Přejít na hlavní obsah

Naši dodavatelé

Chceme, aby lidé měli z výrobků, které prodáváme, dobrý pocit. Proto také věnujeme velkou pozornost vztahům s našimi dodavateli – a také jejich subdodavateli. Pro společnosti, které jsou přímými dodavateli IKEA, pracuje na celém světě kolem 600 000 lidí a my chceme mít jistotu, že se všem dostává spravedlivého zacházení. Proto jsme v roce 2000 začali využívat kodex IWAY, který musí dodržovat všichni naši dodavatelé a jejich subdodavatelé. My jim v tom samozřejmě pomáháme. Pokud některý dodavatel kodex nedodržuje, ukončíme s ním spolupráci.

 Usmívající se žena pracující u dodavatele IKEA zvedá hromadu placatých kartonových obalů.
 Usmívající se žena pracující u dodavatele IKEA zvedá hromadu placatých kartonových obalů.
 Dva muži pilně třídí hromádky lepenkových krabic u dodavatele IKEA.

Co je standard IWAY?

Standard IWAY je kodex společnosti IKEA stanovující minimální požadavky na dodavatele v oblasti ochrany životního prostředí, sociálních a pracovních podmínek. Naše dodavatele pravidelně navštěvujeme, abychom si ověřili, že postupují v souladu s kodexem IWAY. Ročně provedeme asi 1 000 auditů. Chceme rovněž, aby dodavatelé prováděli kontroly u svých vlastních dodavatelů.

Muži pracující v továrně dodavatele IKEA pečlivě pracující se stohy tenkého dřevěného materiálu.

Standard IWAY zahrnuje níže uvedené požadavky:

 • prevence dětské práce a podpora mladých pracovníků,
 • ochrana před nucenou nebo otrockou prací,
 • právo nebýt diskriminován,
 • právo na svobodu shromažďování,
 • alespoň minimální mzdy a úhrada přesčasů,
 • bezpečné a zdravé pracovní prostředí, prevence znečištění ovzduší, země a vody a úsilí zaměřené na snižování spotřeby energie.

  Etický nábor migrantních dělníků

  Na světě je v pohybu přes 200 milionů migrantů, z toho více než 100 milionů jsou dělníci. Někteří opustí domov a podaří se jim najít lepší práci i si zvýšit životní úroveň. Pro ostatní však může vidina lepší budoucnosti vyústit ve velké dluhy a – v nejhorším případě – v různé formy nucené práce. V IKEA jsme pro nábor a zaměstnávání dělníků stanovili jasná pravidla prostřednictvím etického kodexu IWAY. V žádném případě netolerujeme nucenou práci ani obchod s lidmi. Od našich dodavatelů také očekáváme, že se budou k migrantním dělníkům chovat férově, že jim budou nabízet zaměstnání za transparentních podmínek i dobré podmínky k práci a k životu.

  Spolupracujeme na změnách k lepšímu

  Metody náboru jsou v některých zemích komplexní a zahrnují mnoho organizací, proto je důležité spolupracovat s ostatními. IKEA se proto spojila se čtyřmi ostatními organizacemi – HP, Hewlett Packard Enterprises, The Coca-Cola Company a Unilever – s cílem dosáhnout pozitivních změn při náboru migrantních dělníků. Leadership Group for Responsible Recruitment se zasazuje o princip „Employer Pays Principle“, který požaduje, aby poplatky za nábor neplatil dělník, ale zaměstnavatel.

  Jsme také partnery přímo Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), abychom mohli naše dodavatele podporovat při odpovědném náboru. V jihovýchodní Asii se nám již společně daří mapovat náborový proces od dodavatelů zpět až do domovských zemí dělníků. Výsledky použijeme k další podpoře etického náboru migrantních dělníků a budeme usilovat o prohlubování změn k lepšímu.