Siirry pääsisältöön

Auta LHBTIQ+ -yhteisön jäseniä tuntemaan olonsa kotoisaksi

Kaikilla pitäisi olla paikka, jossa he tuntevat olonsa tervetulleeksi, hyväksytyksi ja osaksi ryhmää. Liian moni LHBTIQ+ -yhteisön jäsen kuitenkin kohtaa arjessaan osallisuuskuilun. Yhdessä voimme varmistaa, että kaikki tuntevat olonsa kotoisaksi.

Kuvassa näkyy sateenkaaren värejä häilyvällä taustalla.

LHBTIQ+ -yhteisön tukeminen alkaa kotoa

Tänä kansainvälisen homofobian, transfobian ja bifobian vastaisena IDAHOTB-päivänä olemme Stonewall Global Diversity Champions -ohjelman tuella luoneet joukon toimia. Niitä noudattamalla voit varmistaa, että jokainen LHBTIQ+ -yhteisön jäsen tuntee olonsa kotoisaksi, osaksi ryhmää ja vapaaksi olemaan oma itsensä.

Ryhdy LHBTIQ+ -liittolaiseksi

LHBTIQ+ -yhteisöön liittyy monia termejä, joita et ehkä tunne. Käytä siis hetki ja opettele osallistavaa kielenkäyttöä nähdäksesi millaisia haasteita LHBTIQ+ -yhteisön jäsenet kohtaavat. Näin voit olla varma, että osaat keskustella heidän identiteetistään, suuntautumisestaan, haasteistaan tai muista aiheista kunnioittavalla tavalla.

Esitä avoimia kysymyksiä

Jos uskot, että läheisesi saattaisi haluta puhua seksuaalisesta suuntautumisestaan tai sukupuoli-identiteetistään, mutta kokee sen hankalaksi, voit kokeilla kysyä ystävällisen avoimen kysymyksen. Kokeile vaikka kysyä, kuinka läheisesi työ- tai koulupäivä sujui. Se saattaa avata oven laajemmalle keskustelulle.

Älä hyväksy loukkaavaa kielenkäyttöä

Jos kuulet jonkun käyttävän esimerkiksi ”homo”-sanaa halventavalla tavalla tai jonkin toisen loukkaavan sanan sijaan, älä jätä sitä huomiotta. Voit muistuttaa sanojaa kertomalla, ettei tämä ole hyväksyttävää ja kehottaa häntä miettimään toisen, rakentavamman tavan ilmaista asiansa.

Suhtaudu positiivisesti LHBTIQ+ -ihmisiin mediassa

Jos kotona televisiota katsoessasi, lehteä lukiessasi tai netissä huomaat LHBTIQ+ -yhteisön jäsenen tai -henkilöhahmon, voit käyttää tilaisuuden hyväksesi ja ilmaista tukesi heille LHBTIQ+ -yhteisöön kuuluvan läheisesi kuullen.

Ole kärsivällinen

Vaikka intuitiosi sanoisi toisin, voi olla parasta odottaa, että läheisesi avautuu vapaaehtoisesti. Hän ei välttämättä halua keskustella kanssasi, jos kysyt häneltä suoraan hänen seksuaalisesta suuntautumisestaan tai sukupuoli-identiteetistään ennen kuin hän on valmis siihen. Luo sen sijaan lämmin, turvallinen ympäristö, jossa kaikki voivat puhua vapaasti, ja anna läheisesi itse löytää sopiva hetki.

Muista, että sukupuolipronominit ovat tärkeitä

Toisen mieheksi tai naiseksi kutsuminen omien oletustesi pohjalta voi luoda epämukavan ja ei-niin-tervetulleen ilmapiirin. Tämän vuoksi sukupuolineutraalien nimikkeiden käyttäminen on suositeltavaa, jos et tiedä, kuinka henkilö identifioi itsensä. Ei myöskään kannata pelätä sukupuoli-identiteetistä kysymistä, jos uskot, että henkilö haluaa jakaa asian kanssasi.

Muista huolehtia myös omasta hyvinvoinnistasi

Muista huolehtiminen kotona voi olla vaikeaa, erityisesti jos läheisilläsi on negatiivisia tunteita itseensä tai ympäristöönsä liittyen. Varmista siis, että saat myös itse riittävästi tukea ihmisiltä ympäriltäsi.

 • Ally tai liittolainen

  ​(Yleensä) heteroseksuaali ja/tai cissukupuolinen henkilö, joka tukee LHBTIQ+ -yhteisön jäseniä.​

   

  Aseksuaalisuus

  Henkilö, joka kokee hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan. Osa aseksuaaleista tuntee romanttista vetovoimaa toisia ihmisiä kohtaan, osa taas ei. Aseksuaali henkilö voi identifioida itsensä homoksi, biseksuaaliksi, lesboksi, heteroksi tai queeriksi kuvatakseen mitä sukupuolta kohtaan hän kokee vetovoimaa.​

   

  Binäärisukupuoli

  Suurelta osin kulttuurisesti määritelty maskuliinisuuteen ja feminiinisyyteen perustuva kaksijakoinen sukupuolikäsitys, jossa henkilön sukupuoli oletetaan syntymässä määritellyn sukupuolen perusteella.​​

   

  Biseksuaalisuus

  Bi on kattotason termi kuvailemaan henkilön kokemaa romanttista ja/tai seksuaalista vetovoimaa useampaa kuin yhtä sukupuolta kohtaan.​

   

  Cissukupuolinen tai Cis​

  Henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu vastaavat hänelle syntymässä määriteltyä sukupuoli-identiteettiä.

   

  Deadnaming​, deadname, haamunimi

  Henkilön kutsuminen tämän entisellä nimellä nimenmuutoksen jälkeen. Termiä käytetään usein puhuttaessa transtaustaisista ihmistä, jotka ovat muuttaneet nimensä osana sosiaalista tai juridista transitiota.​

   

  Ei-binäärinen

  Kattokäsite henkilöille, joiden sukupuoli-identiteetti ei vastaa nainen-mies-jakoa. Ei-binääristen henkilöiden sukupuoli-identiteetti voi vaihdella; osa kokee omaavansa joitakin binääristen sukupuoli-identiteettien piireitä, osa taas ei koe niitä lainkaan omikseen.​

   

  Homo

  Termi viittaa mieheen, joka tuntee romanttista ja/tai seksuaalista vetovoimaa toisia miehiä kohtaan. Termiä käytetään myös kattoterminä erityisesti samasta sukupuolesta kiinnostuneille seksuaalivähemmistöille - osa naisista mieltää itsensä ennemmin homoseksuaaleiksi kuin lesboiksi. Myös osa ei-binäärisistä henkilöistä kokee termin omakseen.

   

  Homous/homoseksuaalisuus

  Kenties virallisempi termi kuvaamaan henkilöä, joka kokee romanttista ja/tai vetovoimaa saman sukupuolen edustajia kohtaan. Sanaa homo käytetään myös kuvaamaan miestä, joka kokee romanttista tai seksuaalista vetovoimaa toisia miehiä kohtaan. ​

   

  Intersukupuolisuus

  ​Intersukupuolisuus tarkoittaa, että henkilöllä on sekä nais- että miestyypillisiä piirteitä tai hän ei sukupuolitetuilta piirteiltään vastaa binäärisiä sukupuoli-oletuksia. Intersukupuoliset henkilöt voivat identifioitua miehiksi, naisiksi tai ei-binäärisiksi.​

   

  Lesbo

  Nainen, joka tuntee romanttista ja/tai seksuaalista vetovoimaa toisia naisia kohtaan. Myös osa ei-binäärisistä henkilöistä identifioituu lesboiksi.

   

  ​LGBT+​

  Lyhenne, joka muodostuu sanoista lesbian (lesbo), gay (homo), bisexual (biseksuaali) ja trans (transsukupuolinen). Lyhenteen perässä oleva +-merkki kuvaa kaikkia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, joiden sukupuoli- tai seksuaali-identiteettiä LGBT-termi itsessään ei kuvasta.

   

  Outed, outata, pakko-outata

  Kun lesbon, homon, biseksuaalin tai transsukupuolisen henkilön seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti paljastetaan toisille ihmisille ilman heidän suostumustaan.​

   

  Passing, passaus

  Tilanne, jossa henkilön oletetaan ensinäkemältä olevan cissukupuolinen mies tai nainen. Cissukupuolinen on henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti vastaa hänelle syntymässä määriteltyä sukupuolta.  Oletus saatetaan tehdä ulkoisten ominaisuuksien, kuten hius- tai pukeutumistyylin, perusteella ja/tai historiallisesti tai kulttuurisessa kontekstissa tiettyyn sukupuoleen liitetyn käytöksen perusteella.​

   

  Pronominit

  Sanat, joilla viittaamme henkilön sukupuoleen puheessa - esimerkiksi englannin ‘he’ ja ‘she’. Osa ihmisistä toivoo heihin itseensä viitattavan neutraaleilla pronomineilla they/their ja ze/zir.​

   

  Queer​

  Queer-termiä käyttävät henkilöt, jotka kyseenalaistavat esimerkiksi tiettyjä romanttiseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen ja/tai sukupuoli-identiteettiin liittyviä määritelmiä. Se voi olla myös tapa vastustaa yhteisössä esiintyviä normeja, kuten rasismia, kokosyrjintää tai ableismia.

   

  Seksuaalinen suuntautuminen

  Henkilön kokeman seksuaalisen vetovoiman kohde, tai sen puuttuminen. Yhdessä romanttisen suuntautumisen kanssa tämä määrittää henkilön suuntautumisen.​

   

  Sukupuolen ilmaisu​

  Sukupuolen ilmaisu tarkoittaa niitä tapoja, joilla henkilö ilmaisee sukupuoltaan ulospäin kulttuurissamme vallitsevien sukupuolittuneiden odotusten puitteissa. Henkilö, joka ei koe näitä yhteiskunnallisia odotuksia omikseen, saattaa identifioitua transsukupuoliseksi. 

   

  Sukupuolen korjaus, sukupuolen uudelleenmäärittely

  Vaihtoehtoinen termi transitiolle. Sukupuolen korjaaminen tarkoittaa yleensä erilaisia lääketieteellisiä hoitoja, mutta se voi pitää sisällään myös oman nimen, pronominien ja/tai pukeutumistyylin muuttamisen ja uuden identifioidun sukupuoli-identiteetin mukaan elämisen.

   

  Sukupuolidysforia, sukupuoliristiriita

  Sukupuoliristiriita syntyy, kun henkilö kokee pahoinvointia ja ahdistusta hänen syntymässä määritellyn sukupuolensa ja kokemansa sukupuoli-identiteetin ollessa ristiriidassa keskenään. Sukupuolidysforia on kliininen diagnoosi henkilölle, joka kokee, ettei hänen syntymässä määritelty sukupuolensa tunnu oikealta. ​

   

  Sukupuoli-identiteetti

  Henkilön oma kokemus sukupuolestaan, joka saattaa olla esimerkiksi mies, nainen tai muunsukupuolinen (katso kohta ei-binäärinen), ja joka vastaa tai ei vastaa henkilölle syntymässä määriteltyä sukupuolta.

   

  ​Syntymässä määritelty sukupuoli

  Henkilölle syntymässä, yleensä genitaalien perusteella, määritelty sukupuoli. Joskus termin sukupuoli katsotaan tarkoittavan joko miestä tai naista binäärisen sukupuolijaottelun mukaisesti.

   

  Transfobia

  ​Pelko tai inho transihimisiä kohtaan. Transfobia pitää sisällään henkilön sukupuoli-identiteetin kieltämisen tai sen hyväksymisestä kieltäytymisen. Transfobiaa saatetaan kohdistaa sekä transihmisiä että transihmisinä nähtyjä ihmisiä kohtaan.​

   

  Transihmisyys

  Kattokäsite, joka tarkoittaa henkilöä, jonka sukupuoli-identiteetti ei tavalla tai toisella vastaa hänelle syntymässä määriteltyä sukupuolta. Transihmiset saattavat kuvailla itseään esimerkiksi yhdellä tai useammalla seuraavista termeistä: transsukupuolinen, transseksuaali, gender queer (GQ), gender fluid, ei-binäärinen, gender-variant, ristiinpukeutuja, sukupuoleton, asukupuolinen, kolmatta sukupuolta edustava, bisukupuolinen, transmies, transnainen, transmaskuliininen, transfeminiininen tai neutri.​ Lue lisää transihmisten kokemuksista osoitteessa Trans Hub.

   

  Transitio

  Askeleet, joita transihminen ottaa matkallaan kohti kokemaansa sukupuoli-identiteettiä. Jokaisen matka on erilainen; se saattaa pitää sisällään lääketieteellisiä toimenpiteitä, kuten hormonihoitoja tai leikkauksia, mutta kaikki transihmiset eivät halua tai voi läpikäydä lääketieteellistä transitiota. Transitio saattaa sisältää myös sosiaalisen transition (perheelle ja ystäville asiasta kertomisen, ulkonäön ja/tai pukeutumisen muuttamisen ja/tai pyynnön tulla kutsutuksi oikeassa sukupuolessaan) ja/tai juridisen transition (syntymässä määritellyn sukupuolen korjaaminen juridisesti). 

   

  Transmies

  ​Henkilö, jonka syntymässä määritelty sukupuoli on nainen, mutta joka on sukupuoli-identiteetiltään mies. Hän voi kutsua itseään mieheksi, transmieheksi tai transtaustaiseksi mieheksi.​

   

  Transnainen

  ​Henkilö, jonka syntymässä määritelty sukupuoli on mies, mutta joka on sukupuoli-identiteetiltään nainen. Hän voi kutsua itseään naiseksi, transnaiseksi tai transtaustaiseksi naiseksi.​

   

  Transseksuaali

  Transseksuaali-termiä käytettiin menneisyydessä enemmänkin lääketieteellisenä terminä (samoin kuin homoseksuaali-sanaa) ja sillä viitattiin henkilöön, jonka sukupuoli-identiteetti ei vastaa tälle syntymässä määriteltyä sukupuolta. Osa ihmisistä käyttää sanaa yhä, mutta suurin osa suosii termiä transsukupuolinen.

   

  Tulla ulos kaapista

  Kun henkilö kertoo seksuaalisesta suuntautumisestaan ja/tai sukupuoli-identiteetistään yhdelle tai useammalle henkilölle ensimmäisen kerran.​

Kaksi nuorta poseeraa suuren ja pienen IKEA STORSTOMMA-kassin kanssa.

IKEA Suomi – Helsinki Priden ylpeä yhteistyökumppani

IKEA Suomen tavoite on luoda syrjimätön työympäristö ja tarjota samat mahdollisuudet kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä riippumatta.

Helsinki Priden virallisena yhteistyökumppanina myötävaikuttamme positiiviseen muutokseen kaikilla yhteiskunnan alueilla. Tuemme vuosittaisen Pride-viikon lisäksi ympärivuotista työtä LHBTIQ+ -oikeuksien puolesta.

Lahjoitamme osan IKEA STORSTOMMA -kassin myynnistä saaduista tuloista Helsinki Priden toimintaan.

Lue lisää Pride-kumppanuudesta

Toimemme LHBTIQ+ -yhteisön hyväksi  

IKEA on pitkän linjan toimija pyrkimyksissään saada LHBTIQ+ -yhteisön ihmiset tuntemaan olonsa tervetulleiksi, kunnioitetuiksi ja arvostetuiksi omana itsenään. Vuonna 1994 IKEA-mainoksessa nähtiin miespariskunta etsimässä sopivaa ruokapöytää. Tämän kansainvälisiinkin uutisotsikoihin päätyneen mainoksen uskotaan laajalti olleen yksi ensimmäisiä lajissaan.  

Viimevuotisen IDAHOTB 2022 -kampanjan jälkeen olemme ottaneet edistysaskelia kuroaksemme LHBTIQ+ -yhteisön jäseniä koskettavaa osallisuuskuilua umpeen niin yrityksemme sisällä kuin yhteiskunnassa laajemminkin – uusia sitoumuksia ja toimia on tehty kuluneen vuoden mittaan.

 • IKEA Japani: Nostimme ensimmäistä kertaa Progress Pride -lipun liehumaan kaikkien Japanin toimipaikkojen ulkopuolelle huhti-toukokuussa Japanin suurinta Pride-tapahtumaa ja IDAHOTB-päivää varten.  
 • IKEA Itävalta: Vietimme hiljattain Pronominien päivää käyttämällä työntekijöiden wc-tiloissa ja palvelualueilla peilejä, jotka jakoivat tietoa pronominien käytöstä. 
 • IKEA Yhdistynyt kuningaskunta & Irlanti: Jaoimme “Rainbow Cake” -sateenkaarikakun myynnistä syntyneitä tuottoja ulkoiselle yhteistyökumppanillemme, Switchboard LHBTIQ+ -auttavalle puhelimelle,  joka perustettiin vuonna 1974 tarjoamaan tukea ja tietoutta LHBTIQ+ -yhteisön jäsenille. 
 • IKEA Sveitsi: Korvasimme äitiys- ja isyysvapaat vanhempainvapaalla, joka koskee myös samaa sukupuolta olevia pariskuntia. Tätä edelsi aktiivinen osallistuminen julkiseen keskusteluun pidennetystä isyysvapaasta ja samaa sukupuolta olevien pariskuntien avioliittojen laillistamisesta ennen aiheesta järjestettyä kansanäänestystä. 
 • IKEA Alankomaat: Tarjoamme sukupuolenkorjausprosessia läpikäyville työntekijöillemme mahdollisuuden ottaa enintään 24 viikkoa palkallista lomaa 10 vuoden aikana niin lääketieteellisiä kuin ei-lääketieteellisiä hoitoja varten.  
 • IKEA Yhdysvallat ja IKEA Kanada: Olemme käynnistäneet projektin, jonka myötä transsukupuoliset ja ei-binääriset työkaverimme voivat käyttää valitsemaansa nimeä yrityksen digitaalisilla alustoilla. 
 • IKEA Yhdysvallat laajensi työntekijöidensä etuudet kattamaan matkakulut medikaalista transitiota tukeviin toimenpiteisiin, mikäli toimenpiteitä ei ole saatavilla kohtuullisella etäisyydellä työntekijän kodista.  
 • IKEA Kanada lahjoittaa vielä 20 käsintehtyä, Trans-Pride-lipun väreissä loistavaa BEYOU BLÅHAJ-pehmoa lisää transitiota tukeville klinikoille ympäri Kanadaa osoittaakseen tukensa transyhteisölle.  
 • IKEA Ranska: Allekirjoitti ranskalaisen L’Autre Cercle -järjestön virallisen sitoumuksen, jonka tavoitteena on edistää LHBTIQ+ -inklusiivisuutta työpaikoilla. He perustivat myös ”IKEA Pride France” -resurssiryhmän ranskalaisille työkavereillemme. 
 • IKEA Italia: 17. toukokuuta 2023 IKEA Italia ilmoitti, että se tarjoaa nyt kuuden viikon palkallisen loman työntekijöille, jotka käyvät läpi transitioprosessia. 
 • IKEA Serbia: Käynnisti äskettäin yhdessä muiden maan yritysten kanssa ainutlaatuisen Equality Business Alliance -liiton, jonka tavoitteena on edistää LHBTIQ+ -tasa-arvoa työpaikoilla ja yhteiskunnassa.