Přejít na hlavní obsah

Zpětný odběr elektrospotřebičů, baterií a akumulátorů

Vyřazené elektrospotřebiče, baterie a akumulátory mohou představovat významnou zátěž pro životní prostředí, pokud nejsou odborně recyklovány. Proto v České republice existuje síť míst, kde jsou tyto výrobky s ukončenou životností sbírány a odborně zpracovávány.

Některá elektrozařízení můžete bezplatně odevzdat při návštěvě obchodního domu IKEA nebo je nechat odvézt při nákupu nového spotřebiče. Podmínky poskytnutí služby najdete níže.

IKEA svou povinnost umožnit odevzdat elektrospotřebiče, baterie a akumulátory plynoucí ze znění zákona 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností plní prostřednictvím kolektivního systému provozovaného společností ASEKOL a.s. Adresy červených kontejnerů a sběrných dvorů provozovaných v rámci sítě ASEKOL a podmínky pro odevzdání výrobků naleznete na webu www.asekol.cz.

Přehledný registr sběrných míst naleznete také na webu Ministerstva životního prostředí: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro.

Elektrozařízení nesmí být odstraňována spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládána na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru (viz výše). Děkujeme, že se spolu s námi staráte o životní prostředí.

  • Při nákupu elektrozařízení v obchodním domě IKEA máte možnost bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru odpadní elektrozařízení obdobného typu a použití bez ohledu na značku výrobce. Elektrozařízení můžete odevzdat v kterémkoliv z našich obchodních domů IKEA kdykoli během provozní doby, a to až do 1 roku od nákupu nového zařízení. Při odevzdání se prosím prokažte originálním prodejním dokladem.

    Doslouživší spotřebič můžete také předat doručovateli při dodání nového výrobku, tuto službu je však nutné předem objednat (viz služba Odvoz a ekologicky šetrná likvidace). Na manipulaci a odvoz se mohou vztahovat poplatky dle platného ceníku.

    Malá elektrozařízení do domácnosti (o velikosti do 25 cm), akumulátory a baterie můžete ke zpětnému odběru bezplatně odevzdat v kterémkoliv z našich obchodních domů IKEA bez navázání na nákup nového zařízení.