Siirry pääsisältöön

IKEA Business Network ja Yritysprofiilin käyttöehdot

Julkaistu 25.10.2022

Hej ja tervetuloa IKEA Yritysmyyntiin!

Nämä ehdot koskevat sekä IKEA Business Network -jäsenprofiileja ja IKEA Yritysprofiileja ("Profiili")! Profiilin kautta yritykselläsi on käytössään useita palveluita, jotka tukevat yrityksesi liiketoimintaa, kuten ostohistoria ja viestintäosio, jossa on esimerkiksi tuoreimmat uutiset, trendejä ja inspiraatiota yrityksellesi.

1.    Lakisääteiset tiedot

Nämä Käyttöehdot muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen Profiilin rekisteröivän yrityksen ("Yritys") ja IKEA Oy:n ("IKEA", "me" tai niiden taivutusmuodot) välille. Käyttöehdot koskevat Yrityksen Profiilin käyttöä. IKEA voi oman harkintansa mukaan muokata näitä Käyttöehtoja milloin tahansa, esimerkiksi jos sovellettaviin lakeihin, IKEA-palveluihin ja -toimintoihin tehdään muutoksia tai kun uusia palveluita otetaan käyttöön. Kaikki tehdyt muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) arkipäivän kuluttua siitä päivästä, jolloin julkaisemme päivitetyt käyttöehdot. Jos Yritys ei hyväksy muutoksia, sillä on oikeus poistaa Profiili. Jos Profiilia käytetään sen jälkeen, kun Yritykselle on ilmoitettu Käyttöehtojen päivityksestä, katsotaan, että Yritys on hyväksynyt päivitetyt Käyttöehdot.

IKEA on osakeyhtiö, jonka rekisteröity osoite on Espoontie 21, 02740 Espoo.

Jos Yritys haluaa antaa palautetta tai esittää kommentteja tai kysymyksiä Profiilista, ota yhteys asiakaspalveluumme

2.    Profiili

Profiilin avulla yritysasiakkaat voivat ostaa tuotteita ja palveluja liiketoimintatarkoituksiin sekä käyttää monia yritysasiakkaille tarkoitettuja toimintoja ja palveluja. IKEA Business Network -jäsenprofiilit ja IKEA Yritysprofiilit on suunniteltu erityisesti mikro- ja pienyrityksille.

Jotta Yrityksen ostokset voidaan yhdistää Profiiliin, Yrityksen on tunnistauduttava maksuprosessin aikana. Verkko-ostoksia tehtäessä tunnistaudutaan kirjautumalla sisään Profiiliin ja tavaratalossa ostoksia tehdessä IKEA Business Network -kortti tai IKEA Yritysmyynti -kortti skannataan kassalla. Tämä on tärkeää muistaa, koska teknisistä syistä emme voi rekisteröidä ostoksia takautuvasti.

Yrityksen on luotava Profiili käyttäen tarkkoja, ajantasaisia ja täydellisiä tietoja. Yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus ja sähköpostiosoite on syötettävä Profiilin luomiseksi. Yritys sitoutuu pitämään IKEA-konsernin ajan tasalla näiden tietojen muutoksista. Voit myös valita lähimmän IKEA tavaratalosi, jotta voimme lähettää sinulle tietoja paikallisista tapahtumista tai muuta valittuun tavarataloon liittyvää tietoa.

Rekisteröimällä Profiilin Yritys vahvistaa, että rekisteröinnin tekevällä henkilöllä on valtuudet tehdä oikeudellisesti sitova sopimus Yrityksen nimissä ja että Yrityksellä on oikeus rekisteröidä Profiili. Yritys vakuuttaa myös, että sillä on kaikki edellytetyt oikeudet, kyvyt ja valtuudet täyttää ja suorittaa näiden Käyttöehtojen mukaiset velvoitteensa.

Profiilia ei voi siirtää. Vain Yritys voi käyttää Profiilia ja Profiilia voi käyttää vain yrityksen omiin liiketoimintatarkoituksiin. Yritys tiedostaa, että Profiilia ei missään tapauksessa saa käyttää IKEA-tuotteiden tai -palvelujen uudelleenmyyntiin kolmansille osapuolille.

3.    Profiilin hallinta

Yritys voi halutessaan yhdistää Profiiliinsa useita käyttäjiä, mukaan lukien useita pääkäyttäjiä, joilla on hallintaoikeudet. Henkilöstä, joka luo Yrityksen Profiilin, tulee automaattisesti Profiilin pääkäyttäjä. Yrityksellä on aina oltava vähintään yksi pääkäyttäjä, jolla on hallintaoikeudet. Pääkäyttäjä voi (i) kutsua muita Yrityksen työntekijöitä Profiilin käyttäjiksi ja pääkäyttäjiksi, (ii) poistaa yksittäisiä käyttäjiä, (iii) poistaa tai muuttaa Profiilin asetuksia (esim. mukauttaa asetuksia, päivittää Yritys IKEA Business Network -palvelun jäseneksi tai peruuttaa kyseisen palvelun jäsenyys) ja (iv) tarkastella Yrityksen koko ostohistoriaa, mukaan lukien tilauksen tehneiden henkilöiden nimiä. Tavallinen käyttäjä näkee vain oman toimintansa Profiilissa.

Jokainen käyttäjä saa IKEA Business Network tai IKEA Yritysmyynti -korttinumeron ("Kortti") luodun Profiilin tyypin mukaan, jonka avulla Yritys tunnistetaan IKEA Business Network tai IKEA Yritysmyynti -asiakkaaksi. Korttia ei voi siirtää, ja sitä voi käyttää vain henkilö, kenen Profiilissa kortti on. Kortti ei ole debit-kortti, luottokortti tai takuukortti.

Pääkäyttäjän vastuulla on varmistaa, että kaikki Profiilin käyttäjät ovat Yrityksen työntekijöitä tai että he ovat muutoin valtuutettuja toimimaan Yrityksen puolesta.

IKEA tallentaa ja käsittelee Profiilin yksittäisten käyttäjien henkilötietoja. Yritys vahvistaa, että se informoi näitä henkilöitä IKEA Oy:n tietosuojaselosteen sisällöstä.

4.    Hyväksyttävä käyttö

Yritys saa käyttää Profiilia vain liiketoiminnalliseen, kaupalliseen ja sallittuun tarkoitukseen, kuten ostoihin, suunnitteluohjelmien käyttöön ja/tai IKEA-konsernin kanssa viestimiseen. Yritys ja sen Profiilin käyttäjät eivät saa väärinkäyttää tai muokata ominaisuuksia tai palveluja, joihin Yrityksellä on pääsy Profiilin kautta (esim. hakkeroimalla, tuomalla viruksia, troijalaisia, matoja tai loogisia pommeja, suorittamalla palvelunestohyökkäyksiä tai muuta haitallista toimintaa), tai muulla tavoin häiritä järjestelmiämme tai toimintojamme.

Yritys on vastuussa kaikista Profiilin kautta tehtävistä toimista. Yritys varmistaa, etteivät käyttäjät luovuta henkilökohtaisia salasanojaan kenellekään. Jos Yritys uskoo, että valtuuttamaton henkilö on päässyt käsiksi salasanaan ja/tai Profiiliin, Yrityksen on välittömästi otettava yhteyttä IKEA asiakaspalveluun ja vaihdettava kaikki vaarantuneet salasanat. Yrityksen on varmistettava, että käyttäjät kirjautuvat ulos Profiilista aina istunnon päätyttyä. IKEA ei vastaa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että Yritys ei ole noudattanut näitä Käyttöehtoja.

5.    Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja patentit

Kaikki omistusoikeudet, oikeudet ja immateriaalioikeudet Profiiliin, IKEA.fi -verkkosivustoon ja IKEA-brändiin säilyvät IKEA-konsernilla tai IKEA-toimiluvan antajalla, Inter IKEA Systems B.V:llä. Profiilin käyttö ei anna Yritykselle oikeutta käyttää tai jäljentää mitään tekijänoikeuksilla suojattuja materiaaleja, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, patentteja tai muita omistusoikeuksia tai materiaaleja. Yritys vahvistaa myös, että se ei käytä suhteitaan IKEA-konserniin markkinointi- tai rahoitustarkoituksessa tai referenssinä yrityksen esityksissä tai lehdistötiedotteissa, eikä se millään tavalla hyödynnä (internetissä tai muulla tavoin julkisesti viestimällä) IKEA-, Ingka- tai Inter IKEA -konsernien tuotenimiä, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, logoja tai muita tunnistettavia brändiominaisuuksia.

6.    Profiilin käytön päättäminen ja keskeyttäminen

Yritys voi lopettaa Profiilin käytön milloin tahansa poistamalla Profiilin. Jos Profiilin käyttö lopetetaan, Yritys ei voi enää hyödyntää Profiilin etuja.

IKEA voi oman harkintansa mukaan lopettaa tai väliaikaisesti keskeyttää Yrityksen Profiilin käytön ilmoittamalla siitä Yrityksen Profiilin pääkäyttäjälle, mikäli jokin seuraavista tilanteista toteutuu: (a) jos huomaamme, tai meillä on syytä uskoa, että Yritys käyttää Profiilia näiden Käyttöehtojen vastaisesti, (b) jos IKEA epäilee perustellusti, että vilpillistä toimintaa on tapahtunut, (c) Profiilia käytetään millä tahansa muulla tavalla, jota IKEA ei hyväksy, tai (d) jos Yritys ei ole käyttänyt palveluja yli 36 kuukauteen. Palvelujen käyttämisellä tarkoitetaan sitä, että Yritys ei ole esimerkiksi kirjautunut Profiiliin tai avannut IKEA-sähköposteja. Pidätämme myös oikeuden poistaa tai muokata sisältöä, muokata, keskeyttää tai lakkauttaa minkä tahansa Profiilin kautta tarjottavan ominaisuuden tai palvelun saatavuuden tai veloittaa palvelusta tai lopettaa palvelusta veloittamisen.

Kohdat 5, 6, 7, 8 ja 9 ovat voimassa myös Käyttöehtojen käytön lopettamisen tai vanhentumisen jälkeen. 

7.    Korvausvastuu

Yritys sitoutuu puolustamaan ja turvaamaan IKEA-konsernia ja vapauttamaan sen kaikista vastuista, vahingoista, menetyksistä ja kuluista (mukaan lukien kohtuulliset oikeudenkäyntimaksut ja kustannukset), jotka johtuvat tai millään tavalla liittyvät seuraaviin (”Korvausvaatimus”): (a) yrityksen pääsy Profiiliin tai sen käyttö, mukaan lukien näihin liittyvät tiedot, (b) Yritys rikkoo tai sen epäilleen rikkoneen näitä Käyttöehtoja tai sovellettavaa lakia, ja (c) Yritys on antanut vääriä tietoja. 

8.    Vastuunrajoitus

Sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa IKEA ei ole vastuussa mistään vahingoista Yritykselle, mukaan lukien rajoituksetta epäsuorat, erityiset tai välilliset vahingot, jotka aiheutuvat Profiilin käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää Profiilia, vaikka meille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta tai jonkin toisen osapuolen korvausvaatimuksesta. IKEA ei takaa, että Yrityksen IKEA-konsernilta ostamat tuotteet tai palvelut ovat sopivia, tarkoituksenmukaisia tai laillisia käytettäväksi Yrityksen liiketoiminnassa.

9.    Sovellettava lainsäädäntö ja riitatilanteet

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, ottamatta huomioon lakien ristiriitaisuutta koskevia sääntöjä tai periaatteita. Kaikki näihin käyttöehtoihin liittyvät kiistat, vaateet tai erimielisyydet ratkaistaan Suomen soveltuvissa tuomioistuimissa.

IKEA Business Network

Jos Yritys on rekisteröitynyt IKEA Business Network -palvelun ("Network-palvelun") jäseneksi, edellä mainittujen lisäksi sovelletaan seuraavia ehtoja.

10.    Network-palvelun edut

Edut ja tarjoukset voivat muuttua ajan myötä, ja IKEA pidättää oikeuden halutessaan lisätä tai poistaa etuja ja palveluja. Jotkin edut ja palvelut tarjotaan Yritykselle vain kertaluonteisesti, ja kaikki yritykset kiertää tämä oikeus katsotaan näiden Käyttöehtojen rikkomiseksi, mikä voi johtaa Network-palvelun irtisanomiseen.

Oma IKEA Business Network -sivu

Network-jäsenenä Yritys pääsee Oma IKEA Business Network -sivulle, jossa on kaikki tiedot jäsenyydestä, ostohistoriasta, tämänhetkisistä tarjouksista ja paljon muuta.

Tarjoukset ja alennukset tuotteista ja palveluista

Network-palvelun kautta Yrityksillä on pääsy lukuisiin alennuksiin, tarjouksiin ja palveluihin. Tarjoamme esimerkiksi alennuksia sisustussuunnittelukonsultoinnista, jonka avulla Yritys voi luoda liiketoimintaansa sopivan tilan. Lisäksi Network-palvelun jäsenet saavat alennuksia valikoiduista tuotteista ja palveluista. Huomaa, että kaikki Network-palvelun jäsenille tarjouksessa olevat tuotteet eivät ole hyväksyttyjä kaupalliseen käyttöön, eikä IKEA ole vastuussa siitä, että tarjouksessa tai alennuksessa olevat tuotteet ovat sopivia tai asianmukaisia käytettäväksi Yrityksen liiketoiminnassa.

Tarjoukset, alennukset ja palvelut vaihtelevat ajoittain, ja ne voivat myös vaihdella tavarataloittain. Tietoja tämänhetkisistä tarjouksistamme, alennuksistamme ja palveluistamme on aina saatavilla Oma IKEA Business Network -sivulla.

Opi kanssamme

Haluamme tukea Network-jäsentemme oppimista! Tästä syystä olemme luoneet Opi kanssamme -kokonaisuuden, jossa Network-palvelun jäsenillä on pääsy opetussisältöön koulutusmoduulien kautta, ja he saavat uutiskirjeitä esimerkiksi henkilöstön ja liiketoiminnan kehittämisestä sekä tilojen luomisesta. Huomaa, että kaikki Opi kanssamme -sisältö on luotu yksinomaan Network-palvelun jäsenille ja että Yritys ei saa ladata, kopioida, tallentaa, jakaa, levittää tai muulla tavalla antaa pääsyä Opi kanssamme -sisältöön henkilöille, jotka eivät ole Yrityksen työntekijöitä.

11.    IKEA Business Network -jäsenyyden irtisanominen ja keskeyttäminen 

Yritys voi irtisanoa IKEA Business Network -jäsenyyden milloin tahansa muuttamalla profiilin IKEA Yritysprofiiliksi Oma IKEA Business Network -sivun asetuksista. Irtisanomisen jälkeen Yritys ei voi enää hyötyä IKEA Business Network -eduista ja tarjouksista. Tämä koskee kaikkia rekisteröityjä käyttäjiä, jotka on liitetty Yrityksen Profiiliin, ja muutos tulee voimaan välittömästi. IKEA Business Network -jäsenyyden päättäminen ei automaattisesti lakkauta Profiilia.