Přejít na hlavní obsah

Tkaním pro lepší budoucnost

Ručně tkané koberce jsou velmi oblíbené, protože se v nich spojuje výjimečná řemeslná zručnost s bohatou historí. Bohužel, tkaní koberců je velmi často spojeno se špatnými pracovními podmínkami a vykořisťováním tkalců ze strany prostředníků.

V IKEA jsme byli přesvědčeni, že lze spolupracovat s tkalci způsobem, který udrží kvalitu ručně vyráběných koberců a současně radikálně zlepší pracovní podmínky tkalců. A našli jsme ho! 

Muži drží výběr ručně tkaných koberců.
Muži drží výběr ručně tkaných koberců.

Lepší podmínky, lepší výrobky

Ukázalo se, že zlepšení způsobu výroby při současném zlepšení pracovních podmínek a zajištění spravedlivé odměny je výhodné pro všechny strany. Pro tkalce to znamená stálý a pravidelný přísun objednávek, práce a peněz. Odstranili jsme prostředníky a nahradili jsme je oficiálními tkalcovskými centry, která splňují podmínky IKEA v oblasti bezpečnosti i kodex IKEA.

  Ručně vyrobené koberce v tkalcovském centru IKEA.

  Tkaní koberců: dříve

  V Indii a Bangladéši bylo tkaní koberců považováno za zdroj vedlejšího příjmu. Tkalo se většinou doma nebo v neregulovaných továrnách, tkalci nikdy dopředu nevěděli, kolik budou mít objednávek, za budou moci pracovat a s jakým příjmem mohou počítat. A navíc většinu peněz inkasovali zprostředkovatelé, nikoliv samotní tkalci.

  Detail ručního tkaní koberce.

  Nyní

  V roce 2010 IKEA zahájila iniciativu, jejímž cílem bylo změnit zavedený způsob výroby koberců. Ve spolupráci s dodavateli v Indii
  a Bangladéši byla zřízena regulovaná tkalcovská centra, která
  v mnoha ohledech zlepšila podmínky tkalců.


  Nejprve jsme tkalcům zajistii pravidelnou práci v bezpečném prostředí, za kterou dostávají regulovanou, spravedlivou mzdu a také benefity jako je dovolená nebo doprava. Založili jsme také dvě školy, kde se učí noví tkalci. I oni během školení dostávají mzdu.

  – Kushal Chakravorty, IKEA Business Development Manager


  Udržujeme řemeslo stále živé

  Zlepšení podmínek tkalců má nejen pozitivní dopad na společnost, zajišťuje dodávky a podporuje péči o životní prostředí, ale také umožňuje lidem na celém světě těšit se z krásných a cenově dostupných koberců. I když po nich chodíme, zaslouží si být tyto koberce obdivovány jako umělecká díla, jimiž opravdu jsou.

  Tkané barevné koberce pověšené na slunci.

  Naší ambici je zakládat tkalcovská centra blízko vesnic, kde tkalci a další pracovníci žijí, aby nemuseli jezdit daleko od domova a od svých rodin. Rovněž jsme změnili proces tkaní. Vyvinuli jsme nový stav, který nevyžaduje tolik fyzické síly. Díky tomu se mohou tkaní koberců věnovat také ženy, které tak získaly možnost pracovat a zajistit si ekonomickou stabilitu. Aby si stav mohl pořídit každý, nenechali jsme si ho patentovat.


  Pracuji na novém stavu již šest měsíců a musím říct, že se s ním mnohem lépe pracuje. Mohu pracovat sama a navíc mě z práce nebolí záda.

  – Tabassum, tkadlena


  Ručně tkané koberce