Ugrás a fő tartalomra

Az összeszerelési és beszerelési szolgáltatás általános szerződési feltételei

 • Az IKEA Lakberendezési Kft., (székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22., Fióktelep: 2040 Budaörs Sport u. 2-4, 1239 Budapest, Vecsés út hrsz.: 195836/32) cégjegyzékszáma: 01-09-162734, adószáma: 10731084-2-44; nyilvántartását vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, elektromos levelezési címe: ikeahu.info@ikea.com (a továbbiakban: IKEA vagy Társaság) jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) 2021. január 15. napján lépnek hatályba, amely az IKEA által nyújtott összeszerelési és beszerelési szolgáltatásra vonatkozik. IKEA Lakberendezési Kft az Országos Kereskedelmi Szövetség tagja.

  AZ IKEA fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítsa vagy kiegészítse. A módosítások, illetve kiegészítések a www.ikea.hu internetes oldalon lesznek elérhetőek. A jelen Általános Szerződési Feltételek bármely változása nem alkalmazandó azon megrendelésekre, amelyek az ilyen módosítás vagy kiegészítés hatálybalépése előtt kerültek leadásra. A Társaság és az IKEA Áruházak esetében az összeszerelési szolgáltatást nyújtó szerződéses partnere, a Cargoe Morawa PGV GmbH & Co KG. (1027 Budapest, Kapás utca 6- 12. B ép., IV. em.), (a továbbiakban: „Összeszerelő Vállalkozás”) igénybevételével biztosítja.

 • A Megrendelés alapján a szerződés tárgya az áruk összeszerelése a Vásárló által megadott helyen. A Társaság nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha az árut a Vásárló által megjelölt helyre nem lehetséges felszerelni, rögzíteni, illetve felfüggeszteni (például a felület egyenetlensége vagy a falak nem megfelelő anyaga, minősége miatt). Ezen körülményekből adódó problémák a Vásárló érdekkörébe tartoznak, illetve a Vásárló felelősségét képezik. A Társaság nem vállal felelősséget, a Vásárló a termékek vásárlásával kapcsolatos feladatait illetően (elegendő mennyiségű, illetve hiánytalan áru megvétele az IKEA-nál, illetve az összeszereléshez szükséges valamennyi alkatrész megvásárlása, szerelékek, csövek, beüzemeléshez szükséges további anyagok biztosítása, beleértve azokat is melyeket az IKEA áruház nem árul ). Az összeszerelés az IKEA termékekre vonatkozik, illetve a kompatibilis, beépíthető, vagy előzőleg használt, de szintén beépíthető és megfelelő állapotú konyhai berendezésekre, de a szerelési tevékenység nem foglalja magába  az IKEA termékek/ készülékek vagy bármilyen egyéb berendezés és termék átalakítását (mint pl.: szekrények átalakítását). A nem IKEA, illetve a már használt berendezések esetén a Vásárlónak kell biztosítania a megfelelő műszaki leírást, illetve azt, hogy a berendezés megfelelő higiéniai állapotú legyen (pl.: tiszta, zsírtalan stb.). Nem IKEA termékek/ készülékek szerelése esetén, az IKEA a garanciális  felelősségét kizárja, ezen berendezésekre. Amennyiben az összeszerelés végrehajtásához egyéb alkatrészekre, fogyóeszközökre van szükség, ezek beszerzése iránt a Vásárló intézkedik. A megrendelés elfogadásával a Társaság vállalja a bútor – az IKEA áruházban vásárolt kiegészítőkre kiterjedő – összeszerelését, illetve falra rögzítését, függesztését, beszerelését, a megfelelő szerelési információk ismeretében.

 • A Vásárló biztosítja az összeszerelésre váró összeszerelésre alkalmas árukat, kompatibilis berendezéseket, beleértve az összeszereléshez szükséges összes alkatrész megvételét is. Minden alkatrésznek jó minőségű, ép és hiánytalan állapotban kell lennie, és az összeszerelésre egyeztetett időpontban a kijelölt helyen rendelkezésre kell állnia, szerelésre kész állapotban. Az elektromos- és gázkészülékek esetén biztosítani kell, hogy a kialakított hálózat, csatlakozás megfeleljen a szereléskor érvényben lévő valamennyi előírásnak és szabványoknak. A Társaság a beszerelés előtt jogosult ellenőrizni a helyszínt és a kialakított hálózatokat, kiállásokat és amennyiben a körülmények nem felelnek meg az előírásoknak, illetve jelen szerződés feltételeinek, a munkavégzést a Társaság (illetve alvállalkozója) szüneteltetheti, amíg a megfelelő kialakítás nem történik meg. A Társaság jogosult ellenőrizni a nem IKEA, illetve használt berendezések műszaki állapotát, leírását és amennyiben azt nem tartja megfelelőnek, megtagadhatja ezek beszerelését. Az összeszerelés időpontjáig a Vásárló köteles biztosítani az áruk állandó szobahőmérsékleten és megfelelő nedvességtartalom mellett történő tárolását. A Vásárló az összeszerelés során mindvégig köteles az összeszerelést végző csapat számára elektromos (230 V-os) csatlakozó aljzathoz, mosdóhoz, mellékhelyiséghez, valamint folyó vízhez való hozzáférést biztosítani. Műszaki okok miatt az összeszerelést legalább 18°C-os hőmérsékleten kell elvégezni. Továbbá a Vásárló köteles biztosítani az összeszerelési munkákhoz szükséges segítséget és a hulladék vagy szelektált hulladék elhelyezését. Amennyiben a szelektív hulladékkezelés megoldott a Szerelő csapat ennek megfelelően kezeli és dobja ki azt a szerelés helyén. Abban az esetben, ha szelektív hulladékgyűjtő nem elérhető a helyszínen, akkor a Szerelő csapat szelektálva hagyja a szerelés helyszínen a szerelés során keletkezett, kapcsolódó hulladékot.

  Emellett a Vásárló köteles jelen lenni az összeszerelés során vagy biztosítani felelős képviselőjének jelenlétét (18 éven felüli, a Vásárló által meghatalmazott személy jelenlétét), aki az összeszerelés során a Vásárlót képviseli, és aki a szerelési tervekkel tisztában van, továbbá képes jóváhagyni az esetleges változtatásokat. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet az összeszerelést követően a Vásárló, illetve a felelős személy aláírja. A munka a Vásárló érdekkörben felmerülő okból, ill. a Vásárló által okozott körülmények miatti szüneteltetése estén a Társaság kötbérre jogosult, amelynek összege 10.000 Ft. Falhoz rögzítendő vagy falra függesztendő áruk esetén a Vásárló ellenőrzi az áram- és vízvezetékek stb. típusát és elhelyezkedését, a falak terhelhetőségét és egyéb vonatkozó körülményeket (például: érdeklődik a tulajdonosnál / közös képviselőnél, hogy korlátozva van-e a hétvégi, munkaszüneti napi munkavégzés, illetve vannak-e kijelölve olyan időszakok (órák), amikor munka nem végezhető). Az összeszerelési munka megkezdése előtt a Vásárló – a Társaság vagy az Összeszerelő Vállalkozás külön kérése nélkül – az összeszereléssel kapcsolatos minden fontos tudnivalóról tájékoztatja a Társaságot vagy az Összeszerelő Vállalkozást. A kötelező érvényű megrendelés feladása előtt a Vásárló köteles az összes méretet lemérni, és megadni ezeket a tervben (alaprajzban). A Vásárló a méretek lemérését maga végezheti, vagy mérési szolgáltatást rendelhet a Társaságtól. A Társaság a mérések pontosságáért csak akkor felel, ha a mérést az Összeszerelő Vállalkozás végzi. Amennyiben a mérést a Vásárló végzi, a mérésért és az összeszereléshez szükséges adatok pontos leírásáért teljes mértékben a Vásárló felel. A Vásárló biztosítja, hogy az összeszereléshez szükséges körülmények (például fal építése, burkolás stb.) és egyéb adatok, így például az alaprajz adatok (mérések) felvételének időpontja és a bútorok összeszerelésének/beszerelésének időpontja között ne változzon oly módon, hogy az befolyásolja a mérések eredményeit, illetve a szerelési tevékenységet, annak kivitelezhetőségét. Amennyiben ilyen változtatások történtek, a Társaság nem vállal felelősséget azért, ha az összeszerelést lehetetlen végrehajtani.

  Teljes konyha szerelési szolgáltatás igénylése estén az alábbi szabályok alkalmazandók

  A Társaság alvállalkozója (Összeszerelő Vállalkozás) igénybevételével, a Vásárlóval előre egyeztetett időpontban, Terv és tervrajz ellenőrzést (továbbiakban: Ellenőrzés) végez a beszerelés helyszínén, amikor is megbizonyosodik róla, hogy a szerelés helyszíne kész a beszerelési szolgáltatás elvégzéséhez, illetve megfelel a tervrajzban foglalt konyha beszereléséhez. Tervellenőrzési szolgáltatás megrendelésének hiányában a Társaság teljes konyha szerelésére vonatkozó megrendelést nem vállal! A Társaság/ Összeszerelő Vállalkozás ellenőrzi a közmű csatlakozás helyét, de nem felel a szakszerű hálózat kiépítésért és annak ellenőrzéséért. A Társaság felelősséget vállal a mérések pontosságáért. A Társaság nem vállal felelősséget azokért a hibákért és körülményekért, amelyek abból adódtak, hogy a Vásárló nem szolgáltatott olyan információt, amely a beszerelés elvégzéséhez szükséges (például: padlófűtés). Az ellenőrzés végeztével a Vásárló és a mérést végző személy jegyzőkönyvet ír alá. Helyszíni ellenőrzés során tapasztalt eltérés esetén a méréseket ellenőrző személy értesíti a Társaságot. A Társaság fenntartja a jogot a beszerelés időpontjának megváltozására. A beszerelés legkorábban a helyszíni ellenőrzést követő 10 nap után kezdhető meg.

  A Vásárló biztosítja, hogy az összeszerelést ne zavarhassa meg az összeszerelés közelében végzett építkezés vagy más hasonló munkálatok. A Vásárló továbbá parkolóhelyet biztosít az Összeszerelő Vállalkozás számára. A Társaság és az Összeszerelő Vállalkozás nem felelnek az összeszerelés azon hibáiért, amelyeket az áruk hibás vagy hiányos, illetve nem megfelelő volta okozott, feltéve, hogy a Társaság / Összeszerelő Vállalkozás erről a Vásárlót indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatta, és a Vásárló az összeszereléshez továbbra is ragaszkodott.A fenti esetben azonban a Társaság jogosult arra, hogy az összeszerelési szolgáltatás kivitelezésétől, azaz szerződéstől elálljon. A Társaság továbbá nem felel azon esetleges hibákért és károkért, amelyek az összeszereléshez szükséges, fontos információk visszatartása, illetve téves adatszolgáltatás miatt álltak elő (lásd fent).

  Amennyiben az összeszerelést a Vásárló kérésére vagy más, a Társaság érdekkörén kívüli körülmény következtében csak megnövekedett költségek mellett lehet elvégezni, a megnövekedett költségeket a Társaság csak abban az esetben terhelheti a Vásárlóra, ha a Vásárlót erről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatta, és a költségek összegét tudatta vele. Amennyiben az összeszerelésre a Vásárló érdekkörében felmerült okok miatt részben vagy egyáltalán nem kerül sor, a Társaság a helyzet miatt felmerült költségei miatt kártérítésre jogosult, e költségeit a Vásárlóra hárítja. Készülékeket kizárólag meglévő, műszakilag kifogástalan, könnyen hozzáférhető foglalatokba lehet csatlakoztatni úgy, hogy a készülékek csatlakoztatandó kábele/vezetéke elérjen az összeszerelés, Vásárló által meghatározott helyére. A Vásárló köteles az összeszereléshez szükséges összes foglalatot könnyen hozzáférhető állapotban tartani az összeszerelés időpontjában. Amennyiben bármilyen fogyóeszköz vagy egyéb alkatrész, amely a szerelés kivitelezéséhez szükséges, és a szerelés helyszínén nem áll rendelkezésre és emiatt az összeszerelés nem hajtható végre, illetve nem fejezhető be, ez nem minősül a szolgáltatás teljesítése késedelmének. A készülékeket az asztalos munka befejezését követő 48 órán belül kell csatlakoztatni. A Vásárló a munka elvégzését követően írásban aláírásával megerősíti, hogy az összeszerelés megfelelően lezajlott. A nyilvánvaló, látható hibákat haladéktalanul közölni kell és fel kell tüntetni az szolgáltatási jelentésen A szolgáltatási jelentésen tett bejegyzés nem tekinthető automatikusan reklamációnak, illetve kárigény bejelentésének.

 • Az összeszerelés díja, a szolgáltatások az IKEA áruházakban elérhető mindenkori ár listában, illetve a Társaság vevőszolgálat oldalán kerül meghatározásra. Az összeszerelés alapára nem tartalmazza a ragasztott rögzítéseket, speciális kémiai kötéseket, gipszkarton horgonyokat és speciális beszerelési anyagokat, például gázcsővezetékeket, tömítéseket és szelepeket, amelyeket a Vásárló biztosít. A szerelési szolgáltatást a megrendeléssel egy időben az adott IKEA áruházban kell megfizetni a megrendelőnek.

 • Az összeszerelési munkával kapcsolatos valamennyi igényt és panaszt, valamint kérdést a Társasághoz kell címezni. A panasz bejelentése történhet az információ szolgáltatás fórumain keresztül, vagy a Vásárló megteheti személyesen áruházunk vevőszolgálatán keresztül. Ez különösen érvényes az összeszerelési munka hibáival kapcsolatos igényekre. Az összeszerelési munkával kapcsolatos, harmadik felekhez (például az Összeszerelő Vállalkozáshoz, az Összeszerelési Csapat Tagjához) címzett nyilatkozatok és megkeresések jogilag nem hatályosak, illetve nem kötelező érvényűek a Társaság számára.

  Amennyiben a Vásárló a kötelező érvényű megrendelést lemondja, és az összeszerelési szerződéstől a Szolgáltatás megkezdését megelőző 72 órán belül eláll, úgy a Vásárló 10000 Ft kötbért köteles fizetni a Társaság számára.

  Lemondásnak minősül az is, amennyiben a Vásárló a megbeszélt időpontban nem tartózkodik a helyszínen, vagy a helyszín nem alkalmas a szerelési munka elvégzésére. A szerződéses kötbér, a Társaság ez irányú felhívásában meghatározott határidőben fizetendő meg.

 • A Társaság az összeszerelési szolgáltatás befejezésétől számított 24 hónapig garanciát biztosít az összeszerelés minőségére.A hibás összeszereléssel kapcsolatos panaszokra a Társaság panaszkezelési szabályzata vonatkozik.Reklamáció esetében, illetve kártérítés igényléséhez a Vásárlónak be kell nyújtania a Társaság részére a szolgáltatási jelentést, amely a látható hibákat, a munka elvégzésének körülményeit és egyéb fontos körülményeket tartalmazza, valamint adott esetben a tényálláshoz tartozó fényképes dokumentációt is. A Társaság az igényt, az igény benyújtását követő 30 napon belül elbírálja, illetve rendezi.

 • A Társaság a vásárlói kérdésekre a (36) 1 460 3160 telefonszámon vagy a Kapcsolatfelvételi és reklamációs űrlapon, ill. a Társaság bármelyik magyarországi áruházában válaszol, nyitvatartási időben, mely az www.ikea.hu oldalon található meg.

 • A megrendelésben megnevezett Társaság a személyes adatok kezelője. A személyes adatok kezelésének célja a megrendelés teljesítése, a hibás teljesítésből származó igények esetében ezen igények elbírálása a teljesítéshez szükséges ideig, továbbá, bizonyos esetekben az adatkezelés jogszabályban meghatározott célból, illetve ideig történik (pl.: adó- és számviteli jogszabályok által előírt esetekben). Az adatok címzettjei azok az adatkezelő által megbízott társaságok, akik a megrendelés teljesítésében és panaszkezelésben részt vesznek. Fizetéssel kapcsolatos szolgáltatást az adatkezelő EU-n kívüli szerződött partnere látja el, akivel az Európai Bizottság által elfogadott szabványos szerződéses feltételekkel a megfelelő garanciákat alakítottuk ki. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése. Ha a Vásárló nem adja, meg személyes adatait a megrendelést nem tudjuk teljesíteni. Kérjük, törekedjék arra, hogy adatait pontosan adja meg.A Vásárlónak joga van ahhoz, hogy adataihoz hozzáférhessen, joga van adatai helyesbítéséhez vagy törléshez, joga van arra, hogy korlátozza az adatkezelést, illetve megilleti az adathordozhatósághoz való jog, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat a jelen dokumentumban alább meghatározott elérhetőségeken lehet gyakorolni. Panasszal vagy bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni, amelynek címe és elérhetősége az alábbi oldalon található: https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html. (ugyfelszolgalat@naih.hu ). A Vásárló személyes adatait, vásárlói elégedettségi-felmérés céljából 1 évig kezeljük, amely adatkezelésnek a jogalapja a Társaság jogos érdeke, célja szolgáltatás nyújtása. Az adatok az adatkezelő szerződéses partnere által az adatkezelőnek nyújtott elégedettségi felmérési szolgáltatás teljesítése során elérhetők.. A Vásárló bármikor, a jogszabályban meghatározottak szerint jogosult a hozzájárulást visszavonni, de e hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti időszak adatkezelésének jogszerűségét. A Vásárlónak joga van kifogást emelni az adatkezelés ellen, e célból kapcsolatba léphet az adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken.

  Adatkezelő elérhetőségei: levelet küldhet az IKEA Lakberendezési Kft. részére (postázási cím:1148 Budapest, Örs vezér tere 22.) illetve e-mailt írhat az adatkezelőnek az alábbi címre: data.privacy.hu@ikea.com

 • A jelen Általános Szerződési Feltételekre Magyarország jogszabályai irányadók.

  Fogyasztói panasz esetén a Fogyasztó az alábbi testületekhez fordulhat:

  Budapest Főváros Kormányhivatala
  Fogyasztóvédelmi Főosztály
  Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
  Telefon: +36 1 450 2598
  E-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

  Pest Megyei Kormányhivatal
  Fogyasztóvédelmi Főosztály
  Cím: 1088. Budapest, József krt. 6.
  Telefon: +36 1 459 4843
  E-mail cím: fogyved@pest.gov.hu

  További elérhetőségek és bővebb információ: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

  A megrendelésekből adódó, a Társaság és a fogyasztónak minősülő Vásárló közötti fogyasztói jogviták peren kívül is rendezhetők. Az ilyen peren kívüli vitarendezésre a Békéltető Testületek rendelkeznek hatáskörrel. Az IKEA székhelye szerint illetékes Békéltető Testület a:

  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület; Postacíme: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. postacíme: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Tel: 06-1-488-2131, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

  és a

  Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, Postacíme: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2., 1364 Bp. Pf.:81. Tel: +36-1-792-7881, E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

  További békéltető testületek felsorolását a 2. sz. mellékletet tartalmazza, illetve az alábbi linken érhető el: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/.

  A vitarendezésre az Online Vitarendezési honlap (https://webgate.ec.europa.eu/odr) is használható. A személyes adatok védelme tekintetében a jogszabályi megfelelőség felügyeleti szerve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu), (1530 Bp. Pf. 5. ugyfelszolgalat@naih.hu.)

  Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a termékek értékesítése a rendelkezésre álló készletek függvényében történik. Az IKEA fenntartja a jogot, hogy a gyártást érintő váratlan nehézségek vagy hiány következtében az értékesítési tevékenységet felfüggessze vagy átmenetileg korlátozza.