Přejít na hlavní obsah

Chytré osvětlení: často kladené otázky a řešení problémů

Aplikace IKEA Home smart a brána TRÅDFRI 

 • Světla můžete ovládat bez dálkového ovládání, pokud tento ovladač odeberete z brány poté, co jste ho použila ke spárování zdrojů světla. Pokud se ale někdy v budoucnu rozhodnete přidat do systému další zdroje světla, budete ovladač potřebovat.

 • Musíte spárovat žárovku s ovladačem. Když jste přidali ovladač k bráně, obnovili jste tovární nastavení, a žárovka tak není s ovladačem spárovaná.

 • Pročtěte si aktuální informace o kompatibilitě na App Store nebo Google Play.

 • Abyste mohli přidat světelný zdroj k bráně, musíte mít ovladač (dálkové ovládání, bezdrátový stmívač nebo pohybové čidlo). Postupujte podle instrukcí v aplikaci - nejprve přidejte k bráně ovladač a pak s ním spárujte světelné zdroje.

 • Ne, jakýkoliv světelný zdroj TRÅDFRI můžete ovládat pomocí ovladače TRÅDFRI (dálkového ovládání, bezdrátového stmívače a pohybového čidla). Pro ovládání světel pomocí aplikace IKEA Home smart potřebujete bránu TRÅDFRI.

 • Abyste mohli přidat světelný zdroj k bráně, potřebujete ovladač. V aplikaci IKEA Home smart najdete podrobný návod, jak to provést.

  1. 1. Zkontrolujte, zda je brána napájena elektřinou. Pokud ne, zkontrolujte, zda je správně připevněna přívodní šňůra.
   2. Ověřte, zda je brána kabelem připojena k vašemu routeru a že je router připojen k internetu.
   3. Nyní si musíte z App Store nebo Google Play stáhnout aplikaci IKEA Home smart a nastavit si bránu podle pokynů v aplikaci.
   4. Postupujte podle instrukcí v aplikaci a nastavte si bránu a připojte si ovladače a světelné zdroje.
   5. Na zadní straně brány najděte QR kód a naskenujte ho mobilním telefonem podle instrukcí v aplikaci. Pokud vám kód nejde naskenovat, můžete do aplikace zadat kód brány ručně. Najdete ho na zadní straně brány. Pokud máte i nadále problémy, zkontrolujte, že máte správně připojené všechny kabely a zkuste to znovu.
   6. Ověřte si, zda je váš mobilní telefon připojen k wifi síti - ke stejné síti, jako je připojena brána.
   7. Pokud máte nadále problémy, nastavte si bránu podle pokynů v aplikaci. Případně můžete u všech vašich výrobků obnovit tovární nastavení a vše nainstalovat znovu.

  Případně se podívejte na videa níže:

  Jak instalovat sadu TRÅDFRI s bránou

   Jak obnovit tovární nastavení brány

    Jak výrobky chytrého osvětlení upgradovat

    • Nejlepším způsobem, jak si uložit nastavení světel, je uložit si je jako světelné scény. Poté, když je někdo změní, stačí jít na obrazovku světelných scén, stiskem vybrat uloženou světelnou scénu a všechna světla začnou svítit, jaka jste je nastavili. Nezapomeňte, že všechna data jsou uložená ve vaší bráně a síti, a že nemáte žádnou zálohu na cloudu.

    • Výrobky TRÅDFRI můžete používat s Amazon Alexa, pokud máte bránu TRÅDFRI (dostupnost na vašem trhu a jazykové verze si ověřte na podpoře Amazonu). Postupujte podle instrukcí v integračním měnu aplikace IKEA Home smart, což znamená, že nejdřív musíte povolit integraci asistenta Amazon Alexa v aplikaci a pak povolit TRÅDFRI v aplikaci Amazon Alexa. Pokud budete mít problémy, zkuste zakázat integraci jak v aplikaci IKEA Home smart, tak v aplikaci Amazon Alexa, a pak je zkuste znovu povolit - jako první v aplikaci IKEA Home Smart a pak v aplikaci Amazon Alexa.

    • Výrobky TRÅDFRI můžete používat s aplikací Google Assistant, pokud máte bránu TRÅDFRI (dostupnost na vašem trhu a jazykovou verzi si ověřte na podpoře společnosti Google). Postupujte podle instrukcí v integračním menu v aplikaci IKEA Home smart, což znamená, že nejprve povolíte integraci Google Assistant v aplikaci IKEA Home smart a potom službu TRÅDFRI v aplikaci Google Home. Pokud budete mít problémy, zkuste obě aplikace zakázat a pak je znovu povolit, nejprve v aplikaci IKEA Home smart, pak v aplikaci Google Home.

    • Zkuste to znovu. Zapněte všechny světelné zdroje a u všech výrobků na baterie si ověřte, že nemají baterie vybité/že je do nich baterie vložena. Update můžete kdykoliv zopakovat - stačí jít do "update device" v aplikaci IKEA Home smart. Pokud během updatu přestane brána komunikovat s routerem, zkontrolujte, zda je brána k routeru připojena a zda je router připojen k internetu.

    • Při obnovení továrního nastavení budou vymazána všechna data uložená v bráně a brána vytvoří novou síť Zigbee. Tovární nastavení provedete stlačením tlačítka v malé dírce (velikosti pro špendlík, tzv. pinhole button). Zbytek systému zůstane nedotčený, jinými slovy, ostatní zařízení v systému můžete nadále používat.

    Světelné zdroje 

    • Synchronizace světelných zdrojů se může narušit poté, co použijete hlavní vypínače (vypínače na zdi nebo na lampě) na část připojených žárovek. Na příklad když zhasnete jednu žárovku ze skupiny pomocí vypínače na zdi a u ostatních žárovek ve skupině změníte nastavení, vypnutá žárovka nebude poté, co ji rozsvítíte vypínačem na zdi, synchronizována s ostatními žárovkami ve skupině.

     Jak opětovně žárovky synchronizovat

      Jak synchronizovat funkci zapínání a vypínání

       Jak synchronizovat žárovky, aby svítily stejně jasně

        Jak synchronizovat žárovky, aby vydávaly světlo se stejnou teplotou barvy

        • Ano, můžete si vybrat z řady různých LED žárovek TRÅDFRI, které se prodávají samostatně – s velkou paticí (E26, E27), malou paticí (E12, E14, E17), a GU10. Můžete si rovněž vybrat z řady různých předem vybraných sad, v nichž najdete nejčastěji používané žárovky. Celou nabídku najdete v obchodních domech IKEA nebo na webu www.ikea.cz.

        • Chcete-li si všechny žárovky synchronizovat, musíte zhasnout všechny připojené světelné zdroje a znovu je rozsvítit.in.

        • Pomocí bezdrátového stmívače bohužel nejde měnit barvy. Pro tyto účely musíte spárovat žárovku s dálkovým ovládáním.

        • Pokud máte světelný zdroj s více žárovkami blízko sebe, musíte je spárovat jednu po druhé. Nejprve našroubujte první žárovku, spárujte ji a pak ji zase vyšroubujte. Našroubujte druhou, spárujte ji a vyšroubujte... takto postupujte se všemi žárovkami, které ve světelném zdroji máte.

         Podrobný návod najdete též ve videu:

         Jak přidat žárovku do lampy, která má více než jednu žárovku

         • K ovládání žárovek vždy potřebujete nějaký druh ovladače. Pokud jste si zakoupili samostatné žárovky, musíte je postupně jednu po druhé spárovat s ovladačem.

          Podrobný návod najdete i ve videu:

          Jak přidat žárovku k dálkovému ovládání

          • Synchronizace světelných zdrojů se může narušit poté, co použijete hlavní vypínače (vypínače na zdi nebo na lampě) na část připojených žárovek. Na příklad když zhasnete jednu žárovku ze skupiny pomocí vypínače na zdi a u ostatních žárovek ve skupině změníte nastavení, vypnutá žárovka nebude poté, co ji rozsvítíte vypínačem na zdi, synchronizována s ostatními žárovkami ve skupině.

           Jak opětovně synchronizovat žárovky TRÅDFRI 

           • Ano, můžete použít vypínač, ovladač nebo aplikaci IKEA Home smart.

           • 1.  Ujistěte se, že je lampa připojená k pohybovému čidlu a že jde elektřina.

            2.    Ujistěte se, zda jsou správně vložené baterie (logo IKEA – znaménko plus – by mělo být nahoře).

            3.    Pokud jste si koupili sadu, již máte vše spárované. Pokud přidáváte samostatný zdroj, budete ho muset spárovat s pohybovým čidlem: Jak přidat žárovku k pohybovému čidlu TRÅDFRI.

            4.    Máte na čidlu nastavenu noc (night) nebo den (day)? Pokud máte nastavenu noc a venku je světlo, tak čidlo na pohyb reagovat nebude.

            5.    Instalovali jste si čidlo tak, aby bylo namířeno do míst, kde se budete pohybovat (pokrývalo úhel cca 120 stupňů/5 metrů)?

            6.    Pokud problémy přetrvávají, obnovte tovární nastavení a zkuste to znovu.

            Podrobné instrukce najdete rovněž v těchto filmech:

            Jak přidat žárovku k pohybovému čidlu TRÅDFRI 

             Jak instalovat sadu TRÅDFRI s pohybovým čidlem

              Jak obnovit tovární nastavení u pohybového čidla 

               Jak obnovit tovární nastavení u žárovek TRÅDFRI 

               • Postupujte následujícím způsobem:

                Světelné zdroje:

                Zapněte a vypněte vypínač na zdi šestkrát po sobě.

                Dálkové ovládání, bezdrátový stmívač nebo pohybové čidlo:

                Stiskněte párovací tlačítko a držte ho stisknuté po dobu 5 sekund.

                Brána:

                Otevřete víčko brány. Zastrčte špendlík do malé dírky v horní části brány a tiskněte 5 sekund, dokud LED světlo nepřestane blikat.

                Jak obnovit tovární nastavení žárovky TRÅDFRI 

                 Jak obnovit tovární nastavení dálkového ovládání TRÅDFRI 

                  Jak obnovit tovární nastavení stmívače TRÅDFRI 

                   Jak obnovit tovární nastavení pohybového čidla TRÅDFRI 

                    Jak obnovit tovární nastavení brány TRÅDFRI 

                    Ovladače

                    • Abyste mohli jednu a tu samou skupinu světel ovládat dvěma ovladači, ujistěte se, že máte jeden ovladač, kterým požadovanou skupinu ovládáte, a druh ovladač s obnoveným továrním nastavením. Pak položte oba ovladače max. 2 cm od sebe a tiskněte na obou ovladačích po dobu 10 sekund párovací tlačítka. Po úspěšném spárování se na ovladačích rozsvítí červené světlo. Pak budete moci oba ovladače používat pro jednu a tu samou skupinu současně.  

                    • U prvního ovladače se zruší párování nebo se odpojí od světelného zdroje. Abyste mohli používat dva ovladače pro ovládání stejného světla, musíte nejprve oba ovladače spárovat. Než začnete druhý ovladač přidávat, obnovte jeho tovární nastavení. Pak jej spárujte se stávajícím ovladačem.

                    • Ověřte si, zda nemáte v ovladači vybité baterie nebo zda nejsou nesprávně vložené (logo IKEA- znaménko plus by mělo být nahoře).

                     Ovladač musí být spárován se světelným zdrojem. Pokud jste si koupili předem spárovanou sadu, ovladač je již se žárovkou spárovaný.  

                     Jak přidat chytrou žárovku do dálkového ovládání 

                     • Návod na to, jak přidat světelné  zdroje, najdete ve videích níže:

                      Jak přidat chytrou žárovku k dálkovému ovládání

                       Jak přidat žárovku do sady TRÅDFRI se stmívačem

                        Jak přidat žárovku k sadě TRÅDFRI s pohybovým čidlem

                        • Máte vybitou baterii, vyměňte ji za novou.

                        Potřebujete s chytrým osvětlením ještě nějak pomoci?