Přejít na hlavní obsah

Strategie udržitelnosti IKEA – společně dosáhneme změny

Planeta je náš jediný domov. A náš domov nás nyní potřebuje víc než kdy jindy. Nerovnost představuje riziko, že nebude dostupná stejnou měrou pro všechny. Nesnášenlivost zase, že se zde nebudeme cítit vítaní. A změna klimatu je skutečným nebezpečím, že bude neobyvatelná. Ale domov vždy byl takovým místem, jaké jsme si vytvořili. Jsme odhodláni pomoci miliardě lidí žít lepší každodenní život.

Sluneční světlo prosvítá několika budovami na jasně zelené rostliny. V pozadí chodí lidé.
Sluneční světlo prosvítá několika budovami na jasně zelené rostliny. V pozadí chodí lidé.

Dobré pro lidi a planetu

Máme velké ambice, které chceme uskutečnit do roku 2030. Spolu se zaměstnanci, zákazníky a partnery po celém světě řešíme problematiku změn klimatu, neudržitelnou spotřebu a nerovnost. Naše tři hlavní oblasti, na které se zaměřujeme, jsou:

Žena s červenými vlasy jí lžící teplé jídlo z misky. Má na sobě klobouk a šperky.

1. Zdravý a udržitelný život

Inspirovat a umožnit více než 1 miliardě lidí žít lepší život v mezích planety.

Zelená jedlička stojící před jezerem, které je obklopeno dalšími stromy.

2. Cirkulární společnost ohleduplná ke klimatu

Stát se společností, která pečuje o klima a obnovu zdrojů a zároveň rozvíjí své podnikání.

Dva zaměstnanci IKEA ve žlutých ochranných vestách a maskách kontrolují šrouby v továrně.

3. Spravedlivé a rovné prostředí

Vytvářet pozitivní sociální dopad na všechny napříč hodnotovým řetězcem IKEA.

Několik příkladů toho, jak plánujeme dosáhnout našich cílů

  • Dát nábytku IKEA druhý život
  • Vytvořit globální komunity s čistou energií
  • Představit více kvalitního jídla, které je dobré pro planetu
  • Usilovat o 100% energii z obnovitelných zdrojů v celém hodnotovém řetězci IKEA
  • Poskytovat všude dopravu s nulovými emisemi
  • Podpora uprchlíků po celém světě
  • Práce se sociálními podnikateli
  • Podpora vyváženého zastoupení žen a mužů a stejný plat pro všechny

Chcete se dozvědět více?

Přečtěte si People & Planet Positive (Dobré pro lidi a planetu) – Strategie udržitelnosti IKEA.