IKEA gebruikt cookies om het gebruik van de site te vergemakkelijken. Meer weten over cookies?

Het gebruik van cookies is uitgeschakeld. Daardoor worden je voorkeuren niet opgeslagen en zal de IKEA website je niet herkennen bij je volgend bezoek. Ontdek hoe je cookies kan inschakelen voor een vlottere webervaring

Er zijn momenteel problemen met het bijwerken van de prijzen. De weergegeven prijzen zijn weinig betrouwbaar. Probeer later opnieuw om zeker te zijn dat je de correcte prijs te zien krijgt.

Mensenrechten

Drie IKEA medewerkers in een kamer waarin twee oranje bureaus met stoelen, een witte ladekast en open wandplanken staan

Niemand is gelijk als niet iedereen gelijk is

De mensenrechten behoren toe aan iedereen. Onze visie om een beter dagelijks bestaan creëren voor zoveel mogelijk mensen geldt voor medewerkers, klanten, leveranciers en hun lokale gemeenschappen. En niet alleen wanneer we in de schijnwerpers staan. Wij engageren ons 365 dagen per jaar. Onze medewerkers mogen dan ook een eerlijke behandeling en gelijke kansen verwachten, ongeacht hun afkomst, religie, geslacht, lichamelijke mogelijkheden, seksuele geaardheid of leeftijd.  Want gelijkwaardigheid brengt bij iedereen het beste naar boven, vrouwen én mannen. En dat betekent gelijkwaardigheid elke dag, niet alleen wanneer het ons uitkomt.
 
Respect voor de mensenrechten, gebaseerd op de VN-Principes voor Mensenrechten en Bedrijven, maakt deel uit van alles wat we doen en zit ook vervat in onze gedragscode voor leveranciers, genaamd de IWAY norm.
 
 

Het ethisch rekruteren van arbeidsmigranten steunen

De werkvloer van een grote fabriek met arbeiders aan werkbanken

Er zijn meer dan 200 miljoen migranten wereldwijd, waarvan 100 miljoen aan het werk zijn. Sommigen verlaten hun thuis en slagen erin om beter werk te vinden en hun levenskwaliteit te verbeteren. Maar voor vele anderen eindigt de lokroep van een betere toekomst in torenhoge schulden door rekruteringsvergoedingen of – in het ergste geval – in slavenarbeid. Bij IKEA stellen we via onze gedragscode IWAY duidelijke rekruterings- en aanwervingsnormen. In geen geval tolereren we dwangarbeid of mensenhandel. We verwachten van onze leveranciers dat ze arbeidsmigranten eerlijk behandelen en transparante en waardige arbeidsvoorwaarden en leefomstandigheden bieden.

Samenwerken voor verandering

In sommige landen is rekrutering een complex gegeven waarbij verschillende organisaties betrokken zijn. Samenwerken is dus essentieel. Daarom bundelt IKEA zijn krachten met vier andere bedrijven – HP, Hewlett Packard Enterprises, The Coca-Cola Company en Unilever – om verandering te stimuleren in de manier waarop arbeidsmigranten gerekruteerd worden. De Leadership Group for Responsible Recruitment pleit voor het ‘Employer Pays Principle’ waarbij de werkgever alle rekruteringsvergoedingen betaalt, niet de werknemer.

Om onze leveranciers te ondersteunen bij de uitdagingen van verantwoord rekruteren, werken we rechtstreeks samen met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). In Zuidoost-Azië hebben we al samengewerkt om het rekruteringsproces van leveranciers in kaart te brengen van bij de leverancier tot in het vaderland van de arbeidsmigranten. We vertrekken vanuit deze bevindingen om het ethisch rekruteren van arbeidsmigranten verder te ondersteunen en te werken aan blijvende verandering.

Verneem meer over de Internationale Organisatie voor Migratie

 

Een Indiaas meisje rust met haar kin op een tas. Op de achtergrond staat een krijtbord.

Wij vinden dat kinderen beschermd moeten worden

Wij doen al het mogelijke om steeds in het belang van de kinderen te werken en kinderrechten te beschermen. Dit doen we via pleitbezorging, sensibilisering en kinderen ondersteunen in kwetsbare gemeenschappen.

Ons engagement voor kinderen gaat ver

Bij het uitdenken van onze producten en woonwarenhuizen proberen we te kijken door de ogen van een kind. We willen dat onze producten hun ontwikkeling stimuleren en dat ze in onze woonwarenhuizen kunnen spelen, net als thuis. We werken met experts in de ontwikkeling van kinderen om hun behoeften in de verschillende stadia van hun ontwikkeling te begrijpen.

Een verbod op kinderarbeid

Wij vinden dat kinderen overal ter wereld recht hebben op bescherming tegen uitbuiting, mishandeling en verwaarlozing. Daarom is kinderarbeid voor IKEA onaanvaardbaar en werken wij actief om het te voorkomen en te elimineren. In 2000 voerden we onze gedragscode ter voorkoming van kinderarbeid in. We ontwikkelden de code in samenwerking met Save the Children en met advies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en UNICEF.

Langetermijnoplossingen bedenken

Kinderarbeid voorkomen en elimineren is een uitdaging van formaat die we alleen kunnen aanpakken door de onderliggende oorzaken op geïntegreerde wijze te benaderen. Daarom ondersteunt de IKEA Foundation de kinderrechtenprogramma’s van UNICEF en Save the Children in 25.000 dorpen in verschillende deelstaten in India en Pakistan. Op die manier zullen we tegen eind 2017 in totaal 15 miljoen kinderen bereikt hebben.

Neem voor meer informatie een kijkje op de website van de IKEA Foundation