Přejít na hlavní obsah

© IKEA Foundation/Ritesh Uttamchandani

Bojujeme proti bídě a klimatickým změnám

Každé dítě má právo na zdravou a veselou budoucnost. Mnoha dětem na celém světě v tom ale brání chudoba a narůstající negativní dopady klimatických změn. Nadace IKEA Foundation se všemi silami snaží vytvářet pro tyto děti příležitosti k potřebnému rozvoji a zajišťovat i jejich rodinám podmínky pro lepší každodenní život.

Nadaci IKEA Foundation založil Ingvar Kamprad, zakladatel IKEA. Chtěl, aby jeho vize „vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí" obsahovala nejen nabídku dobře navrženého a cenově dostupného nábytku, ale i řešení palčivých problémů jako je chudoba apod. Tato vize je trvalou inspirací nadace IKEA Foundation do dnešních dnů.

© IKEA Foundation

Co je nadace IKEA Foundation?

IKEA Foundation je filantropická organizace, která poskytuje granty na programy na pomoc rodinám žijícím v chudobě i na programy směřující ke zmírnění klimatických změn.

Rodiny nepotřebují jen finanční stabilitu. Mají-li prosperovat, potřebují také zdravé životní prostředí. Odhodlání nadace IKEA Foundation pomáhat rodinám se zajištěním příjmu a podnikat kroky na ochranu planety tak reaguje na oba základní problémy a snaží se pomáhat s jejich řešením.

© IKEA Foundation/Julia Mandle

Co nadace IKEA Foundation dělá?

Nadace IKEA Foundation se snaží významným způsobem podporovat rodiny žijící v chudobě a pomáhá jim zlepšit jejich finanční situaci a životní podmínky. Druhým cílem činnosti nadace je snížení dopadů negativních klimatických změn. Využívá k tomu dlouhodobá partnerství s velkými i malými organizacemi a společně s nimi nacházet inovativní řešení a inspirovat tvůrce strategií a další zainteresované subjekty.

© UNHCR/Diana Diaz

Když jsem sem přišla poprvé, byla celá tato oblast zarostlá, plná křoví a plevele. Teď nám tu všechno roste a plodí. Nikdy by mě nenapadlo, že to tu bude tak krásné.

Kaha Abdula, uprchlice ze Somálska

Kaha Abdula (35) je farmářka, která musela uprchnout ze Somálska. Stala se součástí projektu podporovaného nadací IKEA Foundation, jehož cílem bylo zajištění zavlažování a zavedení udržitelného zemědělství.

© IKEA Foundation/Els Remijn

Kdo nadaci IKEA Foundation financuje?

Nadaci IKEA Foundation financuje Stichting Ingka Foundation, vlastník skupiny společností Ingka Group. Nadace IKEA Foundation je zcela nezávislá na maloobchodní činnosti IKEA, jejím jediným cílem je pomoci zajistit lepší život způsobem, kerý je dobrý pro lidi i pro planetu.

Chcete-li se dozvědět více o vzrušující činnosti nadace IKEA Foundation a jejích partnerů, navštivte jejich stránky nebo je sledujte na sociálních sítích.

IKEA Foundation

InstagramFacebookLinkedIn