Ugrás a fő tartalomra

Édes kihívás! Karácsonyi süteménysütő verseny

Egy apa és kislánya süteményt készít.

Megvannak az Édes kihívás nyertesei!

Nézd meg, melyik receptek nyerték meg az Édes kihívást!

Köszönjük a szavazatodat!

Gratulálunk a nyerteseknek, akiket a 2021. november 15-ei héten e-mailben értesítünk. 

1. Elvarázsolt erdő Brigittától

2. Vörösáfonyás-étcsokoládés karácsonyi tortácskák (gluténmentes, vegán)

3. Vörösáfonyás-étcsokoládés gesztenyegömbök


Általános részvételi feltételek – Karácsonyi süteménysütő verseny

Általános részvételi feltételek

Karácsonyi süteménysütő verseny IKEA Family tagok részére (a továbbiakban „Verseny”)

Az IKEA Lakberendezési Kft., (cégjegyzékszám: 01-09-162734, székhely: Adószám:10731084-2-44, 1148 Budapest, Örs vezér tere 22. továbbiakban: („IKEA”), elektromos levelezési címe: Kapcsolatfelvételi és reklamációs űrlap, Süteménysütő Versenyt (továbbiakban „Verseny”) szervez jelen Általános Részvételi Feltételekkel.
AZ IKEA fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Részvételi Feltételeket módosítsa vagy kiegészítse. A módosítások, illetve kiegészítések a www.ikea.hu internetes oldalon lesznek elérhetőek. A jelen Általános Részvételi Feltételek bármely változása a változás vagy kiegészítés hatálybalépését követő Karácsonyi süteménysütő versenyre vonatkozó jogügyletekre vonatkozik.

A részvétel feltételei

 1. A versenyt az IKEA Lakberendezési Kft. (1148 Budapest, Örs vezér tere 22. adószám: 10731084-2-44), mint IKEA szervezi meg. Az IKEA munkatársai és közeli családtagjai/hozzátartozói nem vehetnek részt a Versenyben.
 2. A verseny aktív IKEA Family tagok részére lesz megtartva, 2021. október 18. – 2021. november 15. időszakban. A versenyen kizárólag az aktív IKEA Family tagok vehetnek részt.
 3. A versenyben részt vevő IKEA Family tagoknak rendelkezniük kell meglévő/aktív IKEA Family tagsággal.
 4. IKEA Family tagnak a meghirdetett verseny ideje alatt is van lehetőség jelentkezni, az IKEA honlapján és az áruházakban.
 5. Az IKEA fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor bekérje a versenyben részt vevő IKEA Family tag Family kártyáját és/vagy a versenyben való részvételi jogosultságának igazolását, valamint hogy a Family adatbázisban ellenőrizze a megadott IKEA Family adatokat. Amennyiben egy résztvevőt felszólítanak a fenti igazolások benyújtására, de azt elmulasztja, vagy nem szerepel az adatbázisban, úgy az IKEA saját megítélése szerint kizárhatja a résztvevőt a versenyből.
 6. A versenyben való részvételnek nem előfeltétele vásárlás vagy valamely díj befizetése.
 7. Egy IKEA Family tag csak egy recepttel vehet részt a versenyben, a megadott határidőn belül. A későn, határidőn túl beküldött receptek nem vehetnek részt a versenyben.
 8. A résztvevőknek a kiküldött IKEA Family hírlevélen keresztül megadott linken keresztül vagy az IKEA Family honlapján kell feltölteni és beküldeni a receptet, hogy részt vehessenek a versenyben.

A verseny szabályai

A Verseny 2 fordulóból áll:

 1. A verseny időtartama: a Verseny 2021. október 18. és 2021. november 15. között kerül megrendezésre.

Hogyan lehet részt venni a versenyben?

 1. Minden IKEA Family Klubtagnak, aki részt kíván venni a Versenyben, el kell fogadnia a Verseny Általános Részvételi Feltételeit. A Versenyre való nevezés egyúttal a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásnak is minősül.
 2. A Versenyre az IKEA honlapján és az IKEA Family hírlevélben kiküldött információk alapján lehet jelentkezni.
 3. A megadott időszak alatt, az IKEA Family tagnak fel kell töltenie egy általa elkészített receptet és annak leírását, mely megfelel a kiírásban szereplő feltételeknek és ezzel egyidőben megadja keresztnevét.
 4. Vörösáfonya-lekvár és csokoládé felhasználásával kell megalkotniuk receptjüket (melyek az IKEA kínálatában is megtalálhatók), a Verseny honlapján megadottak szerint, a recept rövid leírásával együtt.
 5. Az IKEA Family Klubtagnak ezután fel kell töltenie egy legfeljebb 2 MB méretű fényképet az elkészített ételről, és a nevezési lap megfelelő mezőibe be kell írnia egy legfeljebb 500 karakteres rövid leírást, receptet. Az űrlap az IKEA.hu/ikea-family honlapon lesz elérhető.
 6. Az IKEA áruházak képzett munkatársai – a zsűri – ezután kiválasztanak 20 receptfotót (a „Verseny Döntősei”).
 7. A következő fő kritériumok alapján kerülnek elbírálásra a beküldött receptek és kerülnek kiválasztásra a döntősök:
  1. hozzávalók felsorolása – a receptnek tartalmaznia kell a vörösáfonya-lekvárt és csokoládét,
  2. kreativitás és eredetiség,
  3. a recept szövegének „formája",
  4. „vizuális forma” – az étel megjelenése és fotója.
 8. Az IKEA ezt követően, a kiválasztott 20 (húsz) döntős pályázatot bemutatja honlapján.
 9. A következő fordulóban az IKEA Family Klubtagok szavazással választják ki a 3 nyertes receptet (a „Verseny Győztesei”), melyek véleményük szerint a legsikeresebben teljesült receptek. Minden IKEA Family Klubtagnak több szavazata van, és a szavazáshoz be kell jelentkezniük az IKEA Family fiókjukon keresztül.
 10. Abban az esetben, ha bármelyik fotó/recept egyenlő szavazatot kapna, a győztest az IKEA CZHUSK Loyalty Managere választja ki.
 11. A három legtöbb szavazatot kapott recept nyeri el a Verseny Győztes díját.

Díjak és nyeremények

 1. A nyertesek értesítése az IKEA Family adatbázisban megadott e-mail címen vagy telefonon keresztül történik meg, legkésőbb 2021. november 15-ig.
 2. A játék díja 15.000 (azaz tizenötezer) Forint értékben feltöltött online IKEA ajándékkártya az első 3 helyezettnek.
 3. A nyeremény az IKEA Family tag által megadott, adatbázisban is szereplő e-mail címre kerül kiküldésre.
 4. A díjak nem képezik tárgyalás alapját, nem ruházhatók át és nem válthatók vissza. A díjak sem egészben sem részben nem válthatók készpénzre vagy bármilyen egyéb más fizetési alternatívára. Az IKEA fenntartja magának a jogot, hogy az díjat vis major esetén egy azzal azonos értékű másik díjra cserélje.
 5. A kapott díj alapján vagy azzal kapcsolatban felmerülő adókötelezettségeket az IKEA fizeti meg a helyi jogszabályoknak megfelelően.
 6. Amennyiben az IKEA Family tag által megadott e-mail címen, a résztevevő nem ellenőrzi leveleit, az IKEA nem vállalja a felelősségét.
 7. Amennyiben a nyertes nem megfelelő e-mail címet adott meg az IKEA nem vállal felelősséget, ebből adódó hátrány az IKEA Family tagot terheli.
 8. Az IKEA fenntartja magának azt a kizárólagos jogot, hogy másik nyertest válasszon, és a díjat egy másik résztvevőnek ítélje, ha az IKEA-nak alapos oka van feltételezni, hogy a szóban forgó résztvevő jelen részvételi feltételeknek nem felelt meg vagy azokat megszegte, illetve olyan módon viselkedett, amelyet az IKEA nem megfelelőnek, jogellenesnek vagy sértőnek ítél.
 9. A verseny nyerteseit az IKEA választja ki a megadott feltételek alapján. Ez a döntés végleges. Az IKEA Family tagokkal az IKEA nem folytat levelezést a verseny nyerteseivel kapcsolatos bármilyen ügyben.

Felelősség és engedélyek

 1. Jelen versenyt az IKEA Lakberendezési Kft. szervezi, amelynek a bejegyzett székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22. A versennyel kapcsolatos kérdéseket vagy kéréseket a Kapcsolatfelvételi és reklamációs űrlapon lehet megtenni.
 2. Az IKEA nem vállal felelősséget semmilyen hálózati, számítógépes vagy szoftverhibáért, amely korlátozza, vagy késlelteti a pályázat feltöltését, beküldését. Az elküldés igazolása nem igazolja az pályázat beküldését.
 3. Az IKEA nem vállal felelősséget a díj rajta kívül álló okok miatti elhalasztásából, visszavonásából, késedelmes kézhez vételéből vagy módosításából eredő károkért, illetve külső beszállítók intézkedéseiért vagy mulasztásaiért. Az IKEA nem zárja ki, illetve nem korlátozza a hanyagságból, csalásból vagy előre nem látható körülményekből eredő, vonatkozó felelősségét.

Személyes adatok

 1. A versenyen történő részvétel elengedhetetlen része a személyes adatok megadása.
 2. Az IKEA Family Klubtagok tudomásul veszik, hogy amennyiben egy Résztvevő a Verseny Győzteseként kiválasztásra kerül, úgy adatait (név, fénykép és a recept leírása) a szervezők közzéteszik az interneten, mint például a szervezők által használt honlapokon és közösségi hálózatokon, jogos érdekük alapján, a Verseny végétől számított 3 hónapig.
 3. A versenyben való részvétellel a résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy ezeket az adatokat a megnevezett célokra további beleegyezés, értesítés vagy kompenzáció nélkül felhasználják a hozzájárulás visszavonásáig, de maximum a verseny lezárást követő 3 hónapig.
 4. A Versenyre történő IKEA Family fiókba történő bejelentkezéssel a résztvevők hozzájárulásukat adják, az adatbázisban feltüntetett személyes adatok feldolgozásához, ideértve a versenyen való részvétel céljaira és idejére vonatkozóan, a díj átadására és további feldolgozására, csak akkor, ha erre szükség van a helyi szabályok szerint (elszámolás, adók stb.).
 5. A Verseny érdekében szükséges személyes adatokat a Verseny időtartama alatt, a Győztesek esetében pedig az alábbiakban meghatározottak szerint, valamivel hosszabb ideig kezeljük.
 6. Az IKEA Family tagnak jogában áll személyes adataihoz hozzáférni, azokat kijavítani vagy törölni, adott esetben a felhasználásukat korlátozni, ha ezt jogszabály nem korlátozza.
 7. A tagoknak joguk van a hozzájárulás alapján megadott adatok továbbításához, azaz ahhoz, hogy adataik másolatát szabványos, géppel olvasható formátumban megkapják.
 8. A tagoknak joguk van tiltakozni az adatok kezelése ellen, amennyiben a kérdéses adatok kezelése jogos érdek alapján történik.
 9. A tagoknak joguk van arra, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos egyes tevékenységekkel kapcsolatos hozzájárulásukat bármikor visszavonják. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok visszavonás előtti adatkezelésének jogszerűségét. A személyiségi jogok alkalmazható a cég adatvédelmi vezetőjénél data.privacy.hu@ikea.com e-mail címen keresztül, vagy postai úton az IKEA Lakberendezési Kft. 1148 Budapest, Örs vezér tere 22. címre küldött levélben.
 10. A résztvevőnek joga van panaszt benyújtani az NAIH adatvédelmi hatóságánál, amelynek címe és elérhetősége megtalálható a www.naih.hu oldalon.

Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

 1. Minden pályaműnek a Résztvevő eredeti alkotásának kell lennie. Minden szellemi tulajdonjog – beleértve többek között a szerzői jogokat, a Résztvevők fotóin és receptleírásaiban szereplő ipari mintákhoz fűződő jogokat – az IKEA-t illeti meg attól a pillanattól kezdve, amikor ezeket az alkotásokat benevezik a Versenybe.
 2. A marketing-kommunikációban a Verseny Résztvevője csak a keresztnevén kerül megnevezésre, illetve adott esetben egyáltalán nem is kerül megnevezésre.
 3. A Verseny 3 Győztese közül, akiknek a fotóit kereskedelmi célokra használjuk fel, egyikük sem rendelkezik semmilyen joggal az alkotással (design) kapcsolatban (formatervezési mintaoltalom), és nem részesül semmilyen pénzügyi kompenzációban, díjazásban vagy egyéb juttatásban az alkotásuk (design) felhasználása eredményeképpen, kivéve a díjat, amelyet a valamennyi Résztvevőre irányadó jelen Általános Részvételi Feltételeknek megfelelően kapnak.
 4. Jelen verseny és a versenyből eredő vagy azzal kapcsolatos vitákra vagy igényekre a magyarországi törvények vonatkoznak.
 5. A jelen versenyben való részvétellel valamennyi résztvevő elfogadja jelen Részvételii Feltételeket, és azokat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Dátum: Budapest, 2021. október 18.