Přejít na hlavní obsah

Instalace kuchyní

Ať už budete potřebovat pomoc s dopravou nebo kompletní instalací, bez obav se na nás obraťte. Vaši kuchyni nainstalujeme rychle a podle nejvyšších standardů. Cena instalace se odvíjí od velikosti kuchyně a typu instalace, který si zvolíte. Vybrat si můžete ze základní nebo kompletní instalace.

Základní instalace kuchyní

Základní instalace obsahuje montáž a zavěšení skříněk a instalaci pracovní desky.

Základní instalace kuchyně ENHET/KNOXHULT

 • Horní skříňky – montáž skříněk, zavěšení a vyrovnání; montáž pantů, dvířek, polic, vnitřních doplňků a úchytek; řezání skříně pro instalaci spotřebiče; včetně veškerého spojovacího materiálu (i materiálu, který není součástí balení IKEA).. Pokud jsou instalované dvě samostatné řady skříněk nad sebou, počítá se každá řada zvlášť.

 • Spodní skříňky – montáž skříněk, zavěšení a vyrovnání, montáž nožiček, pantů, dvířek, zásuvek, polic, vnitřních doplňků a úchytek, montáž pracovní desky, řezání skříněk/ pracovní desky pro instalaci elektrických, plynových a vodovodních zařízení; včetně veškerého spojovacího materiálu (i materiálu, který není součástí balení IKEA). Při instalaci kuchyňského ostrůvku se počítá každá řada skříněk zvlášť.
 • Vysoké skříňky – montáž skříněk, zavěšení a vyrovnání, montáž nožiček, pantů, dvířek, zásuvek, polic, vnitřních doplňků a úchytek, spojovacích a ukončovacích lišt; včetně veškerého spojovacího materiálu (i materiálu, který není součástí balení IKEA).

Základní instalace kuchyně METOD

 • Horní skříňky – montáž skříněk, zavěšení a vyrovnání; montáž pantů, dvířek, polic, vnitřních doplňků a úchytek; řezání skříně pro instalaci spotřebiče; včetně veškerého spojovacího materiálu (i materiálu, který není součástí balení IKEA).. Pokud jsou instalované dvě samostatné řady skříněk nad sebou, počítá se každá řada zvlášť.

 • Spodní skříňky – montáž skříněk, zavěšení a vyrovnání, montáž nožiček, soklů, pantů, dvířek, zásuvek, polic, vnitřních doplňků a úchytek, montáž pracovní desky, spojovacích a ukončovacích lišt; řezání skříněk/ pracovní desky pro instalaci elektrických, plynových a vodovodních zařízení; včetně veškerého spojovacího materiálu (i materiálu, který není součástí balení IKEA). Při instalaci kuchyňského ostrůvku se počítá každá řada skříněk zvlášť.
 • Vysoké skříňky – montáž skříněk, zavěšení a vyrovnání, montáž nožiček, pantů, dvířek, zásuvek, polic, vnitřních doplňků a úchytek, spojovacích a ukončovacích lišt; řezání skříněk pro instalaci elektrických zařízení; včetně veškerého spojovacího materiálu (i materiálu, který není součástí balení IKEA).

Součástí instalace kuchyně je verifikace plánu, která se hradí zvlášť . Při zakoupení kuchyně a kuchyňské instalace bude cena služby odečtena z celkové ceny.

Veškerý spojovací materiál pro skřínky (hmoždinky, vruty + silikon) je součástí ceny montáže skřínky. Speciální materiál potřebný pro připojení spotřebičů (plynové hadice, kolínka, roháčky apod.) je potřeba zaplatit zvlášť.


Kompletní instalace kuchyní 

Profesionální kompletní instalace kuchyně vám ušetří čas. Cena obsahuje kompletní zapojení IKEA elektrických a plynových spotřebičů, napojení na vodu a odpad, instalaci světel, instalaci pracovní desky včetně výřezů na spotřebiče a frézovaných spojů.

Kompletní instalace kuchyně ENHET/KNOXHULT

 • Horní skříňky – montáž skříněk, zavěšení a vyrovnání; montáž pantů, dvířek, polic, vnitřních doplňků a úchytek; řezání skříně pro instalaci spotřebiče; včetně veškerého spojovacího materiálu i toho, který není součástí balení IKEA. Montáž spotřebičů IKEA a instalace světel. Pokud jsou instalované dvě samostatné řady skříněk nad sebou, počítá se každá řada zvlášť.
 • Spodní skříňky – montáž skříněk, zavěšení a vyrovnání, montáž nožiček, pantů, dvířek, zásuvek, polic, vnitřních doplňků a úchytek; montáž pracovní desky, zhotovení spoje mezi dvěma navazujícími nebo kolmými pracovními deskami, řezání skříněk/ pracovní desky pro instalaci elektrických, plynových a vodovodních zařízení; včetně veškerého spojovacího materiálu i toho, který není součástí balení IKEA. Instalace, zapojení a truhlářské zabudování elektrických nebo plynových spotřebičů IKEA dle návodu IKEA a platných předpisů (bez zednických prací). Instalace dřezu a baterie podle návodu IKEA, včetně vrtání otvoru do pracovní desky a závitu. Při instalaci kuchyňského ostrůvku se počítá každá řada skříněk zvlášť.
 • Vysoké skříňky – montáž skříněk, zavěšení a vyrovnání, montáž nožiček, pantů, dvířek, zásuvek, polic, vnitřních doplňků a úchytek; včetně veškerého spojovacího materiálu i toho, který není součástí balení IKEA. Instalace, zapojení a truhlářské zabudování spotřebičů IKEA dle návodu IKEA a platných předpisů (bez zednických prací).

Kompletní instalace kuchyně METOD

 • Horní skříňky – montáž skříněk, zavěšení a vyrovnání; montáž pantů, dvířek, polic, vnitřních doplňků a úchytek; řezání skříně pro instalaci spotřebiče; montáž dekorativních lišt; krycí panel, vyplnění mezer mezi skříňkou a stěnou; včetně veškerého spojovacího materiálu i toho, který není součástí balení IKEA. Montáž spotřebičů IKEA, instalace světel. Pokud jsou instalované dvě samostatné řady skříněk nad sebou, počítá se každá řada zvlášť.
 • Spodní skříňky – montáž skříněk, zavěšení a vyrovnání, montáž nožiček, soklů, pantů, dvířek, zásuvek, polic, vnitřních doplňků a úchytek; montáž krycích panelů; montáž pracovní desky, spojovacích a ukončovacích lišt, zhotovení spoje mezi dvěma navazujícími nebo kolmými pracovními deskami, řezání skříněk/ pracovní desky pro instalaci elektrických, plynových a vodovodních zařízení; vyplnění mezer mezi skříňkou a stěnou; včetně veškerého spojovacího materiálu (i materiálu, který není součástí balení IKEA). Instalace, zapojení a truhlářské zabudování elektrických nebo plynových spotřebičů IKEA dle návodu IKEA a platných předpisů (bez zednických prací). Instalace dřezu a baterie podle návodu IKEA, včetně vrtání otvoru do pracovní desky a závitu. V případě instalace kuchyňského ostrůvku se počítá každá řada skříněk zvlášť.
 • Vysoké skříňky – montáž skříněk, zavěšení a vyrovnání, montáž nožiček, pantů, dvířek, zásuvek, polic, vnitřních doplňků a úchytek; montáž krycích panelů, říms a podhledových lišt, krycí panel, montáž spojovacích a ukončovacích lišt; řezání skříněk pro instalaci elektrických zařízení, vyplnění mezer mezi skříňkou a stěnou; včetně veškerého spojovacího materiálu (i materiálu, který není součástí balení IKEA). Instalace, zapojení a truhlářské zabudování spotřebičů IKEA dle návodu IKEA a platných předpisů (bez zednických prací). Pokud jsou instalované dvě samostatné řady skříněk nad sebou, počítá se každá řada zvlášť.

Instalace spotřebičů zakoupených mimo IKEA není součástí ceny kompletní instalace kuchyně a hradí se zvlášť. POZOR! Vestavěný spotřebič, který má jiný rozměr, než je vnitřní rozměr skříňky, neinstalujeme.

Součástí instalace kuchyně je verifikace plánu, která se hradí zvlášť. Při zakoupení kuchyně a kuchyňské instalace bude cena služby odečtena z celkové ceny.

Veškerý spojovací materiál pro skřínky (hmoždinky, vruty + silikon) je součástí ceny montáže skřínky. Speciální materiál potřebný pro připojení spotřebičů (plynové hadice, kolínka, roháčky apod.) je potřeba zaplatit zvlášť.


Ostatní montážní a instalační práce

V případě, že si část instalace kuchyně chcete udělat sami, nebo potřebuje vyměnit spotřebič či pracovní desku v již nainstalované kuchyni, vám také rádi pomůžeme. Podívejte se na popis jednotlivých instalačních prací:

 • Samostatná pracovní deska – instalace pracovní desky je součástí základní i kompletní instalace. Hradíte ji, pokud si neobjednáte instalaci celé kuchyně, ale pouze samostatné pracovní desky. Instalace barového pultu či osazení nástěnných panelů nejsou součástí kompletní instalace a platí se zvlášť.
 • Frézovaný spoj – zhotovení spoje mezi dvěma navazujícími nebo kolmými pracovními deskami je součástí kompletní instalace kuchyně. Hradíte ho pouze v případě, že si objednáte samostatně instalaci pracovní desky do již stojící kuchyně. Neviditelný spoj se používá v případě, že se deska frézuje, nebo se strhává hrana. Pokud se desky jen přikládají k sobě, neviditelný spoj se nepočítá.
 • Vestavěná elektrická zařízení – instalace, zapojení a truhlářské zabudování elektrických spotřebičů dle návodu IKEA a platných předpisů (bez zednických prací) jsou součástí kompletní instalace IKEA. Pokud však potřebujete zapojit spotřebič do již stojící kuchyně, např. z důvodu výměny spotřebiče, můžete si jeho instalaci u nás objednat. Instalace volně stojících elektrických spotřebičů např. volně stojící ledničky, je zdarma. Instalace spotřebičů zakoupených mimo IKEA není součástí kompletní instalace kuchyně a hradí se zvlášť. „POZOR! Vestavěný spotřebič, který má jiný rozměr, než je vnitřní rozměr skříňky, neinstalujeme.“
 • Vestavěné plynové spotřebiče – instalace, zapojení a truhlářské zabudování spotřebičů dle návodu IKEA a platných předpisů (bez zednických prací) jsou součástí kompletní instalace IKEA. Pokud však potřebujete zapojit spotřebič do již stojící kuchyně, např. z důvodu výměny spotřebiče, můžete si jeho instalaci u nás objednat. Instalace spotřebičů zakoupených mimo IKEA není součástí kompletní instalace kuchyně a hradí se zvlášť. „POZOR! Vestavěný spotřebič, který má jiný rozměr, než je vnitřní rozměr skříňky, neinstalujeme.“
 • Dřez a baterie – instalace dřezu a baterie podle návodu IKEA na připravený odpad a vodovod, včetně vrtání otvoru do pracovní desky a závitu, je součástí kompletní instalace kuchyně. Hradíte pouze v případě, že instalujete dřez a baterii do již hotové kuchyně např. z důvodu výměny.
 • Instalace světel je součástí kompletní instalace kuchyně. Hradíte pouze v případě, že instalujete světla do již hotové kuchyně, např. z důvodu výměny.
 • Atypické práce – fakturují se po 15 minutách. Až 2 hodiny atypických prací jsou již součástí kompletní instalace kuchyně.