Přejít na hlavní obsah

Domácí násilí představuje vážný problém

  Česko se řadí mezi země, ve kterých je domácí násilí – zejména násilí na ženách – častým jevem. Téměř každá druhá žena zažila nějakou z forem psychického násilí a 21 % žen se setkalo s fyzickým nebo sexuálním násilím*. Ve většině případů jde vždy o kombinaci různých forem násilí, které nemusí být na první pohled viditelné.

  Tento problém prohlubuje pandemie koronaviru ještě více. Přední české neziskové organizace věnující se pomoci obětem domácího násilí uvádějí, že poptávka po jejich službách vzrostla průměrně o 40 %.

  Domácnost, ve které teď tráví všichni více času než kdy jindy, rozdmýchává další vlnu násilí a způsobuje obětem trauma.

  Z dalších statistik víme, že za rok u nás dojde přibližně k 2 500 případům násilí v rodinách s dětmi. Okolo 168 000 obětí ročně vyhledá lékařskou pomoc v důsledku fyzické újmy vyplývající z domácího násilí. Jen rok 2019 přinesl více než 1250 případů vykázání z domácnosti kvůli násilí.

  *studie FRA, 2014.

  Potřebujete pomoci?

  Spolupracujeme s následujícími organizacemi. Pokud potřebujete pomoci, zavolejte na jedno z uvedených telefonních čísel:

  NeNa – Koalice specializovaných center pro ženy zažívající násilí: koalicenena@gmail.com
  ROSA – centrum pro ženy: +420 602 246 102
  ProFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí: +420 608 222 277
  ACORUS – centrum pro oběti domácího násilí: +420 283 892 772 
  Persefona (Brno): +420 737 834 345,  +420 545 245 996
  Slezská Diakonie Intervenční centrum Havířov (Ostrava): +420 739 500 634 

  Další kontaktní organizace

  Bojujeme za zvýšenou pomoc obětem domácího násilí

  V IKEA se snažíme vytvářet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí. Myslíme si, že domov by měl být bezpečným místem pro každého. Proto jsme se rozhodli další dva roky pomáhat obětem domácího násilí.

  Víme, že jedna z nejvíce zranitelných skupin jsou ženy. Násilí páchané na ženách podkopává jejich základní práva, jejich důstojnost nebo přístup ke spravedlnosti. Index rovnosti žen a mužů v naší zemi je nižší než ve většině ostatních zemí EU. Problematika domácího násilí s tím úzce souvisí.

  Pomozte nám přispět k bezpečnému domovu pro všechny.

  Sdílejte hashtag s gestem.

  #zabezpecnydomov

  #ikea_cesko

  Naše závazky v pomoci obětem domácího násilí

  1. Do roku 2022 chceme zvýšit povědomí o domácím násilí a zároveň snížit míru jeho přijatelnosti ve společnosti. Chceme tím zajistit bezpečný domov pro co nejvíce lidí.
  2. V příštích dvou letech přispějeme 3 800 000 Kč neziskovým organizacím, které pomáhají obětem domácího násilí, aby jim mohly poskytnout potřebnou pomoc a ubytování.
  3. Zajistíme realizaci průzkumu s cílem získat dostupné údaje na podporu konstruktivního společenského dialogu a jednání s klíčovými politickými představiteli.
  4. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi Koalice NeNa podpoříme rozvoj kompetencí a vzdělání pomáhajících profesí, např. sociálních pracovnic, zdravotníků, policistů a dalších.
  5. Podpoříme komplexní legislativu, která bude lépe chránit oběti domácího násilí a budeme iniciovat sjednocení standardů v přístupu k obětem domácího násilí na krajské úrovni.  

  Kontakty na organizace zapojené do kampaně

  Brno

  Persefona

  Tel: 737 834 345, 545 245 996
  E-mail: poradna@persefona.cz
  Web: www.persefona.cz

  Ostrava

  Slezská Diakonie Intervenční centrum Havířov

  Tel: 739 500 634
  E-mail: ic.havirov@slezskadiakonie.cz
  Web: www.slezskadiakonie.cz

  Praha

  Rosa centrum pro ženy, z.s.

  Tel: 602 246 102 (SOS linka, po-pá 9-18)
  E-mail: info@rosacentrum.cz
  Web: www.rosacentrum.cz

  proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.

  Tel: 608 222 277 (klientská linka, po-pá 9-15)
  E-mail: poradna@profem.cz
  Web: www.profem.cz

  ACORUS – centrum pro oběti domácího násilí, z.ú.

  Tel: 283 892 772 (non-stop linka)
  E-mail: info@acorus.cz
  Web: www.acorus.cz