Přejít na hlavní obsah

Jak IKEA vyvíjí bezpečné výrobky

Základem všeho, co děláme, jsou dostupné výrobky. Dostupnost ale neznamená nižší kvalitu nebo bezpečnost. Výrobky IKEA musí být bezpečné jak pro lidi, tak pro planetu. Snažíme se, abychom dodržovali ty nejpřísnější zákony a normy v oblasti kvality a bezpečnosti na trzích, kde působíme. Někdy si dokonce stanovujeme vlastní požadavky, které jsou ještě přísnější než zákony a normy. Kdykoliv vyvíjíme nový výrobek, velice důkladně si ověřujeme, že budeme schopni dodržet slib, který jsme dali našim zákazníkům ‒ tedy že naše výrobky jsou a budou zcela bezpečné.

Chlapec stojící na všech čtyřech s hlavou mezi nohama na bílém gauči při hraní, symbolizující bezpečnost výrobků v IKEA.
Chlapec stojící na všech čtyřech s hlavou mezi nohama na bílém gauči při hraní, symbolizující bezpečnost výrobků v IKEA.

Náš pohled na bezpečnost

Hodnocení rizik je v IKEA významnou součástí procesu vývoje. Naši designéři, vývojáři a technici hodnotí jak bezpečnost, tak kvalitu a ekologický dopad v každé fázi vývoje nového výrobku. Při testování výrobků se zamýšlíme nad účelem i nad tím, jak by je bylo možné používat jinak - třeba i nečekaných způsobem. To nám pomáhá identifikovat a minimalizovat potenciální bezpečnostní rizika. Každý výrobek prochází dlouhým a náročným testováním. Do prodeje smí jít až tehdy, když jsme si jeho bezpečností stoprocentně jisti. Výrobky ale pravidelně hodnotíme a testujeme i poté, a je‒li třeba, hledáme způsoby, jak je vylepšit.

Například všechny rolety v IKEA jsou bez šňůrek. Když jsme si uvědomili, jaké nebezpečí šňůrky představují, přestali jsme šňůrkové rolety nabízet, a riziko tak podstatně snížili.

Bezpečnost výrobků pro děti všech věkových kategorií je naší nejvyšší prioritou

Bezpečnost zákazníků je pro nás v IKEA na prvním místě, a to platí samozřejmě i pro nejdůležitější lidi na planetě – pro děti!

Kolika způsoby a na co může malé batole použít určitou hračku...? Naším úkolem je hledat na tuto otázku odpověď... bez přestání. Proto se v rámci vývoje snažíme pochopit a předpovědět interakci uživatele s výrobkem. Výrobky IKEA pro děti jsou navrženy tak, aby byly bezpečné, bez ohledu na jejich cenu. Při testování zvažujeme jak zamýšlený účel, tak i další neplánované způsoby užití s cílem identifikovat a minimalizovat potenciální bezpečnostní rizika. Jen tak můžeme mít jistotu, že naše hračky i další výrobky jsou bezpečné pro vás i pro vaši rodinu.


Jak můžeme vědět, že je náš výrobek bezpečný?

Chemická bezpečnost

Chemikálie hrají ve výrobě našich produktů významnou roli. Dávají materiálům texturu či nádherné barvy. Náš cíl je prostý: udělat vše, co je v našich silách, aby naše výrobky neobsahovaly žádné chemikálie, které by mohly ublížit lidem nebo planetě. Jsme hrdí na to, že se nám daří proaktivně vyřazovat škodlivé chemikálie ‒ často dokonce dříve, než to od nás požaduje legislativa. Tím, že máme chemikálie rozdělené do skupin, daří se nám vyřazovat celé tyto skupiny a ne jen nahrazovat jednu škodlivou chemikálii jinou.

Stabilita

U komod a dalších skříní jakékoliv konstrukce a designu je třeba zajistit, aby se nepřevrhly. Proto je třeba, aby byly vhodným způsobem připevněny ke stěně. 

Abychom našim zákazníkům pomohli ve vytváření bezpečnějšího domova, ke všemu úložnému nábytku IKEA přesahujícímu určitou výši přidáváme kování pro upevnění ke stěně.

Bezpečnost otvorů, děr a mezer 

Na bezpečnost otvorů, děr a mezer má IKEA velmi přísné požadavky, které se týkají jak komponentů, tak hotových výrobků. Chceme mít totiž jistotu, že všechny mezery, otvory a díry jsou tak bezpečné, jak potřebujeme. Tato bezpečnost je zejména důležitá u paland. Mezera mezi ochranným zábradlím a postelí musí být tak malá, aby jí děti nemohly propadnout, ale dostatečně velká, aby tam dětem nemohl uvíznout prst nebo celá ruka.

Bezpečnost malých dílů

Již během vývoje dbáme na to, aby hračky pro děti do tří let neobsahovaly malé díly, které by děti mohly spolknout nebo vdechnout. Všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na vývoji výrobků pro děti, musí absolvovat školení zaměřené na potřeby a vývoj dětí. Tak si můžeme být jisti, že naše výrobky jsou bezpečné pro všechny děti, v každé fázi jejich vývoje, a správně podporují vývoj dítěte.

Ochrana proti zmáčknutí, přiskřípnutí apod.

Některé kusy nábytku se při otvírání nebo zavírání chovají jako nůžky. Což znamená, že u nich  hrozí riziko vážného zranění ruky nebo nohy - zejména u dětí.  Proto máme
v IKEA na všechen nábytek tohoto typu (např. skládací židle) speciální požadavky. Komponenty musí být do určité míry oddělené, aby dítě, kterému uvízne v nábytku prst, vyvázlo maximálně s odřeninou, ale nikdy se zlomeným prstem.

Elektrická bezpečnost

IKEA je jednou ze společností, stojících v čele LED revoluce. Naše rozhodnutí používat výhradně LED technologii přinesla našim zákazníkům a také životnímu prostředí řadu výhod. Věděli jste ale, že LED diody s vysokou intenzitou světla mohou poškodit zrak a pokožku? Proto naše LED výrobky velmi důkladně testujeme, aby splňovaly nejpřísnější bezpečnostní standardy a aby jejich používání bylo bezpečné.


Dvě zkušebny. Jeden cíl.

IKEA vlastní dvě zkušebny, jednu ve švédském Älmhultu, druhou v čínské Šanghaji. V těchto zkušebnách testujeme naše výrobky, zda splňují velkou řadu různých norem v řadě oblastí (obsah chemikálií, protipožární odolnost, povrchy, koroze, osvětlení a elektronika, funkce a trvanlivost, praní, montáž apod.) Testy prováděné ve švédské zkušebně hrají také zásadní roli v procesu vývoje produktů. Testováním v raných fázích vývoje si ujistíme, že jsme pro každý výrobek vybrali ten nejlepší možný materiál a že jeho konstrukce je trvanlivá a bezpečná. Získáváme tak i cenné informace, které využiváme při vývoji dalších výrobků.

Věděli jste, že...
...naše zkušebna ve Švédsku provede ročně na podporu vývoje produktů asi 15 000 - 16 000 testů?