Gå til hovedindhold

Årsberetning 2020 | Bæredygtighed i vores forretning

Grønne forandringer

I året der gik, stillede vi endnu skarpere på bæredygtighed i IKEA. Vi trådte ind i det årti, hvor vi skal nå vores globale mål om at blive en klimapositiv, cirkulær forretning i 2030. Det er en ambitiøs målsætning, der kræver ændringer i måden, vi driver vores virksomhed på.

  • Vi løser ikke de enorme klimaudfordringer, vi står over for, alene

   Det ved vi godt i IKEA. Derfor arbejder vi for, at så mange mennesker som muligt vælger den grønne vej, så vi sammen kan skabe et mere bæredygtigt liv på jorden. Vi ved også, at med vores størrelse og udbredelse følger et stort ansvar. Et ansvar vi gerne tager på os. I praksis betyder det, at vi har fokus på tre overordnede områder, der til sammen dækker hele vores forretning:

   Produkternes bæredygtighed

   Vi vil gøre bæredygtighed til en mulighed for de mange. Derfor vil vi øge andelen af mere bæredygtige produkter i vores sortiment, så grønne valg ikke kun er en luksus for de få, fx ved at tilbyde KUNGSBACKA køkkenfronter lavet af genanvendte plastikflasker.

   Måden vi lever i hjemmet

   Vi vil inspirere de mange mennesker til at leve på en mere bæredygtig måde i hjemmet fx ved at tilbyde madopbevaringsbokse med låg for at gemme lidt fra i går til i dag og dermed reducere madspild.

   Måden vi driver forretning på

   IKEA som virksomhed skal vise, at vækst og bæredygtighed kan gå hånd i hånd fx ved at investere i grøn energi og klimavenlig levering samtidig med, at vi vækster.

  Bæredygtighed og IKEA i forretningsåret 2020

  I året der er gået søsatte vi en række nye initiativer og services, der peger frem mod vores mål i 2030.


  De første grønne IKEA elbiler på vejene

  Mange møbler og indretningsartikler blev sidste år leveret bæredygtigt ud til kunderne i Storkøbenhavn. I februar 2020 introducerede vi syv nye el-varebiler, som er de første 100 % el-varebiler i vores bilflåde. Årsagen til at vi starter med 7 stk. er, at udbuddet på markedet af el-varebiler er begrænset, ligesom rækkevidde og lasteevne stadig ikke er tilstrækkelig til en effektiv drift. Vi holder skarpt øje med udviklingen på markedet og er klar til at udvide flåden betydeligt, når teknologien og lade-infrastrukturen opfylder vores behov.

  De syv el-varebiler har allerede tilbagelagt mere end 140.000 kilometer og har bidraget til at nedbringe vores samlede udledning af CO2 med tæt på 30 tons. Det er forventningen, at den klimavenlige varelevering på sigt bliver udbygget til flere dele af Danmark, og vores mål er, at vi i 2025 kan tilbyde 100 % klimaneutral varelevering til kunderne.

  I det nye år er der fokus på at etablere en infrastruktur af ladere både til medarbejdere, kunder og vores varebiler, så vi er rustet til at skrue op for mere klimavenlig transport de kommende år.


  Vi skal spare endnu mere på spildet

  I en årrække har vi i IKEA haft et stærkt fokus på at reducere madspild. Danskerne smider tilsammen ca. 260.000 ton mad ud om året. På verdensplan bliver det til astronomiske 1,3 milliarder ton mad, der ender i skraldespanden i stedet for i maven. Hvert år.

  Det er alt for meget. Det siger sig selv. Og planeten har ikke godt af det.

  Vi er glade for i de sidste tre år at have sparet mere end 58 ton mad, og dermed ca. 250 ton CO2.


   Affaldssortering

   Affaldssortering har en positiv effekt på miljøet og er et vigtigt område for IKEA. Vi har sorteret vores affald i flere år og forsøger at indfri nye mål hvert år.

   I 2020 formåede vi at sortere 89,8 % af vores affald. Det er en beskeden stigning på 0,4 procentpoint i forhold til året før.

   Vi genererede mindre affald i 2020
   14,5 kg pr. m3 i 2019
   13,6 kg pr. m3 i 2020

   I IKEA sorterer vi blandt andet papir, plastik, pap, metal, mad, glas og farligt affald. Overalt i virksomheden har vi procedurer på plads, der skal sikre, at det hele ikke bare ender det samme sted.

   Målsætningen for affaldssortering for 2021 er at fastholde sorteringsgraden på 90 %.

   I april 2020, hvor varehusene var lukkede, faldt affaldsmængderne væsentligt.


   Faldende energiforbrug, øget omsætning

   IKEA Danmarks varehuse og hovedkontor kører på 100 % grøn strøm. Det er en god start. Men vi afsøger hele tiden nye måder at nedbringe vores energiforbrug på, så vi forbruger smartere og dermed mindsker energispild. Tallene herunder skal ses i lyset af, at omsætningen for IKEA Danmark steg med 3,3 %, samt at varehusene var lukkede i en periode på seks uger i foråret 2020.

   Med et forbrug på 23.909.890 kWh reducerede vi sidste år vores samlede energiforbrug inkl. el og varme med ca. 5,5 %.

   • Den primære årsag er sandsynligvis, at vinteren 2019/20 var mildere end vinteren 2018/19 og dermed ikke krævede så megen opvarmning. Derudover optimerede vi tænding af lys, ventilation og varme via vores CTS system (det styresystem der kontrollerer alle de forskellige tændingstidspunkter for de forskellige energikilder), og sidst men ikke mindst udskiftede vi en mindre del af belysningen på P-pladserne til LED pærer, som er mindre strømkrævende.

    Ca. 3,4 % reduktion
    Med et forbrug på 16.099.647 kWh sidste år brugte vi ca. 3,4 % mindre strøm end forrige år.

    Ca. 15% stigning
    Med 1.318.357 kWh leverede vores egen vindmølle i Taastrup lidt mere strøm end forrige år.

    Ca. 7,5 % stigning
    Med 456.743 kWh leverede vores solcelleanlæg på taget af varehuset i Aarhus mere strøm end forrige år. Målsætningen for vores samlede energiforbrug næste år er at reducere forbruget med yderligere 5 %, selvom omsætningen og aktivitetsniveauet i varehusene stiger.


   Bybier får naturen til at blomstre i Gentofte

   To bifamilier flyttede i foråret 2020 ind på terrassen ved IKEA Gentofte, hvor medarbejderne bød velkommen med plantekasser, havemøbler og masser af fine blomster. For det er ikke kun bierne, der skal nyde godt af terrassen, det skal medarbejdere og kunder også.

   Projektet blev etableret i samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Bybi med det formål at få naturen til at blomstre i byerne, så der skabes det bedste miljø for bier og andre bestøvere. Over hele verden er bestanden af bestøvende insekter faldende, og derfor vil IKEA Gentofte inspirere kunderne til at plante blomster og få byen til at summe af liv. De to bistader rummer hver 30.000 bier og producerer en velsmagende honning, som medarbejderne i Gentofte nyder godt af.


   Grøn pension til IKEAs medarbejdere

   I IKEA gør vi ikke kun en forskel i den grønne omstilling gennem vores produkter og services – men også gennem vores medarbejdere. En ny aftale med PFA Pension betyder, at alle IKEA medarbejdere (med undtagelse af IKEA Food medarbejdere) nu kan vælge pensionsformen Klima Plus, mens nye medarbejdere automatisk indgår i ordningen. I praksis betyder det, at medarbejdernes pension investeres i bæredygtige porteføljer som fx vindmøller eller grøn skovdrift. På den måde kan den enkeltes opsparing være med til at drive en grøn udvikling i samfundet.

   CONCITO Danmarks grønne tænketank

   2020 blev også året, hvor IKEA Danmark blev optaget som medlem i Danmarks grønne tænketank CONCITO. Formålet med medlemskabet er at få inspiration til bæredygtig udvikling fra organisationens øvrige medlemmer samt at støtte formidling af viden inden for bæredygtig vækst. I IKEA ved vi godt, at vi ikke kan vinde klimakapløbet alene. Der skal en fælles indsats til, og vi er glade for at dele viden og erfaringer med andre danske virksomheder med samme sindelag som os i CONCITO netværket.


   Vi stiller krav til vores leverandører

   I IKEA stiller vi en række ufravigelige krav til vores leverandører og samarbejdspartnere for at sikre, at de, som os, agerer forsvarligt og etisk. Vi kalder kravene for IWAY, og de er baseret på UN Global Compact og opdateres løbende.

   • IWAY omfatter blandt andet, at leverandører og samarbejdspartnere forpligter sig til:

    • At man har læst IWAY kravene og har implementeret arbejdsgange, som sikrer, at reglerne overholdes
    • At man overholder alle love og regler, herunder at bestikkelse og korruption ikke er tilladt
    • At man ikke har eller støtter børnearbejde
    • At man overholder arbejdsregler, love, fagforeninger og overenskomster
    • At man overholder mindsteløn
    • At man opfordrer og understøtter medarbejdernes muligheder for videreudvikling
    • At man ikke på nogen måde udøver diskrimination og respekterer ligestilling og diversitet
    • At man stiller tilstrækkeligt sikkerhedsudstyr, ventilation i lokaler m.v. til rådighed, og der er nødudgange samt at andre sikkerhedsforanstaltninger er i orden
    • At man tager hensyn til miljøet og tilsigter brugen af grøn-/bæredygtig energi
    • At man tager hensyn til affaldssortering og tilsigter genbrug

    Vi samarbejder med vores leverandører om deres egne bæredygtighedsindsatser for at sikre, at alle vores partnere arbejder med nogenlunde samme mål for CO2 reduktion, som vi selv gør.

    IKEA følger løbende op på om kravene i IWAY overholdes. Det sker i et samarbejde mellem IKEA og de kontaktpersoner, som er udpeget af leverandører og samarbejdspartnere.