idején egyik délelőtt kreatívkodni volt kedvünk. Kartonpapír alapra, vízfestékkel festettük a sárkányt, majd a szelektív kukánkban található színes csoki, teás, kávés papírokból kivágott pikkelyekkel díszítettük, szeme műanyag kupak. Olyan szép lett, hogy a legnagyobb tesó elkérte, és a falára kitette.

Mit nyernek a győztesek?

ENEBY Bluetooth® hangszóró, 20x20 cm. 16 990 Ft

ENEBY akkumulátor 6490 Ft

A második generációs ENEBY hangszóró teljesítménye még professzionálisabb, tiszta és erős hangzást biztosít, bárhol is használod. ENEBY akkumulátort is kapsz mellé, ami 8-10 órára elegendő töltöttséget biztosít. Ünnepeld a győzelmedet zenével - akár a parkban is, hisz nem lesz szükséged kábelekre!

 • A „Karton kihívás“ verseny szabályzata, IKEA FAMILY tagok és gyermekeik részére

  A „Karton kihívás“ versenyt (továbbiakban: „Verseny“) az IKEA Lakberendezési Kft. (cégjegyzékszám: 0109162734, Adószám:10731084-2-44, 1148 Budapest, Örs vezér tere 22., továbbiakban: „IKEA”) szervezi.

  1. A Versenyt az IKEA 2021. május 28. és 2021. június 15. 23:59 között bonyolítja le.
   - Jelentkezési határidő: 2021. május 28. és 2021. június 15. 23:59 között
   - Szavazási időszak: 2021. június 23. és 2021. június 30. között
   - Nyertesek értesítése: 2021. július 01.
  2. A Versenyen azok az IKEA Family klubtagok és gyermekek vehetnek részt, akiknek szülei vagy törvényes képviselői aktív IKEA Family klubtagsággal rendelkeznek (továbbiakban: „ IKEA Family klubtagok”).A résztvevő gyermekek nem lehetnek 15 évesnél idősebbek (továbbiakban: „Résztvevő”). IKEA alkalmazottak és közvetlen hozzátartozóik, családtagjaik nem vehetnek részt a Versenyben.
  3. Minden Résztvevő egy alkotást nevezhet be a Versenyre, a meghatározott időszakban. Ha egy gyermek több alkotását szeretnék benyújtani, azt úgy tehetik meg, hogy minden szülőnek vagy törvényes képviselőnek külön-külön, saját IKEA Family kártyáját használva nevezi az alkotásokat.A résztvevő gyermeket a szülők vagy törvényes képviselők segíthetik a pályamű elkészítésében.
  4. A Verseny nevezési lapján minden IKEA Family klubtagnak meg kell adnia a Résztvevő gyermek keresztnevét és életkorát.
  5. Az IKEA fenntartja a jogot, hogy az IKEA Family adatbázisban bármikor ellenőrizze, hogy az IKEA Family klubtag megfelel-e a Versenyen való részvétel feltételeinek.
  6. A Versenyben való részvételnek nem előfeltétele vásárlás vagy bármilyen nevezési díj befizetése.
  7. Minden nevezést benyújtó IKEA Family klubtag a részvétellel egyidőben elfogadja a Verseny Általános Részvétei Feltételeit. A Versenyre történő nevezés egyben a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulásnak is minősül.

  Hogyan lehet részt venni?

  1. A Versenyre a felhívást az IKEA a www.IKEA.hu weboldalon és az IKEA Family hírlevélben teszi közzé.
  2. A Verseny a következő módon zajlik: arra kérjük az IKEA Family klubtagokat, hogy töltsék fel az IKEA.hu/ikea-family oldalra az általuk kartonból készített alkotásuk fényképét, valamint annak rövid történetét, hogy hogyan készült az alkotás, és mit képvisel.
  3. Az IKEA Family klubtag 1 db, legfeljebb 6 MB méretű fotót tölthet fel, és egy rövid, legfeljebb 500 karakter hosszúságú leírást írhat a nevezési lap megfelelő mezőibe.
  4. A feltöltött fotó(ka)t és az űrlapon megadott kapcsolódó leírást az IKEA.hu/ikea-family weboldalon tesszük közzé.
  5. Ezt követően az IKEA áruház szakképzett munkatársai – a Zsűri – 20 fotót választanak ki ("Verseny Döntősei"). Az alkotások elbírálásakor, a Verseny Döntősei kiválasztásakor olyan kritériumokat tartanak szemelőtt, mint a megjelenés, az egyediség/ kivitelezés, kreativitás és mögöttes történet.
  6. A 20 kiválasztott Verseny Döntős kreációja az IKEA weboldalán kerül bemutatásra.
  7. A következő fordulóban, az IKEA Family klubtagok szavazással választják ki azt a 3 győztes, kartonból készült alkotást ("Versenygyőztesek"), melyek szerintük a leginkább megfelelnek a kreatív feladatnak.
  8. Minden IKEA Family klubtag csak egy szavazattal rendelkezik, és a szavazáshoz be kell jelentkeznie az IKEA Family profilján keresztül.
  9. Abban az esetben, ha szavazat egyenlőség alakul ki a pályamunkák között, a nyertest az IKEA Országos Vevői Elkötelezettség és Lojalitás menedzsere választja ki.
  10. A három legtöbb szavazatot kapott Versenygyőztes kerül díjjazásra.

  Díjak és díjazás

  1. Mindegyik Versenygyőztes egy előre meghatározott IKEA terméket kap díjazásul (ENEBY cikkszám: 404.574.98), amelyet az IKEA.hu/ikea-family oldalon teszünk közzé legkésőbb a Verseny első napján, azaz 2021. május 28-án.
  2. A díjak nem képezik tárgyalás alapját.
  3. A díj sem részben sem egészben nem váltható készpénzre vagy annak alternatívájaként IKEA ajándékkártyára vagy egyéb fizető eszköre. Bármely esetleges adókötelezettséget, amely az elnyert díj alapján vagy azzal összefüggésben keletkezik, az IKEA-nak kell megfizetni a helyi jogszabályoknak megfelelően.
  4. Az IKEA fenntartja magának azt a kizárólagos jogot, hogy másik Versenygyőztest válasszon, és a díjat egy másik Résztvevőnek ítélje, ha az IKEA-nak alapos oka van feltételezni, hogy a szóban forgó Résztvevő a jelen dokumentumban foglalt szabályoknak, a verseny kiírásnak nem felelt meg, illetve olyan módon viselkedett, amelyet az IKEA nem megfelelőnek, jogellenesnek vagy sértőnek ítél.
  5. A Verseny Döntőseivel és a Versenygyőztesekkel az IKEA e-mailben és/vagy telefonon veszi fel a kapcsolatot.
  6. A Versenygyőzteseknek 2 hét áll rendelkezésükre nyereményük átvételére, az értesítéstől számítva. Amennyiben ezen idő alatt nem jeletkeznek nyereményükért vagy nem történik meg az egyeztetés az átvételről, elveszti jogosultságát annak átvételhez.
  7. Az IKEA a követekező legtöbb szavazatott kapott Versenyzőt értesíti ki.

  Felelősség és engedélyek

  1. A verseny szervezője az IKEA. A Versennyel kapcsolatos kérdéseket vagy kéréseket a következő oldalon keresztül lehet elküldeni: hu/kapcsolat.
  2. Az IKEA nem vállal felelősséget semmilyen jellegű hálózati, számítógépes vagy szoftverhibáért, amely korlátozza vagy késlelteti az pályázat/ e-mail beérkezését vagy elküldését. Az elküldés igazolása nem igazolja az e-mail beérkezését.
  3. Az IKEA nem vállal felelősséget a díjazás rajta kívül álló okok miatti elhalasztásából, visszavonásából, késedelmes kézhez vételéből vagy módosításából eredő károkért, illetve külső beszállítók intézkedéseiért vagy mulasztásaiért. Az IKEA semmilyen módon nem zárja ki vagy korlátozza a saját gondatlanságából, csalásból vagy előre nem látható körülményekből eredő halálesetekre vagy személyi sérülésekre vonatkozó felelősségét.

  Személyes adatok

  1. A Versenyben való részvételhez az IKEA Family klubtagoknak meg kell adniuk a Résztvevő egyes személyes adatait, legalább a Résztvevő nevét és életkorát. Az adatok megadása nélkül nem lehet részt venni a versenyben.
  2. A Verseny céljaihoz szükséges személyes adatokat a Verseny időtartama alatt, a Versenygyőztesek esetében pedig az alábbiakban meghatározottak szerint valamivel hosszabb ideig kezeljük.
  3. Az IKEA Family klubtagjai tudomásul veszik, hogy amennyiben a Résztvevőt Versenygyőztesnek választják ki, adatait (keresztnév, életkor és termékfotó) mind online, például weboldalunkon és a közösségi médiában, mind a szervezők által jogos érdekből használt nyomtatott sajtóban közzéteszik, a Verseny végét követően 3 hónapig.
  4. Az IKEA Family klubtagnak jogában áll személyes adataihoz hozzáférni, azokat kijavítani vagy törölni, adott esetben a felhasználásukat korlátozni, ha egyéb jogszabály másként nem rendelkezik.
  5. Joga van a hozzájárulása alapján megadott adatok hordozhatóságához, azaz ahhoz, hogy géppel olvasható és szabványos formátumban másolatot kapjon az adatokról.
  6. Jogosult tiltakozni a személyes adatainak a jogos érdek alapján történő kezelése és felhasználása ellen.
  7. Jogában áll bármikor visszavonni az egyes adatkezelési tevékenységekhez adott hozzájárulásá A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatoknak a hozzájárulás visszavonása előtti feldolgozásának jogszerűségét.
  8. Ezeket a jogokat a személyes adatok védelméértfelelős személyen keresztül lehet gyakorolni, akihez írásban lehet fordulni e-mailben a data.privacy.hu@ikea.com címen, vagy postai úton az alábbi címen: Adatvédelem, IKEA Lakberendezési Kft., 1148 Budapest, Örs vezér tere 22.
  9. Jogában áll panaszt tenni az illetékes hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság). Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ügyfelszolgálat@naih.hu, honlap:www.naih.hu

  Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

  1. A Versenyre beérkező valamennyi pályaműnek a Résztvevő eredeti alkotásának kell lennie.Minden szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagosan, a szerzői jogokat, a Résztvevők fotóin szereplő mintákhoz és az alkotói folyamat leírásához fűződő jogokat, az alkotások benyújtásakor az IKEA tulajdonába kerül.
  2. A marketingkommunikációban a Résztvevőt csak a keresztnevével vagy egyáltalán nem azonosítják.
  3. A Versenygyőztesek közül, akinek a fotóit kereskedelmi célokra használják fel, nem rendelkezik formatervezési jogokkal, illetve a jelen szerződéses feltételekben feltüntetett díjakon túl nem kap javadalmazást, jutalmat vagy egyéb juttatást a terveik felhasználásából eredően.

  Alkalmazandó jog

  Jelen Versenyre és az abból eredő vagy azzal bármilyen módon összefüggő jogvitákra vagy követelésekre Magyarország hatályos törvényei az irányadók, azokat a Magyarországon hatályos törvények szerint kell értelmezni, és a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. A Versenyre való nevezéssel mindenki elfogadja az Általános Részvételi Feltételeket, és beleegyezik azokba.

  Budapest, 2021. május 28.