IKEA stahuje z prodeje cestovní hrnek TROLIGTVIS s označením "Made in India". Nesplňuje požadavky.

Cestovní hrnek TROLIGTVIS v různých barvách.

IKEA stahuje z prodeje cestovní hrnek TROLIGTVIS s označením "Made in India". Nesplňuje požadavky.

Společnost IKEA žádá všechny zákazníky, kteří si koupili cestovní hrnek TROLIGTVIS s označením „Made in India“, aby ho přestali používat. Nedávné výsledky testů ukázaly, že obsah chemikálií ve výrobku může překračovat předepsané limity. Riziko jakéholi okamžitého nagativního vlivu na naše zdraví je velmi nízké, přesto  IKEA  prevetivně žádá všechny zákazníky, kteří cestovní hrnek mají, aby ho vrátili do obchodního domu IKEA, kde jim budou vrácené peníze v plné výši.

Bezpečnost výrobků bereme ve společnosti IKEA velice vážně. Všechny typy našich výrobků neustále testujeme a musí být v souladu s platnými normami a legislativou, ale také s našimi vlastními požadavky. IKEA nedávno obdržela výsledky testů, které ukazují, že u uvedených cestovních hrnků může obsah dibutylftalátu (DBP) překročit povolené limity. IKEA již mnoho let uplatňuje úplný zákaz používání ftalátů ve výrobcích, které přichází do styku s jídlem, a proto během prošetřování problému ukončila prodej těchto cestovních hrnků. Během šetření se ukázalo, že problém se může týkat hrnků s označením „Made in India“ a IKEA nyní hrnky stahuje z prodeje i přes velmi nízké riziko jakéhokoli okamžitého negativního vlivu na zdraví.

IKEA bude i nadále zákazníkům nabízet cestovní hrnek TROLIGTVIS s označením „Made in Italy“. Vyšetřování ukázalo, že splňuje všechny požadavky kvality a jeho používání je zcela bezpečné.

Cestovní hrnek TROLIGTVIS se prodával od října 2019. IKEA žádá zákazníky, kteří mají cestovní hrnek s označením „Made in India“, aby výrobek vrátili do obchodního domu IKEA, kde jim budou v plné výši vrácené peníze. Účtenka ani doklad o koupi není k vrácení výrobku zapotřebí. Více informací získáte na www.IKEA.cz nebo na telefonní lince IKEA na čísle +420 234 567 890.  

Omlouváme se zákazníkům za jakékoli nepříjemnosti způsobené stažením výrobku z prodeje.

###

Více informací vám poskytne:

Adriena Rambousková
Market Communication Coordinator 
IKEA Česká republika 
+420 602 380 262
adriena.rambouskova@Ingka.IKEA.com
www.IKEA.cz
www.facebook.com/IKEAceska?ref=stream
www.youtube.com/user/ikeaceskarepublik
www.instagram.com/ikea_cesko/
www.linkedin.com/company/ikea-group

Kristýna Hliňáková
Account Manager, Ogilvy
+420 731 131 251
kristyna.hlinakova@ogilvy.com
https://www.facebook.com/OgilvyCzech/
https://twitter.com/Ogilvy

###

Tiskové materiály najdete zde, fotografie a další tiskové materiály najdete v PR Galerii. V případě, že nejste zaregistrováni, stačí tak jednoduchým a rychlým krokem učinit.

O Ingka Group
Ingka Group (Ingka Holding B.V. a kontrolované subjekty) je jedním z 11 držitelů licence IKEA na základě franšízové smlouvy se společností Inter IKEA Systems B.V. Ingka Group, která vlastní a provozuje prodejní kanály IKEA. Podniká ve třech oblastech: IKEA Retail, Ingka Investments a Ingka Centres. Ingka Group je strategickým partnerem ve franšízovém systému IKEA, která provozuje více než 374 obchodních domů IKEA ve 30 zemích. Do obchodních domů IKEA během finančního roku 2018 zavítalo 839 milionů lidí a internetové stránky IKEA.com zaznamenaly 2,6 miliardy návštěv. Inga Group podniká v souladu s vizí IKEA, což je vytvářet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí a nabízet široký sortiment dobře navrženého a funkčního bytového zařízení za ceny tak nízké, aby si je mohlo dovolit co nejvíce lidí.