Přejít na hlavní obsah

Jak IKEA reaguje na pandemii koronaviru – spolu jsme silnější

V IKEA se řídíme jednou jednoduchou, ale silnou vizí: vytvářet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí. Je to navždy součást našeho podnikání, bez ohledu na časy. A nyní nám více než kdy jindy ukazuje správný směr ve výjimečné situaci, v níž jsme se všichni během pandemie koronaviru ocitli. Přečtěte si o tom více.

Symbol IKEA pro komunikaci týkající se onemocnění koronaviry sestávající ze tří různých bublin překrývajících se nad žlutým srdcem.
Symbol IKEA pro komunikaci týkající se onemocnění koronaviry sestávající ze tří různých bublin překrývajících se nad žlutým srdcem.

Duch pospolitosti IKEA

V 70. letech stanovil náš zakladatel Ingvar Kamprad hodnoty, které dodnes sdílí každý ze zaměstnanců IKEA. V těchto dobách nás naše silná hodnota pospolitosti ještě více přibližuje a vede nás k tomu, abychom podporovali sebe navzájem, naše komunity, naše zákazníky a širší svět.


IKEA po pandemii koronaviru

V IKEA jsme optimisté, takže nezačneme tím, že budeme mluvit o krizi, ve které se právě nacházíme, ale o tom, co nás inspiruje ke krokům, které podnikáme pro budoucnost. Protože Ingvar říkával, že krize odhaluje to nejlepší v nás. Každý z nás se – a bude i nadále – přizpůsobuje této nové, neustále se měnící realitě.

Stejně jako vy, i my v IKEA přemýšlíme nad tím, na čem opravdu záleží, a jaký bude život po tomto těžkém období. Klademe si otázku, jak zajistit, aby vše bylo lepší a aby to bylo pro mnohé. A protože jsme společnost, která se řídí svou vizí a snaží se plnit své cíle, ptáme se sami sebe, jak můžeme více přispět k řešení změny klimatu a pomoci k větší rovnosti ve společnosti.

Krize odhaluje to nejlepší v nás.

Ingvar Kamprad, zakladatel IKEA

Co dělá společnost IKEA pro své zaměstnance?

Stojíme za mnoha lidmi, protože nás samotných je mnoho: tlukoucím srdcem našeho podnikání je našich 166 000 spolupracovníků. Po celou tuto krizi pro nás tedy byla nejdůležitější jejich duševní pohoda, bezpečnost a zabezpečení.

Z toho důvodu se snažíme zajistit obživu co největšího počtu z nich po co nejdelší dobu. Proto i nadále udržujeme bezpečně otevřené některé z našich provozů, a to prostřednictvím on-line prodeje a služby klikni a vyzvedni. Snažíme se o stabilitu příjmů a poskytujeme podporu zaměstnancům, kteří se ocitnou v obtížné situaci. A navíc zajišťujeme flexibilní pracovní uspořádání a rozvoj kompetencí, které lidem pomáhají růst a přispívají k tomu, aby se jim dařilo.

Jak IKEA podporuje komunity

Vždy jsme cítili, že je výsadou být součástí domácností, životů a komunit mnoha lidí. Během této krize byla třetina světové populace nucena zůstat doma – a bylo nám ctí být tam s nimi. Nejen prostřednictvím nápadů, jak usnadnit práci z domova, nebo lépe uspořádat prostor, ale také díky konkrétním činům.

Tím máme na mysli vytvoření pohodlnějších dočasných domovů pro nejzranitelnější skupiny v našich komunitách a v karanténních centrech pro ty, kteří potřebují bezpečnou izolaci, a také dary nábytku nemocnicím. V místních komunitách jsme také poskytli vysoce rizikovým skupinám jídlo, nábytek, hračky a pomoc.

#togetherwithkindness (spolecneslaskavosti)

Pospolitost vedla zaměstnance obchodních domů po celém světě k tomu, aby ve svých místních komunitách podnítili laskavost a dělali dobré skutky, ať už v malém nebo větším měřítku, aby tak vytvořili naději tváří v tvář pandemii koronaviru.

Od darování rostlin místnímu pečovatelskému domu v době, kdy byl uzavřen, po vybavení bytů zaměstnanců „v přední linii“, kteří nemohou jít domů mezi směnami – hnutí „společně s laskavostí“ (#togetherwithkindness) ukázalo, že zatímco výrobky pro vybavení domácností přímo životy nezachrání, tak nám přesto všem mohou pomoci k nezbytnému pohodlí a k vytvoření našeho vlastního útočiště.

IKEA a zelená aliance

Pandemie koronaviru ještě více posílila náš závazek vůči Pařížské dohodě a náš cíl stát se do roku 2030 zcela cirkulární společností. Proto jsme se spojili se 180 politickými činiteli, nevládními organizacemi, expertními skupinami, odbory a čelními představiteli velkých společností. Společně jsme dali jeden jasný příslib: že naše obnova po pandemii koronaviru bude zaměřena na vytvoření udržitelného světa.

Green recovery alliance (Zelená aliance pro obnovu) bude společně řešit sociální a ekonomické důsledky této krize. Budeme koordinovaní, budeme navzájem sdílet své vědomosti a odborné znalosti, abychom mohli rychleji přejít k „zelené ekonomice“, která je živá, pružná a klimaticky neutrální. A budeme postupovat optimisticky, protože za námi stojí lídři EU a pro tuto obnovu uděláme vše, co je potřeba.

Způsoby, jakými IKEA podporuje své zákazníky

Víme, že se lidé na nás spoléhají pro náš cenově dostupný a kvalitní nábytek, který jim zlepšuje domácnosti a život. A vzhledem k tomu, že během této krize trávili doma opravdu hodně času, musí být jejich domácnosti těmi nejlepšími možnými.

Uzavření mnoha našich obchodních domů si od nás vyžádalo větší kreativitu. Abychom vylepšili naši on-line nabídku, upravili jsme bezpečně naše obchodní domy na logistická centra. Také jsme vymysleli nové služby, jako jsou Klikni a vyzvedni – IKEA Drive a bezkontaktní doručení. V otevřených obchodních domech byli naši zákazníci a naši zaměstnanci vždy chráněni zvýšenými hygienickými postupy a samozřejmě také dodržováním bezpečné vzdálenosti.

Jak IKEA pracuje se svými dodavateli

Mnoho malých a středních podniků má v těchto dobách opravdu velké problémy. Těm nejzásadnějším a nejzranitelnějším z těch, kteří nás zásobují nebo kteří si pronajímají prostory v našich nákupních centrech, poskytujeme proaktivní podporu – slevy na nájemném a prominutí nájemného a poplatků.

Je IKEA stále věrná svému závazku udržitelnosti?

Jako značka se silnou vizí jsme v IKEA již dlouho věděli, že odkaz, který chceme zanechat, spočívá v tom, že pomůžeme co nejvíce lidem dosáhnout lepšího života v domácnosti za přijatelnou cenu, a to vše s ohledem na pozitivní dopad na lidi a planetu. Jako optimisté věříme, že je to možné – a že pro podnikání je dobré být rovněž dobrou společností.

Ale víra nestačí. Jsme značka, která jedná. Naše podnikání se tedy nyní, stejně jako před vypuknutím pandemie koronaviru, zaměřuje na reakci na velmi skutečné výzvy, kterým svět čelí – na změnu klimatu, neudržitelnou spotřebu a nerovnost – naším cílem je zdravý a udržitelný život, chceme se stát zcela cirkulární společností, mít pozitivní vliv na klima a být spravedliví a inkluzivní. To se nikdy nezmění.

Společně jsme silnější

Dali jsme lidem slib, že budeme stát na jejich straně. A to jsme během tohoto období také dělali a budeme v tom pokračovat i do budoucna. Díky tomu budeme silnější, společně.

Jen budeme-li si stále klást otázku, jak udělat věci zítra ještě lépe než dnes, půjdeme kupředu.

Ingvar Kamprad, zakladatel IKEA