Ugrás a fő tartalomra

Használt IKEA gyermekbútor visszavásárlása (garantált visszavásárlás IKEA Family tagoknak)

Az IKEA Lakberendezési Kft., (székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22., ) cégjegyzékszáma: 01-09-162734, adószáma: 10731084-2-44; nyilvántartását vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, elektromos levelezési címe: Kapcsolatfelvételi és reklamációs űrlap
Honlap: www.IKEA.hu (a továbbiakban: IKEA)
Jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) 2022. augusztus 1. napján lépnek hatályba. Az IKEA Lakberendezési Kft az Országos Kereskedelmi Szövetség tagja.

Tárhelyszolgáltató
Cégnév: IKEA IT AB
Elérhetőség: data.privacy.hu@IKEA.com
Székhely: Ikeagatan 7, SE- 343 81 Älmhult, Svédország

Az IKEA fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítsa vagy kiegészítse. A módosítások, illetve kiegészítések a www.ikea.hu internetes oldalon lesznek elérhetőek. A jelen Általános Szerződési Feltételek bármely változása a változás vagy kiegészítés hatálybalépését követő használt IKEA gyermekbútor visszavásárlására vonatkozó jogügyletekre vonatkozik.

 • A jelen ÁSZF hatályos változata az IKEA.hu, ikea.hu/garantalt-visszavasarlas címen érhető el, amely kizárólag IKEA Family tagok által megvételre felajánlott használt IKEA gyermekbútorok, IKEA (továbbiakban: Vevő) általi visszavásárlására vonatkozik. Az eladni kívánt használt IKEA gyermek bútorok az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel értékesíthetők az IKEA, mint vevő számára az IKEA áruházakban.

  Az ÁSZF, az IKEA, mint Vevő, és a Fogyasztónak minősülő IKEA Family tag, mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Family klubtagsággal nem rendelkező személyek jelen ÁSZF-ben foglalt szolgáltatás nem vehető igénybe.

  A természetes személyek az IKEA honlapján bármikor és az áruházakban található KIOSK- nál, nyitvatartási időben tudnak regisztrálni a klubba.

  A visszavásárlásra felkínált gyermekbútor megvásárlása nem lehet 24 hónapnál régebbi.

  Eladó csak saját tulajdonában álló használt IKEA gyermekbútorokat jogosult értékesítésre felajánlani az IKEA számára, illetve ezen termékeket eladás céljából bemutatni az IKEA áruházak Vevőszolgálatainál. Az Eladó a termékek értékesítésre történő ajánlásával elfogadja az érvényes ÁSZF- t és az Adatkezelési Tájékoztatót.

  Az IKEA használt IKEA gyermekbútor értékesítésére vonatkozóan csak 18. életévüket betöltött magánszemélyek ajánlhatnak fel, illetve tehetnek értékesítésre vonatkozó ajánlatot, akik érvényes Family klubtagsággal rendelkeznek. Az IKEA termékek IKEA részére történő felajánlásával és későbbi értékesítésével az Eladó nem válik jogosulttá az IKEA vagy az IKEA-val szerződéses kapcsolatban álló vállalkozók védjegyei, üzleti elnevezése, logója, stb. használatára.

 • Az Eladó az IKEA honlapján található kalkulátor segítségével tudja előkalkulálni az eladásra szánt termék lehetséges visszavásárlási árát, miután megadja a szükséges paramétereket, az itt kiszámított ár kizárólag tájékoztató jellegű és nem minősül az IKEA, mint Vevő részéről árajánlatnak.

  Az Eladónak rendelkeznie kell érvényes IKEA Family tagsággal, kártyaszámát a termékek eladásra történő felajánlásakor be kell tudni mutatnia. Amennyiben az Eladó nem tudja felmutatni az IKEA Family kártyáját az IKEA- nak jogában áll elutasítani a gyermekbútorok átvételét, illetve visszavásárlását.

  A weboldalon található kalkulátorhoz először a jelölő négyzetekben kell megjelölni a szabott feltételeket és csak amennyiben minden itt szereplő adatnak megfelel a termék, az Eladó a „Következő” gombra történő kattintással tud továbblépni.

  A következő lépésben kell kiválasztani a bútor kategóriáját, típusát. Ezt követően a megadott kategóriába tartozó és meghatározott gyermekbútorok jelennek meg. Ha a termék nem szerepel az IKEA által meghatározott listában, az Eladó nem tudja tovább folytatni a kalkulációt az adott termék esetén. Miután az Eladó az itt szereplő termékek közül szeretne visszavásárlást kezdeményezni, következő lépésként meg kell adni a gyermekbútor vásárlási idejét, havi viszonylatban. Itt hozzá lehet még adni másik gyermekbútort, ha megtalálható a listában, illetve rákattintva a „Számítás” gombra, az Eladó számára a rendszer kalkulál egy ajánlott visszavásárlási árat, mely az IKEA- ra nézve nem kötelező érvényű. Itt az Eladó ki tudja választani az adott áruházat, ahova vissza szeretné vinni a gyermekbútort.

  A terméknél található QR kódot beolvasva az Eladó el tudja menteni a kalkulációt a termék adataival, kalkulált árával, kiválasztott áruházzal és a kalkuláció dátumával, időpontjával.

  Hozzá tud adni másik gyermekbútort és/ vagy újra tudja kezdeni az itt található gombokra történő kattintással a számítást.

  Kizárólag az IKEA által forgalmazott és meghatározott körű IKEA termékek azok, amelyek az értékesítés tárgyai lehetnek, amely kérdés eldöntésében (kétség esetén) kizárólag az IKEA dönt. A termékek bármely megjelenítése a www.ikea.hu címen csak tájékoztató jellegű. Az IKEA fenntartja a jogot arra, hogy jelen ÁSZF alapján korlátozza az Eladó által eladásra kínált egyes IKEA termékek típusát, valamint azok darabszámát.

 • Az adásvételi szerződés megkötésekor az Eladó átadja az adásvétel tárgyát képező termékeket az IKEA-nak. Az IKEA az Eladó által elfogadott vételár megfizetésével válik a termék tulajdonosává.

 • Az ajánlat megtételéhez IKEA Family klubtagsággal kell rendelkeznie az Eladónak. A terméknek meg kell felelnie az IKEA által meghatározott feltételeknek, szerepelnie kell a terméklistában.

  Eladó a megvételre felajánlott használt termékeket saját költségén és kockázatára szállítja be az IKEA áruházba megtekintésre, így végleges adás-vételi szerződés megkötésének elmaradása, illetve meghiúsulása miatt az Eladó az IKEA-val szemben igényt nem támaszthat.

  Az IKEA a termék átadás-átvételére alábbi átadási módot kínálja: személyes áruátadás a megjelölt IKEA áruházba az Eladó részéről történő beszállítással.

  Az adásvételi szerződés nem a használt IKEA gyermekbútorok áruházba történő beérkezésekor, hanem a termékek IKEA általi szemrevételezését követően a végleges vételi ár közlését követően a termékek Eladó általi átadása és IKEA általi átvételi pillanatában köttetik meg. Ebben a pillanatban keletkeznek az Eladó és az IKEA, mint Vevő közötti kölcsönös jogok és kötelezettségek. Ezen jogokat és kötelezettségeket az adásvételi szerződés és az adásvételi szerződés részét képező jelen ÁSZF tartalmazza. Az adásvételi szerződés nyelve a magyar.

  Az IKEA és az Eladó közötti szerződésre a magyar jog az irányadó.

 • Az Eladó az általa, megvételre ajánlandó IKEA használt gyermekbútort bemutatja a kiválasztott IKEA áruházban. Az Eladót terheli a beszállítás/ elszállítás valamint rakodás költsége, mely nem terhelhető az IKEA-ra mint Vevőre, amennyiben a termék visszavásárlása elutasításra kerül.

  Átadáskor az IKEA gondosan ellenőrzi az eladásra kínált használt IKEA gyermek bútor állapotát, eredetét, illetve azt, hogy az megfelel a megszabott feltételeknek, mely alapján az előzetes árkalkuláció elkészül. Az Eladó köteles az átvétel során tájékoztatni az IKEA- t a termék hibájáról, sérüléseiről. A terméket összeszerelt állapotban köteles az Eladó átadni az IKEA-nak. Az IKEA a nem összeszerelt és nem megfelelő állapotú bútort nem köteles átvenni, ebben az esetben a jogügylet nem jön létre.

  Amennyiben az Eladó által beszállított használt IKEA gyermekbútor, nem található meg az IKEA terméklistában és/vagy nem megfelelő állapotú, nem felel meg az ÁSZF- ben felsorolt feltételeknek, illetve bármilyen további aggály merül fel a termék állapotával vagy tulajdonjogával kapcsolatban az IKEA- nak jogában áll egyoldalúan elutasítani a termék további vizsgálatát és átvételét.

  Az IKEA székhelye vagy telephelyei (fiók telepe) tekintendők az átadás helyének, ahova az Eladó beszállítja a visszavásárlásra felajánlani kívánt terméket.

  A termékeket nyitvatartási időben személyesen lehet bemutatni értékesítés céljára, illetve átadni az alábbi IKEA telephelyeken:

  Örs vezér téri áruház
  1148 Budapest, Örs vezér tere 22.

  Budaörsi áruház
  2040 Budaörs, Sport utca 2-4.

  Soroksári áruház
  1239 Budapest, XXIII. Vecsési út, hrsz.: 195836/32

  A Társaság a Vásárlók kérdéseit a +36 1 460 3160-as telefonszámon munkaidőben, vagy a IKEA.hu/kapcsolat keresztül, továbbá személyesen a Társaság bármelyik magyarországi áruházában válaszolja meg. További információ az IKEA.hu/aruhazak oldalon elérhető.

  Kérjük, minden esetben tájékozódjon az IKEA honlapján áruházaink nyitvatartásáról!

 • Az IKEA az árat kalkulátor alapján állapítja meg, mely több paraméter is figyelembe vesz, mint pl.: listában történő felsorolását, a termék életkorát, sérülését vagy egyéb hiányosságait stb.

  Az IKEA az Eladó által beszállított használt IKEA gyermekbútor ellenőrzését követően az Eladó által elfogadott vételár véglegesítésekor és az adásvételi szerződés megkötésekor köteles feltölteni a vételárral megegyező összeggel az IKEA ajándékkártyát, amelyet átad az Eladónak.

  A vételárat az Eladó kizárólag személyesen veheti át az adott áruházban, ahol az IKEA által véglegesen jóváhagyott vételár alapján a termék értékesítése és átadás- átvétele történik, az adott összeggel feltöltött IKEA ajándékkártya formájában. Az ajándékkártyán szereplő összeg nem váltható át készpénzre és egyéb fizetési módra.

 • 6.1. Szavatosság

  Az Eladó kijelenti, hogy az értékesített termékek minőségével, valamint egyéb jellemzőivel kapcsolatban az IKEA-t, mint vevőt teljeskörűen tájékoztatta. Az Eladó, szavatolja, hogy az értékesítésre felajánlott használt IKEA termék a tulajdonában van, illetve a termékek értékesítésre vonatkozóan jogosult adás-vételi szerződést kötni, a szerződés megkötése harmadik fél jogát nem sérti. Az Eladó az adásvételi szerződéstől, annak megkötését követően nem állhat el. Amennyiben a használt termékek IKEA részére történő bemutatása során a termék szemrevételezése és vizsgálata során az IKEA úgy dönt, hogy a termékeket nem veszi át és az adás-vételi szerződést nem köti meg, az Eladó köteles a termékeket saját költségén haladéktalanul elszállítani az IKEA áruházból. Amennyiben ezt a kötelezettségét elmulasztja az IKEA jogosult a használt termék megsemmisítése iránt intézkedni, amelynek költségét az Eladóra hárítja.

  Vitás kérdések esetén az IKEA a magyar jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el, indít eljárást.

  6.2. Panaszkezelés

  Az IKEA Lakberendezési Kft. minden panaszt az IKEA Panaszkezelési szabályzatának rendelkezései alapján kezel. Reklamáció esetén az Eladó az alábbiak szerint érheti el az IKEA-t:

  Ügyfélszolgálat (vevőszolgálat) címe

  1148 Budapest Örs vezér tere 22. (Örs vezér téri áruház) 

  2040 Budaörs Sport utca 2-4. (budaörsi áruház) 

  1239 Budapest Soroksár, XXIII. ker. Vecsési út, hrsz.: 195836/32 (soroksári áruház)

  Postacím: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22 Telefon: (36)1 460-31-60,

  E-mail: Kapcsolatfelvételi és reklamációs űrlap

  Honlap: www.IKEA.hu 

 • Az IKEA az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: a „Törvény”) szerint, mint adatkezelő az Eladó személyes adatait (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, vételár, termékek az ajánlat értékelése, a szerződés megkötése és a szerződés teljesítésének céljából, a szerződés teljesítéséhez szükséges ideig, az Eladó panaszainak kezeléséig és amennyiben szükséges, úgy a jogszabályok által megkövetelt ideig kezeli. . Eladó adatait az IKEA számviteli kötelezettsége teljesítése céljából is kezeli a jogszabályok (számviteli törvény) által megkövetelt ideig.

  Az IKEA nem továbbítja a személyes adatokat harmadik személyeknek - az IKEA Family alkalmazás működtetését, és a termékek megvételével kapcsolatos ügyek bonyolítását, stb., biztosító szerződéses partnerek kivételével. A személyes adatokat az Eladó önként adja meg, de az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. Amennyiben az Eladó nem járul hozzá a személyes adatai megadásához a fenti célra, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni, illetve az adás-vételi szerződés megkötését, az áruátvételt és vonatkozó megrendelést nem lehet teljesíteni.

  Felhívjuk figyelmet arra, hogy a számla esetében a számla kiállításához szükséges személyes adatok kezelése jogszabály kötelező rendelkezésén alapul.

  Az Eladónak joga van ahhoz, hogy adataihoz hozzáférhessen, joga van adatai helyesbítéséhez vagy törléshez, joga van arra, hogy korlátozza az adatkezelést, illetve megilleti az adathordozhatósághoz való jog, illetve, ha az adatkezelés a Társaság jogos érdekén alapszik tiltakozhat, az adatkezelés ellen. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat a jelen dokumentumban alább meghatározott elérhetőségeken lehet gyakorolni.

  Az Eladó a jogait az adatkezelő alábbi címén gyakorolhatja

  IKEA Lakberendezési Kft. részére levelet küldhet az alábbi címre: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22, vagy e-mait írhat az alábbi címre: data.privacy.hu@ikea.com

  Az Eladó személyes adatait, vásárlói elégedettségi-felmérés céljából 1 évig kezeljük, amely adatkezelésnek a jogalapja a Társaság jogos érdeke, célja szolgáltatás nyújtása. Az adatok az adatkezelő szerződéses partnere által az adatkezelőnek nyújtott elégedettségi felmérési szolgáltatás teljesítése során elérhetők. Az Eladónak joga van kifogást emelni az adatkezelés ellen, e célból kapcsolatba léphet az adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken. Az Eladó bármikor, a jogszabályban meghatározottak szerint jogosult a hozzájárulást visszavonni, de e hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti időszak adatkezelésének jogszerűségét.

  Az Eladó írásban bármikor visszavonhatja a megadott hozzájárulását az adatkezelő alábbi elérhetőségén: IKEA Lakberendezési Kft. 1148 Budapest, Örs vezér tere 22, vagy e-mailben: data.privacy.hu@ikea.com .

  Az IKEA használt IKEA bútor megvásárlásával kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója 3. Számú mellékletként csatolva.

  Az IKEA Adatkezelési Szabályzata elérhető az alábbi címen: https://www.ikea.com/hu/hu/customer-service/privacy-policy/

  Sütik

  Az online alkalmazás használatához külön regisztráció nem szükséges. Az Eladó honlapra történő első belépés alkalmával kap tájékoztatást a sütik fajtájáról, illetve használatáról. Az IKEA sütikre vonatkozó szabályzata az alábbi linken érhető el: https://www.ikea.com/hu/hu/customer-service/cookie-policy/

 • Az IKEA nem felelős a weboldal használatából vagy működtetéséből adódó károkért, vagy az alábbi esetek bármelyikéért, adódjon az bármilyen okból: az interneten küldött és/vagy fogadott adat meg nem érkezése; az internethálózat jelen szerződés teljesítését megakadályozó működési hibái; a fogadó készülékek vagy kommunikációs vonalak meghibásodása, bármely tartalom vagy adatelvesztése; bármely szoftver vagy weboldal meghibásodása; programhibák, rendkívüli események következményei vagy technikai hibák; ide értve a vis majort; valamint az Eladó internetszolgáltatójának díjait is. Bár gondosan ellenőriztük a weboldalon szereplő adatokat, fenntartjuk magunknak a jogot bármely számítási, szerkesztési illetve elírásból származó nyilvánvaló tévedés miatti változtatásra vagy egyéb módosításra.

 • A jelen Általános Szerződési Feltételekre Magyarország jogszabályai irányadók. 

  Fogyasztói panasz esetén a Fogyasztó az alábbi testületekhez fordulhat:

   Budapes Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály
  Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
  Telefon: +36 1 450 2598
  E-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

  Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály

  Cím: 1088. Budapest, József krt. 6. Telefon: +36 1 459 4843 E-mail cím: fogyved@pest.gov.hu

  További elérhetőségek és bővebb információ

  https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

  Az Eladó az itt felsorolt hatóságokhoz is fordulhat panaszával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz is (www.nmhh.hu ).

  A Társaság és a fogyasztónak minősülő Eladó közötti fogyasztói jogviták peren kívül is rendezhetők. Az ilyen peren kívüli vitarendezésre a Békéltető Testületek rendelkeznek hatáskörrel.

  Az IKEA székhelye szerint illetékes Békéltető Testület a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
  Budapesti Békéltető Testület
  Postacíme: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. és a
  Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
  Postacíme:1119 Budapest Etele út 59-61.

  További békéltető testületek felsorolását a 2. sz. mellékletet tartalmazza, illetve az alábbi linken érhető el
  https://www.ikea.com/hu/hu/customer-service/returns-claims/return-policy/

  https://fogyasztovedelem.kormany.hu/

  A vitarendezésre az Online Vitarendezési honlap (https://webgate.ec.europa.eu/odr) is használható. A személyes adatok védelme tekintetében a jogszabályi megfelelőség felügyeleti szerve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu )

 • 1. Melléklet

  Használt IKEA gyermekbútorok kizáró feltételek

  A felsorolásban szereplő okok fennállása esetén az IKEA nem veszi át a gyermekbútort amennyiben:

  • nincs a meghatározott választéki listában 
  • sérült 
  • módosított/ átalakított 
  • hiányos 
  • nincs összeszerelve 
  • higiéniai szempontból nem felel meg (koszos, dohányszagú stb) 
  • nem adható el 
  • a Bútormentő Pontban megvásárolt termékek
  •  elektromos berendezések 
  • matracok, ágybetétek 
  • alkatrészek
  • visszahívott IKEA termékek
  • össze nem szerelt termékek
  • melyek már voltak összeszerelve
  • azok a termékek, amelyeket jogszabály kizár

  2. Melléklet

  Panaszkezelés

  Kérdése, panasza esetén kérjük, hogy az IKEA vevőszolgálathoz forduljon (Postacím: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22., személyesen az áruházak vevőszolgálataihoz, nyitvatartási időben:

  1148 Budapest Örs vezér tere 22,

   2040, Budaörs Sport u. 2-4,

  1239 Budapest, XXIII. Vecsési út, hrsz.: 195836/32,

  Tel.: (36) 1 460 3160

  E-mail: Kapcsolatfelvételi és reklamációs űrlap

  Amennyiben észrevételére nem kapott kielégítő választ az alábbi linken https://www.ikea.com/hu/hu/customer-service/returns-claims/return-policy/ található jogorvoslati testületekhez fordulhat további panasszal.

  A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes hivatalokhoz fordulhatnak.

  Elérhetőségek

  Budapest Főváros Kormányhivatala

   Fogyasztóvédelmi Főosztály
  Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
  Telefon: +36 1 450 2598
  E-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

  Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály
  Cím: 1088. Budapest, József krt. 6.
  Telefon: +36 1 459 4843
  E-mail cím: fogyved@pest.gov.hu

  További elérhetőségek és bővebb információ
  https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

  Az IKEA székhelye szerint illetékes Békéltető Testület

  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
  1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  postacíme: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  Tel: 06-1-488-2131
  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

  Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
  1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
  Postacíme: 1364 Bp. Pf.:81.
  Tel: +36-1-792-7881
  E-mail:pmbekelteto@pmkik.hu

  További békéltető testületek felsorolása az alábbi linken érhető el
  https://fogyasztovedelem.kormany.hu/

  3. Melléklet

  Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás

  Az IKEA Lakberendezési Kft. (cím: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22.) mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: „Törvény”) megfelelően kezeli a használt IKEA termék megvételét kínáló, az IKEA weboldalán található alkalmazás használónak, illetve az IKEA-val szerződéses kapcsolatba lépő Eladó, mint érintett általa megadott személyes adatait a szükséges időtartamra az ajánlat értékelése, az adásvételi szerződés megkötése, teljesítése, illetve az esetleges követelések rendezése és a külön jogszabályok szerint szükséges további adatkezelés (pl.: számlázás) céljából.

  A kezelt adatok köre: azonosítószám, e-mail cím, név, telefonszám, (mobil telefonszám), lakcím, eladott termékek (és azokról készített fényképek és egyéb megadott információk, a termékek vételára). Az IKEA automatizáltan és/vagy manuálisan kezeli az adatokat, de nem adja át az adatokat harmadik személyeknek, kivéve az adásvételi szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges szolgáltatást biztosító szerződéses partnereit, így például a weboldal működtetetését biztosító partnerét, szerződött szállító partnerét. Az IKEA jogosult adatfeldolgozó közreműködésének igénybevételére. A személyes adatok megadása önkéntes, de amennyiben az érintett megtagadja az adatok megadását, úgy az online alkalmazást, illetve a szolgáltatást nem tudja igénybe venni, a használt IKEA termék értékesítése nem lehetséges. Számla kiállításához szükséges adatok kezelése kötelező, a jogszabály felhatalmazása alapján történik.

  Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy adataihoz hozzáférhessen, joga van adatai helyesbítéséhez vagy törléshez, joga van arra, hogy korlátozza az adatkezelést, illetve megilleti az adathordozhatósághoz való jog, illetve, ha az adatkezelés a Társaság jogos érdekén alapszik tiltakozhat, az adatkezelés ellen. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat a jelen dokumentumban alább meghatározott elérhetőségeken lehet gyakorolni.
  Az adatkezeléssel kapcsolatos bejelentéseket az IKEA Ceska s.r.o. (Skandinavská 1/131 155 00 Prága) vizsgálja ki.

  A Vásárló személyes adatait, vásárlói elégedettségi-felmérés céljából 1 évig kezeljük, amelynek jogalapja jogos érdekünk, és amelynek célja szolgáltatás nyújtása. Az adatokat az adatkezelő szerződéses partnere kezeli az elégedettségi felmérés során, mely az adatkezelőnek nyújtott szolgáltatás során történik. Az Eladónak joga van kifogást emelni az adatkezelés ellen azáltal, hogy kapcsolatba léphet az adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken. Az Eladó bármikor jogosult a hozzájárulást visszavonni, de e hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti időszak adatkezelésének jogszerűségét. Ezen jogok írásban gyakorolhatók az IKEA címén (1148 Budapest, Örs vezér tere 22.) vagy az Adatkezelési biztos részére küldött e-mailben a data.privacy.hu@ikea.com címen.

  Az adatkezelés időtartama: az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges időtartam és a törvény által előírt időtartam (számlák esetében 8 év). Az IKEA igénybe veheti adatfeldolgozó segítségét. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatást nyújt a rá vonatkozó adatokról, ideértve azokat is, amelyeket az adatfeldolgozó az adatkezelő nevében vagy értesítése szerint kezel, továbbá azokról a forrásokról, ahonnan az adatokat, valamint az adatkezelés céljáról, okáról és időtartamáról.

  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogai:

  Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

  A tájékoztatás ingyenes.

  Az IKEA az érintett adatkezelésre vonatkozó megkeresésére a legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül köteles közérthető formában reagálni – az érintett kérésének elutasítása esetén indoklással ellátni válaszát. Amennyiben az érintett az IKEA által meghozott döntéssel vagy végrehajtott intézkedéssel nem ért egyet, a döntés vagy intézkedés ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az IKEA közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor.

  Panasz, Jogorvoslat

  A Hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html ; székhely: 1055 Budapest Falk Miksa 9-11 postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391- 1400., ügyfélszolgálat@naih.hu ), bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet.

  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.