IKEA ALKALISK Alkalna baterija
200.316.04

Podaci o proizvodu

Alkalne baterije trajnije su i manje štetne za okoliš od mangan-dioksidnih baterija.UPOZORENJE! Držati baterije izvan dohvata djece i ljubimaca. Gutanje baterije može biti smrtonosno. Ako se ovo dogodi, odmah potražiti medicinsku pomoć.UPOZORENJE! Ako se baterija proguta ili postoji sumnja da je progutana, odmah se obratiti liječniku! Gutanje baterije može uzrokovati ozbiljne ozljede i smrt.Ne puniti baterije koje nisu punjive.Ne deformirati, ne oštećivati, ne rastavljati, ne otvarati i ne stavljati baterije u kratki spoj.Ne izlagati baterije toplini, vatri ili bilo kojem tipu tekućine.U slučaju curenja baterije, ne dopustiti tekućini da dođe u kontakt s kožom ili očima. Ako se izlože tekućini, isprati s puno vode i potražiti liječnički savjet.Ne može se puniti.Rok upotrebe, pogledati na pakiranju.Ovaj proizvod nosi oznaku CE.Ne miješati baterije različite vrste, kapaciteta ili roka trajanja.Za punjive baterije koristiti samo namjenski punjač.Izvaditi baterije iz punjača kad su potpuno napunjene.Proučiti oznake pola plus (+) i minus (−) kako bi baterije bile ispravno postavljene u punjač ili proizvod.Koristiti samo baterije koje su namijenjene za proizvod. Ne miješati stare i nove baterije, različite robne marke ili vrste.Baterije treba predati na recikliranje u skladu s lokalnim propisima za odlaganje otpada.Ne sadrži živu ili kadmij.Dizajn

IKEA of Sweden

  • Čelik
  • Potrebno je posebno zbrinjavanje otpada. Kontaktirati lokalne vlasti za više informacija.
  • ALKALISKAlkalna baterijaBroj artikla:200.316.04
    Širina: 8 cmVisina: 2 cmDuljina: 12 cmTežina: 0.05 kgPakovanje/a: 1

Dimenzije proizvoda

Ocjene i recenzije

5.0(1)
Učitavanje ocjena i recenzija ...

Pažljivo s baterijama

Znaš li da oštećena baterija ili neispravno korištenje baterije može biti opasno? Baterija može ispuštati korozivne kemikalije i, u ekstremnim slučajevima, eksplodirati ili se zapaliti. Stoga je važno da djeca ne diraju baterije bez nadzora – mogu ih oštetiti. Ako je baterija oštećena, potrebno je odnijeti na recikliranje, baš kao i sve ostale baterije. Čak i ako, poput IKEA baterija, ne sadrži otrovne metale.

ALKALISK
Alkalna baterija, 6LR61 9V

12,90kn
(1)
Provjera zaliha
Imate 365 dana da se predomislite.