Saltar

Este Green Friday, coida algo máis que o teu peto

Aplícanse termos e condicións. Ten en conta que, nestes momentos, algunhas categorías de produtos non son compatibles co servizo de recompra de mobles. Obtén máis información dentro da ferramenta de taxación

* Aforro lámpadas: datos estimados para unha casa con 16 lámpadas halóxenas ou incandescentes, e considerando que se usan durante tres horas ao día, uns 336 días ao ano, cun custo de 0,20€/kWh. Fonte: CACITI (Consejo andaluz de colegios de ingenieros técnicos industriales).

* Aforro regretas: estudo do IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía).

* Aforro pilas: cifra baseada na diferenza de prezo entre catro pilas recargables LADDA + cargador vs. 1880 pilas alcalinas.

* Aforro enerxía solar: estimación realizada en función da instalación de seis paneis cunha potencia xeral de 2,04 kWp, cunha orientación sur e cuns hábitos de consumo de 75-100€ mensuais.

Este Black Friday, únete a nós no noso compromiso por un consumo responsable e sostible. No canto de seguir a tendencia do consumo sen freo, apostamos por un Green Friday, de modo que se fomenten a reutilización e a prolongación da vida útil dos produtos. Descubre as nosas ofertas especiais e únete á nosa misión de construír un futuro máis verde e sostible para todas as persoas. Fai unha elección consciente este Black Friday!