Přejít na hlavní obsah

Sociální podnikání IKEA – spoluvytváření změn

Od roku 2012 spolupracujeme s podnikateli po celém světě. Podnikateli, kteří vytváří lepší svět tím, že poskytují pracovní místa, která posilují postavení lidí, a zároveň se zabývají řadou sociálních a environmentálních výzev. Tito podnikatelé se často nazývají sociálními podnikateli.

Abeer Almnajed, švadlena, Jordan River Foundation.

Různé druhy partnerství

Zvyšujeme jejich potenciál a dopad prostřednictvím rozvojových programů, investic a sdílení znalostí, kde IKEA získává cenné poznatky. Se sociálními podniky, které nabízí jedinečné výrobky a služby, navazujeme obchodní partnerství a využíváme všechny prodejní kanály IKEA, abychom jejich výrobky a služby zpřístupnili zákazníkům.

Designový workshop s řemeslníky v Jordan River Foundation.

Zpochybňování základních příčin chudoby, vyloučení a nerovnosti

Díky partnerství s těmito sociálními podnikateli se můžeme opřít o své silné stránky a sdílet naše poznatky mezi sebou navzájem a s různými částmi IKEA. Víme, že společně můžeme vytvořit udržitelnější budoucnost, kde bude vidět a slyšet každý. Říkáme tomu sociální podnikání IKEA.

Když jsou ženy ze znevýhodněných komunit vybaveny dovednostmi a poskytnete jim vhodné podmínky a pracovní příležitosti, zažehnou změnu v sobě, ve svých rodinách, komunitách a všude kolem sebe.

Sumita GhoseZakladatelka, Rangsutra

Polštář s povlakem na polštář SILOMAL opírající se o polštář s povlakem na polštář VEDMAL.

Vyvíjíme výrobky

Společně se sociálními podniky po celém světě navrhujeme a vyrábíme výrobky − ručně i průmyslově. Spolupracujeme také s drobnými zemědělci, kteří pěstují suroviny.

Povlaky na polštáře, které vytváří pracovní místa

ÄNGSMÄTARE a MANDELPIL vytvořily řemeslnice z Jordan River Foundation. Tento sociální podnik umožňuje ženám žijícím v Jordánsku − včetně těch, které uprchly ze Sýrie − udržitelné živobytí. SILOMAL a VEDMAL se vyrábí v Rangsutra, sociálním podniku, kde většina z téměř 2000 řemeslníků jsou také akcionáři.

Pokračujeme v rozšiřování

V roce 2021 byly zahájeny čtyři nové spolupráce v oblasti sociálního podnikání a zákazníkům IKEA je nyní k dispozici stále více globálních výrobků. Snažíme se budovat dlouhodobá partnerství, která mohou vytvářet pracovní místa a živobytí pro co nejvíce lidí po dlouhou dobu.

Spolupráce, která prospívá všem

Když spojíme síly, sociální podniky se stanou součástí dodavatelského řetězce IKEA s přístupem k cenným nástrojům. Například návrháři, vývojáři výrobků a technici IKEA sdílejí znalosti o globálních návrzích a požadavcích, zatímco sociální podniky přináší porozumění v oblasti surovin a místních řemesel.

Díky této práci získají naši partneři přístup na nové trhy a mohou rozšířit své podnikání. To znamená, že se mohou stát nezávislejšími a poskytovat více pracovních příležitostí. To společnosti IKEA umožňuje nabízet zákazníkům jedinečně zpracované výrobky a služby a zároveň začleňovat do dodavatelského řetězce rozmanitější skupinu.

Inkluzivnější doprava

IKEA France v centru Paříže vytvořila a pilotně realizovala službu „micro-hub“, a to ve spolupráci se sociálním podnikem Carton Plein, který zaměstnává, školí a navrací lidi, kteří zažívají bezdomovectví, zpět do společnosti. Carton Plein renovuje a dále prodává odpadní karton z prodeje, který sbírá a sváží s využitím elekrokol.

Čtyři plochá balení IKEA vyrobená z recyklovaného kartonu naskládaná do uspořádané hromady na dřevěné přepravní paletě.

Nabízíme podporu

Podporujeme také sociální podnikatele, kteří vyvinuli úspěšné způsoby boje proti sociálním problémům, ale potřebují více podpory, aby dosáhli svého plného potenciálu. Tito sociální podnikatelé mění svět k lepšímu prostřednictvím inovativních řešení, která chrání naši planetu a pozvedají lidi z chudoby.

Rozvojové programy

Všechny rozvojové programy vznikají ve spolupráci s organizacemi občanské společnosti, se kterými spolupracujeme. Tyto programy poskytují úspěšným podnikatelům na omezenou dobu přístup k podpoře, zejména v podobě mentorství nebo koučování ze strany zaměstnanců IKEA, a někdy i investic.

Přímá podpora

Sociální podnikatele podporujeme také přímo prostřednictvím grantů, půjček, investic a nefinančních nástrojů. Tímto způsobem mohou plně využít svůj potenciál a rozšířit své podnikání a mít ještě větší dopad.

Pilotní programy

Společně se sociálními podnikateli vyvíjíme inovativní koncepty pro podnikání IKEA, které nám umožňují prozkoumat nové způsoby dosažení sociálních změn.

Odborné vedení s dopadem

Wietse van der Werf, zakladatel Sea Ranger Service, hledal návod, jak mít větší dopad a poskytnout pracovní příležitosti ještě více lidem. Zúčastnil se programu Dela, kde získal rady od zaměstnanců IKEA a dalších odborníků na řadě sezení, která zpochybnila a otestovala jeho strategii pro rozšíření Sea Rangers. Pod vlivem franšízového modelu IKEA nyní Wietse zavádí novou metodu, kterou lze napodobit po celém světě.

    Více o IKEA Social Entrepreneurship najdete na našem webu

    * Dalšími partnery, kteří se na tomto projektu podílejí, jsou Yunus Social Business a MakeSense.

    S naším partnerem Yunus Social Business (YSB) jsme zahájili proces sociálních inovací, do něhož jsme zapojili klíčové obchodní subjekty z celé IKEA. Ve spolupráci s Ingka Group jsme identifikovali Paříž jako místo, kde je možné s místním partnerem YSB MakeSense spoluvytvářet a testovat řešení.