Přejít na hlavní obsah

Rovnost, diverzita a inkluze

Diverzita je klíčem k úspěchu, přičemž může mít různé podoby.

Když je každý sám sebou a přispívá svou jedinečností, rosteme všichni společně.

Ve skupině Ingka Group vítáme všechny druhy diverzity. Rozmanité a inkluzivní pracoviště je totiž dobré pro naše zaměstnance, zákazníky i podnikání.

Snažíme se vytvářet rozmanité a inkluzivní pracovní prostředí, kde zaměstnanci cítí, že si ceníme jejich jedinečnosti, vnímáme jejich rozmanité talenty a mohou být sami sebou.

Dva zaměstnanci IKEA se zaměstnaneckou kartou na krku se opírají o dřevěné zábradlí.
Dva zaměstnanci IKEA se zaměstnaneckou kartou na krku se opírají o dřevěné zábradlí.

Inkluze

Péče o lidi, ale i diverzita a inkluze jsou součástí našich hodnot a vize. Jsme přesvědčeni o tom, že je důležité vytvářet pracovní prostředí, kde se všichni zaměstnanci cítí vítáni, respektováni, podporováni a oceňováni, a to bez ohledu na jejich identitu a původ.

Ve společnosti IKEA proto podporujeme každodenní spolupráci a inkluzivní chování. Jde nám totiž o to, abychom z našich rozdílů vytěžili co nejvíc.

Věříme, že jedinečnost každého zaměstnance pomáhá společnosti IKEA zlepšovat se!

Začlenění je zodpovědností každého z nás.

Záleží nám na inkluzi LGBT+

Podporujeme naše zaměstnance z komunity LGBT+ (tato zkratka označuje lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby, ale i všechny ostatní sexuální orientace a genderové identity) a jejich právo na to, aby mohli být sami sebou. Chceme vytvářet skutečně inkluzivní pracovní prostředí a poskytovat stejné příležitosti pro všechny, a přispívat tak k pozitivním změnám ve všech oblastech našeho podnikání a společnosti.

Jak podporujeme inkluzi LGBT+

  • Když chceme zajistit, abychom napříč celou společností IKEA vytvářeli vhodné pracovní prostředí pro všechny nezávisle na sexuální orientaci a genderové identitě, vytvořili jsme globální plán inkluze LGBT+.
  • Pomohli jsme vytvořit a propagovat etické normy OSN, které se zaměřují na diskriminaci osob LGBT+ na pracovišti a v komunitách.
  • Jsme členem nadace Workplace Pride a  organizace Stonewall, které se zaměřují na inkluzi LGBT+ lidí na pracovišti.
  • Také jsme členem obchodní asociace Open for Business, která propaguje inkluzi LGBT+ osob a reaguje na rostoucí odpor vůči inkluzi LGBT+ lidí v mnoha částech světa.
  • V roce 2021 jsme začali používat novou verzi duhové vlajky (tzv. „Progress Flag“ –  vlajku pokroku), která symbolizuje potřebu být inkluzivní ke všem identitám v rámci komunity LGBT+. Tato myšlenka má ve společnosti IKEA naši plnou podporu.
  • Od roku 2019 jsme prodali více než 3,5 milionu duhových tašek ve 26 zemích, přičemž část zisku jsme darovali organizacím, které podporují komunitu LGBT+.

Dbáme na genderovou rovnost

Zavázali jsme se, že dosáhneme skutečné genderové rovnosti. Jsme totiž přesvědčení, že každý – bez ohledu na pohlaví – má právo na spravedlivý přístup a stejné příležitosti. Větší genderová rovnost je podle nás přínosná pro všechny.

Znamená to, že chceme zajistit stejné příležitosti pro ženy i muže a zároveň dosáhnout stejného zastoupení mužů a žen, a to ve všech zemích a na všech úrovních a pozicích, tedy včetně rad a výborů. V rámci našeho závazku dosáhnout stejného zastoupení mužů a žen se soustředíme na to, abychom zvýšili zastoupení žen na převážně mužských pozicích a naopak.

Jsme členem iniciativy Equal Pay International Coalition (EPIC) a zavázali jsme se, že v celé skupině Ingka Group zajistíme stejné odměňování žen a mužů. Každý by tedy měl mít záruku, že nezávisle na své úloze a pracovní pozici bude dostávat stejnou mzdu za stejnou práci.


Pracovní oblasti

Právní předpisy a řízení

V současném neustále se měnícím světě nám pomáháte držet krok s aktuálním vývojem. Baví vás zjišťovat, jak místní a mezinárodní právo co nejlépe sladit se zájmy společnosti IKEA a jejích zákazníků. Díky vaší pracovitosti naše společnost splňuje všechny zákonné povinnosti a požadavky. Velký důraz se klade na vaši čestnost, pracovní kapacitu a cit pro detail.

Logistika a dodavatelský řetězec

Víte, jak něco přemístit z bodu A do bodu B, a stejně dobře si poradíte i s tím, když je těch věcí na přemístění například i 10 000 kusů? Máte rádi strategické a taktické výzvy, které s sebou přináší snaha zajistit, aby byly výrobky a sortiment IKEA dostupné po celém světe, a to v co nejvyšší kvalitě za nejnižší možnou cenu. Právě vy se staráte o to, aby si zákazník mohl ráno koupit přes internet knihovnu BILLY a večer před spaním ji už měl doma.

Marketing a komunikace

Vy jste hlasem značky IKEA. Na všech místech a ve všech komunikačních kanálech, kde je IKEA přítomná: prostřednictvím slov, obrázků a možná dokonce i ve virtuálních světech. Vaším úkolem je budovat naši značku a ukázat lidem hodnotu naší nabídky. Svým kolegům poskytujete informace, ale i možnost zapojit se a komunikovat v neustále se měnícím obchodním prostředí.

Materiály a inovace

Člověk si občas řekne: „Koho by něco takového napadlo?“ No, třeba právě vás! Vyznáte se v nových technologiích a materiálech. Vytváříte řešení a platformy, které budou určovat směrování sortimentu IKEA v následujících desetiletích: trvale udržitelné, atraktivní, kompatibilní, zdravé a bezpečné. Vaším hlavním cílem je přitom vytvářet výrobky, které zákazníkům IKEA skutečně zlepšují život.

Lidé a lidské zdroje

Podporujete společnost IKEA prací s lidmi, která vychází z našich hodnot a našeho jedinečného vnímání lidí. Řídíte se přesvědčením, že pokud zaměstnáváme lidi s různými zkušenostmi a z různých prostředí, jsme moudřejší a silnější. Věnujete mnoho energie tomu, abyste mezi nás „přitáhli“ ty nejlepší. A budujete co nejpevnější základy, které jim pomohou růst, ukázat se v nejlepším možném světle a zároveň podpořit naše podnikání. Jednoduše řečeno, věříte v sílu lidí.