Ugrás a fő oldalra

A házhozszállítási szolgáltatás általános szerződési feltételei

1.1 Bevezető rendelkezések

Az IKEA Lakberendezési Kft. az IKEA Csoport tagjaként bútorokat és lakberendezési kiegészítők, valamint szolgáltatások széles választékát kínálja áruházaiban a vásárlói számára.
Szolgáltatások vásárlók számára történő biztosítása és az egyes szolgáltatások alapvető feltételeinek szabályozása céljából az IKEA Lakberendezési Kft. (székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22., Fióktelep: 2040 Budaörs Sport u. 2-4, Telephely: 1239 Budapest, XXIII. Vecsési út, hrsz.: 195836/32.) adószám: HU 10731084, cégjegyzékszám: 01-09-162734, bejegyezte a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, továbbiakban: „Társaság”) ezennel kibocsátja jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”). A házhozszállítási szolgáltatás ezen Általános Szerződési Feltételei 2018. május 25.-én lépnek hatályba, és felváltják a szerződési feltételek korábbi szövegét.
A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a házhozszállítási szolgáltatás ezen Általános Szerződési Feltételeit saját belátása szerint módosítsa és/vagy kiegészítse. Ezen Általános Szerződési Feltételek módosításai és/vagy kiegészítései az érintett módosítás és/vagy kiegészítés előtt feladott szolgáltatás-megrendelésekre nem vonatkoznak. A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai, így a Polgári törvénykönyv rendelkezései irányadók. Jelen ÁSZF a Társaság, valamint a vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) által a Társaságtól megvásárolt áruk házhozszállítására vonatkozó megállapodásnak szerves részét képezik.
A szolgáltatás megrendelésének (a továbbiakban: „Megrendelés”) aláírásával a Vásárló megerősíti, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte, és azt fenntartás nélkül elfogadja. A Megrendelés alapján a Társaság és a Vásárló házhozszállítási szolgáltatásra (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) vonatkozó szerződést kötnek. IKEA Áruházak esetében az IKEA a házhoz szállítást az IKEA szerződéses partnerei, Budaörsi és a Budapesti áruházban a Cargoe Morawa PGV GmbH & Co KG. (1027 Budapest, Kapás utca 6-12. B ep., IV. em.), a Soroksári áruházban a Gebruder Weiss Szállítmányozási és Logisztikai Kft. (H 2330 Dunaharaszti, Raktár út 2.) - a továbbiakban: „Fuvarozó”, igénybevételével biztosítja.

1.2 Megrendelés menete

A házhozszállítás a Vásárló Megrendelése alapján történik. A Vásárlót az általa leadott Megrendelés, a Szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése időpontjától kezdve köti. A Vásárló abban a pillanatban szerzi meg a megvásárolt termékek tulajdonjogát, amikor azokat vevőként a Társaságtól, mint eladótól átveszi az áruházban. A fuvarozandó áru a Vásárló tulajdonát képezi.
A fuvarozásra vonatkozó szolgáltatás megrendelése révén a Társaság kötelezettséget vállal, hogy az IKEA áruházban megvásárolt árukat (a továbbiakban: „Szállítmány”) a Vásárló által a Megrendelésben megadott magyarországi címre (legfeljebb egy címre) Fuvarozó igénybevételével házhoz szállítja. A Vásárló a Megrendelésben köteles megadni a Szállítmány kiszállításához szükséges adatokat, azaz egy nevet, telefonszámot, szállítási címet, mennyiséget, a kiszállított áruk nevét, valamint esetlegesen egy e-mail-címet és a házhozszállítás időpontját. A Vásárló emellett jelezheti, igényli-e régi bútora elszállítását is. A Társaság a szolgáltatás díjának kifizetése alapján vállalja a megrendelést, amelynek igazolására átadja a Vásárlónak a „Megrendelés” elnevezésű dokumentumot.
A Társaság nem felel a fuvarozásra átvett árukban (továbbiakban Szállítmány) bekövetkezett azon károkért, amelyek abból keletkeztek, hogy azokat a Vásárló hibásan (vagy hiányosan) csomagolta össze a fuvarozásra, feltéve, hogy a Társaság a Vásárlót a hibás csomagolásra figyelmeztette. A Társaság a Vásárló kérésére ingyenesen biztosítja az áruk szétszereléséhez szükséges eszközöket, továbbá műanyag csomagolást, illetve a Szállítmány becsomagolásához és házhozszállításra való előkészítéséhez szükséges egyéb csomagolóanyagot.

1.3 A szolgáltatás díja

A Szolgáltatás díja az IKEA áruházakban közzétett mindenkori ár-listában, illetve a Társaság www.IKEA.hu című weboldalán található tájékoztatóban kerül meghatározásra. A Szolgáltatás díját a Vásárló a Szolgáltatásra vonatkozó megrendelés feladásának napján köteles kiegyenlíteni az IKEA áruház pénztárában. A kiegyenlítés történhet készpénzben, bankkártyával, IKEA ajándékkártyával vagy visszatérítési kártyával, fogyasztói hitel révén vagy céges IKEA számláról történő átutalással.
Az elszállítási (és újra hasznosítási) szolgáltatások díjai megtalálhatók az IKEA áruházakban elérhető mindenkori ár-listán, valamint az IKEA www.IKEA.hu című weboldalán. A szolgáltatás közzétett díj csak akkor alkalmazható, ha az elszállítandó bútor típusa és mennyisége megegyezik a megrendelt Szolgáltatásban szereplő típussal és mennyiséggel. A régi bútort a Vásárlónak szét kell szerelni és a Szállítmány kézbesítési helyével egyező helyen elszállításra elő kell készíteni.

1.4 A Szállítmány házhozszállítása

A Társaság a Szállítmány házhoz szállításáról a Fuvarozó révén gondoskodik.
A Vásárlót a kiszállítás időpontjáról SMS-ben vagy esettől függően telefonon tájékoztatjuk. Amennyiben a termékek elérhetőek, a szállítási határidő rendszerint 7 nap a Megrendelés létrejöttétől számítva. A szállítási határidő tájékoztató jellegű. Bizonyos esetekben azonban a szállítási határidő hosszabb is lehet. Ha ilyen helyzet áll elő, arról a Vásárló haladéktalanul tájékoztatást kap, egyebekben az IKEA kizárja kártérítési felelősségét a szállítási határidő módosulásából eredő következményekért, illetve bármilyen szállítási késedelemmel összefüggő következményért vagy kárért. A Vásárló az egyeztetett időpontban köteles biztosítani a Szállítmány átvételét. A Szolgáltatást kizárólag Magyarország területén biztosítjuk. A Vásárló kötelezettsége, hogy kiszállítás helyszínén a ház, illetve a lakás bejárati ajtajánál, valamint a folyosón elegendő helyet biztosítson a Szállítmány biztonságos felviteléhez.

1.5 Kártérítés és a kártérítési jog gyakorlása

A Szállítmány Fuvarozótól való átvételekor a Vásárló köteles alaposan ellenőrizni a Szállítmányt, a leszállított darabszámot és a Szállítmány állapotát. Ezen ellenőrzéshez a Fuvarozó elegendő időt biztosít a Vásárló számára. A fuvarokmány aláírásával a Vásárló köteles megerősíteni a Szállítmány megfelelő voltát, azaz, hogy a megfelelő darabszám leszállítása megtörtént, és azt is, hogy a Szállítmányon nincs látható sérülés. Amennyiben a Szállítmány hiányos vagy láthatóan sérült, a Vásárló ezt a Szállítmányból hiányzó tételek és/vagy a sérülés leírásának feltüntetésével köteles jelezni a fuvarokmányon. A Szállítmány hiányosságának vagy sérülésének fuvarlevélen történő feltüntetése nem jelenti a kártérítéshez való jog gyakorlását. A Vásárló kártérítésre jogosult a Szállítmányban bekövetkezett azon károkért, amelyek a fuvarozás során következtek be, azaz a Szállítmány Vásárlótól fuvarozásra történő átvételének pillanatától a Szállítmány Vásárló részére törtnő kiszolgáltatása (átvételének) pillanata közti időben következett be.
A kártérítési jog gyakorlása során a Vásárló köteles benyújtani a Társaságnak a fuvarokmányt, amelyben hiányos vagy láthatóan sérült Szállítmány esetén fel kell tüntetni e hiányosság vagy sérülés tényét, illetve adott esetben az áruk sérülését fényképpel is dokumentálni kell. A Társaság a követelést az igény benyújtását követő 30 napon belül elbírálja, illetve rendezi. Amennyiben a Szállítmány a házhoz szállítás során elveszett vagy megsemmisült, a Társaság köteles csereáruról gondoskodni, a Vásárló egyéb igényt nem jogosult érvényesíteni. Ha cserére nincs lehetőség, a Társaság a Vásárlónak visszatéríti a fuvardíjat, valamint az áru Vásárló által fizetett vételárát, egyebekben további igények kielégítését az IKEA kizárja. A Társaság a házhoz szállítási késedelemért nem felel, így különösen a Vásárló által megadott elérhetőségi adatok hiányossága miatt bekövetkezett késedelméért való felelősségét is a Társaság ezennel kizárja. Ha a Szállítmányt a Vásárló hibátlanként és hiánytalanként átvette, a Vásárló ezt követő, a Szállítmány házhozszállítása során felmerült látható sérülésekre, illetve hiányosságokra vonatkozó követeléseit a Társaság nem fogadja el. Az áruk (nem a házhoz szállítás által okozott) minőség hibáival kapcsolatos panaszokra a Társaság panaszkezelési szabályzata, és nem a jelen ÁSZF vonatkozik.

1.6 Elállási díj

A Vásárló elállhat a házhozszállítási szerződéstől, és ezzel a Szolgáltatást lemondhatja. Amennyiben a Vásárló kevesebb, mint 24 órával a kiszállítás időpontja előtt áll el a házhozszállítási szerződéstől, úgy a Vásárló a Szolgáltatás díjával megegyező elállási díjat fizet a Társaság számára. A Társaság az elállási díjjal kapcsolatos követelését beszámítja a Szolgáltatás a Vásárló által visszakövetelt díjába. Amennyiben a Vásárló ismételt házhoz szállítást kér, köteles ismét megfizetni a Szolgáltatás a Társaság árlistájában meghatározott díját.

1.7 Információs szolgáltatás

A Társaság 09:00 és 21:00 között a (36)1 460-31-60 telefonszámon érhető el vagy a Kapcsolatfelvételi és reklamációs űrlapon keresztül. Ezen kívül a Társaság bármely magyarországi áruházában válaszol Vásárlói kérdésekre.

1.8 Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás

A megrendelésben megnevezett Társaság a személyes adatok kezelője. A személyes adatok kezelésének célja a megrendelés teljesítése, a hibás teljesítésből származó igények esetében ezen igények elbírálása a teljesítéshez szükséges ideig, továbbá, bizonyos esetekben az adatkezelés jogszabályban meghatározott célból, illetve idei történik (pl.: adó- és számviteli jogszabályok által előírt esetekben). Az adatok címzettjei azok az adatkezelő által megbízott társaságok, akik a megrendelés teljesítésében és panaszkezelésben részt vesznek. A személyes adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapszik, azonban, ha a Vásárló nem adja meg személyes adatait a megrendelést nem tudjuk teljesíteni. A Vásárlónak joga van ahhoz, hogy adataihoz hozzáférhessen, joga van adatai helyesbítéséhez vagy törléshez, joga van arra, hogy korlátozza az adatkezelést, illetve megilleti az adathordozhatósághoz való jog, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat a jelen dokumentumban alább meghatározott elérhetőségeken lehet gyakorolni. Panasszal vagy bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni, amelynek címe és elérhetősége az alábbi oldalon található: web
www.naih.hu. (ügyfelszolgálat@naih.hu). Amennyiben a Vásárló vásárlói elégedettség céljából történő adatkezeléshez a külön, önkéntesen, hozzájárul, akkor ebből a célból az adatait 1 évig kezeljük. Az adatokat az adatkezelő szerződéses partnere az elégedettségi felmérés során az adatkezelőnek nyújtott szolgáltatása során kezeli. A Vásárló bármikor jogosult a hozzájárulást visszavonni, de e hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti időszak adatkezelésének jogszerűségét. Adatkezelő elérhetősége: Levelet küldhet az IKEA Lakberendezési Kft. részére (postázási cím: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22.) illetve e-mailt írhat az adatkezelőnek az alábbi címre: privacy.officer@ikea.com

1.9 Záró rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekre Magyarország jogszabályai irányadók. Fogyasztói panasz esetén a Fogyasztó az alábbi testületekhez fordulhat: Bp. XXIII kerületi Járási Hivatal (1238 Budapest, Grassalkovich u. 158, Tel.: +36 1 896 4291, e-mail: titkarsag@23kh.bfkh.gov.hu), Budapest XIV. kerületi Járási Hivatala (1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17., Tel.: +36 1 869 5762, e-mail: titkarsag@14kh.bfkh.gov.hu, Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (2030 Érd, Budai út 7/b), vagy Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (1051 Budapest, József Nádor tér 10.). A megrendelésekből adódó, a Társaság és a fogyasztónak minősülő Vásárló közötti fogyasztói jogviták peren kívül is rendezhetők. Az ilyen peren kívüli vitarendezésre a Békéltető Testületek rendelkeznek hatáskörrel. Az IKEA székhelye szerint illetékes Békéltető Testület a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület; postacíme: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. és a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, postacíme:1119 Budapest Etele út 59-61. A személyes adatok védelmével kapcsolatos előírások betartásának terén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jár el felügyeleti hatóságként (1530 Bp. Pf. 5,. ugyfelszolgalat@naih.hu.)