Přejít na hlavní obsah

Naši dodavatelé – klíč k vybudování lepšího podnikání

Víme, že naše podnikání má dopad na lidi a planetu. Jak tedy můžeme být úspěšnou a zároveň dobrou společností? 

Chceme, aby měl každý z výrobků, které prodáváme, dobrý pocit. Proto výběr dodavatelů není jen otázkou hledání správné kvality za správnou cenu. Chceme také zajistit, aby byly splněny naše environmentální normy a aby se všemi zúčastněnými bylo zacházeno spravedlivě. 

Pro nás je to přirozené rozšíření naší vize „vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí“, a proto zahrnuje dodavatele a poskytovatele služeb v různých fázích hodnotového řetězce, včetně poskytovatelů služeb v obchodních domech, distribučních centrech a správách budov, ale i dodavatelů potravin, dopravy, výrobků a komponentů pro vybavení domácnosti.

Dvě ženy v jasně modrých tričkách, které pracují s prototypy ve skladu dodavatelů IKEA.
Dvě ženy v jasně modrých tričkách, které pracují s prototypy ve skladu dodavatelů IKEA.

Abychom dosáhli našich cílů, vytvořili jsme kodex chování pro dodavatele s názvem IWAY (zkratka pro IKEA way on purchasing products, materials and services). Kodex IWAY je založený na široce uznávaných mezinárodních dokumentech a konvencích pro lidská práva, ochranu životního prostředí a bezpečnost zaměstnanců, stejně jako na hodnotách IKEA a dodržování zákonů.

Od uvedení v roce 2000 zahrnuje kodex IWAY vše, co děláme. Dodavatelé v oblasti bytového zařízení, komponentů, přepravy zboží a globálních potravin z celého světa musí dodržovat všechny standardy stanovené v rámci IWAY. V číslech to znamená stovky tisíc lidí, kteří pracují pro naše přímé dodavatele vybavení domácnosti a další poskytovatele služeb v rámci hodnotového řetězce. A vlastní dodavatelé našich dodavatelů – naši subdodavatelé – zase zaměstnávají miliony lidí.

Zde se můžete dozvědět o Kodexu IWAY více
Směrnice IWAY

Ochrana zaměstnanců

Naše vize „vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí“ zahrnuje zaměstnance, zákazníky, dodavatele a jejich místní komunity. Není omezena pouze na zaměstnance dodavatelů, kteří pracují přímo s IKEA.

Totéž platí pro migrující zaměstnance, kteří odchází z domova v naději, že si najdou práci a zlepší kvalitu života. V mnoha případech jsou s dostupnými pracovními příležitostmi spojené poplatky za nábor, které jsou zaměstnancům účtovány, což v nejhorších případech může vést k nucené práci.

V IKEA stanovujeme jasné standardy pro nábor a zaměstnávání. Požadujeme, aby dodavatelé pokryli veškeré náborové poplatky a další související náklady, zacházeli s migrujícími zaměstnanci stejně a nabízeli transparentní podmínky zaměstnání a dobré pracovní a životní podmínky. Za žádných okolností netolerujeme nucené práce nebo obchodování s lidmi.

Pozitivní perspektiva

Práce s dodavateli neznamená jen zajistit, aby veškerá výroba a činnosti probíhaly odpovědným způsobem. Tím, že zajistíme, aby naši dodavatelé sdíleli naši vizi, vytváříme silné vazby do budoucna. Když můžeme spolupracovat a sdílet stejný cíl, nejsme jen kupující a dodavatel, ale partneři pro růst.

Jsme věrní Kodexu IWAY ve všech směrech. Poskytujeme školení a podporu, abychom našim dodavatelům a poskytovatelům služeb umožnili splnit nové požadavky, aby byly v souladu s předpisy IWAY a neustále začleňovali IWAY do každodenních obchodních procesů. A zdá se, že to funguje: Například průměrná délka spolupráce mezi IKEA a dodavateli vybavení domácnosti je v současné době 11 let