Přejít na hlavní obsah

Podmínky záruky na spotřebiče IKEA

Za kvalitu se ručit nebojíme. Proto vám místo běžné dvouleté záruky nabízíme pětiletou záruku zdarma. Veškeré informace a podmínky si můžete přečíst níže.

Na co se vztahuje tato záruka?

Tato záruka se vztahuje na vady spotřebičů prokazatelně způsobené vadnou konstrukcí nebo vadou materiálu. Záruka platí od odevzdání zboží kupujícímu. Tato záruka se vztahuje pouze na domácí použití. V záruční době budou uhrazeny náhrady na opravu vad, např. opravy, součástky, práce a cestovní výlohy, a to za předpokladu, že spotřebiče jsou přístupné k opravě bez zvláštních nákladů. Na tyto podmínky se vztahují předpisy EU (Nr. 99/44/EG). Vyměněné části se stávají majetkem IKEA.

Jak dlouhá je záruční doba?

Tato záruka se poskytuje na dobu pěti (5) let. Pokud v záruční lhůtě proběhne oprava, neposkytuje se na daný spotřebič ani na nové součástky nová záruka.

Na které spotřebiče se tato záruka nevztahuje?

Na spotřebiče TILLREDA a LAGAN, na které se poskytuje záruka na dobu 2 let.

Kdo poskytuje servis?

Záruční servis a servis poskytuje IKEA prostřednictvím svých vlastních servisních služeb nebo sítě autorizovaných partnerů.

Na co se tato záruka nevztahuje?

  • Běžné opotřebení,
  • úmyslné poškození nebo poškození z nedbalosti, poškození způsobené nedodržením pokynů, nesprávnou instalací nebo napojením na nesprávné napětí, poškození způsobené chemickou nebo elektrochemickou reakcí, rzí, korozí nebo nadměrně vápenatou vodou, poškození způsobené abnormálními podmínkami prostředí,
  • spotřební materiál včetně baterií a žárovek,
  • části, které nemají žádnou funkci nebo slouží k dekorativním účelům, nemají vliv na běžné používání spotřebiče, včetně poškrábání a změn v barvě,
  • náhodné poškození způsobené cizími předměty nebo látkami a čištěním nebo uvolňováním ucpaných filtrů, odvodních systémů nebo zásuvek na čisticí prostředek,
  • poškození následujících součástí: keramické sklo, příslušenství, koše na příbory a nádobí, přívodní a odváděcí trubky, těsnění, žárovky a kryty žárovek, úchyty, opláštění a jeho části; mimo poškození způsobená chybou při výrobě,
  • vady způsobené opravami, které neprováděli k tomu určení poskytovatelé servisu a/nebo autorizovaní servisní partneři, nebo opravy, při nichž byly použity jiné než originální díly,
  • vady způsobené nesprávnou instalací, nebo instalací, která neodpovídá specifikaci,
  • použití spotřebiče v jiném než domácím prostředí, např. profesionální použití,
  • náklady na provedení základní instalace spotřebiče. Toto omezení se nevztahuje na bezchybnou práci provedenou kvalifikovaným odborníkem a za použití originálních dílů za účelem adaptace přístroje na požadavky technické bezpečnosti jiné země EU.