Saltar

Ofertas de comida para IKEA

Ofertas exclusivas para socios do club IKEA Family

Só nas nosas tendas físicas e durante todo o mes de maio.


Próximas ofertas exclusivas do club IKEA Family

Só nas nosas tendas físicas e durante todo o mes de xuño.


Ofertas exclusivas para membros da familia IKEA

Só nas nosas tendas físicas, dispoñibles todo o ano.
*Consulta a súa dispoñibilidade na túa tenda sueca

2 paquetes de albóndegas de proteína vexetal por 6,50€/Kg

Prezo por separado 7,90€/Kg