Úvodní stránka

Program odpovědného odhalování bezpečnostních rizik

Společně bezpečně

V IKEA si vážíme toho, že nám zákazníci důvěřují a věří. Proto je také pro nás bezpečnost našich internetových stránek tak důležitá.
Pokud jste objevili v některé z našich služeb nějaké slabé místo, budeme moc rádi, když nám o tom dáte vědět. Stačí nám dát vědět prostřednictvím Reportu programu odpovědného odhalování bezpečnostních rizik.
Vaše zjištění prověříme. Pokud bude relevantní a nikdo jiný ho zatím ještě nenahlásil, je možné, že vám za vaše informace bude IKEA moci nabídnout finanční odměnu**. Je rovněž možné, že vás pozveme, abyste se zapojili do programu Bug Bounty, který není součástí programu Responsible Disclosure.
Detailní informace a podmínky našeho programu odpovědného odhalování bezpečnostních rizik najdete níže. Společně se nám jistě podaří udržet internetové stránky www.ikea.cz bezpečné.

Podmínky testování

Chcete-li splňovat podmínky programu odpovědného odhalování bezpečnostních rizik, nesmíte:
• získávat, stahovat nebo upravovat data z účtu, který vám nepatří, nebo se o to jen pokoušet;
• provést jakýkoliv útok typu "odepření služby" (DoS) nebo se o tento útok pokusit;
• umístit, přenášet, uploadovat, odkazovat na, odesílat nebo uchovávat jakýkoliv zákeřný software;
• provádět testování, jehož výsledkem je rozesílání nedovolené nebo nevyžádané pošty (junk mail), spamových zpráv nebo jiných forem nevyžádaných oznámení;
• provádět testování, které by narušilo fungování jakéhokoliv provozu/majetku IKEA; nebo
• testovat aplikace třetích stran, webové stránky nebo služby, které se propojují nebo integrují s provozem/majetkem IKEA.
*IKEA nebude podnikat žádné právní kroky proti osobám, které objeví a nahlásí bezpečnostní rizika v souladu s tímto programem.
**Finanční odměna bude poskytována pouze v rámci programu Bug Bounty. Požadavky na odměnu (finanční nebo jinou) v souvislosti s identifikovaným nebo údajným rizikem nebudou považovány za požadavky v souladu s programem odpovědného odhalování bezpečnostních rizik.