Přejít na hlavní obsah

Dodavatelé – naši partneři pro lepší podnikání

Naši dodavatelé a poskytovatelé služeb jsou klíčem k vytváření lepšího každodenního života pro mnoho lidí. Společně zkoumáme nové způsoby vedení a růstu našich společností sociálně a ekologicky odpovědným způsobem, spolupracujeme na výzvách a jsme partnery, kteří usilují o pozitivní změnu.

Dva muži v černých tričkách a červených pracovních rukavicích nakládají plochá balení výrobků IKEA z vozíku do nákladního auta.

Sdílené hodnoty – cesta k etičtějšímu dodavatelskému řetězci

Vybíráme si dodavatele, kteří sdílí naše hodnoty a náš cíl stát se společností s pozitivním dopadem na lidi i planetu. Víme, že zodpovědné podnikání je možné pouze tehdy, když jsou všichni zúčastnění na stejné straně. To platí pro všechny, včetně dodavatelů služeb, potravin, dopravy, výrobků bytového zařízení a komponentů.

Řidič dodávky IKEA sedí za volantem se staženým okýnkem a loktem vystrčeným ven.

IWAY – kodex chování pro dodavatele

IWAY je kodex, který definuje zásady odpovědného obstarávání výrobků, služeb, materiálů a komponentů ve stylu IKEA. Stanovuje jasná očekávání a způsoby práce pro environmentální, sociální a pracovní podmínky a také pro dobré životní podmínky zvířat. Je povinný pro všechny dodavatele a poskytovatele služeb, kteří spolupracují s IKEA.

IWAY kodex
Čtyři asijští zaměstnanci v reflexních vestách balí výrobky na montážní lince dodavatelské továrny IKEA.
IWAY kodex

Nástroj pro integraci lidských práv

Náš kodex chování umožňuje slušnou a smysluplnou práci každému zaměstnanci v hodnotovém řetězci IKEA a přispívá k pozitivní změně v místních komunitách. IWAY se zabývá otázkami, jako je dětská práce, nucená práce, odpovědný nábor zaměstnanců, mzdy, pracovní doba a rozvoj kompetencí zaměstnanců.

Dva lidé u dodavatele IKEA někde v Asii sedí u stolu a sledují, jak třetí osoba vyplňuje formulář.

Společná práce a úsilí

Vytvářením dlouhodobých vztahů s našimi dodavateli můžeme dosáhnout pozitivního dopadu na společnost a životní prostředí. Dialog a spolupráce jsou vždy základem našeho přístupu. Pokud se nám do cesty postaví různé výzvy, pracujeme na nich společně s dodavateli.

Dva muži stojí vedle nějakého stroje v továrně, jeden nese počítač a druhý má nasazená sluchátka.

Povzbuzujeme dodavatele, aby podnikli další kroky

Očekáváme, že naši dodavatelé budou splňovat požadavky IWAY „Must“ a „Basic“, ale pro nás je to naprosté minimum. Doporučujeme jim, aby se rozvíjeli a šli nad rámec povinných požadavků a vždy pracovali na lepších výsledcích a pozitivnějším dopadu na naše podnikání, životní prostředí a místní komunity.

Více se dozvíte zde
Řidič vysokozdvižného vozíku sedí za volantem a má na sobě reflexní vestu přes tmavě modrou zaměstnaneckou uniformu IKEA.
Více se dozvíte zde