Přejít na hlavní obsah

Rovnost, diverzita a inkluze

Dva pracovníci IKEA se opírají o dřevěné zábradlí, na krku mají visačku a usmívají se
Dva pracovníci IKEA se opírají o dřevěné zábradlí, na krku mají visačku a usmívají se
Dva diskutující zaměstnanci IKEA

Když jsme sami sebou a svou jedinečností pomáháme ostatním, rosteme všichni.


Péče o lidi, diverzita i inkluze jsou principy, které tvoří nedílnou část naší vize a našich hodnot. V Ingka Group považujeme diverzitu a inkluzi za správnou věc. Každý jsme jiný, a právě naše rozdílnost přispívá k tvořivosti a podporuje náš růst. Snažíme se ze všech sil o vytvoření inkluzivního prostředí využívajícího výhod diverzity, kde se naši zaměstnanci cítí oceňováni právě za jejich jedinečnost, za jejich unikátní a různorodá nadání a kde každý může být sám sebou.


Jednoduše řečeno: věříme, že jedinečnost každého z nás dělá IKEA lepší!

Podporujeme inkluzi LGBT+ osob

My v Ingka Group jsme přesvědčení, že si každý člověk zaslouží férové jednání a rovné příležitosti, bez ohledu na sexuální orientaci nebo identitu. Proto také každý rok 17. května oslavujeme Mezinárodní den proti homofobii, bifobii a transfobii (IDAHOT), a snažíme se tak podporovat práva lesbiček, bisexuálů, transsexuálů a lidí všech sexuálních orientací a genderových identit.


Oslavy Mezinárodního dne IDAHOT pro nás znamenají také závazek vytvořit inkluzivní pracovní prostředí, v němž se všichni naši LGBT+ kolegové budou cítit vítaní, oceňovaní a respektovaní. Prostředí, kde každý může být sám sebou, a kde každý chápe, že inkluze LGBT+ je odpovědností každého z nás.


Zasaďme se všichni o rovnost pohlaví!

Ikea kolegové diskutující v kruhu s úsměvem na tváři symbolizující začlenění

Diverzita má řadu podob a rozměrů


V Ingka Group vítáme všechny podoby diverzity. Různorodost na pracovišti je dobrá jak pro zaměstnance, tak pro zákazníky i náš byznys. Pomáhá růst jak jednotlivcům, tak celé organizaci.

Imbusový klíč, který symbolizuje nábytek pro všechny za nízkou cenu.

Věříme, že jedinečnost každého z nás dělá IKEA lepší!

Čtyři zaměstnanci IKEA v různých pracovních oděvech
Červený polštář ve tvaru srdce s  rukama - znamená "Vítejte v práci pro IKEA!".

Začlenění je odpovědností každého z nás.

Barevná taška Frakta, kterou nese muž v bílých teniskách

Podporujeme inkluzi LGBT+ osob


Jako humanistická společnost, která se řídí svými hodnotami, podporujeme zaměstnance s odlišnou sexuální orientací (lesby, homosexuály, bisexuály a transexuály) a jejich právo být sami sebou; v Ingka Group jim nabízíme rovné příležitosti, možnost podílet se rovným dílem na rozvoji Ingka Group a naší obchodní činnosti. Aktivně se snažíme vytvářet inkluzivní pracovní prostředí, a přispíváme tak k pozitivní změně nejen ve všech oblastech našeho podnikání, ale v celé společnosti.


Věděli jste, že... jsme se přidali k Workplace Pride Foundation a Stonewall, dvěma neziskovým organizacím, které se zaměřují na inkluzi lesbických, homosexuálních, bisexuálních a transexuálních osob (LGBT+) na pracovišti? Proto jsme také podpořili standardy OSN zaměřené na odstranění diskriminace LGBT+ zaměstnanců (UN Standards of Conduct for Business on Tackling Discrimination against LGBT+people), globálně zavedené v září 2017.


Rovné příležitosti jsou pro nás důležité!

Dva zaměstnanci IKEA spolu hovoří před oknem s logem IKEA

Rovnost pohlaví

V Ingka Group věříme, že každý bez ohledu na pohlaví má právo na stejné zacházení.
Naším cílem je dosáhnout skutečné rovnosti pohlaví. To znamená zabezpečit stejné příležitosti pro muže a ženy a dosáhnout na všech úrovních řízení a ve všech pozicích vyváženého poměru mužů a žen (50/50), včetně správních rad a výborů. Jsme přesvědčení, že rovnost pohlaví je výhodná pro nás pro všechny. Abychom kýženého poměru dosáhli, snažíme se, aby na pozicích, které jsou tradičně obsazovány muži, pracovalo více žen (a naopak).

Pracovníci na jakékoliv pozici v Ingka Group mohou očekávat, že budou za stejnou práci získávat stejnou odměnu. Jsme členy Mezinárodní koalice za rovné odměňování (EPIC) a zavázali jsme se zabezpečit rovné odměňování pro všechny v celé Ingka Group.


Budovat podnikání, kde vládne rovnost pohlaví, znamená vytvářet inkluzivní kulturu, v níž jsou všichni za svůj jedinečný přínos stejně odměňováni a mají možnost ovlivňovat kulturu organizace. Když mají všichni rovné příležitosti, vyhrává každý.

Rovný přístup je pro nás důležitý!

Proto INGKA Group podporuje pracovní prostředí, které ženám a mužům umožňuje stejné úspěchy - na celém světě, 365 dní v roce.