Přejít na hlavní obsah

Sladká výzva! Soutěž v pečení vánočního cukroví

Sourozenci společně pečou vánoční cukroví.

Máme vítěze Sladké výzvy!

Prohlédněte si vítězné recepty ze soutěže v pečení vánočního cukroví.

Děkujeme vám za vaše hlasy.

Výhercům gratulujeme a ozveme se jim e-mailem v týdnu od 15. listopadu 2021.


Pravidla soutěže - Soutěž v pečení vánočního cukroví

IKEA Česká republika, s.r.o., s identifikačním číslem 270 81 052 a sídlem v Skandinávská 1/131, 155 00 Praha 5, Česká republika (dále jen „IKEA”) organizuje Soutěž v pečení (dále jen „Soutěž “) a k ní vydává tyto Podmínky.

 1. Soutěž bude IKEA organizovat v období od 18. 10. 2021 do 15. 11. 2021. Do soutěže se můžou zapojit všichni členové klubu IKEA Family (dále jen „Členové IKEA Family”). Z účasti v soutěži budou vyloučení zaměstnanci IKEA a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
 2. Každý Člen IKEA Family může do Soutěže přihlásit jen jeden recept a musí tak učinit v řádném termínu.
 3. Každý Člen IKEA Family musí ve formuláři pro přihlášení do soutěže uvézt název a popis receptu.
 4. IKEA si vyhrazuje právo kdykoliv v databázi IKEA Family zkontrolovat, zda Člen IKEA Family splňuje Podmínky pro účast v Soutěži.
 5. K účasti v Soutěži není nutné uskutečnit nákup v IKEA ani zaplatit jakýkoli jiný poplatek.
 6. Všichni Členové IKEA Family, kteří se chtějí přihlásit, musí souhlasit s Podmínkami Soutěže. Přihlášení do Soutěže se zároveň považuje i za souhlas se zpracováním osobních údajů.

Jak se Soutěže zúčastnit

 1. IKEA vyzve k účasti v Soutěži na svých webových stránkách IKEA.cz a prostřednictvím newsletteru IKEA Family. Samotná Soutěž bude probíhat tak, že Členové IKEA Family budou vyzváni, aby na web IKEA.cz/ikea-family nahráli fotografii receptu, který Účastníci vytvoří dle instrukcí a dodržení pravidel a využití ingrediencí, kterými jsou brusinkový džem a čokoláda ze sortimentu IKEA uvedených na webové stránce Soutěže, společně s krátkým popisem receptu.
 2. Člen IKEA Family nahraje 1 fotografii v maximální velikosti 2 MB a do relevatních polí přihlašovacího formuláře napíše krátký popis o maximálně 500 znacích. Formulář bude zveřejněn na webu IKEA.cz/ikea-family.
 3. Kvalifikovaní pracovníci obchodního domu IKEA – porota – následně vyberou 20 fotek receptů („Finalisté Soutěže“). Při posuzovaní receptů a výběru finalistů budeme vybírat podle následujících kritérií:
  • ingredience – recept musí obsahovat brusinkový džem a čokoládu
  • kreativita a originalita
  • forma textu receptu
  • vizuální podoba – food styling a fotografie
 4. Těchto 20 Finalistů Soutěže představí IKEA na své webové stránce.
 5. V dalším kole členové IKEA Family hlasovaním vyberou 3 vítězné recepty („Výherci Soutěže“), které podle nich nejvíc splňují zadání. Každý člen IKEA Family může dát více hlasů a pro hlasování je nutné se přihlásit přes profil IKEA Family.
 6. V případě, že některé fotografie/recepty získají stejný počet hlasů, vybere vítěze Loyalty Manager IKEA CZHUSK.
 7. Odměnu získají tři Výherci Soutěže s nejvyšším počtem hlasů.

Ceny a ocenění

 1. Každý z Výherců soutěže vyhrává dárkovou poukázku IKEA v hodnotě 1 000 CZK.
 2. O cenách nelze vyjednávat. Ceny jsou nepřenosné a není možné za ně vyplatit peněžní náhradu.
 3. Ceny ani žádnou jejich část není možné nahradit alternativou v podobné jiné karty IKEA.
 4. Jakákoli případná daňová povinnost, která vzniká na základě či v souvislosti s obdrženou cenou, bude uhrazena IKEA v souladu s místní legislativou.
 5. IKEA si vyhrazuje výhradní právo vybrat náhradního Výherce a udělit cenu jinému Účastníkovi v případě, že má opodstatněné důvody domnívat se, že Účastník jednal způsobem, který není v souladu s pravidly uvedenými v tomto dokumentu, nebo že jednal způsobem, který IKEA považuje za nepatřičný, protizákonný nebo pohoršující.
 6. Finalisty a Výherce Soutěže IKEA zkontaktuje e-mailem a/nebo telefonicky.

Odpovědnost a svolení

 1. Pořadatelem této soutěže je IKEA. Jakékoli otázky či dotazy ohledně soutěže posílejte na www.IKEA.cz/napistenam.
 2. IKEA nepřebírá zodpovědnost za poruchy jakéhokoli typu na síti, počítačích či v softwaru, které mohly zabránit odeslání či přijetí vašeho e-mailu nebo je zpozdit. Důkaz o odeslání se nepovažuje za důkaz o přijetí e-mailu.
 3. IKEA nenese zodpovědnost za žádné ztráty vzniklé na základě odložení, zrušení, opoždění či změny ocenění, které nedokáže ovlivnit, ani za žádné jednání nebo nedodržení závazků ze strany externích dodavatelů. IKEA nijak nevylučuje ani neomezuje odpovědnost za úmrtí nebo zranění způsobené naší nedbalostí či podvodem nebo nepředvídanými okolnostmi.

Osobní údaje

 1. Aby bylo možné přihlásit se do Soutěže, musí být IKEA Family člen přihlášen do svého účtu IKEA Family, ze kterého budou zpracovány osobní údaje v rozsahu jméno, e-mailová adresa a číslo IKEA Family účtu pro účely soutěže. A souhlasit s podmínkami soutěže včetně zpracování osobních údajů. Bez přihlášení do účtu IKEA Family, tedy poskytnutí údajů, není možné se soutěže zúčastnit.
 2. Osobní údaje potřebné pro účely Soutěže budeme zpracovávat po dobu trvání soutěže a u Výherců o něco déle, po dobu uvedenou níže.
 3. Členové IKEA Family si jsou vědomi toho, že pokud bude Účastník vybrán jako Výherce Soutěže, budou jeho údaje (jméno, fotografie receptu a popis receptu) zveřejněny online, například na webových stránkach a sociálních sítích používaných organizátory na základě oprávněného zájmu, a to po dobu 3 měsíců od ukončení Soutěže.
 4. Člen IKEA Family má právo na přístup, opravu či vymazání osobních údajů, případně na omezení jejich zpracování, pokud to není ošetřeno jiným speciálním předpisem.
 5. Má právo na přenesení údajů, které poskytl na základě souhlasu, t. j. na získání jejich kopie ve strojově čitelném a standardně využívaném formátu.
 6. Má právo vznést námitku proti zpracování údajů, pokud jsou zpracované na základě oprávněného zájmu.
 7. Má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas s jednotlivými činnostmi v rámci zpracování osobních údajů. Odvolání souhlasu neovlivňuje zákonnost zpracování osobních údajů před odvolaním souhlasu.
 8. Tato práva může uplatnit u Osoby zodpovědné za ochranu osobních údajů, kterou lze kontaktovat písemně přes e-mail na adrese data.privacy.cz@ikea.com nebo poštou na adrese Ochrana osobních údajů, IKEA Česká republika s.r.o., Skandinávská 15a, 155 00 Praha 5.
 9. Má právo podat stížnost k dozorčímu orgánu na ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Jeho sídlo a kontakt na něj jsou k dispozici na internetové stránce www.uoou.cz.

Práva k duševnímu vlastnictví

 1. Všechny příspěvky do Soutěže musí být původním dílem Účastníků. Všechna práva k duševnímu vlastnictví včetně mimo jiné autorského práva, práva k průmyslovým vzorům obsaženým ve fotografiích od účastníků a k popisu receptu, budou od chvíle přihlášení těchto děl do soutěže patřit IKEA.
 2. V marketingové komunikaci bude Účastník Soutěže označen pouze křestním jménem, případně nebude označen vůbec.
 3. Žádný z 3 Výherců Soutěže, jehož fotky budou využity pro komerční účely, nebude mít žádná práva ohledně designu ani neobdrží žádnou finanční náhradu, odměnu nebo jiný benefit v důsledku používání jejich designu kromě ocenění, které mu bude odevzdáno v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami pro všechny účastníky.

Rozhodné právo

Soutěž a jakékoli spory či nároky vzniklé v jejím důsledku nebo s ní nějak související se budou posuzovat a vykládat podle zákonů platných v České republice a budou podléhat pravomoci českých soudů. Přihlášením do Soutěže všichni přijímají tyto smluvní Podmínky pro všechny účastníky a souhlasí s nimi.

IKEA Česká republika, s. r. o.