IKEA gebruikt cookies om het gebruik van de site te vergemakkelijken. Meer weten over cookies?

Het gebruik van cookies is uitgeschakeld. Daardoor worden je voorkeuren niet opgeslagen en zal de IKEA website je niet herkennen bij je volgend bezoek. Ontdek hoe je cookies kan inschakelen voor een vlottere webervaring

Er zijn momenteel problemen met het bijwerken van de prijzen. De weergegeven prijzen zijn weinig betrouwbaar. Probeer later opnieuw om zeker te zijn dat je de correcte prijs te zien krijgt.

Water

Schoon water dat over iemands handen klatert

Water met respect behandelen

Zonder water kan niemand leven, maar schoon water is in sommige delen van de wereld een echte luxe. Daarom is zowel de beschikbaarheid als de kwaliteit van het water een belangrijk gegeven voor ons en onze leveranciers. Tegen augustus 2020 willen we een positief waterbeleid voeren, door in onze hele waardeketen een duurzaam waterbeheer te promoten. In samenwerking met anderen zullen we bijdragen tot een beter waterbeheer in de droge gebieden waar we actief zijn, waarbij we ons zullen richten op zowel het waterverbruik als de waterkwaliteit.
Waterpositief worden. In al onze activiteiten zoekt IKEA naar verschillende manieren om ons waterverbruik te verminderen, het water opnieuw te gebruiken of te recycleren.

Waterpositief worden

De IKEA Group streeft ernaar waterpositief te zijn: we willen water zo efficiënt mogelijk gebruiken in onze activiteiten en een goed waterbeleid promoten in onze activiteiten en daarbuiten. We zijn allemaal verantwoordelijk om goed voor het drinkwater te zorgen, want iedereen heeft water nodig. In al onze activiteiten zoeken we naar verschillende manieren om ons waterverbruik te verminderen, het water opnieuw te gebruiken of te recycleren.

Onze distributiecentra in Frankrijk investeerden in het verzamelen van regenwater voor hun brandsprinklersystemen waardoor ze zo'n 4.800 m3 water - bijna twee olympische zwembaden - per jaar besparen.

WC's verbruiken veel water. In de VK hebben we waterloze urinoirs geïnstalleerd en in Noord-Ierland, Spanje en verschillende andere landen gebruiken we regenwater dat op het dak van onze winkel valt om de toiletten mee door te spoelen.

In Nederland hebben we ons waterverbruik in de IKEA restaurants verlaagd door watermeters te installeren om te begrijpen waar we het meest verbruiken zodat we gericht actie kunnen ondernemen.

We hebben veel water nodig om boomstammen te bewaren in de IKEA fabriek in Wielbark, Polen. In plaats van drinkwater te gebruiken, houden we ze nat met regenwater dat we verzamelen. En ook dat water gaat niet verloren, we behandelen en hergebruiken het.